Funkcja Wymagane uwierzytelnienie w aplikacji Adobe Sign jest dostępna w przypadku usług na poziomie Enterprise.

Opis funkcji

Funkcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości wymaga od sygnatariuszy ponownego uwierzytelnienia się za każdym razem, gdy składają swój podpis.

Ustawienia wpływają zarówno na wymagane, jak i opcjonalne pola podpisu i bloku podpisu.

Ponownie uwierzytelniane są tylko pola podpisu, natomiast pola inicjałów nie są już uwierzytelniane.

Ustawienia dotyczą wszystkich sygnatariuszy umów (wewnętrznych i zewnętrznych).

Dostęp do funkcji można uzyskać na stronie Ustawienia Bio-Pharma, która jest dostępna dla wszystkich klientów z pakietem usług Enterprise.

Uwaga:

Funkcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości jest dostępna tylko na stronie Ustawienia Bio-Pharma, która musi być włączona przez dział pomocy technicznej lub menedżera ds. sukcesów klienta.


Korzystanie

Wymagania wstępne

Aby funkcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości działała, sygnatariusz musi uwierzytelnić swoją tożsamość przy użyciu jednej z tych metod:

  • Uwierzytelnianie telefoniczne (SMS) — zalecane dla sygnatariuszy zewnętrznych;
  • Uwierzytelnianie Adobe Sign — zalecane dla sygnatariuszy wewnętrznych.

Metoda uwierzytelniania jest definiowana na stronie Ustawienia wysyłania w sekcji Metody uwierzytelniania tożsamości.

 

Funkcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości wymaga ponownego uwierzytelnienia sygnatariusza za każdym razem, gdy składa swój podpis.

Po kliknięciu pola podpisu pojawia się wezwanie do uwierzytelnienia.  Istnieją dwie możliwe opcje:

  • Uwierzytelnianie telefoniczne — wiadomość SMS dostarcza pięciocyfrowy kod, który sygnatariusz musi wprowadzić przed zastosowaniem podpisu.
phone_auth

 

  • Uwierzytelnianie Adobe Sign — wyświetlane jest żądanie hasła Adobe Sign sygnatariusza.
adobe_sign_authentication

 

Po złożeniu podpisu odbiorca może kontynuować proces wypełniania/podpisywania formularza.


Opcje konfiguracji

Jeśli opcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości jest włączona, odbiorca musi dodatkowo potwierdzić swoją tożsamość po kliknięciu przycisku Kliknij, aby podpisać.

To ostateczne uwierzytelnienie może zostać usunięte na żądanie przez menedżera ds. sukcesów klienta.

click_to_sign_button


Włączanie i wyłączanie

Funkcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości może zostać włączona na poziomie konta przez administratora konta Adobe Sign.

Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.

 

Aby uzyskać dostęp do opcji, wybierz kolejno: Konto > Ustawienia konta > Ustawienia Bio-Pharma.

navigate_to_biopharmapage


Kwestie, o których należy pamiętać...

  • Funkcja Wymagane uwierzytelnienie tożsamości działa z polami podpisów cyfrowych i elektronicznych.
    • Każdy sygnatariusz może mieć tylko jedno pole podpisu cyfrowego i wiele pól podpisu elektronicznego.
  • Wymagane uwierzytelnienie nie jest stosowane, gdy jako podpis używany jest tylko stempel.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online