Adobe Document Cloud — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobierz program Acrobat bezpośrednio w witrynie Acrobat. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Instrukcje instalacji opisano w sekcji Pobieranie i instalacja programu Adobe Acrobat DC w ramach subskrypcji.

Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z pobieraniem aplikacji Acrobat.

Tak! Pobierz wersję próbną programu Acrobat z witryny Acrobat. Zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie Pobieranie i instalacja wersji próbnej programu Adobe Acrobat Pro DC.

Program Acrobat możesz zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, wyloguj się z innych komputerów. Wybierz pozycje Pomoc > Zaloguj się/Wyloguj się. Więcej informacji, patrz Instalacja i używanie programu Acrobat DC na nowym komputerze.

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Poznaj interfejs programu Acrobat DC. Dowiedz się, w jaki sposób korzystać z centrum narzędzi Acrobat Tool Center w celu wyszukiwania narzędzi i wykonywania zadań dotyczących plików PDF.

Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby rozwiązać problemy dotyczące drukowania plików PDF.

Problemy z otwieraniem plików PDF mogą wynikać z wielu przyczyn. Aby zbadać problem, zapoznaj się z sekcją Nie można otworzyć pliku PDF.

Aby rozwiązać najpopularniejsze problemy dotyczące wyświetlania plików PDF, należy wykonać operacje opisane w sekcji Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem plików PDF w sieci web.

Wiele przeglądarek internetowych takich jak Chrome, Firefox i Safari korzysta z własnych przeglądarek plików PDF, zamiast wtyczki Adobe PDF. W celu uzyskania najlepszych wyników należy skonfigurować przeglądarkę do współpracy z wtyczką Adobe PDF w celu otwierania plików PDF w trybie online.

Oprogramowanie Document Cloud obejmuje programy Acrobat i Adobe Sign, a także aplikacje internetowe i mobilne. Aplikacja mobilna Acrobat Reader umożliwia tworzenie, edycję, komentowanie oraz podpisywanie plików PDF bezpośrednio na telefonie lub tablecie. Aplikacje internetowe w programie Document Cloud umożliwiają pracę z plikami PDF i zarządzanie podpisami elektronicznymi z przeglądarki na dowolnym komputerze. Szczegółowe informacje zawiera temat Często zadawane pytania dotyczące programu Adobe Document Cloud.

W programie Acrobat lub Reader wybierz kolejno Strona główna > Document Cloud. Do plików można także uzyskać dostęp w sieci web oraz korzystać z innych narzędzi w programie Document Cloud. Przejdź do strony https://documentcloud.adobe.com. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Adobe ID (z reguły adres e-mail) i hasła. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tematem Gdzie są moje pliki?.

Skorzystaj z witryny Document Cloud, aby używać wielu ulubionych narzędzi Acrobat w sieci web. Twórz, organizuj, udostępniaj i przechowuj pliki PDF. Procedurę opisano w samouczku Praca z plikami PDF w trybie online.

Zacznij pracę z programem Adobe Sign. Skonfiguruj konto użytkownika i poznaj różne sposoby wysyłania dokumentów do podpisu.

Dowiedz się, jak skonwertować zeskanowany dokument do edytowalnego pliku PDF w jednym prostym kroku. Korzystając z narzędzia internetowego Acrobat Export PDF, można wyeksportować zeskanowany plik PDF bezpośrednio do programu Word, Excel lub pliku RTF. Patrz temat Korzystanie z funkcji OCR w programie Adobe Acrobat Export PDF.