Adobe® Remote Update Manager har ett kommandoradsgränssnitt som underlättar fjärrdistribution av de flesta uppdateringarna av Adobe-sviter på klientdatorer som är specifika för de program som är installerade på dem. På så vis måste inte administratören logga in på varje klientdator för att köra uppdateringarna. Mer information om användningen av och syntaxen i Adobe Remote Update Manager finns i Använda Adobe Remote Update Manager.

Obs!

För program som visas på den här sidan använder du parametern --productVersion (i stället för -channelIds) enligt beskrivningen i tabellen Syntax för Remote Update Manager med beskrivning.Parametern –channelIds kan inte användas för uppdatering av de här programmen/versionerna.

Du kan använda parametern –channelIds=<channel_id_1,channel_id_2, ...> i Adobe Remote Update Manager för att fjärrdistribuera de uppdateringar som du själv anger, i stället för att göra alla uppdateringar obligatoriska. Du kan ange en eller flera uppdateringar som ska fjärrdistribueras.

I syntaxen står channel_id för den angivna produktens id. Uppdateringar för andra produkter eller komponenter som bör installeras med den angivna produkten kommer också att distribueras.

Om parametern –channelIds inte anges kommer alla tillgängliga uppdateringar för de installerade produkterna att distribueras.

Här är en lista över produkter och tillhörande channel-id:n för Adobe Creative Cloud™ och Adobe Creative Suite®. För var och en av produkterna listas det tillhörande channel-id:t med produktversionen och plattformen (win32, win64, osx10).

För, till exempel, After Effects CS6 11.0 för Windows 64-bitar, finns följande post under After Effects:

CS6--11.0--win64--AdobeAfterEffectsCS6-11 och ange den här parametern för fjärrdistribution: AdobeAfterEffectsCS6-11.

After Effects

CS6--11.0--osx10-64--AdobeAfterEffectsCS6-11
CS6--11.0--win64--AdobeAfterEffectsCS6-11
CC--12.0--osx10-64--AdobeAfterEffects-12.0.0
CC--12.0--win64--AdobeAfterEffects-12.0.0
CC (2014)--13.0--osx10-64--AdobeAfterEffects-13.0.0-Trial
CC (2014)--13.0--win64--AdobeAfterEffects-13.0.0-Trial
CC (2015)--13.5--osx10-64--AdobeAfterEffects-13.5.0-Trial
CC (2015)--13.5--win64--AdobeAfterEffects-13.5.0-Trial

InCopy
CS6--8.0--osx10--AdobeInCopyCS6-8.0
CS6--8.0--win32--AdobeInCopyCS6-8.0
CC--9.0--osx10--AdobeInCopyCC-9.0
CC (2014)--10.0--osx10--AdobeInCopyCC2014-10.0
CC (2014)--10.0--win32--AdobeInCopyCC201432-bit-10.0
CC (2014)--10.0--win64--AdobeInCopyCC2014-10.0
CC (2015)--11.0--osx10--AdobeInCopyCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--win64--AdobeInCopyCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--win32--AdobeInCopyCC201532-bit-11.0

Media Encoder 
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobeMediaEncoder-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobeMediaEncoder-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobeMediaEncoder-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobeMediaEncoder-9.0.0-Trial

Acrobat XI
Pro--11.0.0--osx10--AdobeAcrobatXIPro-11.0

Audition
CS6--5.0--win32--AdobeAuditionCS6-5.0
CS6--5.0--osx10--AdobeAuditionCS6-5.0
CC--6.0--win64--AdobeAuditionCC-6.0
CC--6.0--osx10-64--AdobeAuditionCC-6.0
CC (2014)--7.0--osx10-64--AdobeAudition-7.0.0-Trial
CC (2014)--7.0--win64--AdobeAudition-7.0.0-Trial
CC (2015)--8.0--osx10-64--AdobeAudition-8.0.0-Trial
CC (2015)--8.0--win64--AdobeAudition-8.0.0-Trial

Presenter 
9.0--win32--AdobePresenter9.0-9.0
10.0--win32--AdobePresenter10.0-10.0
10.0--osx10--AdobePresenterVideoExpress10-10.0
10.0--win64--AdobePresenter10Core_x64

Captivate
7.0--osx10--AdobeCaptivate7-7.0
7.0--win64--AdobeCaptivate764Bit-7.0
7.0--win32--AdobeCaptivate732Bit-7.0
8.0--win64--AdobeCaptivate864Bit-8.0
8.0--win32--AdobeCaptivate832Bit-8.0
8.0--osx10--AdobeCaptivate8-8.0

Dreamweaver
CS6--12.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS6-12
CS6--12.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS6-12
CC--13.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS7-13
CC--13.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS7-13
CC (2014)--14.0.0--win32--AdobeDreamweaverCS8-14
CC (2014)--14.0.0--osx10--AdobeDreamweaverCS8-14
CC (2014.1)--15.0.0--win64--AdobeDreamweavercc1564Bit
CC (2014.1)--15.0.0--osx10-64--AdobeDreamweavercc1564Bit
CC (2014.1)--15.0.0--win32--AdobeDreamweavercc15
CC (2015)--16.0.0--osx10-64--AdobeDreamweavercc64Bit-16
CC (2015)--16.0.0--win32--AdobeDreamweavercc-16
CC (2015)--16.0.0--win64--AdobeDreamweavercc64Bit-16

Edge Animate
1.5--win32--AdobeEdgeAnimate-1.5
1.5--osx10--AdobeEdgeAnimate-1.5
CC (2.0)--2.0.1--osx10--AdobeEdgeAnimateCC2.0-2.0.1
CC (2.0)--2.0.1--win32--AdobeEdgeAnimateCC2.0-2.0.1
CC--3.0--win32--AdobeEdgeAnimateCC-3
CC--3.0--osx10--AdobeEdgeAnimateCC-3
CC (2014)--4.0.1--osx10--AdobeEdgeAnimateCC2014-4.0.1
CC (2014)--4.0.1--win32--AdobeEdgeAnimateCC2014-4
CC (2014.1)--5.0--osx10--AdobeEdgeAnimateCC2014.1-5.0
CC (2014.1)--5.0--win32--AdobeEdgeAnimateCC2014-5.0
CC (2015)--6.0--osx10-64--AdobeEdgeAnimateCC2015-6.0
CC (2015)--6.0--win64--AdobeEdgeAnimateCC2015-6.0

Flash Professional
CS6 och paketering för mobila enheter--12.0--win32--FlashProDriver12.0
CS6 och paketering för mobila enheter--12.0--osx10--FlashProDriver12.0
CC och paketering för mobila enheter (2014)--14.0--win64--FlashPro14.0PR-64bit
CC och paketering för mobila enheter (2014)--14.0--osx10-64--FlashPro14.0PR
CC och paketering för mobila enheter (2015)--15.0--osx10-64--AdobeFlash-15.0.0
CC och paketering för mobila enheter (2015)--15.0--win64--AdobeFlash-15.0.0

Fireworks
CS6--12.0.0--win32--AdobeFireworksCS6-12.0.0-mul
CS6--12.0.0--osx10--AdobeFireworksCS6-12.0.0-mul

InDesign
CS6--8.0--osx10--AdobeInDesignCS6-8.0
CS6--8.0--win32--AdobeInDesignCS6-8.0
CC--9.0--osx10--AdobeInDesignCC-9.0
CC (2014)--10.0--osx10--AdobeInDesignCC2014-10.0
CC (2014)--10.0--win32--AdobeInDesignCC201432-bit-10.0
CC (2014)--10.0--win64--AdobeInDesignCC2014-10.0
CC (2015)--11.0--win32--AdobeInDesignCC201532-bit-11.0
CC (2015)--11.0--win64--AdobeInDesignCC2015-11.0
CC (2015)--11.0--osx10--AdobeInDesignCC2015-11.0

Illustrator
CS6--16.0--osx10--AdobeIllustrator16-mul
CS6--16.0--win32--AdobeIllustrator16Driver-16.0
CC--17.0--osx10-64--AdobeIllustrator17-mul
CC (2014)--18.0--osx10-64--AdobeIllustrator18-mul
CC (2014)--18.0--win64--AdobeIllustrator18-mul_x64
CC (2014)--18.0--win32--AdobeIllustrator18-mul
CC (2015)--19.0--win32--AdobeIllustrator19-mul
CC (2015)--19.0--win64--AdobeIllustrator19-mul_x64
CC (2015)--19.0--osx10-64--AdobeIllustrator19-mul

Bridge
CC--6.0--win32--AdobeBridgeCC-6.0
CC--6.0--osx10--AdobeBridgeCC-6.0
CC--6.0--win64--AdobeBridgeCC64Bit-6.0

Extension Manager
CC--7.0--win32--AdobeExtensionManagerCC-7.0
CC--7.0--osx10--AdobeExtensionManagerCC-7.0

Extendscript Toolkit
CC--4.0--osx10--AdobeESTKCC-4.0.0
CC--4.0--win32--AdobeESTKCC-4.0.0

Lightroom
4--4.4--win32--Lightroom4.4-4.4
4--4.4--osx10--Lightroom4.4-4.4
CC (2015)--6.0--win64--AdobeLightroom-6.0
CC (2015)--6.0--osx10--AdobeLightroom-6.0

Muse
CC (2014.3)--2014.3.2--osx10-64--AdobeMuseCC2014-2014.3.2.11
CC (2014.3)--2014.3.2--win64--AdobeMuseCC2014-2014.3.2.11
CC (2015)--2015.0.2--win64--MuseCC2015-2015.0.2.4
CC (2015)--2015.0.2--osx10-64--MuseCC2015-2015.0.2.4

Photoshop
CS6--13.0--osx10--AdobePhotoshop13Driver-13.0
CS6--13.0--win32--AdobePhotoshop13Driver-13.0
CC--14.0--osx10--AdobePhotoshop14Driver-14.0
CC--14.0--win32--AdobePhotoshop14Driver-14.0
CC (2014)--15.0--win32--AdobePhotoshopCC201432Bit-15.0
CC (2014)--15.0--osx10--AdobePhotoshopCC2014-15.0
CC (2014)--15.0--win64--AdobePhotoshopCC2014-15.0
CC (2015)--16.0--win32--AdobePhotoshopCC201532Bit-16.0
CC (2015)--16.0--win64--AdobePhotoshopCC2015-16.0
CC (2015)--16.0--osx10--AdobePhotoshopCC2015-16.0

Premiere Pro
CC--7.0--win64--AdobePremierePro-7.0.0-Trial
CC--7.0--osx10-64--AdobePremierePro-7.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobePremierePro-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobePremierePro-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobePremierePro-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobePremierePro-9.0.0-Trial

Adobe Premiere Elements
12--12.0--osx10--AdobePRE12
13--13.0--win64--AdobePRE13-64
13--13.0--osx10--AdobePRE13
13--13.0--win32--AdobePRE13

Prelude
CS6--1.0--osx10-64--AdobePreludeCS6-1.0.0-Trial
CS6--1.0--win32--AdobePreludeCS6-1.0.0-Trial
CC--2.0--win64--AdobePrelude-2.0.0-Trial
CC--2.0--osx10-64--AdobePrelude-2.0.0-Trial
CC (2014)--3.0--win64--AdobePrelude-3.0.0-Trial
CC (2014)--3.0--osx10-64--AdobePrelude-3.0.0-Trial
CC (2015)--4.0--osx10-64--AdobePrelude-4.0.0-Trial
CC (2015)--4.0--win64--AdobePrelude-4.0.0-Trial

Adobe Photoshop Elements
12--12.0--osx10--AdobePSE12
13--13.0--win32--AdobePSE13
13--13.0--win64--AdobePSE13-64
13--13.0--osx10--AdobePSE1

SpeedGrade 
CS6--6.0--osx10-64--AdobeSpeedGradeCS6-6.0.0-Trial
CS6--6.0--win64--AdobeSpeedGradeCS6-6.0.0-Trial
CC--7.0--win64--AdobeSpeedGrade-7.0.0-Trial
CC--7.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-7.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-8.0.0-Trial
CC (2014)--8.0--win64--AdobeSpeedGrade-8.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--osx10-64--AdobeSpeedGrade-9.0.0-Trial
CC (2015)--9.0--win64--AdobeSpeedGrade-9.0.0-Trial

Touch App Plugins
1.0--osx10--TouchAppPlugins-1.0
1.0--win32--TouchAppPlugins-1.0

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy