Sammanfattning av funktioner | Lightroom Classic | 2018-versioner

Oktober 2017-versionen (version 7.0) av Lightroom Classic

Obs!

Uppgraderar du till Lightroom Classic från en tidigare version av Lightroom? Om du vill ha mer information om hur du uppgraderar utan att ta bort de installerade versionerna från datorn läser du i den här artikeln.

Oktober 2017-versionen av Lightroom Classic CC har flera nya funktioner och förbättringar som berikar din digitala bildbehandlingsupplevelse. Läs nedan om du vill få en kort introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med mer information.

Följande resurser innehåller en sammanfattning av funktioner som introducerades i tidigare versioner: Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner.

Lightroom Classic CC v7.5 | Augusti 2018

I den här versionen av Lightroom Classic CC lanseras nya funktioner och förbättringar som modulen Bok, anpassning av sidor, massöverföring av förinställningar och profiler, stöd för nya kameror och objektiv och programrättningar.

Förbättrad bokmodul

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Nya Blurb-bokformat och ny papperstyp

I den här versionen av Lightroom Classic CC har två nya boktyper (Blurb-tidskrift och Blurb-bok) och en ny papperstyp (Standard, platt uppslag) introducerats i modulen Bok.

Nya Blurb-bokformat

Blurb-tidskrift och Blurb-bok
Nya Blurb-bokformat - Blurb-tidskrift och Blurb-bok

Om du vill ha åtkomst till de nya Blurb-bokformaten gör du följande: 
 1. Navigera till modulen Bok
 2. I panelen Bokinställningar till höger klickar du på listrutan Bok.
 3. I listrutan kan du välja bland Blurb-fotobok, PDF, JPEG och den nyligen introducerade Blurb-tidskrift och Blurb-bok.

Ny papperstyp

Ny papperstyp - Standard, platt uppslag
Ny papperstyp - Standard, platt uppslag

 1. I panelen Bokinställningar väljer du Bok som Blurb-fotobok. 
 2. I listrutan Papperstyp kan du välja mellan Premium Lustre, Premium Matte, ProLine Uncoated, ProLine Pearl Photo, Standard, och den nyligen lanserade Standard  , platt uppslag . När du använder Standard, platt uppslag är det lägsta sidantalet 33 på grund av bindningskraven. Det lägsta sidantalet för alla andra papperstyper är 20.

Välj var sidnummer ska visas vid utskrift

Nu kan du välja var sidnummer ska skrivas i en bok, och om de bara ska visas på vänster eller höger sida eller alla sidor.

Så här justerar du plats och visning av sidnummer i en bok: 
 1. Navigera till modulen Bok
 2. I panelen Sidor till höger markerar du kryssrutan Sidnummer så att följande alternativ aktiveras:
  1. Plats: Välj var du vill skriva sidnummer på sidan – det övre hörnet, det nedre hörnet, överst, på sidan eller längst ned.
  2. Visning: Välj vilka sidor i boken du vill skriva sidnummer på – Vänster- och högersidor, endast vänstersidor eller endast högersidor.
Välj position för sidnummer som ska visas
Välj position för sidnummer som ska visas på sidan före publicering.

Anpassa celler på en sida

Nu kan du lägga till egna celler med anpassade storlekar på en sida som inte begränsas av standardutfyllnad. Lägg till flera celler på en sida, flytta vissa celler framåt eller bakåt och dra cellen exakt dit du vill ha den. Spara därefter stilen som en anpassad sida om du vill använda stilen igen för någon annan fotobok.

Så här lägger du till en ny cell till en sida:

 1. Välj sidan i förhandsvisningsområdet.
 2. Högerklicka (Win)/Ctrl-klicka (Mac) var som helst på sidan och välj Lägg till cell > Foto eller en Fotobeskrivning på snabbmenyn.
Lägga till en ny cell till en boksida
Lägga till en ny cell till en boksida

Så här ändrar du storlek på eller flyttar cellerna:

 1. Markera en cell. En markeringsram visas runt cellen.
 2. Om du vill flytta den valda cellen till en viss plats på sidan drar du i den kvadratiska ikonen i mitten av markeringsramen. Du kan även använda Alt + piltangenter om du vill flytta den valda cellen.
 3. Om du vill justera den valda cellens storlek drar du i ett av hörnhandtagen i markeringsramen.  
Byta storlek på och flytta en cell
(Vänster) Flytta cellen genom att dra den kvadratiska ikonen till mitten av markeringsramen. (Höger) Ändra storlek på cellen genom att dra något av hörnhandtagen på markeringsramen.

Om du vill ordna en cell överst eller underst:

 1. Välj en cell.
 2. Högerklicka (Win)/Ctrl-klicka (Mac) och välj något av alternativen Lägg underst eller Lägg överst på snabbmenyn .
Placera en cell överst eller underst
Placera en cell överst eller underst

Så här sparar du dina sidändringar som en anpassad sida:

 1. Välj en sida i förhandsvisningsområdet.
 2. Högerklicka (Win)/Ctrl-klicka (Mac) var som helst på sidan och välj Spara som anpassad sida från snabbmenyn . Du kan öppna den sparade anpassade sidan i panelen Sidor till höger.

Pausa och återuppta överföringen av boken till Blurb

I aktivitets- och statusområdet i högst upp till höger i fönstret (bredvid Lightroom-ikonen) kan du nu pausa och återuppta överföringen av sidorna till Blurb i den expanderade förloppsindikatorn.

Relaterad hjälp och dokumentation finns i Skapa fotoböcker.

Massöverföra förinställningar och profiler

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Från och med den här versionen kan du importera flera förinställningar eller profiler i en zip-fil till Lightroom Classic.

 1. Navigera till modulen Framkalla.

 2. Gör något av följande:

  • På menyraden väljer du Arkiv > Importera framkallningsprofiler och -förinställningar.
  • I panelen Förinställningar klickar du på ikonen + längst upp till höger och väljer Importera förinställningar på menyn.
  • I panelen Grundläggande klickar du på ikonen () Visa profilbläddraren i området Profil. I Bläddra efter profiler klickar du på plusikonen (+) i det övre vänstra hörnet och väljer Importera profiler på menyn.
  Panelen Förinställningar – Importera förinställningar och profiler som zip-fil
  Panelen Förinställningar – Importera förinställningar och profiler som zip-fil

  Bläddra efter profiler – Importera förinställningar och profiler som zip-fil
  Bläddra efter profiler – Importera förinställningar och profiler som zip-fil

 3. I importdialogrutan som visas väljer du .zip-filen som innehåller profiler och förinställningar du vill importera.  

  Du kan importera XMP-förinställningar och -profiler, DCP-profiler och LCP-profiler som en del av en zip-fil. Men .lrtemplate -förinställningar går inte att importera som en del av en zip-fil.

Du kan använda följande länkar till att visa hjälpavsnitt:

Stöd för HEIC-fotofiler i Windows

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Från och med den här versionen av Lightroom Classic CC finns det stöd för Apples HEIC-fotofilformat i Windows 10.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Lightroom Classic CC 7.5 (augusti 2018-versionen)

Pekarbetsytan verkar inte fungera (miniatyrbilder saknas)

Förinställningen avaktiverar objektivkorrigering felaktigt

Förinställningen fungerar hela tiden med Raw-filer men bara ibland med en JPG-fil

Exportera med procentandelar i fel mått

Det är svårt att se beskärnings- eller omformningsövertäckningen på ljusare foton

  Importerad filmfil sparas i en annan mapp från datum och tid när fotot togs

 I modulen Bok skrivs exempeltexten i bildtexten ut som "Sidtext" när den exporteras till PDF eller till en Blurb-bok

 Om du stänger av panelen Svartvit mix ändras profilen från Adobe, monokromt till Adobe, standard svartvit

Lightroom Classic CC 7.4 | juni 2018

I den här versionen av Lightroom Classic CC finns det nya funktioner och förbättringar, stöd för nya kameror och objektiv samt programrättningar.

Hantera förinställningar och profiler

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Nu kan du visa eller dölja olika förinställningsgrupper eller profilgrupper som visas i panelen Förinställningar eller i Bläddra efter profiler. Det gör att du får en snabb överblick över de profiler och förinställningar du oftast använder.

Hantera profiler

Så här visar/döljer du profilgrupper:

 1. I Bläddra efter profiler: högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på en profilgrupp och välj Hantera profiler på menyn.
 2. Dialogrutan Hantera profiler visas. Markera de profilgrupper du vill visa i Bläddra efter profiler. Avmarkera de profilgrupper du vill dölja i Bläddra efter profiler.
Hantera profiler i Lightroom Classic
Hantera profiler

Hantera förinställningar

Så här visar/döljer du förinställningsgrupper:

 1. I modulen Framkalla: klicka på plustecknet (+) längst upp till höger i panelen Förinställningar och välj Hantera förinställningar på menyn.
 2. Dialogrutan Hantera förinställningar visas. Markera de förinställningsgrupper du vill visa. Avmarkera alla förinställningsgrupper du vill dölja.
Hantera förinställningar i Lightroom Classic
Hantera förinställningar

Du kan använda följande länkar till att visa hjälpavsnitt:

Färgetiketter för mappar och snabbare sökning efter mappar

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

I panelen Mappar (modulen Bibliotek) kan du nu sortera dina foton genom att lägga till färgetiketter till mappar.

 1. I panelen Mappar markerar du en eller flera mappar och högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) för att öppna snabbmenyn.
 2. Välj Lägg till färgetikett på snabbmenyn och välj en färg på undermenyn.

Så här filtrerar du alla mappar med färgetiketter:

 1. Klicka på ikonen i sökfältet längst upp i panelen Mappar.
 2. Välj Mappar med etiketter i listrutan.
Lägga till färgetiketter till mappar
Färgetiketter som är tilldelade till mappar

Filtrera mappar med färgetiketter i panelen Mappar
Filtrera mappar med färgetiketter i panelen Mappar

Nu går det även mycket snabbare att söka efter mappar.

Stöd för HEIC-fotofiler i macOS (High Sierra)

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Från och med den här versionen finns det stöd för Apples fotofilformat HEIC i Lightroom Classic CC i macOS 10.13 (High Sierra) och senare.

Automatiska högar för HDR-foton och panoramor

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Om du vill förhindra att högar för HDR-foton och panoramor tar upp för mycket plats i stödrastervyn markerar du det nya alternativet Skapa hög i dialogrutan Förhandsvisa HDR-panoramasammanfogning.

HDR

Om du vill gruppera foton med flera exponeringar och HDR-fotot i en hög när fotona har sammanfogats väljer du alternativet Skapa hög i dialogrutan Förhandsvisa HDR-sammanfogning. Det sammanfogade HDR-fotot visas längst upp i högen.

Alternativet Skapa hög i fönstret Förhandsvisa HDR-sammanfogning

Panorama

Om du vill gruppera källfotona och det sammanfogade panoramafotot i en hög när fotona har sammanfogats väljer du alternativet Skapa hög i dialogrutan Förhandsvisa panoramasammanfogning. Det sammanfogade panoramafotot visas längst upp i högen.

Alternativet Skapa hög i fönstret Förhandsvisa panoramasammanfogning

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Lightroom Classic CC 7.4 (juni 2018-versionen)

Lightroom Classic CC 7.3.1 | april 2018

I den här versionen av Lightroom Classic CC finns det programrättningar för problem.

Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Lightroom Classic CC 7.3.1 (april 2018-versionen)

 Översättningsfel för vissa profiler för vissa språk

 Inställningar för svartvit blandning - det går inte att kopiera/synkronisera

 Problem vid säkerhetskopiering av Lightroom-katalogen. Om du vill lösa problemet med att säkerhetskopierade kataloger blir skadade uppdaterar du till Lightroom Classic CC 7.3.1 och sedan säkerhetskopierar du dina kataloger igen. Om du säkerhetskopierar kataloger i macOS finns det ett känt problem som är relaterat till katalogkomprimering enligt nedan.

Kända problem

Känt problem i Lightroom Classic CC 7.3.1 (april 2018-versionen)

Det här problemet har korrigerats i Lightroom Classic 7.4 (juni 2018-versionen).

(Endast för macOS) När du säkerhetskopierar kataloger komprimeras inte kataloger som är mindre än 4 GB. Som en tillfällig lösning på det här problemet kan du komprimera säkerhetskopierade katalogfiler manuellt. Mindre hårddiskutrymme används för komprimerade filer. Som standard sparas säkerhetskopior av kataloger på följande plats i macOS:

/Users/[användarnamn]/Pictures/Lightroom/[katalognamn]/Backups

Lightroom Classic CC 7.3 | april 2018

I den här versionen av Lightroom Classic CC finns det nya funktioner och förbättringar, stöd för nya kameror och objektiv samt programrättningar.

Nya Adobe Raw-profiler och kreativa profiler

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Du kan använda profiler till att kontrollera hur färger och toner återges i dina foton.  Profilerna i området Profil i panelen Grundläggande är avsedda att användas som utgångspunkt för redigering av foton.

Profilen Adobe, färg har använts på ett foto med Raw-format i Lightroom Classic CC.
Profilen Adobe, färg har använts på ett foto med Raw-format.

Du kan få större kreativ kontroll över dina foton med Raw-format genom att välja någon av de Adobe Raw-profiler som är utformade för färgfoton, monokroma foton, porträttfoton, landskapsfoton och mycket mer. Du kan använda profilerna genom att bara klicka en gång.

Både för foton med Raw-format och för foton som inte har Raw-format kan du ge dina foton en unik stil eller effekt genom att välja någon av de kreativa profiler som är grupperade under Konstnärliga, Svartvita, Moderna och Gammaldags.

När du använder en profil på ett foto ändras inte eventuella andra kontrollreglage som du har använt på fotot. Det innebär att du kan redigera dina foton som du vill och sedan använda en profil på redigerade foton.

Du kan använda följande länkar till att visa hjälpavsnitt:

Större tonkurva

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

I den här versionen av Lightroom Classic CC har tonkurvan utökats för att optimera tonkurvejusteringar.

Större och förbättrad tonkurva i modulen Framkalla.
Redigera den parametriska kurvan i panelen Tonkurva.

Ta bort dis har flyttats till panelen Grundläggande

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Skjutreglaget Ta bort dis i panelen Grundläggande
Skjutreglaget Ta bort dis i panelen Grundläggande

För att snabba upp ditt arbetsflöde har skjutreglaget Ta bort dis flyttats till panelen Grundläggande, så att du kan använda det tillsammans med skjutreglaget Klarhet. Tidigare fanns skjutreglaget Ta bort dis i panelen Effekter

Mer information finns i Ange allmän färgmättnad.

Förbättrad ansiktsidentifiering

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Lightroom Classic CC har optimerats för bättre identifiering av ansikten i foton i din katalog.

Mer information finns i Identifiera ansikten igen.

Snabbare import till stödrastret från anslutna enheter i Windows

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

(Windows) Fotostödrastret läses nu in fortare när du importerar foton i Lightroom Classic CC från en ansluten enhet, som mobila enheter (iOS och Android) och kameror. 

Mer information om importarbetsflödet finns i Importera foton från en kamera eller kortläsare.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Lightroom Classic CC 7.2 | februari 2018

I den här versionen av Lightroom Classic CC finns det nya funktioner och prestandaförbättringar, stöd för nya kameror och objektiv samt programrättningar.

Bättre prestanda med processor- och minnesoptimering

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Om du har en dator med 12 GB RAM-minne eller mer kan du förbättra prestanda för Lightroom Classic när du importerar och exporterar foton, när du förflyttar dig mellan foton i luppvyn och när du skapar HDR-bilder eller panoramor. 

Om du vill visa systemkraven läser du i Systemkrav | Lightroom Classic CC.

Skapa samlingar från mappar

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Det finns ett nytt alternativ i panelen Mappar i modulen Bibliotek som du kan använda till att snabbt skapa samlingar från mappar. Om en mapp innehåller undermappar kan du även skapa en samlingsuppsättning med samma hierarki som mappen på den översta nivån. 

Så här får du åtkomst till det nya alternativet:

 1. Markera en eller flera mappar i panelen Mappar
 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) och välj ett alternativ på snabbmenyn:
  1. Om du har valt en enda mapp: Skapa samlingen "[mappnamn]" eller Skapa samlingsuppsättningen "[mappnamn]".
  2. Om du har valt flera mappar: Skapa samlingar från de valda mapparna eller Skapa samlingsuppsättningar från de valda mapparna.

Skapa samling från en fotomarkör i modulen Karta

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

I modulen Karta kan du nu enkelt lägga till en grupp med foton på samma plats på kartan till en samling. Om du vill göra det högerklickar du på en fotomarkör eller grupp av markörer på kartan och väljer Skapa samling på snabbmenyn.

Skapa samling från en fotomarkör på kartan
Skapa samling från en fotomarkör på kartan

Filtrera foton baserat på redigeringsstatus

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Det finns ett nytt filter i fältet Biblioteksfilter och på bildbandet som du kan använda till att filtrera foton baserat på om de är redigerade eller oredigerade. Du kan få åtkomst till det nya filteralternativet från någon av platserna som nämns nedan.

Alternativ för Attribut i fältet Biblioteksfilter

Använd de nya redigeringsstatusikonerna under alternativen Attribut i fältet Biblioteksfilter.

Det nya filtret Attribut i fältet Biblioteksfilter
Det nya filtret Attribut i fältet Biblioteksfilter

Alternativ för Metadata i fältet Biblioteksfilter

Du kan använda den nya kategorin Redigera under alternativen för Metadata i fältet Biblioteksfilter.

Den nya kategorin Metadata i fältet Biblioteksfilter
Den nya kategorin Metadata i fältet Biblioteksfilter

Bildband

Du kan använda de nya redigeringsstatusikonerna i fältet Biblioteksfilter.

Nya filterikoner på bildbandet
Nya filterikoner på bildbandet

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Du kan använda sökfältet i panelen Mappar i modulen Bibliotek till att söka efter mappar baserat på den text du anger.

 

Sökfältet i panelen Mappar
Sökfältet i panelen Mappar

Filtrerade resultat baserat på den angivna söktexten visas i panelen Mappar.
Filtrerade resultat baserat på den angivna söktexten visas i panelen Mappar.

Mer information finns i Söka efter mappar.

Markera och filtrera favoritmappar

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Nu kan du markera mappar som favoriter i panelen Mappar i modulen Bibliotek. Du kan också filtrera favoritmappar i panelen Mappar.

Mappar markerade som favoriter i panelen Mappar
Mappar markerade som favoriter i panelen Mappar

Gör så här:
 1. Markera en eller flera mappar. 
 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) och välj Markera som favorit (om du har valt en enda mapp) eller Markera favoriter (om du har valt flera mappar) på snabbmenyn.

En stjärnikon visas över den mapp du har markerat som favorit.

Filtrera favoritmappar
Filtrera favoritmappar

Så här filtrerar du mappar som du har markerat som favoriter:

 1. Klicka på ikonen i sökfältet längst upp i panelen Mappar.
 2. Välj Favoritmappar i listrutan.

Skapa smarta samlingar baserat på den nya regeln Med redigeringar

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Den nya regeln Med redigeringar i kategorin Framkalla.
Den nya regeln Med redigeringar i kategorin Framkalla.

Den nya regeln Med redigeringar har lagts till i kategorin Framkalla i dialogrutan Skapa smart samling. Om du skapar en smart samling baserat på den nya regeln Med redigeringar: Är sant innehåller den foton med använda justeringar och foton som endast har en beskärning (och inga andra justeringar).

Obs!

Den befintliga regeln Med justeringar innehåller foton med använda justeringar, men inte foton där endast beskärning har använts (men inga andra justeringar). Om du vill ta med beskurna bilder i den smarta samlingen väljer du Med redigeringar i regeln i stället.

Mer information om hur du skapar smarta samlingar finns i Arbeta med smarta samlingar.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Lightroom Classic CC 7.2 (februari 2018-versionen)

 Informationsövertäckningen försvinner vid växling mellan moduler

 Vattenstämpeln utelämnas från inbäddade miniatyrbilder för exporterade JPEG-filer

 Palettkugghjulet fungerar inte på franska, förenklad kinesiska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, portugisiska, spanska eller traditionell kinesiska

Lightroom Classic CC 7.1 | december 2017

I den här versionen av Lightroom Classic CC finns det nya funktioner och förbättringar, stöd för nya kameror och objektiv samt programrättningar.

Funktionen Automatiskt som du kan använda till att automatiskt använda de bästa redigeringarna på foton har förbättrats

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Funktionen Automatiskt i Lightroom Classic CC har förbättrats

Du kan börja redigera foton med hjälp av funktionen Automatiskt, där Adobe Sensei används till att använda justeringar på ett intelligent sätt baserat på ljus- och färgegenskaperna i foton. Nu används avancerad maskininlärning för funktionen Automatiskt, vilket innebär att de bästa redigeringarna för följande skjutreglage nu används automatiskt: Exponering, Kontrast, Högdagrar, Skuggor, Vitt, Svärta, Mättnad och Lyster. Dessutom kan du använda funktionen Automatiskt till att optimera justeringarna för ett foto även när du har beskurit det.

De underliggande neurala näten har tränats med tusentals professionellt tagna och manuellt redigerade foton för att utvärdera och korrigera foton, på samma sätt som av en erfaren fotograf.

Alternativet Automatiskt är placerat bredvid Ton i panelen Grundläggande i modulen Framkalla

Relaterad information finns i Arbeta med ton och färg i foton.

Borttagning av enskilda färgprover inom en färgintervallmask

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

I den här versionen finns det funktioner för att ta bort enskilda färgprov i en färgintervallmask. Om du vill ta bort ett färgprov Alt-klickar du på det.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Stöd för direktfångst för nya kameror

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

I den här versionen har stöd för direktfångst lagts till för Nikon D850.

En lista med kameror som du kan direktansluta i Lightroom Classic CC finns i Stöd för direktanslutna kameror.

Korrigerade kundproblem

Problem som har korrigerats i Lightroom Classic CC 7.1 (december 2017-versionen)

Kända problem

 • (Endast i Windows) När du navigerar mellan verktygen för selektiva justeringar, som Justeringspensel, Övertoningsfilter och Radiellt Filter, blinkar ikonen för verktyget Pipett i panelen.
 • (Endast i macOS) Import av foton från en Lightroom Classic 7.0-katalog eller tidigare som har sparats på en nätverksplats misslyckas. Det här problemet inträffar på grund av en teknisk begränsning i macOS. Du kan lösa det genom att hämta resurserna till en lokal plats på datorn innan du försöker importera dem.

Lightroom Classic CC 7.0 | oktober 2017

Prestanda- och stabilitetsförbättringar

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Inläsningstiden för programmet
Kataloguppgradering och -komprimering vid import och export
Snabbare import med hjälp av minimala förhandsvisningar, standardförhandsvisningar eller 1:1-förhandsvisningar
Snabbare val av foton vid import med hjälp av inbäddade förhandsvisningar Mer information
Generering av smarta förhandsvisningar
Byta från modulen Bibliotek till modulen Framkalla

Återgivning av foton i modulerna Bibliotek och Framkalla
Bläddra bland foton i modulerna Bibliotek och Framkalla
Förbättrade pensel- och skjutreglagerörelser
Ta bort samlingar
Inläsning av ansikten i vyn Personer

Nya funktioner

Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Finjustera markeringar med hjälp av verktygen för färg- och luminansintervallmasker Mer information
Automatisk maskering med bättre brusreducering tack vare uppdateringen till processversion 4 (aktuell) under Kamerakalibrering
Filtervillkor i Smarta samlingar: Namn: Är tom eller Inte tom och Objektivprofil: Använd eller Inte använd
Metadataförinställning för exportdialogrutan: Allt förutom Camera Raw-information. Du kan använda det här till att dölja inställningarna eller till att förhindra att ändringar du har gjort exporteras.

Filtervillkor i importdialogrutan: Filformat. Du kan använda det här till att snabbt ta bort vissa filformat.
Bättre hantering av flera grupper med sammanfogningsåtgärder (HDR/Panorama) och förbättrat användargränssnitt
Generering av förhandsvisningar när datorn är inaktiv för foton du nyligen (under de senaste två dagarna) har redigerat. Det här är tillämpbart för gruppredigering när du använder funktionerna för synkronisering av redigeringar.

Bläddra bland importerade foton snabbare med hjälp av inbäddade förhandsvisningar

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Du kan generera inbäddade förhandsvisningar genom att välja alternativet Inbäddad och underordnad när du importerar. 

Alternativet Inbäddad och underordnad i importfönstret
Alternativet Inbäddad och underordnad i importfönstret

När du väljer förhandsvisningsalternativet Inbäddad och underordnad kan du bläddra bland en stor uppsättning med foton i modulen Bibliotek snabbare och även utföra 1:1-zoomingar snabbare. Återgivningen av inbäddade förhandsvisningar prioriteras för den mapp du visar. Om du till exempel importerar och lägger till foton i flera mappar kan du börja bläddra bland fotona när de läggs till.

Mer information finns i Arbeta med inbäddade förhandsvisningar.

Snabbval med färg- och luminansintervallmasker

 Nytt i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Med hjälp av de nya kontrollerna för att skapa färg- och luminansintervallmasker kan du snabbt skapa ett exakt maskområde på ditt foto som du sedan kan använda lokala justeringar på. Du kan använda de här nya verktygen för att skapa exakta masker till att upptäcka förändringar i belysningen och kontrasterande kanter baserat på färg och ton. Du börjar med att göra en snabb maskmarkering med hjälp av Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter. Därefter förfinar du markeringen med hjälp av intervallmaskerna, som finns under Automatisk mask i modulen Framkalla.

Färgintervallmask

När du har gjort en ursprunglig markeringsmask i fotot med hjälp av Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter använder du Färgintervallmask till att förfina markeringsmasken baserat på de färgprov du har tagit i maskområdet.

Färgintervallmask

Luminansintervallmask

När du har gjort en ursprunglig markeringsmask i fotot med hjälp av Justeringspensel, Radiellt filter eller Övertoningsfilter använder du Luminansintervallmask till att förfina markeringsmasken baserat på luminansintervallet för markeringen.

Luminansintervallmask

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom Classic CC 

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här :

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?