Användarhandbok Avbryt

Skapa fotoböcker

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon

Modulen Bok

Med bokmodulen kan du designa fotoböcker och skicka dem till webbsidan Blurb.com för utskrift på begäran. Du kan även spara dina böcker med Adobe PDF-format eller som enskilda JPEG-filer.

Modulen Bok

A. Panelerna Förhandsvisa och Samlingar B. Knapp Exportera bok till PDF C. Knappar för flersidesvy, uppslagsvy och ensidesvy D. Valda sidor E. Panelen Bokinställningar F. Knappen Skicka bok till Blurb 

Videosjälvstudiekurs: Lightroom Classic – grundläggande om modulen Bok

Läs om hur du skapar böcker med hjälp av modulen Bok i Lightroom Classic.

Julieanne Kost, ledande expert på Photoshop och Lightroom Classic

Skapa en fotobok

Gör så här för att skapa en bok:

 1. Ange din standardlayout för böcker. I modulen Bok väljer du Bok > Bokinställningar.

  Zoom för standardfoto

  När du lägger till foton i en cell kan de automatiskt zoomas till fyllning eller zoomas för att anpassas. Du kan åsidosätta inställningen genom att högerklicka (Win) eller Ctrl-klicka (Mac) på ett foto i förhandsvisningsområdet och aktivera eller avaktivera Zooma på bilden tills cellen fylls.

  Starta nya böcker genom att autofylla

  När du börjar på en ny bok läggs sidor automatiskt till med aktuell autolayoutförinställning och fotona som finns på bildbandet.

  Fylla textrutor med

  Layouter som innehåller textrutor kan automatiskt fyllas i med metadata för fotots titel, bildtext eller filnamn. Alternativet Utfyllnadstext visar platshållartext i fältet så att du kan se om titel, bildtext, eller metadata för filnamnet saknas.

  Obs!

  För att se utfyllnadstext väljer du alternativet Utfyllnadstext i panelen Stödlinjer.

  Bibehålla bildtexter på säkert textområde

  Bibehåller foto- och sidbildtextfält på sidans utskrivbara områden. Om du till exempel ändrar bildtextförskjutningen kommer Bibehåll bildtexter på säkert textområde att förhindra att du oavsiktligt flyttar bildtexten utanför sidans utskrivbara marginaler.

 2. I modulen Bibliotek markerar du de foton som ska vara med i boken. Mer information finns i Markera foton i stödrastervyn och på bildbandet.

  I modulen Bok kan du även markera foton på panelen Samlingar samt på bildbandet.

 3. I modulen Bok använder du panelerna på höger sida i programfönstret till att ange alternativ.

  Bokinställningar

  Välj om du vill skriva ut till en Blurb-fotobok, Blurb-tidskrift, Blurb-bok, PDF-fil eller JPEG-fil och ange bokstorlek och typ av omslag (hårt eller mjukt).

  Om du skriver ut till Blurb uppdateras det beräknade priset vartefter du arbetar, baserat på papperstyp och antal sidor i boken. För mer information om Blurb, bokstorlekar samt alternativ för omslag och papperstyper, se Vanliga frågor och svar om Blurb-böcker på Blurb.com. Gå till specifikationsguiden för Blurb-bokdimensioner för exakta utskriftsstorlekar.

  Om du vill skriva ut på PDF-fil markerar du JPEG-kvalitet, färgprofil, filupplösning och om du vill använda skärpa .

  Automatisk layout

  Automatisera layouten för böckerna. Markera en förinställd och klicka sedan på Automatisk layout. Om du vill börja om klickar du på Rensa layout. Om du publicerar på Blurb begränsas den automatiska layouten till böcker som har högst 240 sidor. Om du publicerar till PDF-filer finns ingen begränsning.

  Obs!

  Miniatyrbilder på bildbandet visar ett tal som anger hur många gånger fotot visas i boken.

  Sida

  Markera sidnumren  kryssruta om du vill visa antalet sidor i en bok. Om du markerar kryssruta , Plats kan du välja position för sidnummer på en sida, och med Visning bestämmer du om du vill att sidnumren ska visas endast på vänster eller höger sida, eller båda delar. Klicka på Lägg till sida om du vill lägga till en sida vid den markerade sidan. Den nya sidan får samma format som den markerade sidan eller mallen. Klicka på Lägg till tom om du vill lägga till en tom sida vid den markerade sidan. Om ingen sida är markerad läggs sidan till i slutet av boken.

  Stödlinjer

  Aktivera och inaktivera stödlinjerna i bildförhandsvisningsområdet. Stödlinjerna skrivs inte ut. De används bara för att du ska kunna placera foton och text på sidan.

  Fästa mot stödraster

  Nu kan du enkelt justera foton i en boklayout med alternativet Fäst mot stödraster i avsnittet Stödlinjer. I Fäst mot stödraster väljer du antingen  Celler  för att justera cellerna i två foton med varandra eller Stödraster för att justera foton med stödlinjerna för stödraster. När du flyttar fotot fästs det på plats baserat på den valda inställningen. Som standard är alternativet Fäst mot stödraster angett till Celler.

  Sidutfall

  Stödlinjen för Sidutfall visas som en bred grå kant runt sidkanterna. Sidutfall anger de delar av foton som ligger utanför sidgränsen. Foton med helt utfall placeras på sidans kant.

  Textsäker yta

  Stödlinjen för textsäker yta visas som en tunn grå linje inuti sidperimetern. Texten som faller utanför området visas inte på sidan.

  Obs!

  Bildtextfält har också en tunn grå linje som anger fältets perimeter.

  Fotoceller

  Stödlinjer för fotoceller visas som grå rutor med ett hårkors i mitten. Dessa anger ofyllda fotoceller.

  Utfyllnadstext

  Platshållartext visas i tomma fält och bildtextfält.

  Obs!

  Du måste markera alternativet Fyll textrutor med > Utfyllnadstext i Bokinställningar för att utfyllnadstexten ska visas.

  Cell

  Dra skjutreglaget för Utfyllnad för att lägga till mellanrum, i punkter, runt en bild eller text i en cell. Att använda utfyllnad är ett effektivt sätt att anpassa visningen av en bild i sin egen cell och därför också anpassa enstaka sidmallar. Utfyllnad används som standard på alla sidor. Välj triangeln till höger om rubriken Utfyllnad för att använda olika mängder utfyllnad på cellens olika sidor. Du kan markera flera celler i förhandsvisningsområdet och använda utfyllnad på alla. Använd justeringsalternativen på panelen Cell för att automatiskt justera bilden i en cell.

  Skärmbild av Cell-panelen i modulen Bok med justeringsalternativ markerade
  Välj önskad justering

  Text

  Gör att du kan lägga till textfält i enstaka foton och hela sidor. När du klickar på ett foto visas den genomskinliga knappen Lägg till fototext. När du klickar på knappen kan du börja lägga till text på en gång. Det här tipset gäller för foton och sidor.

  Fototext

  Fotots bildtext kan placeras ovanför, under eller över den markerade bildcellen eller cellerna. Du kan använda titel och bildtext från fotots metadata eller ange en egen bildtext som du skriver in direkt i bildtextcellen.

  Förskjutning

  När du justerar förskjutningen flyttas texten över, under eller på fotot i förhållande till var du har förankrat den.

  • Över: Placerar bildtexten mellan fotots och sidans respektive överkanter.
  • Nedanför: Placerar bildtexten mellan fotots och sidans respektive nederkanter.
  • Ovanför: Bildtextens placering är som standard på fotot, i dess nederkant. Om du ökar det här värdet flyttas bildtextens position mot fotots överkant.

  Obs! Om fotots dimensioner överskrider de övre och nedre sidkanterna, ställs förskjutningen automatiskt in på Ovanför.

  Justera med foto

  Anpassar bildtextens vänstra kant till fotots vänstra kant när du zoomar eller använder utfyllnad i fotot.

  Sidtext

  Bildtexten för sidan kan placeras överst eller nederst på sidan. Ange bildtexten i sidans textfält i förhandsvisningsområdet.

  Förskjutning

  Om du ändrar förskjutningsvärdet flyttas bildtexten uppåt eller nedåt på sidan i förhållande till den plats du förankrat den (upptill eller nedtill). Om du t.ex. ökar förskjutningen för en bildtext överst på sidan flyttas bildtexten längre ned på sidan. Om du ökar förskjutningen för en fotobildtext som placerats under fotot flyttas bildtexten längre ned på sidan, bort från fotot.

  Typ

  Markera teckensnitt, format, färg, punktstorlek och opacitet. Klicka på triangeln om du vill ange ytterligare typografiska alternativ, däribland spårning, baslinjeförskjutning, radavstånd, kerning, kolumner och spaltmellanrum. Du kan också ange vågrätt och lodrät ändring.

  Bakgrund

  Du kan använda en fotografisk, grafisk eller färgad bakgrund på bokens sidor. Gör så här om du vill lägga till en bakgrund:

  1. Markera en eller flera sidor i förhandsvisningsområdet i modulen Bok.

  2. (Valfritt) Markera Använd bakgrunden globalt om du vill använda den på alla bokens sidor, förutom omslagen, även om de inte markerats.

  3. Gör något av följande:

   • Dra ett foto från bildbandet till platshållaren ”Släpp foto här” på panelen Bakgrund. Dra reglaget Opacitet om du vill ändra genomskinlighetsvärdet.

   • På panelen Bakgrund klickar du på pilen och markerar en grafisk bakgrund. Klicka på färgremsan om du vill ändra färg på grafiken och dra reglaget Opacitet om du vill ändra genomskinlighetsvärdet.

   • På panelen Bakgrund markerar du alternativet Bakgrundsfärg klickar på färgremsan för att markera färg.

 4. Gör något av följande när du vill redigera en sida i förhandsvisningsområdet.  

  • Lägga till en ny cell på sidan. Gör så här:

  1. Välj sidan i förhandsvisningsområdet.
  2. Högerklicka (Win)/ctrl-klicka (Mac) var som helst på sidan och välj Lägg till cell > Foto eller en Fotobeskrivning på snabbmenyn .

  • Byta storlek på och flytta celler inom en sida. Gör så här:

  1. Markera en cell. En markeringsram visas runt cellen.
  2. Om du vill flytta den valda cellen till en viss plats på sidan drar du i den kvadratiska ikonen i mitten av markeringsramen. Du kan även använda Alt + piltangenter om du vill flytta den valda cellen.
  3. Om du vill justera den valda cellens storlek drar du i ett av hörnhandtagen i markeringsramen.

  • Ordna en cell överst eller underst. Gör så här:
  • Dra de sidor som du vill ordna om.
  • Klicka på knappen Ändra sidlayout i det nedre högra hörnet av en sidförhandsvisning och välj en annan layout.
  • Dra ett foto när du vill byta cell.
  • Markera ett eller flera foton och dra zoomreglaget när du vill ändra fotots storlek i cellen.
  • Skriv i något textfält.
  • Spara dina sidändringar som en anpassad sida. Gör så här:

  1. Välj en sida i förhandsvisningsområdet.
  2. Högerklicka (Win)/ctrl-klicka (Mac) var som helst på sidan och välj Spara som anpassad sida från snabbmenyn . Du kan öppna den sparade anpassade sidan i panelen Sidor till höger.

  • Markera flera celler eller sidor om du vill redigera deras egenskaper.
  • Högerklicka (Win)/Ctrl-klicka (Mac) på en cell eller en sida och välj Ta bort foto eller ta bort sidor om du vill ta bort dem från boken.
  • Klicka på lämplig knapp i verktygsfältet om du vill arbeta i vyn för flera sidor, uppslag eller enstaka sidor.
 5. Om du vill spara boken så att du kan gå tillbaka och arbeta med den efter att du har avslutat modulen Bok, klickar du på Skapa sparad bok i förhandsvisningsområdet.

  I dialogrutan Skapa bok namnger du boken, anger om du vill spara den i en samling och väljer andra alternativ. Därefter klickar du på Skapa.

  Sparade böcker visas på panelen Samlingar med en bokikon.

 6. När boken är klar klickar du på något av följande:

  Exportera bok till PDF

  Öppnar en sidnumrerad PDF-fil i boken och sparar den på en plats du anger. Du kan använda PDF-filen och dela den med kunder eller skicka den till en tjänsteleverantör eller utskriftswebbplats.

  Exportera bok till JPEG

  Återge en JPEG-fil för varje sida i boken.

  Skicka bok till Blurb

  Ansluter till Blurb och uppmanar dig att registrera dig eller logga in. Därefter överförs boken till Blurb-kontot för förhandsvisning och utskrift.

  Angående överföring till Blurb:

  • Böcker måste innehålla 20–240 sidor, exklusive främre och bakre omslag.

  • Blurb skriver ut med 300 ppi. Om en bild är mindre än 300 ppi visas en varningsikon i det övre högra hörnet i bildcellen i förhandsvisningsområdet. Klicka på varningen om du vill se vilken upplösning bilden kan skrivas ut med. Blurb rekommenderar minst 200 ppi för bästa kvalitet.

  • Om du vill ha hjälp med utskrift, prissättning, beställning och andra Blurb-frågor går du till Kundsupporten för Blurb.com.

  Pausa och återuppta överföringen av boken till Blurb

  I aktivitets- och statusområdet i högst upp till höger i fönstret (bredvid Lightroom-ikonen) kan du pausa och återuppta överföringen av sidorna till Blurb i den expanderade förloppsindikatorn.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto