Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Du kan ordna och söka efter foton i Lightroom Classic med hjälp av tekniken för ansiktsigenkänning. Du använder Lightroom Classic till att söka efter potentiella ansikten i din fotokatalog som du sedan får granska och bekräfta.

Videofilm: Använda ansiktsigenkänning till att ordna dina foton

Videofilm: Använda ansiktsigenkänning till att ordna dina foton
Adobe Systems

Indexera ansikten

 1. Gå till modulen Bibliotek och växla till vyn Personer. Om du vill göra det väljer du Visa > Personer eller trycker på O. Alternativt så klickar du på ikonen  i verktygsfältet.

 2. En uppmaning om att söka efter ansikten i din katalog visas. Klicka på något av följande alternativ:

  Börja söka efter ansikten i hela katalogen

  Aktivera indexering av ansikten i bakgrunden. Ansikten upptäcks i alla foton i din katalog i Lightroom Classic Beroende på storleken på katalogen kan det ta ett tag att utföra en fullständig indexering.

  Sök endast efter ansikten när det behövs

  Avaktivera indexeringen av ansikten i bakgrunden. Ansikten upptäcks endast i de mappar och samlingar du väljer.

  Lightroom Classic CC: Indexera ansikten
  Indexera ansikten i din katalog

 3. Om du väljer att söka efter ansikten i hela katalogen väntar du tills indexeringen är slutförd. Du kan fortsätta arbeta när dina foton indexeras. I Lightroom Classic används fotoegenskaper till att söka efter ansikten och sedan staplas foton med liknande ansikten tillsammans.

  När den ursprungliga indexeringen är slutförd körs indexeringen av ansikten i bakgrunden. Ansikten i foton du lägger till i katalogen senare upptäcks automatiskt.

  Lightroom Classic CC: Indexering
  Indexering pågår

Märka foton

Om du vill märka en identifierad stapel anger du ett namn under den i området Ej namngivna personer. Alla foton i stapeln märks automatiskt med det namnet.

Lightroom Classic CC: Märka bilder
Märka en stapel med foton

Alla högar som du märker med samma person sammanfogas.
Alla staplar som du märker med samma person sammanfogas. När du börjar skriva ett namn som du har angett tidigare kompletteras det automatiskt.

När du märker högar och foton flyttas de från området Ej namngivna personer i vyn Personer till området Namngivna personer.

Lightroom Classic CC: Området Namngivna personer
Området Namngivna personer fylls i

Obs!

De här namnen läggs automatiskt till i din nyckelordslista som personnyckelord.

Märka enskilda foton

I stället för att arbeta med en hel stapel kan du märka ett eller flera foton. Gör så här:

 1. Expandera stapeln genom att klicka på antal foton i den. Alternativt så markerar du stapeln och expanderar den genom att trycka på S.
 2. Markera ett eller flera foton i stapeln.
 3. Märk de valda foton på något av följande sätt:
  • Dra och släpp foton från en stapel i området Namngivna personer.
  • Dra och släpp ett personnyckelord från nyckelordslistan på fotona.
  • Märk fotona ett och ett genom att ange namn under dem.

Obs!

Om du upptäcker några foton i området Ej namngivna personer som inte är del av någon stapel kan du använda de här metoderna till att märka dem.

Bekräfta namnförslag

När det finns märkta foton i området Namngivna personer identifieras liknande foton och en uppmaning om att bekräfta de föreslagna namnen visas.

 1. Dubbelklicka på en person i området Namngivna personer.
 2. Granska de föreslagna namnen i området Liknande i enpersonsvyn.
Namn för liknande foton föreslås i Lightroom Classic
Namn för liknande foton föreslås i Lightroom Classic
 1. Om du vill bekräfta en taggissning klickar du på bockmarkeringen bredvid den.
Lightroom Classic CC: Bekräfta ett föreslaget namn
Bekräfta ett föreslaget namn

Märka foton i luppvyn

Märka identifierade ansikten

Du kan även märka foton i luppvyn.

 1. Klicka på ikonen Rita ansiktsregion ().
 2. När ett eller flera ansikten har identifierats i fotot märker du dem.
Lightroom Classic CC: Märka ett identifierat ansikte
Märka ett identifierat ansikte

Märka ej identifierade ansikten

Om det är svårt att känna igen ett ansikte i ett foto kan det eventuellt inte identifieras i Lightroom Classic I så fall kan du rita ansiktregioner manuellt.

 1. Klicka på ikonen Rita ansiktsregion ().
 2. Rita ett rektangulärt ansiktsområde i fotot.
 3. Ange det namn du vill märka ansiktet med.
 4. Om det behövs märker du fler ansikten.

Avaktivera automatisk ansiktsindexering

Du kan avaktivera ansiktsindexering i kataloginställningar. Gör så här:

 1. (macOS) Välj Lightroom Classic > Kataloginställningar.
  (Windows) Välj Redigera > Kataloginställningar.
 2. Klicka på fliken Metadata och avmarkera Upptäck automatiskt ansikten i alla foton.
 3. Stäng dialogrutan Kataloginställningar.

Identifiera ansikten igen

Introducerades i Lightroom Classic CC 7.3 (april 2018-versionen)

Lightroom Classic CC 7.3 (april 2018-versionen) har optimerats för mer exakt identifiering av ansikten i dina katalogfoton.

Om du har kört ansiktsidentifiering manuellt på dina foton uppgraderar du den befintliga ansiktsinformationen i katalogen till den nya ansiktsmotorn genom att utföra de steg som rekommenderas nedan. Du kan utföra de här stegen när du har uppdaterat till Lightroom Classic CC 7.3. Om du inte utför de rekommenderade stegen uppgraderas den befintliga ansiktsinformationen när det behövs för visning i vyn Personer.

Obs!

Du behöver inte utföra stegen nedan om har aktiverat alternativet Upptäck automatiskt ansikten i alla foton i kataloginställningarna. I så fall uppgraderas den befintliga ansiktsinformationen automatiskt i bakgrunden.

Rekommenderade steg för att uppgradera ansiktsinformationen

 1. Gå till modulen Bibliotek och välj Alla foton i panelen Katalog

 2. Markera alla foton i stödrastervyn eller på bildbandet. Markera alla foton genom att välja Redigera > Markera allt eller trycka på Ctrl+A (Windows) respektive Kommando+A (macOS).

 3. Välj Bibliotek > Identifiera ansikten igen på menyraden.

 4. Dialogrutan Identifiera ansikten igen visas. Kontrollera att följande alternativ är markerade.

  • Hoppa över foton som inte har indexerats tidigare
  • Hoppa över foton med manuellt bekräftade ansikten

  Klicka på Bekräfta.

  Ansiktsidentifieringen utförs igen och den befintliga ansiktsinformationen uppdateras, men foton som du inte har kört ansiktsidentifiering på tidigare hoppas över. Foton som innehåller minst ett bekräftat ansikte eller minst en manuellt ritad ansiktsregion utesluts också för att bevara tidigare. Obekräftade ansikten i den typen av foton förblir obekräftade.  

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy