Användarhandbok Avbryt

Skapa och hantera mappar

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

De mappar som innehåller dina foton visas i panelen Mappar i modulen Bibliotek. Med mapparna i panelen Mappar visas mappstrukturen för själva volymen och de visas i alfanumerisk ordning. Klicka på triangeln till höger om volymnamnet för att se vilka mappar som finns på den volymen. Klicka på triangeln till vänster om en mapp för att se om den innehåller några undermappar.

Panelen Mappar i Lightroom Classic CC
I panelen Mappar visas mappar och hur många foton som finns i mapparna.

I panelen Mappar kan du lägga till, ta bort, flytta och ändra namn på mappar. De ändringar du gör på mappar i Lightroom Classic används på den faktiska mapparna på volymen.

Lägga till en befintlig mapp som innehåller foton

När du importerar foton läggs de mappar som de visas i automatiskt till i panelen Mappar. På panelen Mappar kan du lägga till mappar och importera de foton som finns i mapparna.

 1. På panelen Mappar i modulen Bibliotek, klickar du på plusikonen (+) och väljer sedan Lägg till mapp.
 2. Gör något av följande:
  • (Windows) I dialogrutan Bläddra efter mappar navigerar du till platsen och markerar mappen som du vill använda. Klicka därefter på OK. Du kan också navigera till platsen och klicka på Skapa ny mapp. Skriv ett namn för att ersätta namnet Ny mapp.

  • (Mac OS) I dialogrutan Välj eller skapa ny mapp navigerar du till platsen och markerar mappen som du vill använda. Klicka sedan på Välj. Du kan också navigera till platsen och klicka på Ny mapp. Ange ett namn för mappen och klicka på OK. Klicka sedan på Välj.

 3. Du kan även ange alternativ i dialogrutan Importera foton och klicka på Importera.
Obs!

Om du har flera kopior av en mapp och vill ändra plats för Lightroom Classic högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) du på mappen och väljer Uppdatera mapplats.

Lägga till en undermapp

 1. I panelen Mappar i modulen Bibliotek markerar du mappen som du vill skapa en ny mapp i. Klicka sedan på plusikonen (+) högst upp i panelen Mappar och välj Lägg till undermapp.
 2. I dialogrutan Skapa mapp skriver du mappnamnet.
 3. Om det finns markerade foton ska du bestämma om du vill kopiera de markerade fotona till den nya mappen. Klicka därefter på Skapa.

I panelen Mappar visas den nya mappen i den hierarki som du angav. Den nya mappen visas också i Windows Utforskaren och i Mac OS Finder.

Obs!

Du kan se om en mapp innehåller undermappar genom att titta på triangeln till vänster om mappikonen. Om triangeln är heldragen innehåller mappen undermappar. Om triangeln är blek och streckad innehåller mappen inga undermappar.

Lägga till en överordnad mapp

 1. Om du vill lägga till en ny överordnad mapp i hierarkin i panelen Mappar markerar du en mapp på översta nivån, högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du och väljer Lägg till överordnad mapp.

Skapa samlingar eller samlingsuppsättningar från mappar

Introducerades i februari 2018-versionen av Lightroom Classic CC 7.2

Skapa en samling från en mapp

 1. Markera en mapp i panelen Mappar i modulen Bibliotek.

 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) och välj Skapa samlingen "[mappnamn]" på snabbmenyn.

 3. Dialogrutan Skapa samling visas.

  Följ instruktionerna från och med steg 2 i Skapa en samling.  

 4. Alla foton i den valda mappen, inklusive i undermappar till den (om det finns några), läggs till i samlingen.

  Samlingen visas i panelen Samlingar.

  Obs!

  I dialogrutan Skapa samling används namnet på den valda mappen för fältet Namn som standard. Om det redan finns en samling med samma namn visas meddelandet Namnet används redan längst ned till vänster i dialogrutan och knappen Skapa är avaktiverad. Om du vill fortsätta måste du ange ett annat namn.      

Skapa samlingar från flera mappar

 1. Markera två eller flera mappar i panelen Mappar i modulen Bibliotek.

 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) och välj Skapa samlingar från de valda mapparna på snabbmenyn.

 3. Samlingar som motsvarar de valda mapparna skapas. De visas i panelen Samlingar.

  Alla foton i den valda mappen, inklusive i undermappar till den (om det finns några), läggs till i samlingen.

  Obs!

  När samlingar som motsvarar de valda mapparna skapas tilldelas namnet på respektive mapp till dem som standard. Om det redan finns en samling med samma namn visas dialogrutan Det finns redan en samling på toppnivån med samma namn.

  Om du vill fortsätta kan du ändra namn på den befintliga samlingen eller ändra namn på mappen och sedan skapa samlingar från de valda mapparna igen.        

Skapa en samlingsuppsättning från en mapp

I panelen Mappar kan du skapa en samlingsuppsättning från en mapp som innehåller undermappar. Samlingsuppsättningar som du skapar i panelen Samlingar får samma hierarki som mapparna med undermapparna.

Obs!

Det går inte att skapa en samlingsuppsättning från en mapp som inte innehåller några undermappar. 

 1. Välj en mapp som innehåller undermappar i panelen Mappar i modulen Bibliotek.

 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) och välj Skapa samlingsuppsättningen "[mappnamn]" på snabbmenyn.

 3. Dialogrutan Skapa samlingsuppsättning visas.

  Följ instruktionerna från och med steg 2 i Skapa en samlingsuppsättning.  

 4. Samlingsuppsättningen visas i panelen Samlingar.

  Obs!

  I dialogrutan Skapa samlingsuppsättning används namnet på den valda mappen för fältet Namn som standard. Om det redan finns en samlingsuppsättning med samma namn visas meddelandet Namnet används redan längst ned till vänster i dialogrutan och knappen Skapa är avaktiverad. Om du vill fortsätta måste du ange ett annat namn.      

Skapa samlingsuppsättningar från flera mappar

I panelen Mappar kan du skapa samlingsuppsättningar från mappar som innehåller undermappar. Samlingsuppsättningar som du skapar i panelen Samlingar får samma hierarki som motsvarande mapp med respektive undermappar.

Obs!

Det går inte att skapa en samlingsuppsättning från en mapp som inte innehåller några undermappar. 

 1. Välj två eller flera mappar som innehåller undermappar i panelen Mappar i modulen Bibliotek.

 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) och välj Skapa samlingsuppsättningar från de valda mapparna på snabbmenyn.

 3. Samlingsuppsättningar som motsvarar de valda mapparna skapas. Samlingsuppsättningarna visas i panelen Samlingar.

Lägga till färgetiketter till mappar

Uppdaterades i Lightroom Classic 9.0 (november 2019-versionen)

I panelen Mappar (i modulen Bibliotek) kan du ordna dina foton genom att tilldela färgetiketter till mapparna. Från och med Lightroom Classic CC 8.1 (december 2018-versionen) kan du även tilldela färgetiketter till offlinemappar.

 1. I panelen Mappar i modulen Bibliotek markerar du en eller flera mappar och högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (macOS) för att öppna snabbmenyn.

 2. Välj Lägg till färgetikett på snabbmenyn och välj en färg på undermenyn.

  Mappar med färgetiketter i panelen Mappar
  En röd och en grön färgetikett har tilldelats till mappar

  En vertikal färgremsa visas bredvid antal foton i mappen.

Ta bort färgetiketter från mappar

Markera en eller flera mappar med en färgetikett. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) och välj Lägg till färgetikett > Ingen på snabbmenyn.

Filtrera mappar med färgetiketter

Så här filtrerar du alla mappar med färgetiketter:

 1. Klicka på ikonen () i sökfältet längst upp i panelen Mappar.

 2. Välj Färgetiketter i listrutan och välj en färg.

Filtrera mappar med färgetiketter i panelen Mappar
Filtrera mappar med färgetiketter i panelen Mappar

Markera favoritmappar

Introducerades i februari 2018-versionen av Lightroom Classic CC 7.2

 1. Markera en eller flera mappar i panelen Mappar i modulen Bibliotek.

 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) och välj Markera som favorit (om du har valt en enda mapp) respektive Markera favoriter (om du har valt flera mappar) på snabbmenyn.

  Mappar markerade som favoriter i panelen Mappar
  Mappar markerade som favoriter i panelen Mappar

  En stjärnikon visas över den mapp du har markerat som favorit. 

Avmarkera favoritmappar

Välj en eller flera mappar som du har markerat som favoriter. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) och välj Avmarkera som favorit (om du har valt en enda mapp) respektive Avmarkera favoriter (om du har valt flera mappar) på snabbmenyn.

Avmarkera mappar som du har markerat som favoriter som en grupp

Om du har markerat mappar som favoriter som en grupp och försöker avmarkera någon av de mapparna som favorit visas inget alternativ för att avmarkera favorit. Om du vill avmarkera någon av mapparna som favorit måste du göra det som del av den ursprungliga gruppen.

Så här identifierar du mappar du har markerat som favoriter som en grupp och avmarkerar dem som favoriter:

 1. Gå till panelen Mappar och markera de mappar du har markerat som favoriter som en grupp.

   

  Alternativt så kan du identifiera mappar du har markerat som favoriter som en grupp genom att klicka på källindikatorn på bildbandet.

  Källindikator på bildbandet - modulen Bibliotek
  Källindikator på bildbandet - modulen Bibliotek

  Identifiera och välj gruppen med favoritmappar under Favoritkällor på snabbmenyn för källindikatorn.

  Favoritkällor på snabbmenyn för källindikatorn - bildbandet
  Favoritkällor på snabbmenyn för källindikatorn - bildbandet

  När du väljer gruppen med mappar på snabbmenyn för källindikatorn markeras alla mappar i gruppen i panelen Mappar.

 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (macOS) på de markerade favoritmapparna i panelen Mappar och välj Avmarkera favoriter på snabbmenyn.

Filtrera favoritmappar

Filtrera favoritmappar i panelen Mappar
Filtrera favoritmappar i panelen Mappar

Så här filtrerar du mappar som du har markerat som favoriter:

 1. Klicka på ikonen i sökfältet längst upp i panelen Mappar.
 2. Välj Favoritmappar i listrutan. 

Söka efter mappar

Introducerades i februari 2018-versionen av Lightroom Classic CC 7.2

Du kan använda sökfältet längst upp i panelen Mappar till att söka efter mappar baserat på den text du anger.

 1. Klicka på fältet Filtrera mappar längst upp i panelen Mappar i modulen Bibliotek.

  Sökfältet i panelen Mappar
  Sökfältet i panelen Mappar

 2. Ange söktexten. 

  Filtrerade resultat baserat på den angivna texten visas i panelen Mappar.
  Filtrerade resultat baserat på den angivna söktexten visas i panelen Mappar.

  I panelen Mappar visas en filtrerad lista över mappar som matchar den angivna söktexten.

  Om du vill ta bort filtreringen klickar du på kryssikonen i sökfältet.  

Flytta mappar

Du kan flytta mappar till andra mappar i Lightroom Classic. Du kan inte kopiera mappar i Lightroom Classic.

 • På panelen Mappar i modulen Bibliotek markerar du en eller flera mappar och drar dem sedan till en annan mapp.

Videosjälvstudiekurs: Flytta mappar i Lightroom Classic

Ändra namn på mappar

 1. Markera en mapp i panelen Mappar i modulen Bibliotek.
 2. Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) och välj Ändra namn på menyn.
 3. Skriv över mappnamnet.

Visa innehållet i en mapp

Antal foton visas i en mapp till höger om mappnamnet. Om du lägger till foton i en mapp i Utforskaren (Windows) eller i Finder (macOS) måste du importera nya foton till Lightroom Classic eller synkronisera mappen för att antal foton som visas i panelen Mappar ska uppdateras.

 1. Gör något av följande i modulen Bibliotek:
  • Markera ett eller flera objekt på panelen Mappar.

  • Markera ett foto och klicka på panelen Metadata på den högerriktade pilen intill fältet Mapp för att visa fotona i den mappen.

  När du markerar en mapp visas som standard i stödrastervisning och på bildbandet alla foton i mappen och i alla undermappar. Om du endast vill visa foton i den markerade mappen avmarkerar du alternativet Bibliotek > Inkludera foton från undermappar.

Synkronisera mappar

Du bör synkronisera mapparna om innehållet i en mapp i din katalog inte överensstämmer med innehållet i motsvarande mapp på volymen. När du synkroniserar mappar kan du välja att lägga till filer som har lagts till i mappen men som inte importerats till katalogen, ta bort filer som har tagits bort och söka efter metadatauppdateringar. Fotona i mappen och alla undermappar kan synkroniseras. Du kan välja vilka mappar, undermappar och filer som ska importeras.

 1. Välj den mapp du vill synkronisera i panelen Mappar.
 2. Välj Bibliotek > Synkronisera mapp.
 3. I dialogrutan Synkronisera mapp gör du något av följande:
  • Markera Importera nya foton för att importera foton som visas i mappen men som inte importerats till katalogen. Om du väljer Visa importdialogrutan före importen kan du ange vilka mappar och foton som ska importeras.

  • Markera Ta bort saknade foton från katalogen för att radera foton som har tagits bort från mappen, men inte från katalogen. Inga filer saknas om alternativet är nedtonat. (Du kan också välja Visa saknade foton för att visa foton i Stödrastervisning.)

  • Välj Sök efter metadatauppdateringar om du vill söka efter metadataändringar som gjorts i filerna med andra program.

  Obs!

  Kommandot Synkronisera mapp upptäcker inte eventuella synkroniserade foton i en katalog. När du väljer Visa importdialogrutan före importen i dialogrutan Synkronisera mapp kan du ange att dubblettfiler ska ignoreras genom att välja alternativet Importera inte misstänkta dubbletter i dialogrutan Importera. Mer information finns i Ignorera dubbletter när du importerar.

 4. Klicka på Synkronisera.
 5. Om dialogrutan Importera foton öppnas bekräftar du vilka mappar och filer som ska importeras och klickar sedan på Importera.
Obs!

Om du har en mapp som saknas och som också är tom, använder du kommandot Synkronisera mapp för att ta bort den från katalogen.

Leta rätt på saknade mappar

Om du flyttar en mapp i operativsystemet i stället för i Lightroom Classic bryts länken mellan katalogen och mappen och en frågeteckenikon visas bredvid mappen i panelen Mappar.

 1. Om du vill återställa länken högerklickar (Windows) respektive Ctrl-klickar (Mac OS) du på mappen och väljer Sök efter saknade mappar.
 2. Leta rätt på den flyttade mappen och klicka sedan på Välj.
  Obs!

  Mer information om hur du länkar om enskilda saknade foton finns i Leta rätt på saknade foton.

Ta bort mappar

 1. I panelen Mappar i modulen Bibliotek markerar du en eller flera mappar och klickar sedan på minusikonen (-). Du kan också högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) och välja Ta bort.
 2. Klicka på Fortsätt i dialogrutan.

  Mappen och dess foton tas bort från katalogen och panelen Mappar. Den ursprungliga mappen och originalfotona tas inte bort från hårddisken.

Visa volyminformation

Panelen Mappar innehåller information om lagringsresurser för alla volymer som visas. Du kan till exempel se om en enhet är online eller offline samt hur mycket diskutrymme som är tillgängligt. Volyminformationen uppdateras dynamiskt när du importerar och arbetar med foton i Lightroom Classic.

 • Om du vill ändra informationen som du kan se för en enhet, högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på enhetsnamnet och väljer något av följande:

Diskutrymme

Visar hur mycket diskutrymme som använts och hur stort det totala utrymmet är.

Fotoantal

Visar hur många av katalogens foton som finns på enheten.

Status

Visar om enheten är online eller offline.

Ingen

Döljer all enhetsinformation.

 • Högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS) på ett enhetsnamn och välj Visa i Utforskaren (Windows) eller Visa i Finder (Mac OS) för att öppna enheten i Utforskaren respektive i Finder.
 • Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett enhetsnamn och välj Egenskaper (Windows) eller Hämta information (Mac OS) för att visa Egenskaper (Windows) eller Information (Mac OS) för enheten.
 • Om du vill ändra informationen för den färgade lampan intill enhetsnamnet, högerklickar (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) du på den och väljer sedan något av följande:

Visa status

Anger om en enhet är online (grön) eller offline (grå).

Visa status och ledigt utrymme

Anger om en enhet är online eller offline samt hur full resursen är:

Grön

Det finns 10 GB eller mer ledigt utrymme.

Gul

Det finns mindre än 10 GB ledigt utrymme.

Orange

Det finns mindre än 5 GB ledigt utrymme.

Röd

Det finns mindre än 1 GB ledigt utrymme och verktygstipset innehåller en varning om att volymen är nästan full. När det finns mindre än 1 GB ledigt utrymme kvar visas ett verktygstips om att volymen är full.

Grå

Volymen är offline och fotona på volymen är inte tillgängliga för redigering. När fotona inte är tillgängliga visas endast lågupplösta förhandsvisningar i Lightroom Classic.

Välja hur namnet på en mapp ska visas

 1. I panelen Mappar i modulen Bibliotek klickar du på plustecknet (+) överst i panelen och väljer ett av följande alternativ för Visa rotmapp:

  Endast mappnamn

  Visar bara namnet på mapparna på översta nivån i panelen Mappar. Exempel: 2011.

  Sökväg från volym

  Visar fullständig sökväg och namnet på mapparna på den översta nivån i panelen Mappar. Exempel: Users/[användarnamn]/Pictures/2011.

  Mapp och sökväg

  Visar namnet på mapparna på den översta nivån följt av mappens sökväg i panelen Mappar. Exempel: 2011 - Users/[användarnamn]/Pictures/2011.

  Obs!

  Du måste kanske dra den högra kanten på panelen för att expandera den och se den fullständiga sökvägen och namnet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online