Användarhandbok Avbryt

Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Version 2015.x/6.x av Lightroom CC och Lightroom för mobila enheter

Obs!

Oktober 2017-versionen av Lightroom Classic är nu tillgänglig! Se Sammanfattning av nya funktioner

2015.x-/6.x-versionerna av Lightroom innehåller flera nya funktioner och förbättringar som berikar din digitala bildbehandlingsupplevelse. Läs nedan om du vill få en kort introduktion till de nya funktionerna och länkar till resurser med mer information.

Lightroom 6.14 | december 2017

Obs!

Lightroom 6 har utgått och finns inte längre att köpa på Adobe.com. Om du vill ha de senaste uppdateringarna för Lightroom Classic CC och Lightroom CC bör du uppgradera till Creative Cloud-fotograferingsplanen. Då kan du dessutom använda programvaran med Raw-filer från de senaste kamerorna.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Korrigerade kundproblem

Programrättningar i Lightroom 6.14 (december 2017)

Lightroom 6.13 | oktober 2017

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Korrigerade kundproblem

Programrättningar i Lightroom 6.13 (oktober 2017)

Lightroom for Apple TV 1.1 | augusti 2017

Den här versionen av Lightroom for Apple TV har följande nya funktioner och förbättringar.

Stöd för videouppspelning

 Nyheter i den här versionen av Lightroom för Apple TV

Nu kan du spela upp synkroniserade Lightroom-videofilmer i Lightroom for Apple TV.  

Liveuppdatering av samlingar

 Nyheter i den här versionen av Lightroom för Apple TV

När du lägger till nya foton i en synkroniserad samling med Lightroom CC, Lightroom på webben eller Lightroom för mobila enheter, samtidigt som du visar fotona i samlingen i Lightroom for Apple TV, så uppdateras innehållet automatiskt.

Stöd för snabb rullning i tvOS

 Nyheter i den här versionen av Lightroom för Apple TV

Nu kan du bläddra snabbt bland foton och videofilmer i Lightroom genom att dra längs högra kanten på pekytan på Apple TV-fjärrkontrollen.

Stöd för mörkt/ljust läge på Apple TV-apparater

Lightroom har nu stöd för mörk och ljus bakgrund på din Apple TV-apparat.

 

Övriga förbättringar

 • Allmänna stabilitetsförbättringar.

Lightroom för mobila enheter | Android 3.0 | juli 2017

Den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android) innehåller ett nytt användargränssnitt, stöd för nya kameror och objektiv och allmänna stabilitetsförbättringar.

Nytt användargränssnitt

 Nytt i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android)

I den här versionen har Lightroom för mobila enheter fullständigt stöd för Android. Ta en titt på det nya användargränssnittet som har utvecklats från grunden!

Användargränssnitt med fullständigt stöd för Android
Det nya användargränssnittet i Lightroom för mobila enheter (Android)

Detaljerad information om det nya redigeringsgränssnittet finns i Redigera foton.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android)

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Övriga förbättringar

 • Allmänna stabilitetsförbättringar.

Lightroom CC 2015.12/Lightroom 6.12

Lightroom CC 2015.12/Lightroom 6.12 innehåller stöd för nya kameror och objektivprofiler, samt programrättningar.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Korrigerade kundproblem

Problem som har åtgärdats i den här versionen av Lightroom

Lightroom för mobila enheter | iOS 2.8 | juli 2017

I den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS) finns det följande nya funktioner och förbättringar för iPhone och iPad.

iPhone

 • Det nya verktyget Brush Selection (Penselmarkering) som du kan använda till att selektivt använda exponering, ljusstyrka, klarhet och andra justeringar på en viss del av fotot. Stöd för Apple Pencil för tryckkänslig användning av förbättringar. Stöd för 3D Touch för tryckkänslig användning av förbättringar på enheter som stöder 3D Touch.
 • Ny funktion, Show Highlight Clipping (Visa högdagerbortfall), i kameran i appen som du kan använda till att visa överexponerade områden innan du tar foton.
 • Direktkontroller för att justera brusreducering och skärpa i foton.
 • Förbättrad virtuell nivå i kameran i appen med haptisk feedback.
 • Stöd för nya kameror och objektiv.
 • Allmänna stabilitetsförbättringar.

iPad

 • Det nya verktyget Brush Selection (Penselmarkering) som du kan använda till att selektivt använda exponering, ljusstyrka, klarhet och andra justeringar på en viss del av fotot. Stöd för Apple Pencil för tryckkänslig användning av förbättringar.
 • Förbättrat användargränssnitt som har utformats särskilt för iPad.
 • Direktkontroll för att justera brusreducering och skärpa.
 • Stöd för nya kameror och objektiv.
 • Allmänna stabilitetsförbättringar.

Nytt verktyg, Brush Selection (Penselmarkering), som du kan använda till att använda selektiva redigeringar

 Nyheter i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS)

Med hjälp av de selektiva redigeringskontrollerna kan du nu använda det nya verktyget Brush Selection (Penselmarkering) () till att markera vissa delar av ett foto genom att måla över dem och sedan använda justeringar som Exposure (Exponering), Clarity (Klarhet), Intensity (Intensitet) med mera.

Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering
(iPhone) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Penselmarkering

Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Brush Selection (Penselmarkering)
(iPad) Använda selektiva redigeringar med hjälp av verktyget Brush Selection (Penselmarkering)

Mer information om verktyget Brush Selection (Penselmarkering) finns i Använda selektiva redigeringar.

Ny funktion, Show Highlight Clipping (Visa högdagerbortfall), i kameran i appen

 Nyheter i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS)

När du använder kameran i appen i Lightroom kan du nu visa en övertäckning för högdagerbortfall för överexponerade områden i direktfångstvyn genom att trycka på kan du nu trycka på . Du kan använda den här övertäckningen till att hitta överexponerade områden innan du tar fotot och justera exponeringen eller kompositionen.

Show Highlight Clipping (Visa högdagerbortfall) i direktfångstvyn
Show Highlight Clipping (Visa högdagerbortfall) i direktfångstvyn (Lightroom för mobila enheter för iOS på iPhone7 Plus)

Direktkontroller för brusreducering och skärpa

 Nyheter i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS)

Nu finns det direktkontroller i Lightroom för mobila enheter (iOS) som du kan använda till att göra foton skarpare och framhäva detaljer i dem. Så här får du tillgång till de nya kontrollerna för brusreducering och skärpa:

(iPhone) Tryck på ikonen Details (Detaljer) längst ned på skärmen i panelen Edit (Redigera) i luppvyn.

(iPad) Tryck på dragspelsfliken Detaljer i panelen Redigera i luppvyn.  

Kontroller för brusreducering och skärpa
(iPhone) Kontroller för brusreducering och skärpa

Kontroller för brusreducering och skärpa
(iPad) Kontroller för brusreducering och skärpa

Mer information finns i Justera brusreducering och skärpa.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS)

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Lightroom CC 2015.10.1/Lightroom 6.10.1

Lightroom CC 2015.10.1/Lightroom 6.10.1 innehåller stöd för nya kameror och objektivprofiler, samt programrättningar.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Korrigerade kundproblem

Problem som har åtgärdats i den här versionen av Lightroom

 •  Åtgärdade den felaktiga kompatibilitetsvarningen för plugin-programmet Camera Raw som visas i Lightroom när du använder Redigera i Photoshop. Mer information finns i den här tekniska kommentaren.

Lightroom för mobila enheter | iOS 2.7.4 | maj 2017

I den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS) finns det stöd för nya kameror och objektiv, programrättningar och prestandaförbättringar.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS)

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Övriga förbättringar

 •  En rättning som löser ett problem som påverkade en del användare med foton som namngetts med specialtecken.
 •  Åtgärdade ett fel som orsakade en krasch för vissa användare när appen Lightroom för mobila enheter startades om.
 •  En rättning för inläsning av bilder i Lightroom för mobila enheter för iOS från Google Foton eller Snapseed.
 •  Åtgärdade ett fel vid inläsning av bilder som är synkroniserades till Apple Bilder från iTunes.
 • Allmänna stabilitetsförbättringar.

Lightroom för mobila enheter | Android 2.3.4 | maj 2017

Den här versionen av Lightroom för mobila enheter för Android innehåller HDR-stöd för de mobila enheterna Samsung S8 och S8+, stöd för nya kameror och objektiv, programrättningar och prestandaförbättringar.

Stöd för HDR på de mobila enheterna Samsung S8 och Samsung S8+

 Nyheter i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android)

Från och med version 2.3.4 har Lightroom för mobila enheter (Android) stöd för HDR-läge på de mobila enheterna Samsung S8 och Samsung S8+.

Obs!

(Android) Stödet för att ta foton i HDR-läget med hög kontrast finns nu endast på följande mobila enheter: Samsung S8, Samsung S8+, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Google Pixel och Google Pixel XL.

Mer information om bildtagning i HDR-läget finns i Fånga scener med hög kontrast i det nya HDR-läget (Android).

Övriga förbättringar

 • Förbättrad HDR-kvalitet och reducering av fantomskuggor.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android)

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Lightroom CC 2015.10/Lightroom 6.10

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom

Lightroom CC 2015.10/Lightroom 6.10 innehåller stöd för nya kameror och objektivprofiler.

Om du vill ha mer information använder du följande resurser:

Korrigerade kundproblem

Problem som har åtgärdats i den här versionen av Lightroom

 •  Lightroom kraschar när en enhet kopplas från i dialogrutan Importera
 •  Miniatyrbilder visas inte för direktuppspelade fotovideofilmer
 •  Fel dialogrutemeddelande visas i Lightroom vid borttagning av en bild från en osynkroniserad samling

Lightroom för mobila enheter | iOS 2.7.3 | april 2017

I den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS) finns det stöd för nya kameror och objektiv, programrättningar och prestandaförbättringar.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS)

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Övriga förbättringar

 •  Löste ett problem som uppstod under import av bilder för vissa användare.
 •  Åtgärdade ett problem som medförde att Lightroom kraschade för vissa användare i beskärningsläget.
 • Allmänna stabilitetsförbättringar.

Lightroom för mobila enheter | Android 2.3.3 | april 2017

I den här versionen av Lightroom för mobila enheter för Android finns det stöd för Samsung DeX på kompatibla mobila Samsung-enheter.

Stöd för Samsung DeX

 Nyheter i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android)

 • Layouten för appen Lightroom för mobila enheter för Android har optimerats för visning på stora skärmar som stöd för Samsung DeX. När du ändrar storlek på fönstret för appen Lightroom på den anslutna skärmen kommer   och miniatyrbilder också att skalförändras.
 • När du ansluter telefonen till DeX Station sparas eventuella redigeringar du har gjort i appen Lightroom för     Appen öppnas i stödrastervyn på den anslutna skärmen.
 • När du visar fotot i luppvyn kan du zooma in och zooma ut med hjälp av rullhjulet på musen. Du kan även använda de kortkommandon som stöds i Lightroom för mobila enheter. Mer information finns i Kortkommandon.
 • Lightroom-meddelanden visas längst ned till höger i användargränssnittet på den anslutna skärmen.   
Obs!

Kameran i appen Lightroom (fångstmodulen) är inte tillgänglig när den mobila enheten är ansluten till Station.  

Om du vill ha mer information om Samsung DeX går du till  http://www.samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-dex/  .

Lightroom för mobila enheter | iOS 2.7.1 | mars 2017

I den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS) finns det programrättningar och prestandaförbättringar för iPhone och iPad.

Förbättringar

 •  Åtgärdade ett problem som innebar att ett litet antal användare inte kunde öppna appen.
 • Programrättningar och prestandaförbättringar.

Lightroom CC 2015.9/Lightroom 6.9

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom

Lightroom CC 2015.9/Lightroom 6.9 innehåller stöd för nya kameror och objektivprofiler.

Om du vill ha mer information använder du följande resurser:

Korrigerade kundproblem

Problem som har åtgärdats i den här versionen av Lightroom

Uppdateringar av Lightroom för mobila enheter (iOS 2.7 och Android 2.3) | mars 2017

Lightroom för mobila enheter (iOS) 2.7 och Lightroom för mobila enheter (Android) 2.3 innehåller nya funktioner och har ett förbättrat användargränssnitt.

Fånga scener med hög kontrast i det nya HDR-läget

 Nytt i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS och Android)

Obs!

(iOS) Från och med version 2.7 stöder Lightroom för mobila enheter (iOS) HDR-fångstläget på alla iPhone- och iPad-enheter med en kamera på minst 12 megapixel och iOS 10.0 eller senare.

(Android) Från och med version 2.3 stöder Lightroom för mobila enheter (Android) endast HDR-läget på de mobila enheterna Samsung S7, Samsung S7 Edge, Google Pixel och Google Pixel XL.

HDR-läget i Lightroom för mobila enheter (iOS)
(Vänster) Alternativ i fångstgränssnittet i HDR-läget på iPhone. (Höger) Bearbetat HDR-foto med Raw-format i luppvyn

När du trycker på fångstknappen i det nya läget High Dynamic Range (HDR) för att fånga scener med hög kontrast utförs automatiskt all bearbetning för att skapa ett HDR-foto med Raw-format i bakgrunden:

 • motivet analyseras för att fastställa rätt spridning av exponeringsvärden för att ta foton med flera exponeringar
 • foton med flera exponeringar justeras automatiskt för att kompensera för eventuella handrörelser när du tar HDR-fotot
 • Fantomskuggor i foton med olika exponeringar tas bort för att kompensera för rörliga objekt som bilar, människor eller bladverk i det tagna fotot.
 • Fotot tonas automatiskt så att du får ett sammanfogat HDR-foto med jämna toner.
 • Foton med flera exponeringar sammanfogas för att skapa en 32-bitars DNG-fil med flyttal - ditt bearbetade HDR-foto med Raw-format.

Det gör att HDR-filen med Raw-format liknar den typ av fil du får när du använder HDR-sammanfogningsfunktionerna i Lightroom CC på datorn.

De genererade HDR-filerna i Raw-format är stora och kräver mycket bakgrundsbearbetning, vilket förklaras ovan. Det innebär att när du har tagit ett foto tar det ett tag innan HDR-fotot visas i vyn Lightroom photos (Lightroom-foton) och i stödrastervyn i Lightroom.

Exportera ursprungligt

 Nyheter i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS)

Du kan använda Lightroom för mobila enheter (iOS) till att hämta/exportera ett ursprungligt foto i JPG- eller DNG-format som du har tagit med kameran i appen till kamerarullen.

Nya gester för klassificering och flaggning i panelen Rate & Review (Klassificera och granska)

Förbättrat i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS)

Klassificera och granska

Bläddra igenom din samling och klassificera och flagga dina foton. Mer information finns i Panelen Rate and Review (Klassificera och granska).

Panelen Rate & Review (Klassificera och granska) i Lightroom för mobila enheter (iOS)
(Vänster) Klassificera ett foto. (Höger) Flagga ett foto i panelen Klassificera och granska.

Klassificera ett foto

Om du vill snabbt vill klassificera ett foto i panelen Rate & Review (Klassificera och granska) snärtar du uppåt eller nedåt till vänster på skärmen. En klassificeringsövertäckning visas som anger den aktuella klassificeringen när du snärtar.

Flagga ett foto

Om du snabbt vill flagga ett foto som Picked (Valt), Rejected (Avvisat) eller Unflagged (Ingen flagga) i panelen Rate & Review (Klassificera och granska) snärtar du uppåt eller nedåt till höger på skärmen. En flaggövertäckning visas som anger den aktuella klassificeringen när du snärtar.

Ny inställning för att förhindra viloläge

Förbättrat i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS)

När du aktiverar den nya inställningen Prevent From Sleep (Förhindra viloläge) förhindrar du enheten växlas till viloläget när den är ansluten till en strömkälla.

Mer information om andra inställningar i Lightroom för mobila enheter finns i Sidofältet i appen Lightroom.

Andra förbättringar av användargränssnittet

Förbättrat i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS)

 • När du redigerar fotot i luppvyn > panelen Edit (Redigera) kan du nu svepa uppåt på skärmen för att visa menykontrollerna Light (Ljus), Color (Färg) och Effects (Effekter).
 • På redigeringsmenyerna Light (Ljus), Color (Färg) och Effects (Effekter) har användargränssnittsetiketterna för Curve (Kurva), HSL (namnet har ändrats till Mix (Blandning)) och Split Tone (Delad ton) uppdaterats. 

Mer information finns i Redigera foton.

Använda lokala justeringar

 Nytt i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android)

Med hjälp av kontrollerna Local adjustment (Lokala justeringar) i luppvyn kan du utföra korrigeringar i ett visst område i ett foto. Du kan till exempel göra ett ansikte ljusare så att det syns bättre. Om du vill göra lokala korrigeringar kan du använda justeringar med hjälp av verktyget Radial Selection (Radiell markering) och Linear Selection (Linjär markering).

Mer information finns i Använda lokal justering på en linjär eller radiell övertoning.

Lightroom för mobila enheter | iOS 2.6.1 | januari 2017

I den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS) finns det programrättningar och prestandaförbättringar för iPhone och iPad.

Förbättringar

 • Programrättningar och prestandaförbättringar.

Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8

Arbeta i referensvyn i modulen Framkalla

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Referensvyn i Lightroom CC 2015.8

I referensvyn i modulen Framkalla kan du visa två foton bredvid varandra och placera ett referensfoto (statiskt) bredvid ett aktivt (redigerbart) foto. Den här vyn är praktisk när du vill redigera ett foto så att det ser ut som ett annat referensfoto. Exempel:

 • skapa en förinställning genom att matcha det visuella utseendet på ett foto
 • se till att vitbalansen är konsekvent mellan foton
 • balansera fotoattributen mellan foton som du vill använda tillsammans i en layout eller presentation
 • finjustera de använda kameramatchningsprofilerna så att de ser ut som de JPG-filer som genereras på kameran

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom

Lightroom CC 2015.8/6.8 innehåller stöd för nya kameror och objektivprofiler.

Om du vill ha mer information använder du följande resurser:

Korrigerade kundproblem

Problem som har åtgärdats i den här versionen av Lightroom

Lightroom för mobila enheter | iOS 2.6 | december 2016

I den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS) finns det följande nya funktioner och förbättringar för iPhone och iPad.

iPhone

 • Förenklat redigeringsgränssnitt med professionella kontroller
 • Ny informationspanel i luppvyn

iPhone och iPad

 • Nytt fångstgränssnitt
 • Stöd för nya kameror och objektiv
 • Programrättningar och prestandaförbättringar

iPhone

Förenklat redigeringsgränssnitt med professionella kontroller

 Nytt i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS) (endast iPhone)

Panelen Edit (Redigera): Justera tonskala med hjälp av tonkontrollerna på menyn Light (Ljus)
Panelen Edit (Redigera): Justera tonskala med hjälp av tonkontrollerna på menyn Light (Ljus)

Paneler i Lightroom för mobila enheter (iOS) (iPhone)

Med hjälp av det nya redigeringsgränssnittet i Lightroom för mobila enheter på din iPhone kan du arbeta i följande paneler när du öppnar ett foto i luppvyn.

Redigera

Du kan redigera fotot manuellt med hjälp av olika skjutreglage som White Balance (Vitbalans), Temperature (Temperatur), Exposure (Exponering), Contrast (Kontrast) och mycket mer. Du kan beskära dina foton och använda selektiva redigeringar på vissa delar av dem.

Info

Ändra namn, bildtext och copyright för dina foton. Klassificera och flagga ditt foto. Visa metadata som är associerade med ditt foto.    

Klassificera och granska

Bläddra igenom din samling och klassificera och flagga dina foton.

Aktivitet

Publicera och visa kommentarer för dina foton som ingår i en delad samling.

Obs!

Om du vill visa vyn Före när du redigerar ett foto kan du nu trycka på ikonen längst upp på skärmen. Som en förbättring i den här versionen ersätter den här nya särskilda ikonen för vyn Före gesten där du trycker med tre fingrar.  

Mer information finns i Redigera foton på en iPhone.

Ny informationspanel i luppvyn

 Nytt i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS) (endast iPhone)

Med hjälp av den nya informationspanelen i luppvyn kan du enkelt lägga till namn, bildtext och copyright till foton. Du kan även lägga in en stjärngradering och flagga foton i den här panelen.

Dessutom visas de metadata som är associerad med ditt foto i panelen Info (Information).  

Panelen Info (Information) i Lightroom för mobila enheter (iOS)
Panelen Info (Information) i Lightroom för mobila enheter (iOS)

Mer information finns i Panelen Information.

iPhone och iPad

Nytt fångstgränssnitt

 Nytt i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS) (iPhone och iPad)

I det nya fångstgränssnittet kan du nu ta foton i två lägen: AUTO (Automatiskt) och PRO (Professionellt). I det nya professionella läget kan du använda din iPhone och Lightroom som en digitalkamera.

Lightroom: Alternativ för fångstgränssnittet
Alternativ för fångstgränssnitt. (Vänster) automatiskt läge, (höger) professionellt läge

A. Avsluta fångstgränssnittet  B. Alternativ för kamerablixten C. Alternativ för beskärningsproportioner D. Alternativ för fångsttid E. Alternativ för övertäckning i sökaren F. Förinställningar G. Exponeringslås H. Fångstknappen I. Reglage för fångstläge (Automatiskt/Professionellt) J. Växla till den främre kameran K. Alternativ för DNG-/JPEG-fångst L. Växla alternativ M. Fångstinställningar N. Ange ISO-värde O. Ange slutartid P. Ange exponeringskompensation Q. Ange vitbalans R. Ange fokusavstånd S. Återställ alla inställningar i det professionella läget 

Kontrollera slutartid, ISO-värde och fokusavstånd manuellt i det professionella läget. I Lightroom för mobila enheter (iOS) finns det nu ett nytt professionellt läge där du får mer kontroll över kameran i appen. När du tar foton i det professionella läget kan du använda justeringsskjutreglagen till att uppnå den önskade kreativa effekten i dina foton. Du kan använda en kort eller lång slutartid till att kontrollera exponeringen, använda ISO-värdet till att kontrollera ljuskänsligheten och ändra fokusavståndet för kameran i enheten.

Exponeringskompensation. Ange önskad exponeringsnivå för dina foton genom att svepa över sökaren i kameran i appen.

Lås automatisk exponering. Om du vill låsa den automatiska exponeringen till den aktuella inställningen i kameran i appen trycker du på ikonen () längst ned till höger.

Ta foton med olika beskärningsproportioner. Nu kan du ta foton med olika övertäckningar för beskärningsproportion som visas i sökaren när du använder kameran i appen: 16:9, 3:2, 4:3 eller 1:1. Genom att göra det kan du förhandsvisa fotot med den beskärningsproportion du vill använda innan du tar det. När du använder en övertäckning för beskärningsproportion när du tar ett foto är den beskärning som används på fotot icke-förstörande. Du kan ändra proportionerna för fotot när du redigerar det.

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättringar i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS) (iPhone och iPad)

Se en fullständig lista över de kameror och objektivprofiler som stöds här:

Andra förbättringar

 • Programrättningar och prestandaförbättringar.

Lightroom för mobila enheter | Android 2.2 | november 2016

Importera foton från en ansluten kamera med PTP-stöd

 Nytt i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android)

Från och med den här versionen finns det stöd för PTP (Picture Transfer Protocol) i appen Lightroom för mobila enheter (Android). Du kan importera foton direkt (inklusive foton med Raw-format) från en ansluten kamera till Lightroom för mobila enheter.

Importgränssnittet i Lightroom för mobila enheter
Importgränssnittet i Lightroom för mobila enheter med foton från den anslutna kameran

A. Namnet på den anslutna kameran B. Tryck för att visa sorterings- och visningsalternativ C. Märket "Raw" på miniatyrbilden anger ett foto med Raw-format D. Lägg till de valda fotona E. Valda foton F. Avsluta importgränssnittet 

Så här importerar du foton från en ansluten kamera:

 1. Anslut den mobila Android-enheten till digitalkameran med hjälp av en USB OTG-kabel.
 2. Tryck på det USB-anslutningsmeddelande som visas i meddelandefältet på Android-enheten när du har anslutit kameran.
 3. Appväljaren visas på Android-enheten. Välj appen Lightroom för den anslutna USB-enheten.
 4. Miniatyrbilder av alla foton på den anslutna kameran visas i importgränssnittet i Lightroom för mobila enheter. Namnet på kameran visas längst upp.
 5. Välj de foton du vill importera till Lightroom för mobila enheter i importgränssnittet. Tryck på Add Photos (Lägg till foton) längst ned på skärmen. 
 6. Skärmen Lightroom Import (Importera till Lightroom) visas. Välj den samling bland dina befintliga Lightroom-samlingar som du vill importera de markerade fotona till. Alternativt så skapar du en ny samling. Som standard är samlingen Lightroom Photos (Lightroom-foton) vald.
  Tryck på Add to <Collection name> (Lägg till i <samling>) längst ned på skärmen.
 7. De ursprungliga fotofilerna kopieras från den anslutna kameran till din Android-enhet.
  I dialogrutan Copy to Lightroom (Kopiera till Lightroom) visas status för kopieringen. När kopieringen är slutförd visas ett meddelande. När det gör det kan du koppla från den anslutna kameran.
 8. De kopierade fotona importeras till den valda samlingen.
  Statusmeddelanden för importen visas i meddelandefältet på Android-enheten.

  Du kan fortsätta använda appen Lightroom för mobila program medan importen körs i bakgrunden.

Nytt importgränssnitt

 Nytt i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android)

Nytt importgränssnitt

I den här versionen finns det ett nytt användargränssnitt som du använder när du lägger till/importerar foton från kamerarullen eller galleriet på den mobila enheten till Lightroom.

Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Tid.
Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Time (Tid).

Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Enhetsmappar.
Importera foton från kamerarullen eller galleriet i vyn Device Folders (Enhetsmappar).

Om du trycker på Add Photos (Lägg till foton) i en vy öppnas nu det nya importgränssnittet i Lightroom för mobila enheter (Android). I det här nya gränssnittet visas miniatyrbilder av alla foton som är lagrade på den mobila enheten. Du kan förflytta dig mellan miniatyrbilder med hjälp av två olika vyer:

 • Vyn Time (Tid). Visa fotominiatyrbilderna baserat på fångsttidpunkt.
 • Vyn Device Folders (Enhetsmappar). Visa fotominiatyrbilder baserat på mappstrukturen på den mobila enheten.

Importmeddelanden

När en import pågår visas statusmeddelanden för importen i meddelandefältet på Android-enheten. När importen är slutförd kan du rensa meddelandena från meddelandefältet. 

Använda objektivkorrigeringar, kameraprofilskorrigeringar och copyrightmetadata

 Nytt i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android)

Nu kan använda objektivprofilskorrigeringar, kameraprofilskorrigeringar och copyrightmetadata på dina foton i Lightroom för mobila enheter (Android). 

 • Objektivkorrigeringar. Du kan använda objektivkorrigeringar på alla foton eller endast på foton med Raw-format när du importerar dem genom att aktivera importinställningen i sidofältet. Du kan även aktivera/avaktivera objektivprofilskorrigeringen manuellt när du redigerar ett foto genom att välja Lens Corrections (Objektivkorrigeringar) på menyn Edit (Redigera).
 • Copyright. Du kan även lägga till egna copyrightmetadata till foton när du importerar dem till appen Lightroom för mobila enheter genom att aktivera importinställningen i sidofältet.
 • Kameraprofilskorrigeringar. Kameraprofiler används automatiskt på dina foton baserat på fotometadata. Det går inte att använda den här korrigeringen manuellt.

Lightroom för mobila enheter | Android 2.1.2 | oktober 2016

Stöd för Samsung S Pen

 Nytt i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android)

Från och med den här versionen finns det stöd för att använda S Pen på kompatibla Samsung-enheter i Lightroom-appen för mobila enheter (Android).

Förhandsvisa före/efter med hjälp av S Pen

Om du vill visa en förhandsvisning före/efter när du redigerar ett foto trycker du på knappen på S Pen och trycker på det redigerade fotot.

Om du vill visa förhandsvisningen före/efter trycker du på S Pen och trycker på det redigerade fotot.

Justera färgtoner i läget Color/B&W (Färg/svartvitt) med hjälp av S Pen

Om du vill justera en viss färgton när du arbetar i läget Color/B&W (Färg/svartvitt) trycker du på knappen på S Pen och markerar en färgton genom att hålla pekaren över den. När du har gjort den kan du justera den valda färgtonen genom att dra S Pen åt vänster eller höger på skärmen på enheten.

Använda färgtonsjusteringar med hjälp av S Pen i Lightroom för mobila enheter (Android).

Mer information finns i Använda justeringar.

Nya förinställningar för Samsung-enheter

 Nytt i den här versionen av Lightroom för mobila enheter (Android)

I den här versionen har nya förinställningar lagts till i Lightroom för mobila enheter (Android) för Samsung-användare.

 • Bright & Punchy (Ljusstarkt och effektfullt)
 • Light & faded (Ljust och blekt)
 • Warm Vintage (Varmt gammaldags)
 • Cool Cyan (Kallt cyanblått)
 • Clean B&W (Rent svartvitt)
 • Faded B&W (Blekt svartvitt)

Mer information om förinställningar finns i Använda förinställningar.

Uppdateringar av Lightroom för mobila enheter | iOS 2.5.1 | september 2016

Stöd för iPhone 7 och iPhone 7 Plus

 • Optimerat för iPhone 7
 • Stöd för iPhone 7 Plus med kamera med två objektiv
 • Förbättrade färg-, objektiv och brusprofiler för DNG-filer för iPhone 7 och 7 Plus
 • Programrättningar och prestandaförbättringar

Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7

Publicera foton till Adobe Stock

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Publiceringstjänsten Adobe Stock i Lightroom CC

Du kan använda panelen Publiceringstjänster i modulen Bibliotek till att skicka foton direkt från Lightroom till Adobe Stock. Använd inloggningsuppgifterna för ditt Creative Cloud-konto till att upprätta en anslutning mellan Adobe Stock Contributor-portalen (https://contributor.stock.adobe.com) och Lightroom och dra sedan foton från stödrastervyn till Adobe Stock-fotouppsättningen i panelen Publiceringstjänster. Publicera sedan fotona från Lightroom. Därefter går du till Adobe Stock Contributor-portalen, taggar dina överförda foton och lämnar in dem till Adobe Stock för moderering.

Inställningen Använd smarta förhandsvisningar i stället för ursprungliga foton för bildredigering

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Om du vill öka prestanda för Lightroom när du redigerar foton i modulen Framkalla kan du nu ange den nya inställningen Använd smarta förhandsvisningar i stället för ursprungliga foton för bildredigering och redigera smarta förhandsvisningar av dina foton även när de ursprungliga fotona är tillgängliga.

Så här anger du den här inställningen:

 1. Välj Redigera > Inställningar.

 2. Dialogrutan Inställningar visas. Klicka på fliken Prestanda.

 3. Gå till avsnittet Framkalla och markera Använd smarta förhandsvisningar i stället för ursprungliga foton för bildredigering.

 4. Klicka på OK och starta sedan om Lightroom.

Obs!

När du zoomar in till 100 % (1:1-läge) i modulen Framkalla används de ursprungliga fotona, även om du har aktiverat inställningen Använd smarta förhandsvisningar i stället för ursprungliga foton för bildredigering.

Samlingen Alla synkroniserade foton

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Samlingen Alla synkroniserade foton i panelen Katalog

Alla foton som synkroniseras med Lightroom-klienter för mobila enheter visas i den nya samlingen Alla synkroniserade foton i panelen Katalog i modulen Bibliotek. Det innebär att foton som visas i vyn Alla foton i Lightroom för webben, vyn Lightroom-foton i Lightroom för mobila enheter (iOS) och vyn Lightroom-foton i Lightroom för mobila enheter (Android) är samma foton som visas i samlingen Alla synkroniserade foton i Lightroom för datorer.

Kompatibilitetsprogramrättningar för macOS Sierra

I den här versionen av Lightroom har vissa kompatibilitetsprogramrättningar utförts för att det inte ska uppstå några problem när du uppdaterar till macOS Sierra.

Obs!
 • Du bör uppdatera till Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 innan du uppdaterar till macOS Sierra.
 • Om du vill använda Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 på en Mac måste du använda OS X 10.10 eller senare.

Inställningar för förinställningar har tagits bort

I Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 har två inställningar tagits bort. 

I dialogrutan Inställningar är följande inställningar inte längre tillgängliga på fliken Förinställningar (under Standardinställningar för framkallning):

 • Använd automatiska tonjusteringar
 • Använd automatisk mix vid den första konverteringen till svartvitt

Om du vill använda de framkallningsinställningar som är associerade med de här borttagna inställningarna på dina foton följer du stegen i Inställningar för förinställningar i Lightroom har tagits bort.

Uppdateringar av Lightroom för mobila enheter | iOS 2.5 | september 2016

Stöd för att ta foton med Raw-format

Nu finns det stöd för att ta foton med Raw-format i Lightroom för mobila enheter på iOS-enheter.

I iOS 10 finns det funktioner för att ta foton med Raw-format på iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE och iPad Pro (9,7 tum). Det innebär att det stöd för att ta foton med Raw-format som finns i Adobe Lightroom för mobila enheter endast är tillgängligt på de här iOS-enheterna där iOS 10 används. De här funktionerna är inte tillgängliga på några andra iOS-enheter.

Obs!
 • Profilstöd för iPhone 7 är inte tillgängligt i Lightroom för mobila enheter för iOS 2.5.
 • DNG-profilen för iPhone 6 stöds inte i den aktuella versionen av Lightroom för datorer  (Lightroom CC 2015.6/Lightroom 6.6).

Så här tar du foton med Raw-format: 

Om du vill växla mellan JPEG- och DNG-format går du till kameramodulen och trycker på filformatsmärket för att ta foton (DNG som standard) längst upp i sökaren. Om du vill ta DNG-foton (Digital Negative) med Raw-format väljer du DNG.

Mer information finns i Arbeta med Lightroom för mobila enheter (iOS) | Fotografera.

Stöd för den nya färgrymden P3 med brett färgomfång

Förutom stödet för formatet DNG i Lightroom för mobila enheter för iOS 2.5 finns det även stöd för den nya färgrymden P3 med brett färgomfång som är tillgänglig på iPad Pro 9.7, iPhone 7 och iPhone 7 Plus. Den här nya färgrymden med brett färgomfång innehåller 25 % fler färger än vad som är tillgängligt i färgrymden sRGB, vilket innebär att färgerna i dina foton visas på rätt sätt när du redigerar i Lightroom.

Lightroom for Apple TV 1.0 | juli 2016

Nu kan du installera Lightroom for Apple TV på din Apple TV-apparat (fjärde generationen). Du kan använda den till att visa dina Lightroom-foton och -samlingar som du har överfört till molnet och titta på bildspel på din teve. Nu kan du snabbt hitta det foto du letar efter genom att svepa i dina samlingar, och visa alla detaljer i dina foton på teven genom att zooma in dina foton till 200 %. Om du ändrar något i dina foton eller samlingar i Lightroom för datorer, Lightroom för mobila enheter eller Lightroom på webben när appen Lightroom for Apple TV körs kan du enkelt synkronisera de senaste redigeringarna igen genom att använda alternativet Reload Collections (Läs in samlingar igen) i inställningarna.

Uppdateringar av Lightroom för mobila enheter (iOS och Android) | juli 2016

Lightroom för mobila enheter | iOS 2.4

Den senaste versionen av Lightroom för mobila enheter (iOS) innehåller två spännande funktioner för Creative Cloud-medlemmar. 

Stöd för foton med Raw-format

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Med hjälp av den här funktionen, som utgör en förhandstitt på teknik i Lightroom för mobila enheter (iOS), kan du nu importera och redigera Raw-foton som du tar med din kamera. Du kan också synkronisera de fotona och redigeringarna med Lightroom CC på datorn.

Mer information finns i Redigera foton.

En lista över kameror som stöds finns på http://www.adobe.com/go/supported_cameras_se.

Lokala justeringar

Endast tillgängligt för Creative Cloud-medlemmar

Med lokala justeringar kan du selektivt använda exponering, ljusstyrka, klarhet och andra justeringar på en viss del av fotot.

Mer information finns i Använda justeringar.

Övriga förbättringar

Tillgängligt för alla Lightroom-användare

 • Stöd för kortkommandon när du använder ett fysiskt tangentbord
 • Lägg till din copyrightinformation till foton när du importerar dem
 • Stöd för den senaste Adobe Camera Raw-versionen

Lightroom för mobila enheter | Android 2.1

I den senaste versionen av Lightroom för mobila enheter (Android) finns det en ny och förbättrad kamera i appen. Tack vare det nya gränssnittet är det ännu enklare att ta foton som ser så bra ut som möjligt, i ett modernt fotograferingsgränssnitt för mobila enheter. När det finns stöd för det på enheten kan du kontrollera slutartid, ISO-värde, vitbalans, fokus och mer.

Lägg till den nya Lightroom Camera-widgeten för direktåtkomst till kameran i appen.

Lägg till den nya Lightroom Camera-widgeten på telefonens hemskärm för direktåtkomst till kameran i appen

Med den senaste versionen av Lightroom för mobila enheter (Android) kan du nu lägga till en Lightroom Camera-widget på telefonen. Om du trycker på Lightroom Camera-widgeten startas Lightroom-appen och kamerafunktionen i appen visas.

Kontrollera slutartid, ISO-värde och fokusavstånd i det professionella läget. I Lightroom för mobila enheter (Android) finns det nu ett nytt professionellt läge som ger dig mer kontroll över kameran i appen. När du tar foton i det professionella läget kan du använda justeringsskjutreglagen till att uppnå den önskade kreativa effekten i dina foton. Du kan använda en kort eller lång slutartid till att kontrollera exponeringen, använda ISO-värdet till att kontrollera ljuskänsligheten och ändra fokusavståndet för kameran i enheten.

Obs!

Från och med version 2.1 av Lightroom för mobila enheter finns det stöd för att kontrollera slutartid, ISO-värde och fokusavstånd på enheter med Android version 5.0 (Lollipop) och senare. De här funktionerna är endast tillgängliga på enheten om stöd för det har aktiverats/angetts av enhetstillverkaren.

Ange och låsa exponeringskompensationen. I Lightroom för mobila enheter (Android) kan du nu ange önskad exponeringsnivå för dina foton genom att svepa över sökaren i kameran i appen. När du har angett exponeringsnivån kan du låsa exponeringskompensationen genom att trycka på ikonen längst ned till höger i fångstgränssnittet.

Obs!

Det går endast att låsa exponeringskompensationen i det automatiska läget.

Låsa vitbalansen automatiskt. När du använder kameran i appen kan du nu rikta kameran mot en yta med neutral färg (utan någon färgton) i motivet och låsa vitbalansen. Genom att göra det kan du motverka effekten av färgtoner i ditt foto som orsakas av ljuskällor med olika färgtemperaturer.

Ta foton med olika beskärningsproportioner. Nu kan du ta foton med olika övertäckningar för beskärningsproportion som visas i sökaren när du använder kameran i appen: 16:9, 3:2, 4:3 eller 1:1. Genom att göra det kan du förhandsvisa fotot med den beskärningsproportion du vill använda innan du tar det.

Obs!

När du använder en övertäckning för beskärningsproportion när du tar ett foto är den beskärning som används på fotot icke-förstörande. Du kan ändra proportionerna för fotot när du redigerar det.

Förbättrad export av foton med fullständig upplösning. Nu kan du spara foton i Lightroom för mobila enheter (Android) i enhetsgalleriet med den inbyggda upplösningen med den högsta tillgängliga kvaliteten.

Mer information finns i Spara foton efter att du redigerat dem.

Lightroom CC 2015.6

Använda Upright med stödlinjer till att korrigera förvrängda perspektiv i foton

 Nytt i den här versionen av Lightroom

 Den här funktionen är endast tillgänglig i Lightroom CC.

Nu kan du använda alternativet Upright med stödlinjer för funktionen Upright i Lightroom till att korrigera lutande eller skeva perspektiv i dina foton. Du kan använda verktyget Upright med stödlinjer i den nya panelen Omforma till att rita upp till fyra stödlinjer (linjesegment) direkt på fotot för att ange var motiven i fotot ska justeras mot en horisontell eller vertikal axel. När du ritar stödlinjerna omformas fotot interaktivt.

Du kan till exempel korrigera de konvergerande vertikala linjerna genom att rita två stödlinjer längs hörnen av byggnaden, eller korrigera både konvergerade vertikala och horisontella linjer genom att rita tre eller fyra stödlinjer. 

Rita stödlinjer på ditt foto med hjälp av verktyget Upright med stödlinjer i Lightroom CC

De befintliga lägena för Upright (Nivå, Lodrätt, Automatisk och Full) och kontrollskjutreglagen för manuell omformning (Lodrätt, Vågrätt, Rotera, Skala och Proportioner) har nu flyttats från panelen Objektivkorrigeringar till den nya panelen Omforma.

Den nya panelen Omforma i Lightroom CC

Uppdateringar av Lightroom för mobila enheter | iOS 2.3 | april 2016

Tillgång till foton direkt från kamerarullen. I Lightroom för mobila enheter (iOS) kan du nu få tillgång till foton direkt från kamerarullen på enheten från vyerna Samlingar och Lightroom-foton. Det foto du väljer i kamerarullen öppnas nu direkt i redigeringsvyn för kamerarullen där du kan använda beskärningar, förinställningar och justeringar. När du accepterar redigeringarna läggs fotot automatiskt till i Lightroom. Mer information finns i Direktåtkomst till foton från kamerarullen (endast iOS).

Lightroom CC 2015.5/Lightroom 6.5

Stöd för nya kameror och objektiv

Förbättrat i den här versionen av Lightroom

Lightroom CC 2015.5/6.5 innehåller stöd för nya kameror och objektivprofiler.

Om du vill ha mer information använder du följande resurser:

Lightroom CC 2015.4/Lightroom 6.4

Gränsförvrängning vid förhandsvisning av sammanfogade panoramor

 Den här funktionen är endast tillgänglig i Lightroom CC.

Dialogrutan Förhandsvisa panoramasammanfogning innehåller nu skjutreglaget Gränsförvrängning (0-100). När du ändrar den här inställningen förvrängs panoramagränserna så att oönskade genomskinliga områden tas bort.

Lightroom: Gränsförvrängning med skjutreglaget vid 0 (ovan) respektive 100 (nedan)
Gränsförvrängning med skjutreglaget vid 0 (ovan) respektive 100 (nedan)

Du kan använda Gränsförvrängning tillsammans med inställningen Beskär automatiskt. När du väljer Beskär automatiskt beskärs de genomskinliga områden som är synliga vid det aktuella värdet för inställningen Gränsförvrängning.

Lightroom: Val av Beskär automatiskt när skjutreglaget Gränsförvrängning är vid 30
Val av Beskär automatiskt när skjutreglaget Gränsförvrängning är vid 30.

Mer information finns i Skapa panoramor.

Metadataförbättringar i sammanfogade panoramor

Förbättrat i den här versionen av Lightroom

Nu ingår metadata som är kompatibla med Photoshop-filtret Adaptiv vidvinkel för sammanfogade panoramor som du genererar med hjälp av Lightroom. Se Använda adaptivt vidvinkelfilter i hjälpen för Photoshop.

Ange synkroniseringsplats för Lightroom för mobila enheter

Förbättrat i den här versionen av Lightroom

Synkroniseringsplats för Lightroom för mobila enheter

På fliken med inställningar för Lightroom för mobila enheter kan du välja en föredragen plats för Lightroom för datorer för synkronisering av foton med Lightroom för mobila enheter och dessutom kan du ange en undermappsstruktur som formateras med bildfångstdatumet.

Övriga förbättringar

 • (Endast för OS X) Stöd för att montera foton som länkade smarta objekt i Photoshop CC genom att Alt-dra dem från biblioteksstödrastret till Photoshop.
 • Programrättningar och prestandaförbättringar

Uppdateringar av Lightroom för mobila enheter | Android 1.4 | december 2015

Lightroom utan kostnad. Släpp loss kreativiteten med fri tillgång till alla redigeringsfunktionerna i Lightroom så länge du vill på din smarta mobiltelefon eller surfplatta. Registrera dig för ett Adobe ID-id och få tillgång till en tidsbegränsad utvärdering som gör att du kan synkronisera dina foton och redigeringar mellan olika enheter, få tillgång till Lightroom för datorer och Lightroom på webben, få tillgång till Photoshop CC, och mycket mer. När utvärderingsperioden har upphört har du fortfarande tillgång till alla redigeringsfunktionerna utan kostnad på din smarta mobiltelefon och surfplatta.

Uppdateringar av Lightroom för mobila enheter | iOS | december 2015

 • Stöd för iPad Pro. Använd det visuella gränssnittet i iPad Pro till att justera färger, färgtoner och ljusstyrka i dina foton. Tack vare förbättringarna Split View (Dela vy) och Slide Over (Flytta) för att arbeta med flera uppgifter i iOS 9 är kombinationen av Lightroom för mobila enheter och iPad Pro den bästa kombination för fotografer i farten.
 • Fotograferingsförinställningar. Du kan använda de fem nya förinställningarna när du tar ett foto med hjälp av Adobe-kameran i appen. Du kan förhandsvisa hur förinställningarna kommer att användas på ditt foto innan du tar det, och använda de icke-förstörande funktionerna när du har tagit det. Fotograferingsförinställningarna är endast tillgängliga för 64-bitarsenheter, som iPhone 5s och senare och iPad Air och senare.
 • Läge för tonkurva och punktkurva Nu kan du få ännu bättre kontroll över färgerna med hjälp av det nya verktyget för tonkurvor. Du kan använda det till att få tillgång till RGB samt till de enskilda kanalerna för rött, grönt och blått i dina foton.
 • Justeringar av delad ton. Du kan skapa unika foton genom att använda en färgton på hög- eller lågdagrarna, eller genom att få fotot att se ut som ett svartvitt foto med delade toner.
 • Notiscenter-widgeten. Du kan få tillgång till Adobe-kameran i appen genom att aktivera Notiscenter-widgeten för Lightroom för mobila enheter. Du startar kameran i appen automatiskt genom att svepa nedåt.
 • 3D Touch-stöd för iPhone 6s/6s Plus. Du kan få tillgång till Adobe-kameran i appen från hemskärmen och en snabb förhandsvisning av ditt foto med hjälp av Peek and Pop (Titta och visa) i stödrastervyn.
 • Användningsförbättringar i hela appen. Nu är det enklare att lägga till foton i flera samlingar, det går snabbare att importera foton, gestfunktionerna har förbättrats och mycket mer. Det gör att du snabbare kan komma igång med att ordna, skapa och dela dina foton, oavsett var du befinner dig.

Lightroom CC 2015.3/Lightroom 6.3

Det tidigare importgränssnittet har återställts

Återställt i den här versionen av Lightroom

I den här uppdatering har det importgränssnitt som fanns i Lightroom CC 2015.1/Lightroom 6.1 och tidigare versioner återställts. Mer information finns i:

Lightroom CC 2015.2/Lightroom 6.2

Enhetligt importgränssnitt

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Obs!

Den här funktionen är inaktuell från och med Lightroom CC 2015.3/Lightroom 6.3 och är inte längre tillgänglig.

Lightroom: Enhetligt importgränssnitt

Nu har Lightroom ett enhetligt gränssnitt där du kan importera foton från datorn, digitalkameror, minneskort och mer. Om du har en Photoshop Elements-katalog på datorn kan du även importera den snabbt till Lightroom.

Det här är de stegen för att importera foton:

 1. Klicka på Arkiv > Importera foton och video. Det går även att klicka på Importera till vänster i vyn Bibliotek.
 2. Välj från vilken källa du vill importera fotona. Lightroom upptäcker automatiskt mappar på din hårddisk som innehåller foton, ansluten kamera eller kamerakort, och eventuell tillgänglig Photoshop Elements-katalog på datorn.
 3. Förhandsvisa fotona i källmappen.
 4. Om det behövs väljer du de foton du vill importera. Som standard importeras alla foton i källmappen.
 5. Välj hur du vill importera filerna till katalogen (som kopior eller efter referens) och ange den målmapp som du vill spara filerna i.
 6. Du kan även lägga till nyckelord och metadata. Om det behövs kan du ange andra avancerade alternativ för de importerade filerna.
Nytt importgränssnitt för Lightroom
Nytt importgränssnitt för Lightroom

Ta bort dis som lokal justering

 Den här funktionen är endast tillgänglig i Lightroom CC 2015.2.

Ta bort dis finns nu som lokal justering. Justera skjutreglaget för Ta bort dis när du arbetar med Radiellt filter, Övertoningsfilter eller Justeringspenseln.  

Mer information finns i:

Lightroom: Ta bort dis som lokal justering
Ta bort dis som lokal justering

Uppdateringar i Lightroom för mobila enheter

iOS

 • Nu kan du ta foton direkt med enhetens främre och bakre kamera i Lightroom för iOS. Du kan ange en tidsfördröjning för att ta bilder automatiskt eller ta foton i en snabb serie. När du tar bilder kan du göra justeringar till scenen i realtid. Mer information finns i Arbeta med Lightroom för mobila enheter | Fotografera.
 • Lightroom för iOS har nu en samling på toppnivån med namnet Lightroom Photos där alla dina foton visas på en tidslinje.
 • Även om Adobe rekommenderar att du loggar in så går du nu att använda Lightroom i iOS utan att göra det. All redigeringar du gör är lokala för din enhet tills du loggar in.
 • Förbättrad stödrasterlayout för bättre användbarhet

Android

Nya justeringar:

 • Tonkurva
 • NML och färgjusteringar
 • Vinjetteringeringar

Redigera foton med Lightroom på webben

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Med Lightroom på webben kan du nu göra fotoredigeringar som de här:

 • Beskära foton
 • Göra justeringar av foton
 • Använda förinställningar på foton

Mer information finns i Lightroom på webben.

Plugin-program för publiceringstjänsten Behance

Inaktuellt i den här versionen av Lightroom

Lightroom CC 2015.1/Lightroom 6.1

Ta bort dis

 Den här funktionen är endast tillgänglig i Lightroom CC 2015.1.

Du kan använda Lightroom till att enkelt öka eller minska mängden dis eller dimma i ett foto. Gör så här:

 1. Gå till modulen Framkalla och börja med att göra grundläggande justeringar i fotot. Du kan till exempel justera vitbalansen, exponeringen och kontrasten för fotot i panelen Grundläggande i modulen.
 2. Växla till panelen Effekter i modulen Framkalla. Justera skjutreglaget Ta bort dis. När du drar skjutreglaget åt höger minskas mängden dis eller dimma som visas i fotot.
Lightroom: Minska mängden dis eller dimma
Minska mängden dis eller dimma i ett foto.

Obs!

Du kan kopiera, synkronisera, spara eller välja att synkronisera inställningen för skjutreglaget Ta bort dis automatiskt i en förinställning. Det finns ett alternativ för det i Effekter i dialogrutorna Kopiera, Synkronisera och Ny förinställning.

Lokala justeringar: skjutreglagen Vita och Svärta

 Den här funktionen är endast tillgänglig i Lightroom CC 2015.1.

Nu finns skjutreglagen Vita och Svärta bland de lokala justeringskontrollerna i Lightroom. Med hjälp av de här kontrollerna kan du selektivt justera vita och svarta punkterna i foton. Du kan till exempel framhäva färgen på däcken på ett fordon med hjälp av skjutreglaget Svärta.

De här skjutreglagen är tillgängliga när du använder Justeringspensel, Övertoningsfilter och Radiellt filter i Lightroom.

Mer information finns i Använda lokala justeringar.

Uppdateringar i Lightroom för mobila enheter

 Nytt i den här versionen av Lightroom

iOS (version 1.5.1)

 • Importera videor och synkronisera dem med webben/datorn
 • Justeringar: tonkurva, färgblandning och vinjetteringar

Android (version 1.2)

 • Kopiera och klistra in: du kan redigera foton snabbare genom att kopiera fotojusteringar och klistra in dem i ett annat foto
 • Vy med segmenterade foton: nu kan du söka efter dina foton på ett enkelt sätt. Med hjälp av den nya vyn med segmenterade foton i Samlingar kan du visa och hantera dina foton på ett nytt sätt.
 • Beskärningsförbättringar: nu kan du skapa det perfekta fotot med hjälp av ett omdesignat gränssnitt för att beskära som gör det enkelt att snabbt justera eller räta upp automatiskt.

Mer information finns i Arbeta med Lightroom för mobila enheter.

Lightroom CC 2015/Lightroom 6

Grafikprocessorrelaterade förbättringar

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Nu har Lightroom en ny inställning som gör att du kan använda grafikprocessor (GPU) i datorn. För bästa prestanda används nu grafikprocessorn för många åtgärder i modulen Framkalla.

Välj Inställningar > Prestanda och välj sedan Använd grafikprocessor.

Obs!

En grafikprocessor med OpenGL 3.3 eller senare krävs för Lightroom. Om du använder Lightroom i OS X kan du använda grafikprocessorn i OS X version 10.9 och senare. 

Ansiktsigenkänning

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Du kan ordna och söka efter foton i Lightroom med hjälp av tekniken för ansiktsigenkänning. Du använder Lightroom till att söka efter potentiella ansikten i din fotokatalog som du sedan får granska och bekräfta.

I modulen Bibliotek växlar du till vyn Personer och sedan väljer du att du vill söka efter ansikten i din katalog.

Mer information finns i Ansiktsigenkänning.

Lightroom: Ansiktsigenkänning: Namnge en hög med foton
Namnge en hög med foton.

Namn för liknande foton föreslås i Lightroom
Namn för liknande foton föreslås i Lightroom.

Lightroom: Luppvyn: Namnge ett igenkänt ansikte
Luppvy | Namnge ett igenkänt ansikte

HDR-fotosammanfogning

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Du kan sammanfoga bilder med flera exponeringar till en enda HDR-bild. Med Lightroom kan du förhandsvisa den sammanfogade filen och justera borttagningen av fantomskuggor innan du lägger till den som DNG-fil i din katalog.

I modulen Bibliotek eller Framkalla markerar du bilderna och sedan väljer du Foto > Fotosammanfogning > HDR.

Mer information finns i HDR-fotosammanfogning.

Lightroom: Förhandsvisa HDR-bilden
Förhandsvisa HDR-bilden.

Panoramasammanfogning

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Med Lightroom kan du enkelt sammanfoga foton av ett landskap till ett fantastiskt panorama. Du kan se en snabb förhandsvisning av panoramat och göra justeringar innan den sammanfogade bilden genereras.

När du förhandsvisar panoramat kan du välja att beskära den sammanfogade bilden automatiskt för att ta bort områden med oönskad genomskinlighet. Du kan även ange en layoutprojektion - sfärisk, perspektiv eller cylindrisk - eller välja en lämplig projektion automatiskt.

I modulen Bibliotek eller Framkalla markerar du källbilderna och sedan väljer du Foto > Fotosammanfogning > Panorama.

Mer information finns i Skapa panoramor.

Lightroom: Panoramasammanfogning
Fantastiska panoramor

Ta bort djurögoneffekt

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Djurögonkorrigering i Lightroom fungerar på nästan samma sätt som korrigering av röda ögon och hjälper dig att ta bort onaturliga ögonfärger på djur i foton.

Lightroom: Djurögonkorrigering
Ta bort djurögoneffekt i foton.

 1. I modulen Framkalla klickar du på ikonen Röda-ögon-korrigering.

 2. Klicka på Djurögon och dra från mitten av ögat för att markera pupillen.

 3. Justera inställningarna om det behövs.

Lightroom: Röda-ögon-korrigering
Verktygsikonen Röda-ögon-korrigering

Filterpenslar

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Du kan nu ändra masker för Övertoningsfilter och Radiellt filter med hjälp av penselkontroller. När du har lagt till en mask kan du börja använda penselkontrollerna genom att välja alternativet Pensel intill Ny/Redigera.

Lightroom: Filterpensel
Filterpensel

Med Lightroom kan du anpassa tre olika filterpenslar: A (+), B (+) och Radera (-). Du kan anpassa flera inställningar för de här penslarna.

Lightroom: Filterpenselinställningar
Inställningar för en filterpensel

Förbättringar relaterade till bildspel

 Förbättrat i den här versionen av Lightroom

 • Nu kan du justera mängden panorering och zoom med ett skjutreglage. När du anger skjutreglaget på Låg medför det minimal panorering och zoom.
Lightroom: Inställning för skjutreglaget för panorering och zoom
Inställning för skjutreglaget för panorering och zoom

 • Nu kan du lägga till upp till 10 musikspår till bildspel. Spåren spelas upp i den ordning du väljer. Du kan lägga till, ändra ordning på eller ta bort spår i panelen Musik.
 • Nu kan du synkronisera bildövergångar till musik automatiskt .
Lightroom: Synkronisera bilder automatiskt till musik
Synkronisera bilder automatiskt till musik.

Mer information finns i Spela upp och exportera bildspel.

Förbättringar i modulen Webb

 Förbättrat i den här versionen av Lightroom

Förutom det klassiska HTML-galleriet finns nu tre nya galleriformat:

 • Stödraster
 • Square (Fyrkantigt)
 • Spår

De här gallerierna är utformade för att fungera både med webbläsare för datorer och för mobila enheter.

Stöd för enheter med pekfunktioner

 Nytt i den här versionen av Lightroom

Nu finns det en arbetsyta med pekfunktioner i Lightroom. Du kan växla till pekarbetsytan var som helst i appen genom att klicka på pekikonen som bara är tillgänglig på enheter med pekfunktioner, som Microsoft Surface Pro 3.

När du har växlat till pekarbetsytan får du tillgång till kontroller som är tillgängliga i Lightroom för mobila enheter och mer. Du kan bland annat göra följande på pekarbetsytan:

 • bläddra genom paneler och bildband
 • lägga till flaggor
 • zooma in/ut i lupp- och stödrastervyn
 • få tillgång till dina användarskapade förinställningar och lokala korrigeringar

Övriga förbättringar

Modulen Bibliotek

 • Nytt alternativ på 250 % i skalningsinställningar för fönsteranvändargränssnitt.
 • Nu kan du filtrera samlingslistan på samma sätt som du filtrerar nyckelordslistan. Klicka på + i panelen Samlingar och aktivera sedan filtret Visa samling.
 • Det finns en ny förhandsvisningsstorlek som heter Auto. När du väljer Auto skapas förhandsvisningar med upplösningen för din bildskärm automatiskt.
 • Nu finns kategorierna Flagga och Gradering som del av metadatafiltren.

Modulen Bok

 • Inställningar för fototextmetadata sparas nu med anpassade sidor.

Modulen Bildspel

 • Nu kan du förhandsvisa bildspel med din skärms proportioner eller de proportioner du väljer (16 x 9 eller 4 x 3).

Modulen Framkalla

 • Med hjälp av det ny alternativet Automatiskt för verktyget Beskär kan du snabbt använda en justering som liknar Upright-läget Nivå i panelen Beskär.
 • Nu kan du flytta linjer för justeringspenseln genom att välja och dra i redigeringsnålar.
 • Maskövertäckningar för övertoningsfilter och radiellt filter finns nu med samma menyalternativ och kortkommandon som visar maskövertäckningar för den lokala justeringspenseln. 
 • Nytt kortkommando för att växla mellan Upright-lägen: Ctrl+Tabb. Nu kan du bevara din beskärning med tangentbordskombinationen Ctrl+Alt+Tabb (OS X).
 • CMYK-stöd vid färgkorrektur på skärm.

Ändringar

 • Kortkommandot för att skicka ett foto med e-post (Ctrl+M) har ändrats så att det nu initierar en panoramasammanfogningsåtgärd.

Hämta

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?