Uppdaterades i Lightroom Classic 8.0 (oktober 2018-versionen)

Obs!

Hjälpen för Photoshop Lightroom Classic (tidigare Lightroom CC) visas.
Inte din version? Visa hjälpen för Photoshop Lightroom.

Med hjälp av Lightroom Classic kan du sammanfoga foton av landskap till fantastiska panoramor på ett enkelt sätt. Du kan även skapa HDR-panoramor genom att sammanfoga foton med flera exponeringar (med konsekventa exponeringsförskjutningar). Du kan visa en förhandsvisning av panoramat eller HDR-panoramat och justera det innan du genererar det slutliga sammanfogade fotot.

Skapa panoramor med hjälp av Lightroom Classic
Skapa fantastiska panoramor med hjälp av Lightroom Classic

Skapa panoramor eller HDR-panoramor genom att sammanfoga foton

 1. Välj källfotona i Lightroom Classic.

  • Standardfoton: sammanfoga fotona till ett panorama genom att välja Foto > Fotosammanfogning > Panorama eller trycka på Ctrl+M.
  • Foton med flera exponeringar: sammanfoga fotona till ett HDR-panorama genom att välja Foto > Fotosammanfogning > HDR-panorama. Du kan även utföra HDR-panoramasammanfogning i ett enda steg med smarta förhandsvisningar. Granska kraven för att sammanfoga till HDR-panoramor.
 2. Dialogrutan Förhandsvisa panoramasammanfogning/Förhandsvisa HDR-panoramasammanfogning visas. Välj en layoutprojektion:

  Sfärisk: justera och omforma fotona som om de hade avbildats på insidan av en sfär. Det här projektionsläget passar bäst för mycket breda panoramor, panoramor med flera rader och HDR-panoramor.

  Perspektiv: projicera panoramat/HDR-panoramat som om det var avbildat på en plan yta. Eftersom det här läget ser till att raka linjer förblir raka passar det bra för foton av arkitektur. Mycket breda panoramor kan eventuellt fungera mindre bra med det här läget eftersom det skapar mycket förvrängning nära panoramats kanter.

  Cylindrisk: projicera panoramat/HDR-panoramat som om det var avbildat på insidan av en cylinder. Det här projektionsläget fungerar väldigt bra för breda panoramor, med det håller även vertikala linjer raka.

  Alla de här projektionslägena fungerar lika bra för horisontella och vertikala panoramor/HDR-panoramor.

  Lightroom Classic CC: Cylindrisk layoutprojektion för breda panoramor
  Cylindrisk layoutprojektion för breda panoramor/HDR-panoramor
 3. Om du vill ta bort oönskade områden med genomskinlighet runt det sammanslagna fotot när du förhandsvisar panoramat/HDR-panoramat väljer du Beskär automatiskt

  Lightroom Classic CC: Ta bort områden med genomskinlighet med hjälp av Beskär automatiskt
  Beskär automatiskt tar bort områden med genomskinlighet. De visas i vitt i den här bilden.

 4. Du kan använda skjutreglaget Gränsförvrängning (0-100) till att förvränga panoramor/HDR-panoramor så att de fyller ritytan. Du kan använda den här inställningen till att bevara innehåll nära gränserna för det sammanfogade fotot som du annars skulle kunna förlora på grund av beskärning. Du använder skjutreglaget till att ange hur mycket gränsförvrängning du vill använda.

  Om du drar skjutreglaget till ett högt värde medför det att gränsen för panoramat/HDR-panoramat hamnar närmare den omgivande rektangulära ramen.

 5.    källfotona och panoramafotot/HDR-panoramafotot i en hög när fotona har sammanfogats väljer du alternativet Skapa hög. Det sammanfogade panoramafotot/HDR-panoramafotot visas längst upp i högen.

  Alternativet Skapa hög introducerades i Lightroom Classic CC 7.4 (april 2018-versionen)

 6. När du har valt alternativ klickar du på Sammanfoga. Panoramat/HDR-panoramat skapas och läggs till i din katalog.

Du kan använda alla inställningar i modulen Framkalla på panoramor/HDR-panoramor på samma sätt som för separata foton.

Krav för att sammanfoga till HDR-panoramor

Om du vill kunna sammanfoga foton till HDR-panoramor måste du se till att alla kraven i listan nedan är uppfyllda. Om något av de här kraven inte är uppfyllt visas meddelandet "Det gick inte att upptäcka exponeringsstorlek för HDR-fotona. Vill du sammanfoga till ett icke-HDR-panorama i stället?" när du försöker sammanfoga fotona.  

 • Alla foton i urvalet måste ha exponeringsmetadata för slutartid, bländare och ISO-värde.
 • Varje uppsättning med foton med flera exponeringar i urvalet måste ha samma antal foton. Om du till exempel väljer att exponera med tre foton måste alla uppsättningar i urvalet också innehålla tre foton. 
 • Varje uppsättning med foton med flera exponeringar i urvalet måste ha samma exponeringsförskjutning. Om den första uppsättningen till exempel har exponeringsförskjutningar på 0, -1 och +1 måste alla andra uppsättningar i urvalet ha samma exponeringsförskjutningsmönster. Fotouppsättningarna kan ha olika exponeringsvärden, det är endast exponeringsförskjutningsmönstret som måste vara konsekvent för alla uppsättningar.
 • Du måste ta varje uppsättning av foton med flera exponeringari följd. Om du till exempel vill använda exponeringsstorleken tre när du tar fotona blir de första tre fotona i sekvensen del av en exponeringsuppsättning, nästa tre foton i sekvensen blir del av en annan exponeringsuppsättning osv.
 • Inom en uppsättning med foton med flera exponeringar får fotona inte ha samma exponeringsvärde.

Videosjälvstudiekurs

HDR-panoramor med Raw-format i Lightroom Classic

HDR-panoramor med Raw-format i Lightroom Classic
Sätta ihop HDR-panoramor med Raw-format
Adobe Photoshop Lightroom

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy