Användarhandbok Avbryt

Skapa panoramor och HDR-panoramor

 1. Användarhandbok för Lightroom Classic
 2. Introduktion till Lightroom Classic
  1. Nyheter i Lightroom Classic
  2. Systemkrav för Lightroom Classic
  3. Lightroom Classic | Vanliga frågor
  4. Viktiga begrepp i Lightroom Classic
  5. Lightroom Classic självstudiekurser
  6. Sammanfattning av funktioner | Lightroom CC 2015.x-/Lightroom 6.x-versioner
 3. Lightroom och Adobe-tjänster
  1. Bibliotek i Creative Cloud
  2. Använda Adobe Stock i Creative Cloud-program
 4. Lightroom för mobila enheter, TV och webb
  1. Adobe Photoshop Lightroom för mobila enheter och Apple TV | Vanliga frågor
  2. Synkronisera Lightroom Classic med Lightroom-ekosystemet
  3. Photoshop-familjen med appar för mobila enheter
 5. Importera foton
  1. Importera foton från en kamera eller kortläsare
  2. Importera foton från en mapp på en hårddisk
  3. Importera foton automatiskt
  4. Importera foton från Photoshop Elements
  5. Importera foton från en ansluten kamera
  6. Ange importalternativ
  7. Ange importinställningar
  8. Redigerare för filnamnsmall och Textmallsredigerare
 6. Arbetsflöden
  1. Använda maskering i foton
  2. Exportera och spara dina foton i JPEG-format
  3. Exportera och lägg till vattenstämplar i dina foton
  4. Importera dina foton
  5. Grundläggande om Justeringspensel
  6. Justeringar med tonkurva
  7. Avancerade videobildspel
  8. Kontrollera vitbalans
  9. Skapa en kontaktkarta
  10. Förbättra arbetsflödet med Lightroom Classic
  11. Justeringar med Linsoskärpa
  12. Redigera och exportera i HDR
 7. Arbetsyta
  1. Grundläggande om arbetsytan
  2. Ange inställningar för att arbeta i Lightroom Classic
  3. Visa biblioteket på en annan skärm
  4. Anpassa identitetsplåtar och modulknappar
  5. Lägg till en vattenstämpel på dina foton i Lightroom Classic
  6. Färghantering
 8. Visa foton
  1. Visa foton
  2. Bläddra bland och jämföra foton
  3. Ange alternativ för biblioteksvisning
  4. Dela foton och få kommentarer och feedback
  5. Smarta förhandsvisningar
 9. Hantera kataloger och filer
  1. Vanliga frågor om Lightroom Classic-kataloger
  2. Så fungerar Lightroom Classic-kataloger
  3. Skapa och hantera kataloger
  4. Säkerhetskopiera en katalog
  5. Leta efter saknade foton
  6. Skapa och hantera mappar
  7. Hantera foton i mappar
 10. Kartor
  1. Arbeta med modulen Karta
 11. Ordna foton i Lightroom Classic
  1. Ansiktsigenkänning
  2. Arbeta med fotosamlingar
  3. Gruppera foton i högar
  4. Flagga, märka och gradera foton
  5. Använda nyckelord
  6. Grundläggande om metadata och åtgärder
  7. Hitta foton i katalogen
  8. Arbeta med video i Lightroom Classic
  9. Avancerade metadataåtgärder
  10. Använda panelen Snabbframkallning
 12. Bearbeta och framkalla foton
  1. Grundläggande om modulen Framkalla
  2. Skapa panoramor och HDR-panoramor
  3. Flat-field-korrigering
  4. Korrigera förvrängda perspektiv i foton med hjälp av Upright
  5. Öka bildkvaliteten med Förbättra
  6. Arbeta med bildtoner och -färger
  7. Maskering
  8. Använda lokala justeringar
  9. HDR-fotosammanfogning
  10. Alternativ för modulen Framkalla
  11. Retuschera foton
  12. Ta bort röda ögon eller djurögon
  13. Använda verktyget Radiellt filter
  14. Använda det förbättrade verktyget Fläckborttagning
 13. Exportera foton
  1. Exportera filer till diskar eller skivor
  2. Exportera foton från Lightroom Classic
  3. Publicera foton online
  4. Exportera till hårddisken med hjälp av publiceringstjänster
  5. Förinställningar för export och andra inställningar
 14. Arbeta med externa redigeringsprogram
  1. Inställningar för extern redigering
  2. Öppna och redigera Lightroom Classic-foton i Photoshop eller Photoshop Elements
 15. Bildspel
  1. Skapa bildspel
  2. Paneler och verktyg i modulen Bildspel
  3. Ange bildrutelayout
  4. Lägga till övertäckningar i bildrutor
  5. Spela upp och exportera bildspel
 16. Skriva ut foton
  1. Grundläggande om modulen Utskrift
  2. Layout och mallar för modulen Utskrift
  3. Arbeta med alternativ och inställningar för utskriftsjobb
 17. Fotoböcker
  1. Skapa fotoböcker
 18. Webbgallerier
  1. Skapa webbgallerier
  2. Använda panelerna och verktygen i modulen Webb
  3. Arbeta med webbgallerilayouter
  4. Arbeta med webbgallerimallar och -inställningar
  5. Förhandsvisa, exportera och skicka webbfotogallerier
 19. Kortkommandon
  1. Kortkommandon
 20. Felsökning 
  1. Åtgärdade fel
  2. Kända fel

Uppdaterades i Lightroom Classic 9.0 (november 2019-versionen)

Med hjälp av Lightroom Classic kan du sammanfoga foton av landskap till fantastiska panoramor på ett enkelt sätt. Du kan även skapa HDR-panoramor genom att sammanfoga foton med flera exponeringar (med konsekventa exponeringsförskjutningar). Du kan visa en förhandsvisning av panoramat eller HDR-panoramat och justera det innan du genererar det slutliga sammanfogade fotot.

Skapa panoramor med hjälp av Lightroom Classic
Skapa fantastiska panoramor med hjälp av Lightroom Classic

Skapa panoramor eller HDR-panoramor genom att sammanfoga foton

 1. Välj källfotona i Lightroom Classic.

  • Standardfoton: sammanfoga fotona till ett panorama genom att välja Foto > Fotosammanfogning > Panorama eller trycka på Ctrl+M.
  • Foton med flera exponeringar: sammanfoga fotona till ett HDR-panorama genom att välja Foto > Fotosammanfogning > HDR-panorama. Du kan även utföra HDR-panoramasammanfogning i ett enda steg med smarta förhandsvisningar. Granska kraven för att sammanfoga till HDR-panoramor.
 2. Dialogrutan Förhandsvisa panoramasammanfogning/Förhandsvisa HDR-panoramasammanfogning visas. Välj en layoutprojektion:

  Sfärisk: justera och omforma fotona som om de hade avbildats på insidan av en sfär. Det här projektionsläget passar bäst för mycket breda panoramor, panoramor med flera rader och HDR-panoramor.

  Perspektiv: projicera panoramat/HDR-panoramat som om det var avbildat på en plan yta. Eftersom det här läget ser till att raka linjer förblir raka passar det bra för foton av arkitektur. Mycket breda panoramor kan eventuellt fungera mindre bra med det här läget eftersom det skapar mycket förvrängning nära panoramats kanter.

  Cylindrisk: projicera panoramat/HDR-panoramat som om det var avbildat på insidan av en cylinder. Det här projektionsläget fungerar väldigt bra för breda panoramor, med det håller även vertikala linjer raka.

  Alla de här projektionslägena fungerar lika bra för horisontella och vertikala panoramor/HDR-panoramor.

  Lightroom Classic CC: Cylindrisk layoutprojektion för breda panoramor
  Cylindrisk layoutprojektion för breda panoramor/HDR-panoramor

 3. Du kan använda skjutreglaget Gränsförvrängning (0-100) till att förvränga panoramor/HDR-panoramor så att de fyller ritytan. Du kan använda den här inställningen till att bevara innehåll nära gränserna för det sammanfogade fotot som du annars skulle kunna förlora på grund av beskärning. Du använder skjutreglaget till att ange hur mycket gränsförvrängning du vill använda.

  Om du drar skjutreglaget till ett högt värde medför det att gränsen för panoramat/HDR-panoramat hamnar närmare den omgivande rektangulära ramen.

 4. Välj Fyll kanter för att automatiskt fylla i de ojämna kanterna på den sammanfogade bilden.

 5. Om du vill ta bort oönskade områden med genomskinlighet runt det sammanslagna fotot när du förhandsvisar panoramat/HDR-panoramat väljer du Beskär automatiskt

  Lightroom Classic CC: Ta bort områden med genomskinlighet med hjälp av Beskär automatiskt
  Beskär automatiskt tar bort områden med genomskinlighet. De visas i vitt i den här bilden.

 6.      källfotona och panoramafotot/HDR-panoramafotot i en hög när fotona har sammanfogats väljer du alternativet Skapa hög. Det sammanfogade panoramafotot/HDR-panoramafotot visas längst upp i högen.

  Alternativet Skapa hög introducerades i Lightroom Classic CC 7.4 (april 2018-versionen)

 7. När du har valt alternativ klickar du på Sammanfoga. Panoramat/HDR-panoramat skapas och läggs till i din katalog.

Du kan använda alla inställningar i modulen Framkalla på panoramor/HDR-panoramor på samma sätt som för separata foton.

Krav för att sammanfoga till HDR-panoramor

Om du vill kunna sammanfoga foton till HDR-panoramor måste du se till att alla kraven i listan nedan är uppfyllda. Om något av de här kraven inte är uppfyllt visas meddelandet "Det gick inte att upptäcka exponeringsstorlek för HDR-fotona. Vill du sammanfoga till ett icke-HDR-panorama i stället?" när du försöker sammanfoga fotona.  

 • Alla foton i urvalet måste ha exponeringsmetadata för slutartid, bländare och ISO-värde.
 • Varje uppsättning med foton med flera exponeringar i urvalet måste ha samma antal foton. Om du till exempel väljer att exponera med tre foton måste alla uppsättningar i urvalet också innehålla tre foton. 
 • Varje uppsättning med foton med flera exponeringar i urvalet måste ha samma exponeringsförskjutning. Om den första uppsättningen till exempel har exponeringsförskjutningar på 0, -1 och +1 måste alla andra uppsättningar i urvalet ha samma exponeringsförskjutningsmönster. Fotouppsättningarna kan ha olika exponeringsvärden, det är endast exponeringsförskjutningsmönstret som måste vara konsekvent för alla uppsättningar.
 • Du måste ta varje uppsättning av foton med flera exponeringar i följd . Om du till exempel vill använda exponeringsstorleken tre när du tar fotona blir de första tre fotona i sekvensen del av en exponeringsuppsättning, nästa tre foton i sekvensen blir del av en annan exponeringsuppsättning osv.
 • Inom en uppsättning med foton med flera exponeringar får fotona inte ha samma exponeringsvärde.

Videosjälvstudiekurs

HDR-panoramor med Raw-format i Lightroom Classic

Sätta ihop HDR-panoramor med Raw-format

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?