Lär dig hur köpare har rätt att använda ditt innehåll.

Riktlinjer för licensiering av köpt innehåll 

I riktlinjerna för licensiering redogörs för användningsvillkoren för köpt innehåll. Köpt medieinnehåll används vanligtvis för online- och offlineannonsering, produktpaketering, publikationer, programvara och digital design. Kunder får inte använda innehåll i varumärken eller på nedsättande eller otillåtna sätt.

Adobe Stock-bilder och -illustrationer kan köpas med en standardlicens eller en utökad licens.

Videor, 3D-bilder, mallar och alla bilder i Premium-samlingen har en utökad licens. Utökade licenser tillåter ett obegränsat antal utskrifter men får inte användas för att skapa produkter för återförsäljning (t.ex. kaffemuggar eller t-shirts), såvida inte köpet på Adobe Stock har gjorts med ett företagskonto.

Standardlicenser

En standardlicens tillåter 500 000 utskrifter utan förfallodatum.

Innehåll kan användas till:

 • webbplatser, bloggar, nyhetsbrev och webbanderoller
 • artiklar och illustrationer i tidskrifter
 • tryckta annonser (tidskrifter och annonser på offentlig plats), kommersiella dokument och förpackningar
 • bildspel och videor för sändningar och presentationer
 • dekoration och designelement, inklusive inramade bilder för personlig användning.

Utökade licenser

Utökade licenser ger ett obegränsat antal kopior/utskrifter samt möjlighet att skapa produkter för återförsäljning, till exempel kaffemuggar och t-shirts.

Se licensvillkoren för Adobe Stock för mer information.

API-program

Vi erbjuder ett API-program som gör att våra partner kan visa upp och underlätta försäljning av ditt innehåll. De här platserna visar Adobe Stock-innehåll för sina kunder, till exempel för tryck på olika produkter, som exempelvis t-shirts eller muggar. När en licens köps hanteras försäljningen via ditt Adobe Stock-medverkarkonto och royaltyersättningen betalas ut till ditt konto. Om en annan kund hos en API-partner vill använda samma bild måste ytterligare en licens köpas.

Ditt erkännande

Kunder och Adobe Stock har rättighet, men inte skyldighet, att identifiera dig som innehållets upphovsman på brukligt sätt.

Rapportera misstänkt felanvändning av din immateriella egendom

Enligt vårt medverkandeavtal ger du oss rätten att skydda dina immaterialrättigheter mot överträdelse, men vi har inga skyldigheter att göra det.

Om du tror att en medverkandes fil eller annat innehåll gör intrång i din upphovsrätt eller ditt varumärke, skickar du en anmälan om intrång i immaterialrätten till oss. Du kan skicka en DMCA-anmälan, DMCA-motanmälan eller varumärkesanmälan med vårt webbformulär

 • För anmälan om varumärkesintrång: Ge oss tydlig information om var det påstådda intrånget skett, fullständig information om ditt varumärke och din kontaktinformation (namn, fysisk adress, e-postadress och telefonnummer).
 • För anmälan om upphovsrättsintrång: Din anmälan måste uppfylla alla krav i Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) (beskrivs nedan). Vi tar bara bort Adobe Stock-innehåll som följd av DMCA-anmälningar som innehåller följande:
  • En fysisk eller elektronisk signatur från en person som har fullmakt att representera ägaren till en rättighet som har utsatts för påstått intrång;
  • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket där intrång ska ha gjorts, eller, om det finns flera upphovsrättsskyddade verk på en enskild webbplats som omfattas av en enda anmälan, en lista över verken på den här webbplatsen;
  • Identifiering av det material som kränker rättigheten eller det som är drabbat av intrång och som ska tas bort eller där tillgången ska inaktiveras samt tillräcklig information som gör att Adobe Stock kan hitta materialet;
  • Tillräcklig information som gör att Adobe Stock kan kontakta dig, till exempel en adress, ett telefonnummer och, om sådan finns, en e-postadress;
  • En redogörelse om att du med övertygelse anser att materialet används på ett sätt som inte godkänts av materialets upphovsperson eller dess representant eller enligt lagen; samt 
  • En redogörelse om att informationen i anmälan är korrekt och att du under ed intygar att du har fullmakt att representera ägaren av den rättighet där överträdelser påstås ha skett.
  • Vi kan skicka en kopia av anmälan till den användare som överförde det aktuella materialet. 
  • Vi kan inte gå igenom din anmälan om du inte tillhandahåller den ovanstående informationen.

Kontakta: Adobe Stock Copyright Agent, Adobe, 345 Park Ave, San Jose, CA 95110, USA; e-post: copyright-stock@adobe.com; kopia: (415) 723-7869. 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy