Krav för videor

En introduktion till de tekniska, kvalitetsmässiga och juridiska krav som finns för att skicka in videor till Adobe Stock.

Vi godkänner innehåll som spelats in med valfri kamera (även en mobil enhet) om det uppfyller de tekniska och juridiska kraven samt vår kvalitetsstandard.  

Tekniska krav

Maximal längd: 60 sekunder

Maximal filstorlek: 3 900 MB (3,9 GB)

Upplösning

 • Överför källinnehåll med någon av följande upplösningar:
  • 1920x1080
  • 2048x1080
  • 3840x2160
  • 4096x2160
  • 4096x2304
 • Överför innehåll med dess ursprungliga bildrutestorlek. Konvertera inte upp eller ned från kamerans ursprungliga upplösning om inte källans upplösning är högre än 4K.
 •  Undvik lodräta eller fyrkantiga ramar.
 • Vi godkänner videoklipp med allt från 1920 pixlars bredd upp till 4096 pixlars bredd i full DCI 4K.
 • Standardstorlekar är 1920 x 1080 (HD), 2048 x 1080 (2K), 3840 x 2160 (UHD), 4096 x 2160 (4K) och 4096 x 2304 (4K-16x9). Vi godkänner dock de flesta bredbildsformat, som exempelvis 2,39:1, vilket kan leda till lägre pixelantal på höjden.

Bildhastighet

 • Konvertera inte klipp från dess ursprungliga bildhastighet om du inte även skickar in en video med långsam eller snabb rörelse.
 • Filma med standardhastigheter: 23,98, 24, 25, 29,97, 30, 50, 59,94, 60

Videofilformat

 • Vi accepterar formaten MOV, MPG, MP4 och AVI.
 • Använd ett professionellt omkodningsverktyg, som Adobe Media Encoder, för att bevara den ursprungliga videokvaliteten och undvika omkomprimering där så är möjligt.

Videokomprimering (kodekar) accepteras

Rekommenderas:

 • ProRes
 • H.264

Accepteras också:

 • MPEG 2
 • MPEG 4
 • Motion JPEG (MJPEG)
 • PNG
Obs!

Lär dig använda Premiere Pros exportinställningar som är avsedda för Adobe Stock-videomedverkande.

Ljud

 • Vi accepterar ljud som har betydelse för handlingen (stämningsljud), men du kan också välja att ta bort det. 
 • Om det går att identifiera röster måste du skicka med modellreleaser. 
 • Ljud måste vara inställt på 48 kHz, 16 bit okomprimerat.
 • Musik är inte tillåtet.

Sökningsläge

 • Vi föredrar video med progressiv inläsning. 
 • Vi accepterar sammanflätad video om filmmaterialet spelades in på det sättet (till exempel 1080i).
  • Om bearbetning utförs på en video med sammanflätning innan den skickas in måste du se till att behålla fältdominansen för att undvika artefakter (övre fält kontra nedre fält). 
 • Borttagning av sammanflätning accepteras om det utförts med ett professionellt verktyg, som Deinterlacing-verktygen i Premiere Pro eller After Effects.
Obs!

Om du är osäker på hur du tar bort sammanflätning i innehållet på rätt sätt, kan du skicka in det sammanflätat. På så sätt undviker du bestående artefakter som kan uppstå vid borttagning av sammanflätning.

Titel och nyckelord

Du kan lägga till metadata för titel och nyckelord i dina filer på medverkarportalen. Om du lägger till dessa metadata i Premiere Pro eller Bridge bevaras de. Alla metadata visas på fliken Överförda filer i medverkarportalen. Du kan granska och redigera dem innan du skickar in ditt innehåll. Du kan också välja att skicka in en CSV-fil som innehåller relevanta metadata. Mer information finns i Ordna med CSV-filer

Använd inte varumärkesskyddade namn (exempel: Porsche, iPad eller Ferrari) eller kameraspecifikationer (exempel: Nikon eller 4K) som nyckelord eller i din titel. Mer information om nyckelord finns i Titlar och nyckelord.

Juridiska grunder

Fråga dig själv om personen i videon skulle kunna känna igen sig själv eller om egendomsägaren skulle känna igen sin egendom. Om svaret är ja kan du behöva en modellrelease eller en egendomsrelease. Det här är särskilt viktigt om det finns en identifierbar egendom. Ta reda på om objektet är skyddat av integritets-, varumärkes- eller upphovsrättslagar. Om det är det kan en egendomsrelease vara nödvändig.

Filer som innehåller logotyper, varumärken, företagsnamn eller märkesnamn (exempel: Apple, Nike, Gucci och BMW) godkänns inte. I vissa fall kan du skicka in verk där logotyper, varumärken, företagsnamn eller märkesnamn tagits bort digitalt. Delvis borttagning av ett varumärke eller en logotyp är inte ett godtagbart alternativ till fullständig borttagning av varumärken eller logotyper i innehållet du skickar in. Filer som innehåller upphovsrättsskyddat material, till exempel konstverk, skulpturer eller arkitektur, godkänns inte om du inte skickar med egendomsreleaser från skaparen och/eller den som innehar upphovsrätten. Vissa byggnader och intressanta platser får inte användas i kommersiella foton. Mer information finns i Kända bildrestriktioner.

Mer information finns i de juridiska riktlinjerna.

Kvalitetsstandard

För att dina videor ska ha ett kommersiellt värde vill vi att de:

 • Är korrekt belysta och exponerade
 • Inte innehåller något brus i ljud och bild
 • Är minimalt bearbetade
 • Är visuellt stabila om inte skakning har betydelse för innehållet
 • Inte innehåller någon märkbar skakning (s.k. artefakt) eller ränder från blixt

Mer information om videokvalitet finns i Granskningsprocessen

Se till att du inte spammar

Välj bara ut det bästa filmmaterialet från en tagning och se till att allt innehåll som skickas in erbjuder något annorlunda. Skicka inte in flera klipp med bara små förändringar i t.ex. vinklar eller djup, eller kopior med samma filmmaterial fast med olika efterbearbetningseffekter. Kunderna vill använda egna kreativa effekter i sina projekt. Om du skickar in flera kopior av liknande eller identiskt innehåll kan det uppfattas som spam av vårt moderatorteam. Det är förbjudet att spamma och det kan leda till att vi blockerar eller stänger ditt konto permanent.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto