För att innehåll ska ha ett kommersiellt värde måste det vara av hög kvalitet. Lär dig mer om problem med kvalitet och teknik och hur du undviker att innehåll refuseras.

Kvalitet – översikt

Rent generellt ska bilder och videor vara skarpa, ha bra ljus och inte innehålla några defekter. Vektorbilder ska vara ordnade och banor med fyllda former ska vara stängda. En del innehåll kanske ser bra ut på ett galleri men passar inte som stockmaterial. Innan du överför innehåll bör du tänka på hur det ska kunna användas kommersiellt. Om du vore kund skulle du då köpa bilden? Om svaret är ja bör du tänka på vad du skulle använda den till.

Nedan visas kvalitetsproblem som granskningsteamet kan ta upp samt vad de innebär.

Oskarp 

Kontrollera alltid ditt innehåll noga innan du skickar in det. 

Rörelseoskärpa kan användas för att förmedla hastighet och rörelse i en bild eller video. När du använder rörelseoskärpa måste du se till att huvudmotivet har skärpa.

Ett kort skärpedjup kan hjälpa till att styra betraktarens blick dit man vill. Se till att valet av skärpedjup är avsiktligt. Om du fotograferar med stor bländare ska skärpedjupet göra bilden bättre. Se till att ett kort skärpedjup inte gör att viktiga element blir oskarpa. Om bildens motiv är i fokus men ändå saknar skärpa, måste du se till att eventuella skärpeåtgärder i efterbearbetningen inte gör att det uppstår artefakter.

Obs!

Använd stativ eller ett annat stöd när det är möjligt för skarpare bilder. Kortare slutarhastigheter kan hjälpa. Det är viktigt att tänka på att ett sätt att öka slutarhastigheten kan vara att öka bländaren, som i sin tur ökar skärpedjupet. Hitta en balans så att kvaliteten blir så hög som möjligt. Du kan också öka slutarhastigheten genom att öka ISO-talet, men om du sätter det för högt kan det medföra brus eller artefakter i bilden.

Lär dig din kameras möjligheter. Var inte rädd för att tänja på gränserna – men gå inte över dem (för långt).

Artefakter

Det vanligaste artefaktproblemet är för mycket brus som gör att bilden ser kornig ut. Artefakter orsakas oftast av en hög ISO-inställning för bilder som tagits i situationer med svag belysning. Lär dig var gränserna för din kamera går. Med de flesta kameror blir det för mycket brus i bilderna vid ISO 1600, och med vissa redan vid lägre tal. 

Artefakter kan bero på för mycket efterbearbetning. Spara alltid den ursprungliga filen. Om din bild blir refuserad på grund av artefakter, jämför du bilden som du skickade in med originalbilden och tittar efter var artefakterna uppstod.  

Artefakter kan också orsakas av damm på sensorn. Minsta dammkorn på sensorn kan ge fläckar i bilden. Fläckar efter damm på sensorn kan tas bort i efterbearbetningen – men en enklare lösning är att hålla sensorn ren. Vi rekommenderar att du hör med din lokala kamerabutik om rengöringsalternativ och rådgivning.

Problem med ljusstyrkan

För mycket ljus (överexponering) eller för lite (underexponering) kan minska kvaliteten på ett foto avsevärt. Kontrollera histogrammet eller titta på bilden på skärmen när du fotograferar för att vara säker på att du exponerar dina bilder korrekt.

Slutarhastighet, bländare och ISO är de tre viktigaste faktorer som avgör exponeringen. Lär dig det bästa sättet att justera exponeringen för dina bilder så att ditt motiv framträder korrekt, vare sig du använder naturligt ljus eller studioljus.

Ibland kan bildens exponering vara lämplig för ditt motiv men inte idealisk för Stock. När moderatorteamet bedömer att så är fallet anges ”problem med ljusstyrkan” som orsak till nekandet.

Bildkvalitet

Om vi bedömer att din fil har andra tekniska problem än skärpa, exponering eller motivinslag, eller om filen inte anses leva upp till våra övergripande kvalitetskrav, anges ”Bildkvalitet” som orsak till nekande.  

Tekniska problem för foto och video omfattar, men är inte begränsade till

Vitbalans: Vitbalansen kan vara för varm eller för kall.

Obs!

När du fotograferar i RAW-format har du stor flexibilitet att justera vitbalansen i efterbearbetningen.

Kontrast: Det kan vara för hög eller för låg kontrast.

Mättnad: För mycket mättnad kan ge filen ett onaturligt utseende, men för lite mättnad eller dekorfärg kan också leda till sämre teknisk kvalitet.

Obs!

Prova reglaget för Lyster i stället för Mättnad i Lightroom.

Markeringar: Redigering måste göras så diskret som möjligt. Att markera objekt och separera dem från bakgrunden (eller maskera) och sätta ihop nya bilder kräver både tid, tålamod och en viss försiktighet. Skicka inte in bilder som har markerats på ett dåligt sätt eller ser ut som om de inte är en naturlig del av bilden.

Kromatisk aberration: Avser färgkanter runt objekten i bilden.

Allmän komposition: Är horisonten rak? Har du beskurit bilden för mycket? Tänk på att lämna utrymme så att en designer kan lägga till egen text eller egna objekt. 

Förutom ovanstående omfattar de tekniska problemen för video följande, men är inte begränsade till

Visuell stabilitet: Alla tagningar ska uppvisa korrekt kamerastöd och användning av bildstabilisering. Om tagningen är skakig och det är en del av designen, bedömer vi filen utifrån det konstnärliga värdet. Att stabilisera i efterbearbetningen går bra om det inte minskar bildens kvalitet.

Ljud: Ta bort ljud som inte kan användas, till exempel ljud med för mycket distorsion eller ljud som kan vara varumärkesskyddade. Det går bra att skicka klipp som inte innehåller ljud. Om klippet innehåller mänskliga röster krävs en modellrelease för varje röst.

Artefakter från rullande slutare: Klipp som innehåller mindre artefakter från rullande slutare godkänns eller refuseras beroende på vad moderatorteamet tycker. Klipp som är skakiga kommer att refuseras. Klipp som innehåller förvrängningar bedöms utifrån hur tydliga artefakterna är och om de stör bildens helhet. Klipp som innehåller ränder från blixten godkänns inte och kommer att refuseras.  

Logaritmisk gammafotografering (log): Material som filmats med log bör ha en enkel färgsättning – en vanlig Rec 709 LUT rekommenderas.

Uppsamplat filmmaterial: Sampla inte upp filmmaterialet (till exempel från HD till 4K). Skicka in filmmaterial i originalformat eller lägre, om så behövs. Filma i 4K när det är möjligt.  

Tekniska problem för vektorbilder

Öppna banor: alla banor med fyllda former måste vara stängda.

Rasterbilder: bädda inte in pixelbaserade bilder (JPEG-bilder) i vektorfiler, eftersom de inte är vektorer.

Automatisk kalkering: Använd inte automatisk kalkering på komplexa bilder, som foton. Om du gör det blir vektorbilderna för svåra att redigera för kunden.

Ritytans storlek: Ritytan måste ha minst 15 megapixlar, annars går det inte att överföra via Contributor-portalen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy