Användarhandbok Avbryt

Krav på mallar för rörlig grafik

 1. Användarhandbok för medverkande på Stock
 2. Varför ska du medverka i Adobe Stock
  1. Fördelar med att medverka
  2. Vad vi vill ha
  3. Tips för att lyckas som medverkande
 3. Skapa och hantera ditt konto
  1. Skapa ett konto
  2. Hantera din profilsida som medverkande
  3. Navigera i ditt konto
  4. Vill du ha hjälp?
 4. Juridiska riktlinjer
  1. Riktlinjer för konton och insändning
  2. Juridiska termer och upphovsrätt
  3. Modellrelease och skydd
  4. Krav på egendomsrelease
  5. Kända bildrestriktioner
  6. Användning av ditt innehåll
  7. Rapportera misstänkt missbruk av dina immateriella rättigheter
 5. Innehållskrav
  1. Krav på foton och illustrationer
  2. Krav på vektorbilder
  3. Krav på videor
  4. Krav på generativ AI
  5. Krav på PNG-filer med genomskinlighet
  6. Krav på illustrativt redaktionellt innehåll
  7. Krav på mallar för rörelsegrafik
  8. Krav på designmallar
  9. Samlingar med premium- och 3D-innehåll
  10. Riktlinjer för mångsidigt och inkluderande material
 6. Förbereda och överföra ditt innehåll
  1. Foton – vad du bör och inte bör göra
  2. Vektorbilder – vad du bör och inte bör göra
  3. Videor – vad du bör och inte bör göra
  4. Överföra ditt innehåll
  5. Överföra en modell- eller egendomsrelease
 7. Beskriv ditt innehåll kort och koncist
  1. Titlar och nyckelord
  2. Välja rätt kategori
  3. Redigera och ta bort filer
  4. Ordna med CSV-Filer
 8. Granskningsprocessen
  1. Granskningen
  2. Orsaker till refusering av innehåll
  3. Problem med kvalitet och teknik
  4. Liknande innehåll kontra spam
 9. Betalning och skatt
  1. Få betalt
  2. Royaltyinformation för medverkande
  3. Vanliga frågor och svar om skatt för medverkande

Den här sidan ger en översikt över mallar för rörlig grafik och tillhandahåller kontaktinformation för potentiella medverkande.

Mallar för rörlig grafik (MoGRTS) är användbara för alla som jobbar med video. Mallarna ger nybörjare färdigt innehåll av hög kvalitet som de kan ha som hjälp för att utveckla sina färdigheter. Erfarna användare kan ha mallar för rörlig grafik som effektiva verktyg för att spara tid, hitta inspiration och upptäcka nya arbetsflöden. Mallar ger tips på arbetsmetoder, så användare kan effektivt se vilka alternativ som finns och vidareutveckla sina kunskaper. Vill du bidra med rörliga grafikmallar till MoGRTS? Läs våra fullständiga riktlinjer här och kontakta oss på motion@adobe.com om du vill skicka in bidrag för utvärdering. Testa inte att skicka in några MoGRTS-mallar innan din portfolio har blivit granskad.

Om du vill se exempel på hur filer bör se ut för att bli godkända kan du kolla in de här kostnadsfria mallarna för rörlig grafik. För att få mer inspiration kan du kolla på de här betalda mallarna för rörlig grafik. Sätt i gång din kreativitet med mallar för design och rörlig grafik.

Obs!

Medverkande som laddar upp mallar för rörlig grafik till Adobe Stock kan för tillfället inte ladda upp filer via portalen Contributor. Om du vill vara med och skapa är du välkommen att skicka in din portfolio till motion@adobe.com.

Vad du kan skicka in

Titlarfullständiga bildruteanimeringar och sekvenser, textövertäckningar, rubrikrutor och animationer för intron och avslut

Övergångar: med alternativ för att ändra animeringsriktning och animationsstil

Bakgrunder och videoövertäckningar: animeringar till lagret ovanför och under videon

Infografik: animeringar som visar data, exempelvis cirkeldiagram, stapeldiagram, platser och annat

Sociala medier: animeringar för användning i sociala medier, till exempel videoslutvinjetter

Eftertexter: vänster-, center- och högerjusterade animeringar med en eller flera textinmatningar.

Tekniska krav

Alla mallar måste vara skapade i After Effects CC version 16 eller senare, utan pluginprogram från tredje part.

Speltid: 8–60 sekunder 

Maximal filstorlek: 300 MB

Pluginprogram från tredje part: inga pluginprogram från tredje part

Kompositionsinställningar

Dimensioner: 1 920 × 1 080 px

Speltid: 8–60 sekunder

Längd på övergångar: för den här kategorin mallar får längden vara 1 sekund

Bildhastighet: mellan 23,976/24 till 59,94/60

Titelsäkerhet: standarddesignen för din rörliga grafik rymmas inom det titelsäkra området

Typsnitt

Alla mallar måste använda teckensnitt från Adobe Fonts. Adobe Fonts ger användare tillgång till typsnittsbibliotek, som kan synkroniseras med skrivbordsteckensnitten. Att integrera Adobe Fonts i Creative Clouds program gör att användarna slipper söka efter, hämta och installera ytterligare filer. Dessutom garanterar det korrekt licensierade teckensnitt av hög kvalitet. När du ska välja bland Adobe Fonts teckensnitt till din mall:

 • Undvik att använda typsnitt från Adobe Font Marketplace eftersom de kräver ytterligare köp vid sidan av Creative Cloud-prenumerationen.

Uttryck/skript

Uttryck måste universaliseras med MatchNames. Använd ExpressionUniversalizer 3.0 om du vill aktivera uttryck som överskrider språk och förhindra fel.

Uttrycksmotorn i After Effects 16.0 uppdaterades till modern JavaScript-syntax i oktober 2018. Använd det inbyggda skriptet Update Legacy Expressions för att kontrollera och fixa din syntax. Det säkerställer att din mall kan användas i framtida versioner av Premiere Pro. Läs mer om att använda korrekt syntax.

Arkiv > Skript > Update Legacy Expressions.jsx
För att köra skriptet väljer du: Arkiv > Skript > Update Legacy Expressions.jsx

Mediefiler i mallar

Vi påminner om att du genom ditt avtal som medskapare av mallar till Adobe Stock garanterar att du äger – eller har tillräckliga rättigheter till – samtliga immateriella rättigheter till allt innehåll som finns i filen med din mall, inklusive upphovsrätt, varumärkesrätt, integritetsrätt, publicitetsrätt och moraliska rättigheter.

Element kan användas endast om de skapats på egen hand: medverkande måste äga alla rättigheter till mediefiler som används i mallar, inklusive nödvändiga licenser och releaser. Använd inte mediefiler som som du inte äger, t.ex. foton som din partner tagit eller bilder från webbsökningar. Medverkare får inte använda stockinnehåll i mallar. Vi godkänner inte heller Creative Commons Zero (CC0) eller bilder från offentliga domäner i mallar. Detta omfattar att modifiera en stockbild så den inte längre är igenkännbar, eller att använda stockmaterial/modifierat stockmaterial för 3D-texturer. NASA CC0-bilder kan användas för kartor, glober och texturer.

Stockbilder kan användas i en miniatyrbild och förhandsvisningsvideo, men får INTE ingå i en mall.

Obs! Bildutbyte/smarta objekt stöds för närvarande inte, så skicka inte designer som kräver att en bild eller video ersätts av användare ifall detta är en central del av din design.

Mer information finns i de juridiska riktlinjerna i användarhandboken för Stock-medverkande.

Grupper

Använd grupper för att göra panelen Essential Graphics överskådlig och lättnavigerad. Se till att nomenklaturen och strukturen är enkel och begriplig när du grupperar, dvs. gruppera efter globala kontroller, text, element osv.

Stängda grupper
När grupperna har skapats och arrangerats på rätt sätt kan de stängas för att underlätta bättre ordning på panelen Essential Graphics.

Mer information och bilder om grupperingsfunktionen i AE16 finns på vår sida med tekniska krav på rörliga grafikmallar inom MoGRTS.

Responsiv design – tid

Ge användarna möjlighet att sträcka ut ett mallklipp i Premiere Pro med responsiv design – tid. Genom att ställa in responsiv tid i stället för tidskontroller kan du göra användarupplevelsen smidigare.

Responsiv design – tid
Gå till Komposition för att ställa in Responsiv design – tid (A) och skapa ett intro.

Textreferenser 

Undvik referenser till identifierbara personer, företag och platser i mallarna. Detta inkluderar namnet Adobe samt logotyper och produkter som tillhör Adobe. Ersätt med fiktiva och generiska namn för att representera enskilda personer, företag/logotyper osv. Lorem Ipsum-text rekommenderas för platshållartext.

Exempel: 

 • Namn: ”Sven Svensson”, ”Anna Andersson”, ”Förnamn Efternamn” 
 • Företag: ”Ert företag”, ”Er logotyp”
 • E-postmeddelanden/webbplatser: “du@exempel.com”, “www.YourCompanyURL.web”
 • Telefonnummer: ”555-5555555”
 • Adresser: “123 Gata, Stad, Postnummer 45678”
 • Sociala media: ”@anvandarnamn”
 • Provtext/-stycken: “Underrubrikstext”, ”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...”

Om du använder generisk text blir det tydligare för användarna att dessa textrutor endast är platshållare och ska ersättas av användaren. 

Spara filen

Exportera din .MOGRT

Alla mallar måste paketeras som mallar för rörlig grafik och ha filtillägget .MOGRT. Mer information finns i Skapa mallar för rörlig grafik med hjälp av panelen Essential Graphics.

 • Anpassa kompositioner till animationslängd.
 • Ange ett namn för din .MOGRT-fil på panelen Essential Graphics. Namn ska vara beskrivande för din mall.
 • Flytta spelhuvudet till det område i animeringen som visar din animering på bästa sätt innan du exporterar. Välj sedan Set Poster Frame (Ange bildram) på panelen Essential Graphics.
 • Välj Exporteramall för rörlig grafik.
 • Bekräfta att din fil använder Typekit-typsnitt och grundläggande funktioner genom att kryssa i de två rutorna (se nedan). Om din fil inte uppfyller kraven ombeds du korrigera detta och skicka om filerna.
Kontrollera att båda kompatibilitetsrutorna är markerade

Material att leverera

Din insändning måste innehålla:

 • AEP: ursprunglig projektfil, med alla mediefiler
 • MOGRT: fil med mall för rörlig grafik, storleksgräns 300 MB
 • Thumbnail.jpg: miniatyr av mall
 • MP4: videoförhandsvisning
 • XLSX: metadatablad

 

Granskningsprocessen

Filerna utvärderas utifrån följande kriterier:

 • Rättsliga normer: överensstämmelse med våra riktlinjer för immateriella rättigheter och juridiska riktlinjer
 • Tekniska egenskaper: är din .MOGRT-fil optimerad för användarvänlighet och följer den våra specifikationer?
 • Metadata: är titlar och nyckelord korrekta och är formuläret korrekt?
 • Kommersiellt värde: kan din insändning användas på marknaden?
 • Estetiska egenskaper: är din .MOGRT-fil anpassad till aktuella trender inom grafik och färganvändning?
 • Likhet: är innehållet för likt en annan .MOGRT-fil på Stock eller något som du redan skickat in?

Databaserade MoGRTS-mallar för rörlig grafik

Databaserade MoGRTS-mallar är infografikmallar som är kopplade till en CSV för automatisk ifyllning av data. De är tekniskt avancerade och genomgår en längre produktionsutvärdering än vanliga MoGRTS-mallar för rörlig grafik. Kontakta oss på motion@adobe.com om du vill ha mer information om databaserade MoGRTS-mallar för rörlig grafik.

 

Juridiska grunder 

Precis som allt annat innehåll som skickas in till Adobe Stock måste de medverkande äga alla rättigheter till mediefilerna som finns i mallarna, inklusive eventuella nödvändiga licenser och releaser. Skicka inte in filer som inte tillhör dig (till exempel foton som din partner tagit) eller som innehåller objekt som inte är dina, till exempel innehåll som hittats på internet.

Medverkande får inte använda stockinnehåll i mallarna de skickar in till Adobe Stock eftersom licenser från stockkällor omfattar begränsad spridning av bilder, videor och annat innehåll. I regel godkänner vi inte heller bilder som är Creative Commons Zero (CC0) eller allmän egendom eftersom medverkande måste äga alla rättigheter till ett verk, inklusive licenser och releaser för identifierbara personer och egendomar. 

Dessa krav gäller för alla bilder, illustrationer och text som används i dina mallar och överensstämmer med rättsområden som rör skydd för integritet, upphovsrätt, varumärke och trade dress.

Undvik att använda riktiga namn och referenser till identifierbara personer, företag och platser i mallarna. Använd fiktiva och generiska namn för att representera enskilda personer, företag/logotyper osv. (Mer information finns i Bästa metoder ovan.)

Om du skickar in flera kopior av liknande eller identiskt innehåll kan det uppfattas som spam av vårt moderatorteam. Det är förbjudet att spamma och det kan leda till att vi blockerar eller stänger ditt konto. 

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss på motion@adobe.com.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto