Den här sidan ger en översikt över mallar för rörlig grafik och tillhandahåller kontaktinformation för potentiella medverkande.

Obs!

  Typekit har bytt namn till Adobe Fonts och ingår nu i Creative Cloud och andra prenumerationer. Mer information.

Mallar för rörlig grafik är användbara för hela videocommunityn. Mallarna ger nybörjare färdigt innehåll av hög kvalitet som de kan ha som hjälp för att utveckla sina färdigheter. Erfarna användare kan ha mallar för rörlig grafik som effektiva verktyg för att spara tid, hitta inspiration och upptäcka nya arbetsflöden. Mallar ger tips på arbetsmetoder, så användare kan effektivt se vilka alternativ som finns och vidareutveckla sina kunskaper. Vill du medverka och bidra med rörlig grafik? Läs våra fullständiga riktlinjer här och ta kontakt med motion@adobe.com om du vill lämna in bidrag för utvärdering.

Obs!

Medverkande som överför sina mallar för rörlig grafik till Adobe Stock kan för tillfället inte använda medverkarportalen. Vi ber om att alla arbeten skickas till motion@adobe.com för bedömning.

Vad du kan skicka in

Titlarkompletta ramanimeringar och sekvenser, textövertäckningar, bilrutor med för- och efteranimeringar.

Övergångar: med alternativ för att ändra animeringsriktning eller animationsstilar.

Bakgrunder och videoövertäckningar: animeringar till lagret ovanför och under videor.

Infografik: animeringar som visar data, t.ex. cirkeldiagram, stapeldiagram, platser och annat.

Sociala medier: animeringar för användning på sociala mediekanaler, t.ex. videoslutvinjetter.

Eftertexter: vänster-, center- och högerjusterade animeringar med en eller flera textinmatningar.

Tekniska krav

Mallarna måste vara skapade i After Effects CC version 16 utan plugin-program från tredje part.

Speltid: 8–60 sekunder 

Största filstorlek: 500 MB

Pluginer från tredje part: inga pluginer från tredje part

Kompositionsinställningar

Dimensioner: 1 920 × 1 080 px

Speltid: 8–60 sekunder

Längd på övergångar: för den här kategorin mallar får längden vara 1 sekund

Bildhastighet: mellan 23,976/24 till 59,94/60

Titelsäkerhet: standarddesignen för din rörliga grafik rymmas inom det titelsäkra området

Typsnitt

Alla mallar måste använda typsnitt från Adobe Font. Adobe Font är en prenumerationstjänst för typsnitt där användare har åtkomst till bibliotek och kan synkronisera typsnitt till sina datorer. Integreringen av Adobe Font i Creative Cloud-program gör att användarna inte behöver söka efter, ladda ned och installera ytterligare filer. Dessutom garanteras användarna korrekt licensierade typsnitt av hög kvalitet. Tänk på detta när du väljer Adobe Font-typsnitt till din mall:

 • Undvik att använda typsnitt från Adobe Font Marketplace eftersom de kräver ytterligare köp vid sidan av Creative Cloud-prenumerationen.

Uttryck/skript

Uttryck måste universaliseras med MatchNames. Använd ExpressionUniversalizer 3.0 om du vill aktivera uttryck som överskrider språk och förhindra fel.

Mediefiler i mallar

Element kan användas endast om de skapats på egen hand: medverkande måste äga alla rättigheter till mediefiler som används i mallar, inklusive nödvändiga licenser och releaser. Använd inte mediefiler som som du inte äger, t.ex. foton som din partner tagit eller bilder från webbsökningar. Medverkare får inte använda stockinnehåll i mallar. Vi godkänner dessutom inte Creative Commons Zero (CC0) eller bilder från offentliga domäner om de ingår i mallar. Detta omfattar att modifiera en stockbild så den inte längre är igenkännbar, eller att använda stockmaterial/modifierat stockmaterial för 3D-texturer. NASA CC0-bilder kan användas för kartor, glober och texturer.

Stockbilder kan användas i miniatyrbilden och förhandsvisningsvideon men får INTE ingå i mallen.

Obs! Bildutbyte/smarta objekt stöds för närvarande inte, så skicka inte designer som kräver att en bild eller video ersätts av användare ifall detta är en central del av din design.

Mer information finns i de juridiska riktlinjerna i användarhandboken för Stock-medverkande.

Grupper

Använd grupper för att göra panelen Essential Graphics överskådlig och lättnavigerad. Se till att nomenklaturen och strukturen är enkel och begriplig när du grupperar, dvs. gruppera efter globala kontroller, text, element osv.

Stängda grupper
När grupperna har skapats och ordnats på rätt sätt kan de stängas (A) för en bättre ordning på panelen Essential Graphics.

Mer information och bilder om grupperingsfunktionen i AE16 finns på vår sida med bästa metoder för mallar för rörlig grafik.

Responsiv design – tid

Ge användarna möjlighet att sträcka ut ett mallklipp i Premiere Pro med responsive design. Genom att ställa in responsiv tid istället för tidskontroller kan du göra användarupplevelsen smidigare.

Responsiv design – tid
Gå till Komposition för att ställa in Responsiv design – tid (A) och skapa ett intro.

Textreferenser 

Undvik referenser till identifierbara personer, företag och platser i mallarna. Detta inkluderar namnet Adobe samt logotyper och produkter som tillhör Adobe. Ersätt med fiktiva och generiska namn för att representera enskilda personer, företag/logotyper osv. Lorem Ipsum-text rekommenderas för platshållartext.

Exempel: 

 • Namn: ”Sven Svensson”, ”Anna Andersson”, ”Förnamn Efternamn” 
 • Företag: ”Ert företag”, ”Er logotyp”
 • E-postmeddelanden/webbplatser: “du@exempel.com”, “www.YourCompanyURL.web”
 • Telefonnummer: ”555-5555555”
 • Adresser: “123 Gata, Stad, Postnummer 45678”
 • Sociala media: ”@anvandarnamn”
 • Provtext/-stycken: “Underrubrikstext”, ”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...”

Om du använder generisk text blir det tydligare för användarna att dessa textrutor endast är platshållare och ska ersättas av användaren. 

Spara filen

Exportera din .MOGRT

Alla mallar måste paketeras som mallar för rörlig grafik och ha filtillägget .MOGRT. Mer information finns i Skapa mallar för rörlig grafik med hjälp av panelen Essential Graphics.

 • Anpassa kompositioner till animationslängd.
 • Ange ett namn för din .MOGRT-fil på panelen Essential Graphics. Namn ska vara beskrivande för din mall.
 • Flytta spelhuvudet till det område i animeringen som visar din animering på bästa sätt innan du exporterar. Välj sedan Set Poster Frame (Ange bildram) på panelen Essential Graphics.
 • Välj Exporteramall för rörlig grafik.
 • Bekräfta att din fil använder Typekit-typsnitt och grundläggande funktioner genom att kryssa i de två rutorna (se nedan). Om din fil inte uppfyller kraven ombeds du korrigera detta och skicka om filerna.
Dialogrutan Exportera
Kontrollera att båda kompatibilitetsrutorna är markerade

Material att leverera

Din insändning måste innehålla:

 • AEP: ursprunglig projektfil, med alla mediefiler
 • MOGRT: fil med mall för rörlig grafik, storleksgräns 500 MB
 • Thumbnail.jpg: miniatyr av mall
 • MP4: videoförhandsvisning
 • XLSX: metadatablad

 

Granskningsprocessen

Filerna utvärderas utifrån följande kriterier:

 • Rättsliga normer: överensstämmelse med våra riktlinjer för immateriella rättigheter och juridiska riktlinjer
 • Tekniska egenskaper: är din .MOGRT-fil optimerad för användarvänlighet och följer den våra specifikationer?
 • Metadata: är titlar och nyckelord korrekta och är formuläret korrekt?
 • Kommersiellt värde: kan din insändning användas på marknaden?
 • Estetiska egenskaper: är din .MOGRT-fil anpassad till aktuella trender inom grafik och färganvändning?
 • Likhet: är innehållet för likt en annan .MOGRT-fil på Stock eller något som du redan skickat in?

Databaserade mallar för rörelsegrafik

Databaserade mallar för rörelsegrafik är infografikmallar som skapats i AE16 och är kopplade till en CSV för automatisk ifyllning av data. De är tekniskt avancerade och genomgår en längre produktionsutvärdering än vanliga AE16-mallar för rörelsegrafik. Kontakta motion@adobe.com om du vill ha mer information om databaserade mallar för rörelsegrafik.

 

Juridiska grunder 

Precis som allt annat innehåll som skickas in till Adobe Stock måste de medverkande äga alla rättigheter till mediefilerna som finns i mallarna, inklusive eventuella nödvändiga licenser och releaser. Skicka inte in filer som inte tillhör dig (till exempel foton som din partner tagit) eller som innehåller objekt som inte är dina, till exempel innehåll som hittats på internet.

Medverkande får inte använda stockinnehåll i mallarna de skickar in till Adobe Stock eftersom licenser från stockkällor omfattar begränsad spridning av bilder, videor och annat innehåll. I regel godkänner vi inte heller bilder som är Creative Commons Zero (CC0) eller allmän egendom eftersom medverkande måste äga alla rättigheter till ett verk, inklusive licenser och releaser för identifierbara personer och egendomar. 

Dessa krav gäller för alla bilder, illustrationer och text som används i dina mallar och överensstämmer med rättsområden som rör skydd för integritet, upphovsrätt, varumärke och trade dress.

Undvik att använda riktiga namn och referenser till identifierbara personer, företag och platser i mallarna. Använd fiktiva och generiska namn för att representera enskilda personer, företag/logotyper osv. (Mer information finns i Bästa metoder ovan.)

Om du skickar in flera kopior av liknande eller identiskt innehåll kan det uppfattas som spam av vårt moderatorteam. Det är förbjudet att spamma och det kan leda till att vi blockerar eller stänger ditt konto. 

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss på motion@adobe.com.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy