Få svar på vanliga frågor om skatt för medverkande.

General tax FAQs

Vem kan jag kontakta med frågor om skatteformulär?

Medlemmar i Adobe Stock-teamet kan inte ge dig råd om enskilda skatteproblem eller hur du fyller i formulär. Vi kan hjälpa dig med tekniska frågor. Skicka ett e-postmeddelande till adobetax@adobe.com.

Kan jag överföra ett förifyllt skatteformulär?

Nej, du kan inte överföra ett skatteformulär som redan fyllts i. Du måste fylla i skatteformuläret online i skattecentret.

Mitt skatteformulär avvisas när jag försöker ange källskattesatsen på rad 10. Vad kan jag göra så att formuläret accepteras?

Använd inte decimaler i källskattesatsen (ange t.ex. 10 % istället för 10,00 %).

Var kan jag ladda ned mitt 1099-formulär?

Vi tillhandahåller inte skatteformuläret 1099 via nedladdning för tillfället. I slutet av januari skickar vi dig en utskrift av ditt skatteformulär 1099. Kontrollera att adressen i din profil på medverkandekontot är aktuell så att du får formuläret.

Kan ni tillhandahålla en kontrolluppgift?

Ja, skicka ett e-postmeddelande till adobetax@adobe.com och begär att få en undertecknad redovisning med intjänade royaltyersättningar och källskatt för ett visst år.

Behöver jag betala skatt till skattemyndigheten (IRS) på de royalties jag tjänar, eller drar ni pengar automatiskt?

När royaltyersättning tjänas in dras källskatt automatiskt och skickas direkt till skattemyndigheten (IRS) av skatteteamet (om tillämpligt).

Jag har fyllt i skatteformuläret, kommer pengar som har dragits tidigare (innan jag skickade in ett giltigt skatteformulär) återbetalas till mig?

Nej, det giltiga formuläret och lämplig källskattesats är endast tillämpligt på kommande transaktioner.

FAQs specific to U.S. citizens and registered aliens

Vilket skatteformulär ska jag fylla i?

Amerikanska medverkande, enskilda personer och företag, måste fylla i formulär W-9.

Behöver jag ha ett ifyllt skatteformulär för att begära en utbetalning?

Medverkande från USA (amerikanska medborgare och registrerade utländska medborgare i USA) måste ha ett giltigt skatteformulär för att kunna begära en utbetalning.

Jag är amerikansk medborgare och behöver fylla i ett W-9-formulär, men jag har en utländsk adress och skattecentret accepterar inte en utländsk adress på ett W-9-formulär. Vad gör jag?

Fyll i ett W-9-formulär offline (inte i skattecentret) och skicka det via e-post till adobetax@adobe.com. Vi skickar ditt formulär via e-post till vår IT-avdelning för att gå förbi systemet manuellt så att du kan dra nytta av skattesatsen 0 %.

Jag är en amerikansk medverkande och jag har inte fått något 1099-formulär, kan ni skicka ett till mig?

Ja, skicka din begäran till adobetax@adobe.com. Uppdatera dessutom adressen i din profil på medverkandekontot så att du automatiskt får en papperskopia nästa år.

Varför får jag ett 1099-formulär om jag inte har begärt eller mottagit någon betalning?

Adobe Stock-systemet är uppbyggt så att du får ett 1099-formulär utifrån de royaltyersättningar du får per år.

Detta görs av flera anledningar:

  • Det förhindrar att medverkande ”samlar på sig” royaltyersättningar och bara löser in dem när de vill betala skatt på dem.
  • Royaltyersättningar ligger till grund för något som kallas ”constructive receipt” enligt IRS regler.
  • Även om medverkande inte kan få en utbetalning förrän de har tjänat minst 50 USD, har de rätt att stänga sina konton och få sina royaltyersättningar.

Obs! Royaltyersättningarna beskattas det år du får dem, de beskattas inte igen när du flyttar pengarna.

FAQs specific to non-U.S. citizens

Vilket skatteformulär ska jag fylla i?

Utländsk enskild person som medverkar: Formulär W-8BEN

Utländskt företag som medverkar: Formulär W-8BEN-E

Behöver jag ha ett ifyllt skatteformulär för att begära en utbetalning?

Medverkande som inte är amerikanska kan begära att få en utbetalning utan att ha fyllt i ett skatteformulär. Du måste klicka på ”Nej, jag är inte skattepliktig i USA” för att den här funktionen ska fungera.

Behöver jag ha ett amerikanskt eller utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) för att lämna in ett giltigt W-8-formulär?

Nej, ett amerikanskt eller utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) behövs inte för att lämna in ett giltigt W-8-formulär och dra nytta av skatteavtalet mellan ditt land och USA. Obs! Vanligtvis behöver du ett TIN, men vi har en särskild överenskommelse med IRS som gör att du kan lämna in ett W-8-formulär utan att ha ett TIN.

Jag bor i ett land som inte har skatteavtal med USA, behöver jag fylla i ett formulär?

Nej, du tjänar inget på att fylla i ett formulär om du bor i ett land utan skatteavtal med USA. Källskattesatsen är 30 % oavsett om formuläret är ifyllt eller inte.

I det land där jag bor krävs att Adobe tillhandahåller ett USA-bostadscertifikat när jag lämnar in mina skatter. Kan ni tillhandahålla det?

Ja, skicka ett e-postmeddelande till adobetax@adobe.com så skickar vi tillbaka en kopia av det senaste vi har.

I det land där jag bor krävs att Adobe ska tillhandahålla en ”1042-S,”utländsk persons källbeskattning i USA. Kan ni tillhandahålla det formuläret?

Eftersom vi har ett särskilt avtal med IRS (amerikanska skattemyndigheten), utfärdar vi inte separata 1042-S-formulär till varje medverkande. Vi kan dock tillhandahålla ett undertecknat dokument som innehåller inkomster och belopp för källbeskattning via e-post på begäran. Skicka ett e-postmeddelande till oss på adobetax@adobe.com

 

Vad är min källskattesats?

Skicka ett e-postmeddelande till adobetax@adobe.com om du vill få information om din källskattesats och eventuell annan information om källskatten som du behöver.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy