Granskningen

Lär dig mer om granskningsprocessen och kriterierna på Adobe Stock.

Granskningskriterier

Ett erfaret moderatorteam granskar alla foton, videor, illustrationer och vektorfiler och utvärderar om de passar i vår samling. Vårt moderatorteam följer strikta men rättvisa riktlinjer för kvalitetsutvärdering vid granskningen av filer. Skäl till nekande meddelas som en tjänst. Som framgår av ditt medverkaravtal kan vi neka eller godkänna innehåll efter eget gottfinnande.

Filerna utvärderas utifrån en rad kriterier, bland annat:

  • Juridisk standard
  • Tekniska egenskaper
  • Titelns och nyckelordens exakthet 
  • Kommersiellt värde
  • Estetiska egenskaper
  • Om filen erbjuder något unikt eller om den är för lik andra filer som du har skickat in eller innehåll som redan finns online i vår samling.

Filerna granskas i den ordning som de kommer in. Väntetiden varierar men du brukar få svar inom en vecka. Många filer godkänns, men även de mest erfarna Stock-medverkande har fått filer refuserade. Ta det inte personligt. Försök att se det som en möjlighet att lära dig mer om ditt innehåll och se vad som fungerar bäst. Om du får ett inskickat bidrag refuserat går du igenom filen och ser om det går att åtgärda anledningen till refuseringen. Refuserade filer kan skickas in igen med ett annat filnamn när ändringar har gjorts. Titta i Orsaker till refusering av innehåll, Liknande innehåll kontra spam och Problem med kvalitet och teknik om du vill ha mer information. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto