Vektorbilder – vad du bör och inte bör göra

Titta igenom våra tips och se hur du kan göra för att få dina vektorbilder godkända i vår samling.

Vi har samlat följande tips för att hjälpa dig att göra designval, ordna filer och skicka in vektorbilder som vi kan licensiera till kunder. Det finns inga strikta regler men de här riktlinjerna kan vara bra att följa.

Bildkomponenter

Gör: Undvik text om det inte är nödvändigt för din komposition eftersom köparna kanske behöver välja ett ersättningstypsnitt.

Gör: Använd väldigt lite automatisk kalkering.

Gör inte: Lägg till rasterbilder (JPEG) i dina vektorfiler eller rastrera några element.

Gör inte: Infoga din signatur eller ditt namn i bilden.

Banor

Gör: Använd rätt antal ankarpunkter – inte så många att en form blir ojämn och inte så få att kurvorna ser onaturliga eller platta ut.

Gör: Slut banor på alla fyllda former.

Gör: Använd olika linjebredder i bilden.

Tips! Läs igenom Illustrator – utbildning och support. Där finns självstudiekurser för olika ämnen, bland annat hur du skapar bilder med former och använder dynamiska symboler.

Ordna din fil

Gör: Se till att ritytan är minst 15 MP.

Gör: Sätt etiketter på dina lager.

Gör: Ta bort dolda och tomma lager.

Gör: Ta bort oanvända panelobjekt.

Gör: Lås upp alla lager och underlager.

Gör: Se till att alla bilder är på en enda rityta och ta bort allt som ligger utanför ritytans gränser. 

Variationer

Tre variationer av en komplex vektorbild

Gör: Överför färgvariationer av komplexa bilder. Det kan vara färgvariationer eller annan ordning av element. Se exempel ovan.

Gör inte: Överför samma bild med olika linjetyper eller bakgrundsfärg.

Gör inte: Överför samma bild med olika skuggor, effekter eller vända bilder.

Innan du skickar in

Gör: Visa filen i konturläge och se till att övertoningarna har behållit sin integritet och att det inte finns några rasterbilder.

Gör: Zooma in på 100 % eller mer och se till att det inte finns några lösa ankarpunkter eller dåligt sammanfogade linjer i bilden.

Gör: Skicka in releaseformulär för referensverk som använts och identifierbara personer eller egendomar, även om den identifierbara personen är du och egendomen är din.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto