Användarhandbok Avbryt

Ordna med CSV-Filer

 1. Användarhandbok för medverkande på Stock
 2. Varför ska du medverka i Adobe Stock
  1. Fördelar med att medverka
  2. Vad vi vill ha
  3. Tips för att lyckas som medverkande
 3. Skapa och hantera ditt konto
  1. Skapa ett konto
  2. Hantera din profilsida som medverkande
  3. Navigera i ditt konto
  4. Vill du ha hjälp?
 4. Juridiska riktlinjer
  1. Riktlinjer för konton och insändning
  2. Juridiska termer och upphovsrätt
  3. Modellrelease och skydd
  4. Krav på egendomsrelease
  5. Kända bildrestriktioner
  6. Användning av ditt innehåll
  7. Rapportera misstänkt missbruk av dina immateriella rättigheter
 5. Innehållskrav
  1. Krav på foton och illustrationer
  2. Krav på vektorbilder
  3. Krav på videor
  4. Krav på generativ AI
  5. Krav på PNG-filer med genomskinlighet
  6. Krav på illustrativt redaktionellt innehåll
  7. Krav på mallar för rörelsegrafik
  8. Krav på designmallar
  9. Samlingar med premium- och 3D-innehåll
  10. Riktlinjer för mångsidigt och inkluderande material
 6. Förbereda och överföra ditt innehåll
  1. Foton – vad du bör och inte bör göra
  2. Vektorbilder – vad du bör och inte bör göra
  3. Videor – vad du bör och inte bör göra
  4. Överföra ditt innehåll
  5. Överföra en modell- eller egendomsrelease
 7. Beskriv ditt innehåll kort och koncist
  1. Titlar och nyckelord
  2. Välja rätt kategori
  3. Redigera och ta bort filer
  4. Ordna med CSV-Filer
 8. Granskningsprocessen
  1. Granskningen
  2. Orsaker till refusering av innehåll
  3. Problem med kvalitet och teknik
  4. Liknande innehåll kontra spam
 9. Betalning och skatt
  1. Få betalt
  2. Royaltyinformation för medverkande
  3. Vanliga frågor och svar om skatt för medverkande

Lär dig använda CSV-filer för att indexera ditt innehåll på Adobe Stock. 

En CSV-fil (med kommaavgränsade värden) är ett kalkylblad där du kan koppla titlar, sökord och releaser till flera filer samtidigt. Även om CSV-filer är valfria kan de hjälpa dig att hålla ordning på dina filer. 

Du kan skapa och spara CSV-filer i Microsoft Excel och andra kalkylprogram. Observera att vi inte tar emot XLS-filer eller andra filtyper i stället för CSV-filer. 

Skapa en CSV-fil.

Här är våra riktlinjer och specifikationer för CSV:

 • Utgå från vår mall: Ladda ned CSV-exempelfilen och använd den som en mall. 
 • Filnamn: Döp CSV-filen till ditt namn och det datum som du överför filen. Ta inte med mellanslag i filnamnet. Exempel: om du heter Sven Svensson blir filnamnet något i den här stilen: SvenSvensson_17_07_17.csv.
 • Rubrik: Rubrikerna för varje kolumn måste vara desamma som rubrikerna i vårt CSV-exempel. Översätt inte rubrikraden.
 • Rader: Varje rad i CSV-filen måste representera en fil som du överför till Adobe Stock.
 • Maximalt antal rader: Begränsa CSV-filen till högst 5 000 rader.
 • Dokumentstorlek: Den totala dokumentstorleken får vara högst 1 MB.
 • Obligatoriska kolumner: Filnamnet, sökord och titeln är obligatoriska. De andra kolumnerna är valfria, men vi rekommenderar att du lägger till kategorier.
 • Anmärkningar om Excel: Om du befinner dig utanför USA och använder Excel för att skapa en CSV-fil måste du spara CSV-filen i UTF-8-textformat. Om du inte kan göra det i din version av Excel kan du behöva öppna filen i Anteckningar och sedan spara den i UTF-8-textformat.

Här är informationen vi behöver ha i varje kolumn i CSV-filen:

 • Filename: Ta med det exakta filnamnet för mediefilen som du har överfört, inklusive filtillägget (t.ex. Mittfoto1.jpg eller Min_video1.mov). Filnamnet får vara högst 30 tecken långt.
 • Title: Titeln bör vara en enkel beskrivning av din fil på högst 70 tecken. Ha inte med några kommatecken. Läs mer om titlar
 • Keywords: Infoga kommaavgränsade sökord i relevansordning. Ta med högst 50 sökord och inkludera inte tekniska data. Läs mer om sökord
 • Category: Ange numret på den kategori som bäst beskriver filen. Läs mer om våra kategorier
 • Releases: Använd det exakta namnet på den modell- eller egendomsrelease som du har överfört till Contributor-portalen. Releaser måste vara JPEG-filer med filnamn som är högst 30 tecken långa. Om vi hittar flera releaser med samma namn används den senaste. 

Skicka en CSV-fil för en hel grupp överföringar. Gör så här:

     1.  Gå till Överförda filer > Nytt och klicka på Överför CSV
.        

     2. Klicka på Välj en CSV-fil och bläddra till och välj CSV-filen. 

     3. Klicka på knappen Överför. Om filnamnen i CSV-filen är korrekta kopplar Adobe Stock alla titlar, kategorier och sökord till dina filer. 

När du har överfört CSV-filen kan du uppdatera och ladda upp den igen som du vill tills den innehåller maximalt 5 000 rader. 

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online