Den här sidan innehåller riktlinjer för hur du använder en CSV-fil för att indexera filer.

Ett CSV-dokument är ett kalkylblad som gör att du kan koppla titlar, nyckelord och releaser till flera filer samtidigt. Med hjälp av en CSV-fil kan du ordna dina filer, men det är inget måste. Du kan skapa en CSV-fil i Microsoft Excel eller något annat kalkylprogram och spara filen som CSV.

Obs!

Om du befinner dig utanför USA och använder Microsoft Excel för att skapa en CSV-fil måste du spara dokumentet som CSV UTF-8. Om du använder en äldre version av Excel och inte har det här alternativet kan du behöva öppna CSV-filen i Notepad (Anteckningar) och sedan spara som CSV UTF-8.

Krav för CSV

Börja med vår mall: Ladda ned CSV-exempelfilen och använd den som en mall. 

Filnamn: Döp CSV-filen till ditt namn och det datum som du överför CSV-filen. Ta inte med några mellanslag i CSV-filens namn. Exempel: om du heter Sven Svensson blir filnamnet SvenSvensson_17_07_17.CSV.

Rubrik: Rubrikerna för varje kolumn måste matcha rubrikerna i vårt CSV-exempel. Översätt inte den här rubrikraden.

Rader: Varje rad i CSV-filen måste representera en fil som du överför till Adobe Stock.

Maximalt antal rader: Begränsa CSV-filen till högst 5 000 rader.

Dokumentstorlek: Den totala dokumentstorleken får vara högst 1 MB.

Obligatoriska kolumner: Filnamn, nyckelord och titel är obligatoriska. Övriga kolumner är valfria, men vi rekommenderar att du inte hoppar över kategorier.

KOLUMNER 

FÖRVÄNTAD INFORMATION 

Filnamn 

Det exakta filnamnet för en mediefil som du har överfört, inklusive filtillägg. Exempel: Mittfoto1.jpg eller Min_video1.mov.

Får innehålla högst 30 tecken.

Titel 

Kortfattad och enkel beskrivning av din fil (max 70 tecken)

Inga kommatecken får finnas i titlarna.

Nyckelord 

Nyckelord, som är kommaseparerade och i relevansordning (max 50)

Nyckelord får inte innehålla tekniska data. Mer information finns i Titlar och nyckelord.

Kategori 

Ange talet som motsvarar den kategori som bäst beskriver filen. Mer information om kategorier finns i Välja rätt kategori

Releaser 

Använd det exakta namnet på de modell- eller egendomsreleaser som du överfört till Contributor-portalen. Filnamnen får innehålla högst 30 tecken.

Om det finns flera releaser med samma namn kommer den senaste att användas. 

Alla releaser måste vara i JPEG-format.

Alternativet Överför CSV
CSV-alternativet finns på fliken Överför

Om du vill överföra din CSV-fil går du till Överförda filer > Nytt och klickar på Överför CSV.

Knappen Välj en CSV-fil
Klicka för att bläddra till din CSV-fil

Klicka på Välj en CSV-fil och bläddra för att välja din CSV-fil. Sedan kan du välja knappen Överför. Om filnamnen är korrekta kopplar systemet alla metadata (titlar, kategorier och nyckelord) till dina filer.

Du kan sedan fortsätta att uppdatera samma CSV-fil och överföra den – med högst 5 000 rader.

Obs!

Vi accepterar inte XLS-filer och andra filtyper. Skicka en CSV-fil för en hel grupp överföringar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy