En introduktion till tekniska, kvalitetsmässiga och juridiska krav på designmallar i Adobe Stock med kontaktinformation för grafiska formgivare som är intresserade av att skicka in verk.

Mallar är designlösningar som användare ska kunna använda och redigera och ersätta med eget innehåll i Photoshop CC, Illustrator CC och InDesign CC. Adobe Stock söker mallar som kan inspirera och hjälpa nya användare och som samtidigt håller en jämn standard för de erfarna användarna.  

Obs!

Designmallar accepteras för närvarande inte via Contributor-portalen.

Om du är intresserad av att skicka in designmallar fyller i det här formuläret för att ansöka om att medverka på Adobe Stock.

Mallexempel
Mallexempel
Godkända format                          
Icke godkända format
 • Utskriftslayouter 
 • Presentationslayouter 
 • Webblayouter 
 • UX-/UI-paket 
 • Modeller för utskrift och brevpapper
 • Enhetsmodeller 
 • Fotomasker 
 • Logotyppaket 
 • Infografik
 • Förenklade, icke-redigerbara bilder och text
 • Illustrationer
 • Skrivbordsbakgrunder/bakgrundsbilder
 • Layoutstorlekar som inte är standard (se dessa standardstorlekar)

Vad som krävs för varje inskickat verk

Ett ZIP-paket som innehåller följande tre filer: 

 • En enskild mallfil: måste sparas i formatet PSDT, AIT eller INDT 
 • Miniatyrbild: Måste ha namnet Thumbnail.jpg 

    Bredd: 2 048 px

    Höjd: 1 424 px

 • Förhandsvisningsbild: Måste ha namnet Preview1.jpg 

    Bredd: 2 048 px

    Höjd: 1 536–6 144 px

 

Mer information finns i Riktlinjer för insändning av mallar till Adobe Stock

 

 

Enkla riktlinjer 

Allmänna textkrav för mallar
Allmänna textkrav

Orsaker till refusering 

Alla mallar som skickas in till Adobe Stock genomgår en granskningsprocess för att säkerställa att innehållet uppfyller Adobes kvalitetsstandarder för design och teknik. Skäl till nekande meddelas som en tjänst. Som framgår av ditt medverkaravtal kan vi neka eller godkänna innehåll efter eget gottfinnande. Vi har listat några vanliga orsaker till refusering som du kan undvika och lyckas bättre med din medverkan på Adobe Stock. 

Orsaker till refusering      Vad är det?      Åtgärd     
Användning av typsnitt som inte kommer från Adobe Fonts      Filen innehåller typsnitt som inte kan synkroniseras från Adobe Fonts.    Ersätt typsnitt som inte kommer från Adobe Fonts genom att gå till webbplatsen för Adobe Fonts/Typekit och försök hitta ett liknande typsnitt.
Brott mot immateriella rättigheter      En bild, grafik eller ett textområde i filen har innehåll som bryter mot riktlinjerna för immateriella rättigheter.      Tillhandahåll en modellrelease eller egendomsrelease för motivet i ditt innehåll, ta bort/blurra alla identifierbara varumärken, varumärken eller trade dress som visas i innehållet och i lagernamnet.
Icke-generisk text    Mallen innehåller textreferenser till adresser eller annat innehåll som är allt för likt ett befintligt namn, företag eller plats. 

Medverkande bör undvika att använda riktiga namn och referenser till identifierbara personer, företag och platser i sina mallar. Vi föreslår att du använder fiktiva och generiska namn för att representera enskilda personer, företag/logotyper osv. 

Exempel: 

 • Namn: ”Sven Svensson”, ”Anna Andersson”, ”Johan Johansson” 
 • Företag: ”Ert företag”, ”Er logotyp” 
 • Länkar: ”du@exempel.com”, ”dininfo@exempel.com”
 • Adresser: ”Gatan 123, 456 78 Ort” 
 • Provtext/-stycken: ”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing...” 

Om du använder generisk text blir det tydligare för användarna att dessa textrutor endast är platshållare och ska ersättas av användaren. 

Problem med användbarhet  Mallfilen är ofullständig, skadad, ostrukturerad eller för otydlig så att det påverkar användningen negativt. 

Se de programspecifika anvisningarna om du vill veta mer om bästa metoder för att ställa in mallfiltyp och kontrollera att din fil är tekniskt välfungerande: 

Storlekar som inte är standard
Mallfiler begränsar layoutstorlekar som inte är godkända av Adobe Stock
Se listan med standardstorlekar för papper och skärmar för aktuella godkända format och kontrollera att ditt innehåll uppfyller dessa krav.
Icke-unik Mallfilen är för lik andra arbeten du redan har skickat in.
Vi godkänner max. 3 verk med hög likhet.

Kontakta oss 

Om du vill skicka in designmallar fyller du i det här formuläret för att ansöka om att medverka på Adobe Stock.

Kontakta template@adobe.com om du har några frågor.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy