For touch eventing in PhoneGap or jQuery, there are javascript eventListeners that are added to handle these situations (tap, dbltap, swipeleft, swiperight, swipeup, swipedown). The eventListeners can be leveraged in the custom condition section of a rule. DTM does not currently have a built-in drop-down list option for touch events, but they are supported through the custom conditions option.

For native app functionality, the Adobe Mobile App SDK documentation is available here: https://marketing.adobe.com/developer/get-started/mobile/c-measuring-mobile-applications

 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu