The mbox parameter name and value can be configured to populate with a data element value by using the '%dataElementName%' syntax. Here's an example:

 

image2014-10-28 11_58_20

For more details on data elements, see content here: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/dtm/data_elements.html

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu