The operator between rule conditions is "AND". All conditions set up in a single rule must evaluate as true for the rule to fire. If a logical "OR" is desired between conditions, then this logic & flow control can be set up in a custom rule condition.

 

 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu