When calling a data element in a custom script the error '_satellite is not defined' indicates a scoping issue. In order for '_satellite.getVar()' to have access to the global _satellite object, check the box 'execute globally' in the script editor.

 

 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu