Zistite viac o kompatibilite medzi najnovšími aplikáciami Creative Cloud 2019 a operačnými systémami Windows a macOS.

Zameranie nášho úsilia počas vývoja na moderné verzie operačných systémov Windows a Mac nám umožňuje koncentrovať sa na vývoj vlastností a funkcionality, ktoré požadujetevy,pri súčasnom zabezpečení špičkového výkonu, ktorý využíva moderný hardvér. Aby bol využitý neustály vývoj hardvéru a softvéru, aplikácie Creative Cloud 2019 nepodporujú niektoré staršie verzie OS. Nebudete  môcť inštalovať alebo spúšťať aplikácie Creative Cloud 2019 ak nebudete používať podporovanú verziu Windows alebo macOS.

Aplikácie Creative Cloud 2019 sú k dispozícii pre systém Windows 7, Windows 10 alebo novší a systém macOS Sierra 10.12 alebo novší. Verzie 2019 produktov Digital Video vyžadujú najnovšie verzie Windows 10 a macOS Sierra alebo vyšší. Windows 8.1 alebo počiatočné verzie Windows 10 nie sú podporované.

Podrobnosti o každej aplikácii Creative Cloud si pozrite v Systémové požiadavky Creative Cloud.

Poznámka:

Ak používate Windows 8.1, Windows 10 v1511 a v1607 alebo Mac OS 10.11 (El Capitan), môžete naďalej spúšťať a inštalovať predchádzajúce verzie aplikácií Creative Cloud.

Aplikácia Creative Cloud Desktop, ktorá riadi inštalácie aplikácií, bude naďalej podporovaná na Windows 7 alebo vyššom a Mac OS X v10.9 alebovyššom,takže ak nemôžete aktualizovať svoj OS práve teraz, môžete naďalej používať staršie verzie aplikácií Creative Cloud.

Budúce verzie Creative Cloud nebudú podporovať Windows 7.

Aktualizujte svoj operačný systém

Na využitie najnovších funkcií a technológií operačného systému, aplikácie Creative Cloud 2019 vyžadujú macOS Sierra (10.12) alebo novší. Ak bežíte na staršej verzii Mac OS X, Apple poskytuje bezplatnú aktualizáciu na macOS High Sierra (10.13).

Kliknite sem na stiahnutie najnovšej aktualizácie
Kliknite na obrázok na spustenie procesu aktualizácie

Viac informácií si pozrite v Aktualizácia na macOS High Sierra.

Na využitie najnovších funkcií a technológií operačného systému, aplikácie Creative Cloud 2019 vyžadujú aktualizáciu Windows 10 Creators (verzia 1703) alebo novšiu. Ak bežíte na staršej verzii, Microsoft poskytuje bezplatnú aktualizáciu na najnovšiu verziu Windows 10.

Kliknite sem na nainštalovanie najnovšej aktualizácie
Kliknite na obrázok na spustenie procesu aktualizácie

Viac informácií si pozrite v Ako aktualizovať na najnovšiu verziu Windows 10.

Najnovšia verzia aplikácií Creative Cloud nepodporujú Windows 8.1. Microsoft ukončil bežnú podporu Windows 8.1 v januári 2018. 

Ak chcete využiť najnovšie funkcie v aplikáciách Creative Cloud 2019, budete musieť inovovať svoj operačný systém na verziu kompatibilnú so systémom Windows 10. Ak momentálne nemôžete systém inovovať na Windows 10, môžete naďalej pracovať s predchádzajúcimi verziami aplikácií Creative Cloud. Avšak nebudete môcť používať novo zavedené aplikácie ako Premiere Rush alebo Adobe XD.

Pre možnosti aktualizácie z Windows 8.1, kontaktujte Microsoft Support alebo svojho distribútora Microsoft.

Najnovšie verzie Adobe video a audio nástrojov vyžadujú Windows 10 (verzia 1703 alebo vyššia). Výkon a stabilita sú najvyššími prioritami všetkých našich používateľov. Spúšťanie našich aplikácií na aktuálnej verzii Windows 10 pomáha zabezpečovať optimálnu prácu s našimi nástrojmi.

Bežná podpora pre Windows 7 skončila v roku 2015. Viac informácií o podpore Windows nájdete v Prehľad životného cyklu Windows.

Pre možnosti aktualizácie z Windows 7, kontaktujte Microsoft Support alebo svojho distribútora Microsoft.

Ak vaše zariadenie nie je kompatibilné s uvedenými operačnými systémami, mali by ste zvážiť inováciu hardvéru. Jednotliví členovia Adobe Creative Cloud v Spojených štátoch so zariadeniami s nekompatibilnými operačnými systémami si môžu prezrieť tieto špeciálne ponuky od partnerov spoločnosti Adobe a inovovať svoje zariadenie a operačný systém.

Ak spravujete svoj účet Creative Cloud v rámci podnikového účtu, pri inovácii svojho zariadenia sa obráťte na správcu produktu Creative Cloud alebo na tím obstarávania vo vašej organizácii.

Výstraha:

Zabezpečte, aby všetky vaše nástroje od tretích strán, pluginy a aplikácie boli kompatibilné a podporované verziou OS, na ktorú aktualizujete.

Najčastejšie otázky

Niektoré aplikácie, napríklad Adobe Rush, Adobe XD a Adobe Lightroom vyžadujú novšie operačné systémy. Ak váš aktuálny operačný systém nie je podporovaný, počítačová aplikácia Creative Cloud označí tieto aplikácie ako nekompatibilné. Ak chcete inštalovať a používať tieto aplikácie, inovácia operačného systému bude nevyhnutná.

Ak vaše zariadenie nie je kompatibilné s uvedenými operačnými systémami, mali by ste zvážiť inováciu hardvéru. Členovia Adobe Creative Cloud v Spojených štátoch so zariadeniami s nekompatibilnými operačnými systémami si môžu prezrieť tieto špeciálne ponuky od partnerov spoločnosti Adobe a inovovať svoje zariadenie a operačný systém.

Ak spravujete svoj účet Creative Cloud v rámci podnikového účtu, pri inovácii svojho zariadenia sa obráťte na správcu produktu Creative Cloud alebo na tím obstarávania vo vašej organizácii.

Adobe nepodporuje ani neodporúča inštaláciu aplikácií Creative Cloud 2019 na nepodporované verzie operačných systémov.

Najnovšie verzie Adobe video a audio nástrojov vyžadujú na svoj beh Windows 10 (verzia 1703 alebo vyššia) alebo macOS 10.12 (alebo vyššia). Toto platí pre vydanie aplikácii Creative Cloud 2019, a to Adobe Media EncoderAfter EffectsAuditionCharacter AnimatorPrelude, a Premiere Pro.

Viac informácií o požiadavkách Adobe video a audio nástrojov na operačný systém si pozrite tento blog post.

Aby ste používali najnovšiu aplikáciu s odstránenými chybami, budete musieť inovovať svoj operačný systém na ten, ktorý je kompatibilný. Ak nechcete inovovať, môžete naďalej používať predchádzajúcu verziu aplikácie.

Ak momentálne nemôžete aktualizovať operačný systém, môžete nainštalovať tieto aplikácie na iný počítač, ktorý je kompatibilný. Svoje aplikácie Creative Cloud môžete používať na maximálne dvoch počítačoch.  

Vaše predplatné vám taktiež umožňuje používať predchádzajúce verzie, ktoré stále fungujú na vašom aktuálnom operačnom systéme.

Ak máte plán s jednou aplikáciou, ktorý nie je kompatibilný, môžete Zmeniť svoj plán pre kompatibilnú aplikáciu.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online