Využívanie offline pomocníka pri produktoch Adobe

V prípade, že máte pripojenie na internet a vo svojom produkte Adobe kliknite na časť Pomocník, vo webovom prehliadači sa otvorí webová stránka Adobe s pomocníkom pre príslušný produkt.

Ak si budete chcieť pomocníka k produktu prečítať aj vtedy, keď nebudete mať pripojenie na internet, stiahnite si pomocníka vo formáte PDF pre svoj produkt Adobe.

Poznámka:

Môžete si tiež nastaviť, aby produkt po stlačení ponuky Pomocník alebo klávesu F1 otváral súbor pomocníka PDF priamo z počítača.

Dôležité: PDF súbor pomocníka predstavuje verziu pomocníka, ktorá bola vydaná spolu s vaším produktom. Je možné, že nepôjde o najaktuálnejšiu verziu. Pomocník k produktu dostupný na webovej stránke Adobe predstavuje najaktuálnejší a pravidelne aktualizovaný zdroj informácií, a to dokonca aj po vydaní vášho produktu.

Stiahnutie a používanie súboru PDF pomocníka k vášmu produktu Adobe

 1. Pred začatím sťahovania súboru PDF pomocníka sa uistite, že máte pripojenie na internet.

 2. V nasledujúcej tabuľke si vyhľadajte súbor PDF pomocníka (v angličtine) pre svoj produkt Adobe.

  Ak chcete stiahnuť pomocníka v PDF formáte v inom než anglickom jazyku, prečítajte si článok PDF súbor pomocníka v lokalizovaných jazykoch.

 3. Kliknite pravým tlačidlom (alebo v počítači macOS kliknite so stlačeným klávesom Control) na odkaz na súbor pomocníka vo formáte PDF.

  Poznámka:

  Informácie o stiahnutí súboru PDF pomocníka pre CS6 alebo staršie verzie produktu nájdete v časti Predchádzajúce verzie.

 4. Zvoľte možnosť uloženia prepojeného súboru.

  Poznámka:

  V závislosti od používaného webového prehliadača sa táto možnosť môže nazývať: Uložiť odkaz ako, Stiahnuť prepojený súbor ako, Uložiť cieľ ako alebo niečo podobné.

 5. Pri sťahovaní súboru PDF do ľubovoľného umiestnenia v počítači postupujte podľa pokynov webového prehliadača.

 6. Súbor PDF si otvorte pomocou softvéru Adobe® Reader®.

  Ak nástroj Adobe Reader ešte nemáte v počítači nainštalovaný, stiahnite si ho.

Používanie PDF súboru pomocníka v rámci produktu Adobe

Môžete si nastaviť, aby produkt po stlačení ponuky Pomocník alebo klávesu F1 otváral stiahnutý súbor PDF.

Prekopírujte stiahnutý súbor PDF do príslušného umiestnenia v počítači v závislosti od operačného systému a jazyka.

Dôležité: Nemeňte predvolený názov súboru stiahnutého PDF.

Poznámka:

Ak sa v priečinku „Dokumenty“ alebo „Verejné dokumenty“ nenachádza štruktúra Adobe\PDF\pdf, pred skopírovaním súborov PDF vytvorte požadované priečinky.

Produkty Creative Cloud, Acrobat a Elements:

 • Windows 7
  C:\Používatelia\Verejné\Dokumenty\Adobe\PDF\pdf\
 • Windows 8
  C:\Používatelia\Verejné\Verejné dokumenty\Adobe\PDF\pdf\
 • Mac OS
  /Užívatelia/Zdieľané/Dokumenty/Adobe/PDF/pdf/

Príklad: /Užívatelia/Zdieľané/Dokumenty/Adobe/PDF/pdf/photoshop_reference.pdf

Produkty Creative Suite CS6:

Dôležité: skopírujte súbor PDF pomocníka k CS6 do priečinku Adobe\PDF\pdf\cs6\, čím ho sprístupníte pre produkty Adobe verzie CS6.

 • Windows 7
  C:\Používatelia\Verejné\Dokumenty\Adobe\PDF\pdf\cs6\
 • Windows 8
  C:\Používatelia\Verejné\Verejné dokumenty\Adobe\PDF\pdf\cs6\
 • Mac OS
  /Užívatelia/Zdieľané/Dokumenty/Adobe/PDF/pdf/cs6/

Príklad: /Užívatelia/Zdieľané/Dokumenty/Adobe/PDF/pdf/cs6/photoshop_reference.pdf

Poznámka:

Ak v priečinku „Dokumenty“ alebo „Verejné dokumenty“ neexistuje priečinková štruktúra Adobe\PDF\<locale>\pdf, vytvorte pred skopírovaním súborov PDF požadované priečinky.

Na stiahnutie súboru pomocníka napríklad vo francúzštine, vytvorte štruktúru priečinku v podobe Adobe\PDF\fr\pdf. Na stiahnutie súboru pomocníka napríklad v nemčina, vytvorte štruktúru priečinku v podobe Adobe\PDF\de\pdf.  

Produkty Creative Cloud, Acrobat a Elements:

 • Windows 7
  C:\Používatelia\Verejné\Dokumenty\Adobe\PDF\<locale>\pdf\
 • Windows 8
  C:\Používatelia\Verejné\Verejné dokumenty\Adobe\PDF\<locale>\pdf\
 • Mac OS
  /Užívatelia/Zdieľané/Dokumenty/Adobe/PDF/<locale>/pdf/

Príklad: /Užívatelia/Zdieľané/Dokumenty/Adobe/PDF/de/pdf/photoshop_reference.pdf

Produkty Creative Suite CS6:

Dôležité: skopírujte súbor PDF pomocníka k CS6 do priečinku Adobe\PDF\<locale>\pdf\cs6\, čím ho sprístupníte pre produkty Adobe verzie CS6.

 • Windows 7
  C:\Používatelia\Verejné\Dokumenty\Adobe\PDF\<locale>\pdf\cs6\
 • Windows 8
  C:\Používatelia\Verejné\Verejné dokumenty\Adobe\PDF\<locale>\pdf\cs6\
 • Mac OS
  /Užívatelia/Zdieľané/Dokumenty/Adobe/PDF/<locale>/pdf/cs6/

Príklad: /Užívatelia/Zdieľané/Dokumenty/Adobe/PDF/de/pdf/cs6/photoshop_reference.pdf

Po nainštalovaní PDF:

 1. Odpojte internet.
 2. Ukončite produkt a následne ho znova spustite.
 3. Kliknite na možnosť Pomocník > Pomocník [názov produktu] alebo stlačte F1 (Windows), čím otvoríte súbor PDF pomocníka uložený vo vašom počítači.
Poznámka:

Ak váš počítač má prístup na internet, stlačením možnosť Pomocník alebo klávesy F1 otvoríte online pomocník, a to aj za predpokladu, ak ste si nainštalovali PDF. Odpojte svoj počítač z internetu a presvedčte sa, že sa v režime offline správne spúšťa súbor PDF.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu