Spustenie Windows v režime diagnostiky

 1. Prihláste sa do systému pomocou účtu správcu.
 2. Vypnite položky pri spustení a reštartujte systém Windows:
  1. Zvoľte Štart > Spustiť.
  2. Do textového poľa Otvoriť zadajte text msconfig a stlačte kláves Enter.
  3. Na karte Všeobecné kliknite na položku Diagnostické spustenie.
  4. Na karte Služby zvoľte všetky služby, ktoré si váš produkt vyžaduje.   Dôležité: Ak riešite problémy s akýmkoľvek produktom CS3, povoľte službu licencovania FLEXnet. Služba licencovania FLEXnet je potrebná pre všetky produkty CS3. Ak nebude povolená, produkt sa nespustí.

    

  5. V dialógovom okne Konfigurácia systému kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Reštartovať.   Poznámka: Po reštartovaní budete informovaní o tom, že Pomôcka konfigurácie systému vykonala zmeny v spôsobe spúšťania systému Windows. Kliknite na tlačidlo OK a keď sa zobrazí Pomôcka konfigurácie systému, kliknite na tlačidlo Zrušiť.   Ak chcete riešiť problém s videom, pokračujte krokmi 3 až 5:


 3. Keď uvidíte hlásenie, ako napr. „Pre rozšírené možnosti spustenia....“ pred spustením systému Windows, stlačte kláves F8.
 4. Zo zoznamu možností spustenia vyberte Režim VGA.
 5. V dialógovom okne Pracovná plocha kliknite na tlačidlo OK na spustenie systému Windows.

Reštartovanie v bežnom režime

 1. Vyberte položky Štart > Spustiť, zadajte text msconfig a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Na karte Všeobecné vyberte možnosť Normálne spustenie, kliknite na tlačidlo OK a reštartujte počítač.

Ukážka z Adobe Captivate uvedená nižšie zobrazuje spôsob spustenia systému Windows v diagnostickom režime. Ďalšie informácie o zobrazení tejto ukážky nájdete v časti Prehliadať ukážky Adobe Captivate v odborných dokumentoch (kb403894).