Přehled nových funkcí

Nová funkce

Vylepšená funkce

Adobe Camera Raw 8.7

Adobe Camera Raw 8.7 přidává podporu monitorů HiDPI ve Windows. Tuto funkci aktivujete následujícím způsobem:

 1. Vyberte v nabídce postupně položky Photoshop > Předvolby > Experimentální funkce.
 2. Zapněte volbu Zvětšit měřítko uživatelského rozhraní na 200 % pro displeje s vysokou hustotou obrazových bodů.

Více informací najdete v článku Zvětšení měřítka uživatelského rozhraní na 200 % pro displeje s vysokou hustotou obrazových bodů.

Adobe Camera Raw 8.5

Nově můžete upravovat masky odstupňovaného a kruhového filtru pomocí ovládacích prvků štětce. Po přidání masky se k těmto ovládacím prvkům dostanete výběrem volby Štětec vedle volby Nový/Upravit. Nebo použijte klávesovou zkratku Shift + K.

Podle potřeby pomocí + a - tlačítek štětců přidávejte nebo odebírejte části masky kruhového či odstupňovaného filtru.

Poznámka:

Video popisující nové ovládací prvky štětce pro masky odstupňovaného a kruhového filtru naleznete ve videu Štětec filtru v aplikaci Adobe Camera Raw 8.5.

Ovládací prvky štětce pro masky odstupňovaného a kruhového filtru

Pro odstupňovaný a kruhový filtr jsou nyní dostupné vizualizace masky. Používejte volbu Maska na spodním okraji panelu místních korekcí. Nebo stiskem Y přepněte nastavení volby Maska.

Stiskem Y přepněte nastavení masky. Můžete také upravit barvu vizualizace masky.

Nové funkce náhledu

Video | Nové funkce náhledu v aplikaci Adobe Camera Raw 8.5

V tomto videu předvádí počítačový odborník společnosti Adobe Max Wendt funkce náhledu uvedené ve verzi Adobe Camera Raw 8.5.

Max Wendt

Nové tlačítko přepínání na výchozí hodnoty ():

 • Kliknutím na přepínací tlačítko () vrátíte panel do jeho výchozího nastavení. Přepínací tlačítko se nachází vedle ovládacích prvků Před/Po.

Podpora několika nových profilů fotoaparátů a objektivů

Vyřešené větší problémy

 • Problémy se zašuměním obrazu při odstraňování vadných bodů v obrazech HDR
 • Problémy při načítání bezztrátově komprimovaných souborů Nikon RAW (soubory NEF) v některých modelů fotoaparátů Nikon
 • Problémy, které způsobují příliš vysokou světlost raw obrazů Fujifilm X-T1 při vysokých hodnotách ISO, je-li použit Dynamický rozsah 200 % a 400 %. Tato oprava může ovlivnit vzhled stávajících obrazů, které jsou zachyceny s touto kombinací nastavení. Nápravu provedete takto:
  • Vymažte obsah vyrovnávací paměti Camera Raw v dialogu Předvolby aplikace Camera Raw
  • Zkontrolujte snímky pořízené s ISO vyšším než 1600, zda v nich nejsou neočekávané změny jasu

Adobe Camera Raw 8.4

Modul Adobe Camera Raw 8.4 nabízí pokročilé ovládací prvky náhledu, pomocí kterých můžete rychle porovnávat stavy Před a Po úpravě:

Uložit aktuální nastavení jako stav obrazu Před

Vyměnit aktuální nastavení a uložená nastavení stavu Před. Aktuální nastavení se uloží jako stav Před a nastavení dříve uložená jako stav Před se použijí na obraz.

Vybere režim zobrazení náhledu:

• Zobrazit pouze nastavení Poté aplikovaná na obraz
• Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na levou a pravou polovinu obrazu
• Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na celý obraz a zobrazená vedle sebe
• Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na horní a spodní polovinu obrazu
• Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na celý obraz a zobrazená svisle pro rychlé porovnání

Další informace najdete v části Představení modulu Adobe Camera Raw.

Modul Adobe Camera Raw 8.4 umožňuje opravit červené oči jak u lidských, tak u zvířecích očí. V modulu Adobe Camera Raw klikněte na ikonu Odstranění červených očí  () a poté vyberte v rozbalovací nabídce Typ možnost Oko zvířete. Další informace najdete v části Oprava červených očí.

Modul Adobe Camera Raw 8.4 nezobrazuje barevné profily fotoaparátu pro fotoaparáty se senzorem Fujifilm X-Trans. Mezi tyto profily pro porovnání barev patří Fujifilm Provia, Fujifilm Velvia, Fujifilm Astia a Fujifilm Monochrome.

Postupujte takto:

 1. Zkontrolujte, jestli pracujete se snímkem pořízeným pomocí snímače X-Trans.
 2. V modulu Adobe Camera Raw klikněte na ikonu Kalibrace fotoaparátu ().
 3. V rozbalovací nabídce Profil fotoaparátu vyberte požadovaný profil.

Adobe Camera Raw 8.3

Adobe Camera Raw 8.3 nabízí tato vylepšení:

Automatické narovnání obrazu pomocí některé z následujících tří interakcí:

 • Dvakrát klikněte na nástroj Narovnat () na panelu nástrojů.
 • Nyní, když je nástroj Narovnat vybrán, dvakrát klikněte na libovolné místo v obrazu náhledu.
 • Volbou nástroje Oříznutí a stisknutím klávesy Command (Mac) nebo Ctrl (Windows), kterým dočasně přepnete na nástroj Narovnat. Poté poklepejte kamkoli do náhledu snímku.

Položky Bílé a Černé nyní podporují podobnou funkci jako Automatické úrovně, když se stisknutou klávesou Shift dvakrát kliknete na posuvníky (Shift a dvojité kliknutí).

Funkci Automatická teplota a Automatický odstín. Tuto funkci vyvoláte dvojitým kliknutím se stisknutou klávesou Shift na náhled obrazu.

Volbu výběru barvy pozadí pro pracovní plochu a přepnutí viditelnosti tenkého rámečku kolem snímku. Klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní oblasti a vyberte volbu z vyskakovací nabídky.

Podporu zkratky kliknutím na volbu pro dialogová okna Synchronizovat, Nové přednastavení, Uložit nastavení a Kopírovat/Vložit (Bridge). Funkci lze vybrat pouze kliknutím na volbu v zaškrtávacím políčku. Dalším Alt(Option)-kliknutím zaškrtávací políčko přepnete do původního stavu.

Adobe Camera Raw 8.1 a 8.2

Poznámka:

Podrobné informace o vylepšeních v této části najdete v článku Vylepšení v aplikaci Adobe Camera Raw | ACR 8.1 a 8.2.

Jemné úpravy z dialogového okna ACR. Nyní můžete vybrat profil ICC a simulovat další faktory, například záměr a papír a inkoust. Tyto volby lze nyní u fotografie použít prostřednictvím dialogového okna ACR ještě před spuštěním Photoshopu.

Podpora barevných prostorů na základě ICC z dialogového okna ACR. Dialogové okno ACR nyní umožňuje náhled fotografií s náhodnými výstupními barevnými prostory na základě ICC. Dostupné barevné prostory zahrnují stupně šedi a prostory RGB, Lab a CMYK.

Funkce Změna velikosti snímku je nyní flexibilnější, protože dialogové okno ACR nabízí několik voleb pro změnu velikosti fotografie. Tyto volby jsou umístěny v části Změna velikosti snímku, přímo pod částí Barevný prostor.

Přednastavení. Běžně používaná nastavení lze ukládat jako přednastavení. Uložte používaná nastavení z dialogových oken Volby pracovních postupů nebo Uložit a přednastavení poté snadno použijte u více fotografií.

Oříznutí dodržuje upravený pracovní postup a zavádí nový pracovní postup Změna velikosti snímku. Pomocí volby Změna velikosti snímku v dialogových oknech Volby pracovních postupů a Uložit určete požadovanou absolutní velikost obrazu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.