Přehled nových funkcí

Nová funkce

Vylepšená funkce

Adobe Camera Raw 8.7

Adobe Camera Raw 8.7 přidává podporu monitorů HiDPI ve Windows. Tuto funkci aktivujete následujícím způsobem:

 1. Vyberte možnost Photoshop > Předvolby > Experimentální funkce.
 2. Vyberte možnost Zvětšit měřítko uživatelského rozhraní na 200 % pro displeje s vysokou hustotou obrazových bodů.

Další informace naleznete v části Zvětšení měřítka uživatelského rozhraní na 200 % pro displeje s vysokou hustotou obrazových bodů.

Adobe Camera Raw 8.5

Nově můžete upravovat masky odstupňovaného a kruhového filtru pomocí ovládacích prvků štětce. Po přidání masky se k těmto ovládacím prvkům dostanete výběrem možnosti Štětec vedle možnosti Nový/Upravit. Nebo použijte klávesovou zkratku Shift + K.

Podle potřeby můžete pomocí tlačítek štětců + a - přidávat nebo odebírat části masky kruhového či odstupňovaného filtru.

Poznámka:

Video popisující nové ovládací prvky štětce pro masky odstupňovaného a kruhového filtru naleznete ve videu Štětec filtru v aplikaci Adobe Camera Raw 8.5.

Ovládací prvky štětce pro masky odstupňovaného a kruhového filtru

Pro odstupňovaný a kruhový filtr jsou nyní dostupné vizualizace masky. Použijte možnost Maska ve spodní části panelu místních korekcí. Nebo stiskem klávesy Y přepněte nastavení možnosti Maska.

Stiskněte klávesu Y a přepněte nastavení masky. Můžete také upravit barvu vizualizace masky.

Nové funkce náhledu

Video | Nové funkce náhledu v aplikaci Adobe Camera Raw 8.5

V tomto videu předvádí počítačový odborník společnosti Adobe Max Wendt funkce náhledu uvedené ve verzi Adobe Camera Raw 8.5.

Max Wendt

Nové tlačítko pro přepnutí na výchozí hodnoty ():

 • Kliknutím na přepínací tlačítko () vrátíte panel do jeho výchozího nastavení. Přepínací tlačítko se nachází vedle ovládacích prvků Před/Po.

Podpora několika nových profilů fotoaparátů a objektivů

Vyřešené větší problémy

 • Problémy s obrazovým šumem při odstraňování vadných bodů v obrázcích HDR
 • Problémy při načítání bezztrátově komprimovaných souborů Nikon RAW (soubory NEF) v některých modelů fotoaparátů Nikon
 • Problémy, které způsobují příliš vysokou světlost snímků ve formátu raw pořízených modelem Fujifilm X-T1 při vysokých hodnotách ISO, je-li použit Dynamický rozsah 200 % a 400 %. Tato oprava může ovlivnit vzhled stávajících obrázků, které jsou zachyceny s touto kombinací nastavení. Nápravu provedete takto:
  • Vymažte obsah vyrovnávací paměti Camera Raw v dialogovém okně Předvolby aplikace Camera Raw
  • Zkontrolujte snímky pořízené s ISO vyšším než 1600, zda v nich nejsou neočekávané změny jasu

Adobe Camera Raw 8.4

Modul Adobe Camera Raw 8.4 nabízí pokročilé ovládací prvky náhledu, pomocí kterých můžete rychle porovnávat stavy Před a Po úpravě:

Uloží aktuální nastavení jako stav obrázku Před

Vymění aktuální nastavení za uložená nastavení stavu Před. Aktuální nastavení se uloží jako stav Před a nastavení dříve uložená jako stav Před se použijí na obrázek.

Vybere režim zobrazení náhledu:

• Zobrazit pouze nastavení Poté aplikovaná na obrázek
• Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na levou a pravou polovinu obrázku
• Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na celý obrázek a zobrazená vedle sebe
• Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na horní a spodní polovinu obrázku
• Nastavení Předtím/Poté aplikovaná na celý obrázek a zobrazená svisle pro rychlé porovnání

Další informace naleznete v části Úvod do aplikace Adobe Camera Raw.

Modul Adobe Camera Raw 8.4 umožňuje opravit červené oči jak u lidských, tak u zvířecích očí. V modulu Adobe Camera Raw klikněte na ikonu Odstranění červených očí  () a poté v rozbalovací nabídce Typ vyberte možnost Oko zvířete. Další informace naleznete v části Oprava červených očí.

Modul Adobe Camera Raw 8.4 nezobrazuje barevné profily fotoaparátu pro fotoaparáty se snímačem Fujifilm X-Trans. Mezi tyto profily pro porovnání barev patří Fujifilm Provia, Fujifilm Velvia, Fujifilm Astia a Fujifilm Monochrome.

Postupujte podle těchto kroků:

 1. Zkontrolujte, jestli pracujete se snímkem pořízeným pomocí snímače X-Trans.
 2. V modulu Adobe Camera Raw klikněte na ikonu Kalibrace fotoaparátu ().
 3. V rozbalovací nabídce Profil fotoaparátu vyberte požadovaný profil.

Adobe Camera Raw 8.3

Adobe Camera Raw 8.3 nabízí tato vylepšení:

Automatické narovnání obrázku pomocí některé z následujících tří interakcí:

 • Poklepáním na nástroj Narovnat na panelu nástrojů ().
 • Výběrem nástroje Narovnat a poklepáním kamkoli do náhledu snímku.
 • Výběrem nástroje Oříznutí a stisknutím klávesy Command (Mac) nebo Ctrl (Windows), kterým dočasně přepnete na nástroj Narovnat. Poté poklepejte kamkoli do náhledu snímku.

Položky BíléČerné nyní podporují podobnou funkci jako Automatické úrovně, když se stisknutou klávesou Shift dvakrát kliknete na posuvníky (Shift + dvojité kliknutí).

Funkce Automatická teplota a Automatické tónování. Tuto funkci vyvoláte dvojitým kliknutím se stisknutou klávesou Shift na náhled obrázku.

Možnost výběru barvy pozadí pro pracovní oblast a přepínání viditelnosti nitkového rámečku kolem obrázku. Klikněte pravým tlačítkem myši do pracovní oblasti a vyberte požadovanou možnost v místní nabídce.

Podpora klávesové zkratky Alt a kliknutí pro dialogová okna Synchronizovat, Nové přednastavení, Uložit nastaveníKopírovat/Vložit (Bridge). Když se stisknutou klávesou Alt kliknete na zaškrtávací políčko, bude vybráno exkluzivně. Opakovaným kliknutím se stisknutou klávesou Alt zaškrtávací políčko přepnete do původního stavu.

Adobe Camera Raw 8.1 a 8.2

Poznámka:

Podrobné informace o vylepšeních v této části najdete v článku Vylepšení v aplikaci Adobe Camera Raw | ACR 8.1 a 8.2.

Jemné úpravy z dialogového okna ACR. Nyní můžete vybrat profil ICC a simulovat další faktory, například záměr a papír a inkoust. Tyto možnosti lze nyní u fotografie použít prostřednictvím dialogového okna ACR ještě před spuštěním Photoshopu.

Podpora barevných prostorů na základě ICC z dialogového okna ACR. Dialogové okno ACR nyní umožňuje náhled fotografií s náhodnými výstupními barevnými prostory na základě ICC. Dostupné barevné prostory zahrnují stupně šedi a prostory RGB, Lab a CMYK.

Funkce Změna velikosti snímku je nyní flexibilnější, protože dialogové okno ACR nabízí několik možností pro změnu velikosti fotografie. Tyto možnosti jsou umístěny v části Změna velikosti snímku, přímo pod částí Barevný prostor.

Přednastavení. Běžně používaná nastavení lze ukládat jako přednastavení. Uložte používaná nastavení z dialogových oken Možnosti pracovních postupů nebo Uložit a přednastavení poté snadno použijte u více fotografií.

Oříznutí dodržuje upravený pracovní postup a zavádí nový pracovní postup Změna velikosti snímku. Pomocí možnosti Změna velikosti snímku v dialogových oknech Možnosti pracovních postupů a Uložit určete požadovanou absolutní velikost obrázku.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.