Pomocí účtu Enterprise ID nebo Federated ID můžete získat přístup k produktům a službám společnosti Adobe, která vám poskytuje vaše škola nebo organizace. Je možné, že již používáte nebo jste dříve používali osobní účet Adobe ID. Pokud je u obou účtů použita stejná e-mailová adresa, můžete při přihlašování zadat typ účtu, který chcete použít. Tyto dva účty sice používají stejnou e-mailovou adresu, ale jsou odlišné. Žádná data z těchto účtů nejsou automaticky sdílena ani přenášena.

Informace o účtech Enterprise ID a o tom, jak se k nim přihlásit, najdete v článku Časté dotazy k účtu Enterprise ID.

Výběr typu účtu při přihlášení

Pokud je u účtů Adobe ID i Enterprise/Federated ID použita stejná e-mailová adresa, můžete při přihlášení zadat typ účtu, který chcete použít.

 1. Na přihlašovací obrazovce zadejte svoji e-mailovou adresu. Zobrazí se obrazovka pro výběr účtu.

  Přihlášení pomocí e-mailové adresy
 2. Chcete-li si vybrat typ účtu, klikněte na možnost Adobe ID nebo Enterprise ID.

  Výběr typu účtu
 3. Zadejte své heslo nebo dokončete proces jednotného přihlašování používaný ve vaší organizaci.

  Poznámka:

  Ujistěte se, že zadáváte správné heslo přidružené k příslušnému typu vašeho účtu.

Jaké dopady má přepínání mezi jednotlivými typy účtů

Když se přihlašujete pod účtem podnikového uživatele, jste považováni za nového uživatele vytvořeného správcem vaší organizace. Jedná se o samostatný účet, který je odlišný od toho, který právě používáte.

Vzhledem k tomu, že je podnikový uživatel ve skutečnosti nový uživatel, nejsou data, která jsou k danému uživateli přidružena, automaticky přenesena na účet Enterprise ID nebo Federated ID. K těmto datům patří knihovny návrhů, soubory, písma, nastavení aplikací, motivy aplikace Adobe Color a portfolia služby Behance. Tato data zůstávají nadále k dispozici na účtu Adobe ID. Pokud potřebujete mít k těmto datům přístup, je nutné je na druhý účet přenést ručně.

Aplikace

Oprávnění k aplikacím a službám jsou přidružena k typu účtu. Jestliže chcete obnovit oprávnění přidružená k účtu, odhlaste se a znovu se přihlaste. Pokud například používáte bezplatný (osobní) účet Adobe ID, fungují aplikace, jako například Photoshop nebo Acrobat, ve zkušebním režimu. Vyberte v aplikaci možnost Nápověda > Odhlásit se a potom se znovu přihlaste, abyste měli k dispozici licencovanou verzi aplikace.

Pokud máte v počítači počítačovou aplikaci Creative Cloud, vyberte možnost   > Preferences (Předvolby) > Account (Účet) a klikněte na možnost Sign Out from Creative Cloud (Odhlásit ze služby Creative Cloud).

Datové zdroje: Soubory a služba Market

Soubory uložené online zůstávají přidruženy k původnímu účtu. Chcete-li soubory z účtu Adobe ID přenést na podnikový účet, stáhněte je ze stávajícího účtu Adobe ID a pak je nahrajte na podnikový účet.

Pokud k synchronizaci souborů používáte počítačovou aplikaci Creative Cloud, bude se složka souborů služby Creative Cloud po přepnutí typů účtu jevit jako prázdná. Stávající složka souborů služby Creative Cloud bude přejmenována, aby nedošlo ke konfliktu, a všechny vaše dříve synchronizované soubory budou k dispozici v právě přejmenované složce. Chcete-li soubory obnovit, přejděte do domovského umístění a poté zkopírujte soubory z přejmenované složky služby Creative Cloud do složky souborů služby Creative Cloud.

Poznámka:

Komentáře a verze přidružené k souborům nezůstanou zachovány.

Datové zdroje služby Creative Cloud Market a data v knihovnách návrhů jsou také specifické pro příslušný účet. Tyto datové zdroje si můžete znovu stáhnout a vytvořit knihovny návrhů z nich.

Adobe Fonts

Písma, která jste aktivovali v počítači, jsou k dispozici pouze v případě, že jste přihlášení k počítačové aplikaci Creative Cloud. Když se přihlásíte pomocí účtu Enterprise ID, písma aktivovaná pomocí účtu Adobe ID k dispozici nebudou. 

Můžete aktivovat písma v počítači. Některé aplikace, například InDesign a Illustrator, vás k aktivaci písem vyzvou také v případě, že v dokumentu narazí na chybějící písma.

Služba Behance

Ve službě Behance existují zároveň dva účty – jeden je přidružený k vašemu účtu Adobe ID a druhý k vašemu účtu Enterprise ID. Přímá migrace dat ze služby Behance není možná. Pro službu Behance můžete použít následující alternativní řešení:

 1. Pomocí svého účtu Enterprise ID nebo Federated ID si vytvořte účet ve službě Behance.
 2. Přihlaste se ke svému existujícímu účtu pomocí Adobe ID.
 3. Jako spoluvlastníka projektů v rámci existujícího účtu nastavte svůj nový účet.
 4. Pokud chcete, přihlaste se ke svému novému účtu a zrušte jako spoluvlastníka svůj starý účet. Při tomto procesu dojde k migraci obsahu, nikoli však komentářů a sledujících přidružených k původnímu účtu.

Adobe Color

Pokud potřebujete s migrací dat z účtu Adobe ID na účet Enterprise ID nebo Federated ID pomoci, je třeba, aby o to váš správce požádal podporu společnosti Adobe.

Synchronizace nastavení

Chcete-li synchronizovat nastavení, přihlaste se k aplikaci pomocí svého účtu Adobe ID, proveďte synchronizaci nastavení a odhlaste se. Potom se přihlaste pomocí účtu Enterprise ID nebo Federated ID. Nejnovější nastavení provedená v počítači lze pak synchronizovat do služby Creative Cloud pomocí vašeho účtu Enterprise ID nebo Federated ID.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online