Příručka uživatele Zrušit

Řešení problémů s tiskem | Photoshop

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
  8. Spolupráce s účastníky projektu
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 11. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 12. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 18. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 19. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 20. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 21. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 22. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 23. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 24. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 25. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověřeních k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 26. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí

Podle pokynů uvedených v tomto dokumentu můžete vyřešit běžné problémy s tiskem v aplikaci Adobe Photoshop.

Pokud potřebujete vyřešit specifický problém s tiskem, zkuste prohledat znalostní bázi podpory společnosti Adobe.

Na úvod

Před hledáním řešení problému zjistěte jeho příčinu.

Zjištění příčiny problému s tiskem

 1. Vytvořte obraz v režimu RGB o velikosti 2 x 2 palce s rozlišením 72 ppi, nakreslete do něj čáru a vytiskněte jej.

  Stáhnout

 2. Zkuste vytisknout odlišný typ souboru (například soubor ve formátu prostého textu) z jiné aplikace (například z aplikace Microsoft Word nebo TextEdit).

  • Pokud se soubor vytiskne, nejedná se o systémový problém, ale o problém specifický pro aplikaci Photoshop. Na tisk však může mít vliv i způsob, jakým aplikace Photoshop komunikuje se systémem. Pokračujte krokem 3, abyste vyloučili možné příčiny problému na úrovni systému.
  • Pokud se soubor nevytiskne správně, jedná se o problém v celém systému. Netýká se tedy pouze aplikace Photoshop nebo určitých souborů. Příčinou může být nedostatek systémových prostředků, nedostatek paměti v tiskárně nebo problém s propojením počítače a tiskárny. Pokračujte krokem 3, abyste vyloučili nejpravděpodobnější příčiny problému na úrovni systému.
 3. Restartujte počítač a zkuste obraz vytisknout znovu.

  • Pokud se vytiskne správně, je možné, že v počítači nebylo k dispozici dostatek paměti nebo prostředků.
  • Pokud se nevytiskne správně, pokračujte krokem 4.
 4. Vypněte tiskárnu alespoň na 15 sekund, aby se vyprázdnila paměť, a poté ji znovu zapněte a zkuste obraz vytisknout.

  • Pokud se vytiskne správně, byla paměť tiskárny plná.
  • Pokud se nevytiskne správně, pokračujte krokem 5.
 5. V případě, že používáte síťovou tiskárnu, zkuste obraz vytisknout z jiného počítače.

  • Pokud se vytiskne správně, může v prvním počítači docházet k problému s připojením k tiskárně nebo síti. Chcete-li problém vyřešit, obraťte se na správce sítě, nahlédněte do dokumentace k síti nebo kontaktujte výrobce tiskárny.
  • Pokud se nevytiskne správně, pokračujte krokem 6.
 6. Vytiskněte obraz na jiné tiskárně.

  • Pokud se vytiskne správně, je možné, že se první počítač nemůže připojit k tiskárně. Příčinou mohou být například problémy s komunikací, hardwarem nebo pamětí. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta a správně zapojena, a poté spusťte samočinný test tiskárny, který ověří, zda funguje správně. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané spolu s tiskárnou, případně kontaktujte jejího výrobce. Pokud používáte síťovou tiskárnu, můžete požádat o pomoc správce sítě.
  • Pokud se soubor nevytiskne správně, přečtěte si část Řešení problémů s tiskem souborů z jakékoli aplikace v tomto dokumentu.

Řešení problémů s tiskem konkrétního obrazu z aplikace Photoshop

Pokud máte problémy s tiskem jednoho obrazu z aplikace Photoshop, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. Po dokončení postupu vždy zkuste soubor vytisknout.

1. Obnovte předvolby tisku obrazu.

Před výběrem možnosti Soubor > Tisknout stiskněte mezerník. Tím obnovíte případné předvolby tisku uložené v obrazu. 

2. V ovladači tiskárny zkontrolujte následující možnosti.

 • V nastavení tisku zkontrolujte, zda je vybrána odpovídající velikost papíru. 
 • Podle způsobu podávání papíru do tiskárny nastavte volbu způsobu podávání papíru. Pokud je vybrána nesprávná volba, může být obrázek oříznutý nebo umístěný na nesprávné části stránky, případně se může vytisknout pouze jeho část.
 • Zkontrolujte způsob zpracování papíru. Pokud například používáte ovladače společnosti Epson, vyberte možnost Zpracování papíru a zkontrolujte, zda nastavení Cílová velikost papíru odpovídá použitému papíru. Jestliže tomu tak není, vyberte možnost Přizpůsobit velikosti papíru a změňte nastavení Cílová velikost papíru na odpovídající velikost. Následně podle potřeby zrušte výběr možnosti Přizpůsobit velikosti papíru. U jiných výrobců tiskáren může být nastavení obdobné.
 • V nastavení tiskárny zkontrolujte, zda je zvolen správný typ média.
 • Pokud ovladač nepodporuje 16bitový tisk, zrušte výběr 16bitového výstupu.

3. Uložte obraz jako nový soubor.

Uložte dokument znovu pomocí možnosti Soubor > Uložit jako a zadejte nový název. Při použití příkazu Uložit jako vytvoří aplikace Photoshop soubor znovu.

4. Rastrujte nebo slučte vrstvy obrazu.

Při tisku obrazu z aplikace Photoshop se vytiskne pouze viditelný obsah. Rastrováním nebo sloučením vrstev můžete docílit lepších výsledků při tisku.

Důležité upozornění: Po rastrování nebo sloučení vrstev obrazu již nebude možné měnit upravitelný obsah, jako například text nebo inteligentní objekty. Před provedením těchto kroků vytvořte záložní kopii obrazu.

Rastrování vrstev:

 1. Vyberte vrstvy, které chcete rastrovat.

 2. Zvolte možnost Vrstva > Rastrovat a poté z podnabídky vyberte požadovanou možnost.

Další informace o rastrování vrstev naleznete v části Rastrování vrstev.

Chcete-li sloučit vrstvy obrazu, zvolte možnost Vrstva > Do jedné vrstvy.

Další informace o sloučení vrstev obrazu naleznete v části o sloučení a obtisknutí vrstev.

5. Vytiskněte soubor se složenými barvami.

Pokud dochází k problémům při tisku barevných výtažků obrazu, vytiskněte soubor se sloučenými barvami, abyste ověřili, zda je příčinou výtažek. Při tisku obrazu se složenými barvami se všechny barvy vytisknou v jednom výtažku.

Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedených kroků, může být soubor poškozený. Příčinou může být také problém při komunikaci aplikace Photoshop se systémem. Další kroky řešení potíží najdete v části Řešení problémů s tiskem z aplikace Photoshop na jakoukoli tiskárnu.

Řešení problémů s tiskem souborů z jakékoli aplikace

Pokud z počítače nelze vytisknout žádný soubor, kontaktujte podporu společnosti Apple, technickou podporu společnosti Microsoft nebo výrobce tiskárny. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá, a zkontrolujte připojení tiskárny k počítači. Někdy stačí k vyřešení problému pouze zapojit odpojený kabel.

Na tisk mohou mít vliv také některé změny v počítači, jako například:

 • změna hardwaru nebo aktualizace softwaru,
 • nový hardware nebo software,
 • upgrady nebo aktualizace operačního systému,
 • odebrání softwaru,
 • instalace nebo odebrání písem,
 • připojení k síti nebo změny konfigurace sítě,
 • změna uspořádání souborů na pevném disku nebo jejich vymazání.

Změny provedené v počítači si vždy poznamenejte. Usnadní vám to řešení potíží s tiskem i jiných problémů. Pokud problém přetrvá, postupujte podle dalších odpovídajících částí tohoto dokumentu.

Podívejte se také do těchto dokumentů týkajících se odstraňování problémů s tiskem, které poskytují společnosti Apple (pro systém macOS) a Microsoft (pro systém Windows).

Řešení problémů s tiskem z aplikace Photoshop na jakoukoli tiskárnu

Pokud máte problémy s tiskem z aplikace Photoshop, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. Po dokončení každého postupu zkuste, zda tisk funguje.

1. Zkontrolujte, zda počítač splňuje minimální systémové požadavky aplikace Photoshop.

Aktuální přehled systémových požadavků najdete na stránce Systémové požadavky | Photoshop.

2. Aktualizujte ovladač tiskárny.

Mnoho výrobců tiskáren často aktualizuje softwarové ovladače. Pokud jste v nedávné době neaktualizovali ovladač tiskárny, kontaktujte jejího výrobce a požádejte jej o aktuální ovladač nebo si jej stáhněte z webových stránek výrobce.

3. Odstraňte ze systému dočasné soubory (pouze v systému Windows).

Pokud je v počítači velké množství dočasných souborů, může aplikace Photoshop při tisku zdánlivě či skutečně přestat reagovat.

Podrobnosti najdete v následujících článcích: 

4. Ověřte, zda má tiskárna dostatek paměti.

Ověřte, zda má tiskárna dostatek paměti pro tisk všech prvků na stránce. Pro tisk v rozlišení 300 dpi potřebuje tiskárna alespoň 2 MB paměti RAM. Pro tisk v rozlišení 600 dpi potřebuje tiskárna alespoň 4–6 MB paměti RAM. Informace o určení dostupné paměti tiskárny viz dokumentace k tiskárně.

5. Znovu vytvořte instanci tiskárny (pouze v systému Mac OS).

Opětovné vytvoření instalace tiskárny:

 1. V okně Předvolby systému vyberte položku Tisk a skenování.

 2. Vyberte tiskárnu a klikněte na tlačítko minus (-).

 3. Klikněte na tlačítko plus (+).

 4. Vyberte tiskárnu nebo zadejte její adresu IP a klikněte na tlačítko Přidat.

6. Znovu vytvořte soubor předvoleb aplikace Photoshop.

Znovu vytvořte soubor předvoleb aplikace Photoshop, abyste zamezili problémům způsobeným poškozeným souborem předvoleb.

Postup opětovného vytvoření souboru předvoleb je vysvětlen ve výukovém videu Obnovení předvoleb aplikace Photoshop.

Poznámka: Pokud postupujete podle tohoto řešení, vytvoří aplikace Photoshop nový soubor předvoleb, takže přijdete o nastavení uložená v původním souboru předvoleb. Původní soubor předvoleb však v kroku 3 přejmenujete. Pokud tedy zjistíte, že problém není způsoben souborem předvoleb, můžete původní vlastní nastavení obnovit. Stačí vrátit soubor předvoleb do původního umístění.

7. Přesuňte obraz na místní pevný disk.

Jestliže je soubor uložen na vyměnitelné jednotce (například na disku USB) nebo síťové jednotce, přesuňte jej na pevný disk. Společnost Adobe doporučuje, abyste soubory ukládali na pevný disk a také je z něj otevírali a tiskli. Předejdete tak případným problémům nebo poškození souborů.

8. Uvolněte více místa na disku.

Zajistěte, aby byl na systémovém disku nebo disku, na kterém je soubor uložen, dostatek volného místa. Podle doporučení společnosti Adobe by mělo být volného místa tři- až pětkrát více, než je velikost tištěného souboru.

Chcete-li uvolnit místo na disku, vyhledejte v počítači dočasné soubory (.tmp) a odstraňte je. Také můžete vymazat dočasné soubory internetu nebo odebrat nepotřebné programy. Pokyny k vymazání dočasných souborů internetu naleznete v dokumentaci k webovému prohlížeči. Pokyny k odebrání programů naleznete v dokumentaci k daným programům.

V systému Windows můžete místo na disku rovněž uvolnit vynecháním souboru tiskové fronty, který při tisku ukládá na systémový disk dočasné soubory. Pokyny k vynechání souboru tiskové fronty najdete v dokumentaci k systému Windows, případně se obraťte na technickou podporu společnosti Microsoft.

9. Vytiskněte dokument na místní tiskárně.

Pokud tisknete na síťovou tiskárnu, zkuste soubor vytisknout z počítače, který je přímo připojen k místní tiskárně.

Jestliže se soubor vytiskne správně, mohou být příčinou potíže se sítí, případně problémy s tiskárnou nebo jejími ovladači. Obraťte se na správce sítě, nahlédněte do dokumentace k tiskárně nebo požádejte o pomoc výrobce tiskárny.

10. Před spuštěním aplikace Photoshop ukončete všechny ostatní aplikace.

Některé aplikace nebo služby mohou způsobovat problémy, pokud jsou spuštěny spolu s aplikací Photoshop. Před tiskem z aplikace Photoshop zakažte položky, které se zavádí při spuštění počítače.

Pokud máte počítač Mac, spusťte jej v bezpečném režimu (Safe Boot). V tomto režimu je k dispozici maximální množství paměti RAM a minimalizuje se pravděpodobnost konfliktu aplikace Photoshop s jinou aplikací nebo službou na pozadí. Pokyny a nápovědu ke spuštění počítače v bezpečném režimu najdete v článku o spuštění systému Mac OS X v bezpečném režimu (článek HT1455 na webu podpory společnosti Apple). Případně se obraťte na podporu společnosti Apple.

Pokud používáte systém Windows, najdete podrobné informace v článku Vypnutí položek a služeb zaváděných při spuštění | Windows.

11. Optimalizujte výkon aplikace Photoshop.

Řešení problémů s tiskem na tiskárnu s podporou jazyka PostScript

Pokud máte problémy s tiskem z aplikace Photoshop na tiskárnu s podporou jazyka PostScript, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. Po dokončení každého postupu zkuste, zda tisk funguje.

Upozornění: U některých řešení je potřeba změnit vlastnosti ovladače tiskárny. Umístění jednotlivých vlastností se může lišit v závislosti na tiskárně a ovladači tiskárny. Technická podpora společnosti Adobe proto nemůže poskytnout přesné informace u umístění jednotlivých vlastností. Další informace získáte od výrobce tiskárny nebo v dokumentaci k tiskárně.

1. Aktualizujte soubor PPD.

Soubor PPD (PostScript Printer Description) popisuje možnosti tiskárny s podporou jazyka PostScript, jako jsou okraje, barva a rozlišení. Nesprávné nebo neaktuální soubory PPD mohou prodloužit dobu tisku nebo způsobit problémy. V ovládacím panelu Tiskárny nastavte pro tiskárnu soubor PPD doporučený výrobcem.

Soubor PPD určený pro vaši tiskárnu získáte od výrobce.

2. Nastavte v ovladači tiskárny generování optimalizovaného kódu PostScript (pouze v systému Windows).

Pokud v ovladači nastavíte generování kódu PostScript, který je optimalizovaný pro přenositelnost a má binární formát, minimalizují se změny měřítka prováděné ovladačem, čímž lze předejít ztrátě částí obrazů.

Generování optimalizovaného kódu PostScript ovladačem tiskárny nastavíte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Start vyberte možnost Ovládací panely a poté možnost Tiskárny.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na tiskárnu a z místní nabídky zvolte příkaz Vlastnosti.
 3. Klikněte na kartu Obecné.
 4. Klikněte na tlačítko Předvolby tisku a poté na tlačítko Upřesnit.
 5. Rozbalte položku Možnosti dokumentu a následně rozbalte položku Možnosti jazyka PostScript.
 6. Nastavte volbu Možnost výstupu ve formátu PostScript na možnost Optimalizovat pro přenositelnost.

3. Nainstalujte ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaším operačním systémem (pouze v systému Windows).

Pokud používáte síťovou tiskárnu, nainstalujte ovladač tiskárny, který je kompatibilní s vaším operačním systémem. Tiskové servery někdy neposkytují ovladače pro operační systémy klientských počítačů. Je tedy možné, že používáte ovladač tiskárny, který je vhodný pro operační systém tiskového serveru, ale nikoli pro operační systém vašeho počítače.

Instalace ovladače tiskárny kompatibilního s používaným operačním systémem:

 1. V nabídce Start vyberte možnost Ovládací panely a poté možnost Tiskárny.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na síťovou tiskárnu a zvolte příkaz Odstranit.
 3. Dvakrát klikněte na položku Přidat tiskárnu a pak klikněte na tlačítko Další.
 4. Vyberte možnost Přidat místní tiskárnu a klikněte na tlačítko Další.
 5. Vyberte volbu Vytvořit nový port.
 6. V nabídce Typ portu vyberte možnost Místní port a klikněte na tlačítko Další.
 7. V dialogovém okně Název portu zadejte cestu tiskového serveru a tiskárny (například \\nazevtiskovehoserveru\nazevtiskarny) a poté klikněte na tlačítko OK.
 8. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladač, který odpovídá značce a modelu vaší síťové tiskárny.

Řešení problémů s tiskem na tiskárnu bez podpory jazyka PostScript

Pokud máte problémy s tiskem z aplikace Photoshop na tiskárnu bez podpory jazyka PostScript, proveďte následující kroky v uvedeném pořadí. Po dokončení každého postupu zkuste, zda tisk funguje.

1. Ověřte, zda má tiskárna dostatek paměti.

Ověřte, zda má tiskárna dostatek paměti pro tisk všech prvků na stránce. Pro tisk v rozlišení 300 dpi potřebuje tiskárna alespoň 2 MB paměti RAM. Pro tisk v rozlišení 600 dpi potřebuje tiskárna alespoň 4–6 MB paměti RAM.

Informace o určení dostupné paměti tiskárny viz dokumentace k tiskárně.

2. Aktivujte režim VGA grafické karty (pouze v systému Windows).

Při spuštění systému v režimu VGA se použije ovladač, který je kompatibilní se všemi grafickými kartami, a je vynucen standardní režim VGA s 16 barvami a rozlišením 640 x 480. Aktivací režimu VGA grafické karty můžete vyřešit problémy související s grafickou kartou a jejími ovladači.

Restartování systému Windows v režimu VGA:

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte výraz msconfig a stiskněte klávesu Enter.
 3. Klikněte na kartu Spuštění počítače.
 4. V části Možnosti spuštění zaškrtněte políčko Základní video.
 5. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

Poznámka: Po restartu se může zobrazit upozornění, že nástroj pro konfiguraci systému změnil způsob spouštění systému Windows. V takovém případě klikněte na tlačítko OK, a když se zobrazí nástroj pro konfiguraci systému, ukončete jej kliknutím na tlačítko Storno.

 1. Opětovné zapnutí původního ovladače grafické karty:
 2. Klikněte na tlačítko Start, do vyhledávacího pole zadejte výraz msconfig a stiskněte klávesu Enter.
 3. Klikněte na kartu Spuštění počítače.
 4. V části Možnosti spuštění zrušte zaškrtnutí políčka Základní video.
 5. Klikněte na tlačítko OK a restartujte systém Windows.

Jestliže při použití ovladače VGA systému Windows funguje tisk z aplikace Photoshop správně, může být ovladač grafické karty poškozený či zastaralý, případně nemusí být kompatibilní s ovladačem tiskárny nebo aplikací Photoshop. Pokud potřebujete aktualizovaný ovladač grafické karty, obraťte se na jejího výrobce.

3. Aktivujte režim PostScript tiskárny.

Pokud tiskárna nabízí režim PostScript, aktivujte jej. Podrobné informace viz dokumentace k tiskárně.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.