Få mere at vide om de nye funktioner i Adobe Camera Raw 9.x.
camera raw_150dpi

Adobe Camera Raw 9.12

Adobe Camera Raw 9.12 tilføjer understøttelse af nye kameraer og objektiver, introducerer forbedringer af GPU-ydeevnen og løser en del problemer.

Adobe Camera Raw 9.10

Adobe Camera Raw 9.10 tilføjer understøttelse af nye kameraer og objektiver samt løser en del problemer.

Understøttelse af nye kameraer og objektiver

Adobe Camera Raw 9.9

Adobe Camera Raw 9.9 tilføjer understøttelse af nye kameraer og objektiver samt løser en del problemer.

Understøttelse af nye kameraer og objektiver

Adobe Camera Raw 9.8

Adobe Camera Raw 9.8 tilføjer understøttelse af nye kameraer og objektiver samt løser en del problemer.

Understøttelse af nye kameraer og objektiver

Adobe Camera Raw 9.7

Adobe Camera Raw 9.7 introducerer nye funktioner og support for flere kameraer, samt løser en del problemer.

Understøttelse af trykfølsomme enheder

Camera Raw understøtter nu trykfølsomme enheder, såsom Wacom- og Microsoft Surface Pro-tablets.

Tryk, der påføres pennen, påvirker skydeknappen Forløb i den lokale justeringspensel. Du kan indstillet dit forløb til en maksimumværdi og derefter bruge den trykfølsomme pen til finjustering. Lettere strøg med pennen medfører et formindsket forløb, mens tungere strøg øger forløbet.

Vi understøtter også viskelæderfunktionen, hvis din pen understøtter denne funktion. Når du drejer pennen og bruger "viskelæderet", skifter penslen automatisk til viskelæderfunktionen på samme måde, som hvis du trykkede tasten ned.

Understøttelse af nye kameraer og objektiver

Adobe Camera Raw 9.6

Adobe Camera Raw 9.6 introducerer nye funktioner og support for flere kameraer, samt løser en del problemer.

Guided Upright korrigerer forvrængede perspektiver i billeder

 Nyt i denne version af Adobe Camera Raw

Den eksisterende Upright-funktion i Adobe Camera Raw har nu en ny Guided Upright-funktion, som du kan bruge til at korrigere skrå eller skæve perspektiver i dine fotos. I Guided Upright-tilstanden i det nye panel Transformer kan du tegne op til fire hjælpelinjer (linjesegment) direkte på billedet for at angive, at billedets egenskaber skal justeres med vandrette eller lodrette akser. Mens du tegner hjælpelinjerne, transformeres billedet interaktivt.

Du kan f.eks. tegne to hjælpelinjer på kanterne af bygningen for at korrigere sammenfaldende vertikaler eller tegne tre eller fire hjælpelinjer for at korrigere både sammenfaldende vertikaler og horisontaler.

Guided Upright-tilstand i Camera Raw

De eksisterende Upright-tilstande (niveau, lodret, auto, fuld) og kontrolskydeknapperne til manuel transformering (lodret, vandret, roter, skaler og synsvinkel) er nu flyttet fra panelet Linsekorrektioner til det nye panel Transformer.

Det nye panel Transformer i Camera Raw

Find flere oplysninger under Automatisk perspektivkorrektion i Camera Raw.

Understøttelse af nye kameraer og objektiver

Adobe Camera Raw 9.5

Adobe Camera Raw 9.5 introducerer nye funktioner og support for flere kameraer, samt løser en del problemer.

Forbedringer i brugergrænsefladen

 Forbedringer i denne version af Adobe Camera Raw

Dine brugergrænsefladeindstillinger i Photoshop (Indstillinger > Grænseflade) gælder nu Camera Raw. Hvis du f.eks. har valgt et Farvetema i Photoshop, anvender brugergrænsefladen i Camera Raw samme farvetema.

v2_Color_Theme_Photoshop
Dine brugergrænsefladeindstillinger i Photoshop gælder nu Camera Raw

Understøttelse af nye kameraer og objektiver

Adobe Camera Raw 9.4

Adobe Camera Raw 9.4 introducerer nye funktioner og support for flere kameraer, samt løser en del problemer.

Kantfordrejning under forhåndsvisning af sammenflettede panoramaer

 Nyt i denne version af Adobe Camera Raw

Dialogboksen Forhåndsvisning af Panorama-sammenfletning har nu en skyderindstilling til Kantfordrejning (0-100). Mens du justerer denne indstilling, fordrejer Camera Raw intelligent panoramakanterne for at fjerne uønskede transparente områder.

Panomerge-1
Kantfordrejning i aktion: Juster skyderen fra 0 (over) til 100 (under)

Du kan anvende Kantfordrejning sammen med indstillingen Automatisk beskæring,som blev introduceret tidligere i Camera Raw. Hvis du vælger Automatisk beskæring, beskærer Camera Raw transparente områder, der er synlige ved den aktuelle værdi i indstillingen Kantfordrejning.

Panomerge-2
Automatisk beskæring når kantfordrejningsskyderen er sat til 34

Metadata-forbedringer af sammenflettede panoramaer

 Forbedringer i denne version af Adobe Camera Raw

Sammenflettede panoramaer genereret med Camera Raw har nu metadata, der er kompatible med Photoshop Adaptive Wide Angle-filteret. Se Anvend Adaptive Wide Angle-filteret i Hjælp til Photoshop.

Adobe Camera Raw 9.3

Adobe Camera Raw 9.3 introducerer ny support for kameraer og objektivprofiler samt løser en del problemer. Se denne blogpost for at få et overblik over ændringerne i denne udgave.

Adobe Camera Raw 9.2

Fjern tåge som en lokal justering

 Nyt i denne version af Adobe Camera Raw

Fjern tåge er nu tilgængelig som en lokal justering. Mens du arbejder med radialfilter, gradueret filter, eller justeringspensel, kan du justere skydeknappen Fjern tåge.  

Find flere oplysninger i Udføre lokale justeringer i Camera Raw.

cr_radial_filter

 Nyt i denne version af Adobe Camera Raw

Når GPU er aktiveret, kan du navigere hurtigt hen over et billede. Benyt denne fremgangsmåde:

 1. Tryk på og hold H-tasten nede.
 2. Klik og træk for at angive placering for zoomrektanglet.
 3. Slip museknappen. Billedet zoomer ind på det område, du har defineret. Det valgte værktøj forbliver uændret.

Adobe Camera Raw 9.1

Fjern tåge

 Nyt i denne version af Adobe Camera Raw

Med Adobe Camera Raw kan du nu nemt øge eller mindske mængden af dis eller tåge i et foto.

Start med at foretage grundlæggende justeringer af fotoet, du kan f.eks. justere hvidbalancen. Brug derefter skydeknappen Fjern tåge på panelet Effekter.

Find flere oplysninger under Fjern tåge.

ACR-dehaze-illustration

Lokale justeringer: Hvid- og Sort-skydeknapper

 Nyt i denne version af Adobe Camera Raw

Lokale justeringskontrolelementer i Adobe Camera Raw indeholder nu Hvid- og Sort-skydeknapper. De nye kontrolelementer giver dig mulighed for selektivt at justere hvide og sorte områder i dine fotos. Du kan f.eks. forbedre farven på en bils dæk med Sort-skydeknappen.

De nye skydeknapper er tilgængelige, når du bruger Justeringspensel, Gradueret filter eller Radialfilter i Adobe Camera Raw.

Find flere oplysninger i Udføre lokale justeringer i Camera Raw.

Adobe Camera Raw 9.0

GPU-acceleration

 Nyt i denne version af Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw har nu en ny indstilling, der er aktiveret som standard og giver dig mulighed for at bruge din computers grafikprocessor (GPU) til mange arbejdsopgaver.

I Photoshop skal du vælge Indstillinger > Camera Raw. Under Ydeevne skal du sørge for, at Brug grafikprocessor er aktiveret.

Bemærk:

GPU-understøttelse af Adobe Camera Raw er kun til 64-bit og kun tilgængelig til følgende platforme:

 • Mac OS X 10.9 og nyere
 • Windows 7 og nyere

Find flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål om Camera Raw GPU.

HDR-fotosammenfletning

 Nyt i denne version af Adobe Camera Raw

Adobe Camera Raw giver dig nu mulighed for at sammenflette bracketing-billeder med flere belysninger til et enkelt HDR-billede. Du kan få vist den flettede DNG-fil og foretage ændringer, herunder justering af, hvor meget skygge der skal fjernes. 

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn kildebillederne i Camera Raw, og vælg dem derefter fra Filmstrippen.
 2. Højreklik på markeringen i Filmstrippen, og vælg Flet til HDR.
ACR-HDR-Merge
Adobe Camera Raw: Flet til HDR

 1. Foretag de nødvendige justeringer i dialogboksen Forhåndsvisning af HDR-sammenfletning. Find flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger under HDR-fotosammenfletning.
 2. Når du har foretaget dine justeringer, skal du klikke på Sammenflet.
 3. Gå til den placering, hvor du vil gemme det flettede HDR-billede (.dng). Klik på Gem.
 4. Klik på Udført for at lukke dialogboksen Camera Raw.

Panoramasammenfletning

 Nyt i denne version af Adobe Camera Raw

Med Adobe Camera Raw kan du nu nemt flette fotos af et landskab til et betagende panorama. Du kan se en forhåndsvisning af panoramabilledet og foretage justeringer af det, før det sammenflettede billede genereres.

panaroma-1
Adobe Camera Raw: Skab smukke panoramaer

Under forhåndsvisning af panoramaet kan du vælge automatisk beskæring af det sammenflettede billede for at fjerne uønskede områder af gennemsigtighed. Du kan også vælge den ønskede layoutprojicering for panoramaet – Sfærisk, Perspektiv eller Cylindrisk.

Benyt denne fremgangsmåde:

 1. Åbn kildebillederne i Camera Raw, og vælg dem derefter fra Filmstrippen.
 2. Højreklik på markeringen i Filmstrippen, og vælg Flet til panorama.
 3. I dialogboksen Forhåndsvisning af Panorama-sammenfletning skal du foretage de nødvendige justeringer. Se Opret panoramaer for at få flere oplysninger om de tilgængelige indstillinger.
 4. Når du har foretaget dine justeringer, skal du klikke på Sammenflet.
 5. Gå til den placering, hvor du vil gemme panoramaet. Klik på Gem.
 6. Klik på Udført for at lukke dialogboksen Camera Raw.

Hvad er ændret

 • UX-forbedringer: For at få hurtigere adgang og for at gøre designruden Filmstrip mere pladsbesparende er indstillingerne Vælg alle og Synkroniser nu en del af udvidelsesmenuen/genvejsmenuen.
Before-after-ACR
Udvidelsesmenu/genvejsmenu for ruden Filmstrip

A. Camera Raw 9.0 B. Camera Raw 8.x 

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online