Käyttöopas Peruuta

Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Tuomme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä kuva ei vastaa tuotteesi käyttöliittymää, vaihda käyttöön ohje nykyiselle käyttökokemuksellesi.

Sertifikaattipohjaista allekirjoitusta käytetään perinteisen allekirjoituksen tavoin dokumentin laatineen henkilön tunnistamiseen. Toisin kuin perinteistä käsin kirjoitettua allekirjoitusta, sertifikaattipohjaista allekirjoitusta on vaikea väärentää, koska se sisältää allekirjoittajan yksilöllisiä salattuja tietoja. Se on helposti todennettavissa ja ilmoittaa vastaanottajalle, onko asiakirjaan tehty muutoksia allekirjoittamisen jälkeen.

Asiakirjan sertifikaatilla allekirjoittamista varten on hankittava digitaalinen tunnus tai luotava itse allekirjoitettu digitaalinen tunnus Acrobat tai Acrobat Reader. Digitaalinen tunnus sisältää yksityisen avaimen ja sertifikaatin, johon kuuluu julkinen avain ja muuta. Yksityistä avainta käytetään sertifikaattipohjaisen allekirjoituksen luomiseen. Sertifikaatti on valtuutus, joka otetaan automaattisesti käyttöön allekirjoituksessa dokumentissa. Allekirjoitus tarkistetaan, kun vastaanottaja avaa dokumentin.

Kun lisäät sertifikaattipohjaisen allekirjoituksen, Acrobat luo hajautusalgoritmilla viestin yhteenvedon, jonka se salaa käyttämällä yksityistä avaintasi. Acrobat upottaa salatun viestin yhteenvedon PDF-tiedostoon, sertifikaatin tietoihin, allekirjoituskuvaan sekä asiakirjan versioon allekirjoituksen ajankohtana.

PDF-lomakkeen sertifikaattipohjainen allekirjoitus
PDF-lomakkeen sertifikaattipohjainen allekirjoitus

Varmennepohjaisen allekirjoituksen lisääminen PDF-tiedostoon

 1. Avaa PDF-tiedosto Acrobatissa ja valitse yleiseltä valikkoriviltä Kaikki työkalut > lisää > Käytä sertifikaattia.

  Voit myös valita Acrobatin Aloitus-sivulla Näytä kaikki työkalut. Valitse Suojaa-osiosta Käytä sertifikaattiaja valitse tiedosto, jonka haluat sertifioida.

 2. Käytä sertifikaattia -työkalu on avattuna vasemmassa ruudussa.

  • Valitse Sertifioi (näkyvät allekirjoitukset), jos haluat sertifioida näkyvällä digitaalisella allekirjoituksella, ja valitse Vedä uusi allekirjoitusruutu näkyviin tulevassa valintaikkunassa.
  • Valitse Sertifioi (näkymättömät allekirjoitukset), jos haluat sertifioida asiakirjan ilman näkyvää allekirjoitusta.
  PDF-tiedoston sertifioiminen (näkyvät allekirjoitukset)

 3. Valitse Tallenna sertifioituna dokumenttina -valintaikkunassa OK.

 4. Jos vaiheessa 2 on valittu Sertifioi (näkyvät allekirjoitukset), vedä hiirtä ja piirrä suorakulmio kohtaan, johon haluat sijoittaa allekirjoituksen.

 5. Valitse Allekirjoita digitaalisella tunnuksella -valintaikkunassa digitaalinen tunnus, jota haluat käyttää dokumentin sertifiointiin, ja valitse Jatkatai valitse Määritä uusi digitaalinen tunnus ja luo uusi tunnus.

  Valitse digitaalinen tunnus

 6. Valitse Tarkista, jos haluat tarkistaa dokumentin sisällön ennen allekirjoittamista ja valitse sitten Allekirjoita. Tallenna PDF-tiedosto pyydettäessä. Asiakirjasi on nyt sertifioitu.

Asiakirjojen sertifiointi ja allekirjoittaminen

Käytä sertifikaattia -työkalulla voidaan käyttää kahdentyyppisiä sertifikaattipohjaisia allekirjoituksia. Voit Sertifioida asiakirjan sen sisällön vakuudeksi tai hyväksyä sen Allekirjoita sertifikaatilla -vaihtoehdolla.

Sähköinen allekirjoittaminen

Kun Allekirjoitat sähköisesti käyttämällä sertifikaattia, allekirjoitus katsotaan hyväksymisallekirjoitukseksi.

Sertifioi (näkyvät tai näkymättömät allekirjoitukset)

Sertifiointiasetukset tuovat enemmän vaihtoehtoja asiakirjan käytön hallintaan kuin Allekirjoita sertifikaatilla -asetus. Sertifiointia edellyttävät dokumentit täytyy sertifioida, ennen kuin muut käyttäjät allekirjoittavat ne. Jos dokumentti on jo allekirjoitettu, sertifiointiasetukset poistuvat käytöstä. Sertifioimalla dokumentin voit hallita sitä, millaisia muutoksia muut käyttäjät voivat tehdä. Voit sertifioida dokumentin näyttämällä allekirjoituksen tai näyttämättä sitä.

Sekä Sertifioi että Allekirjoita sertifikaatilla -asetuksella lisätyt allekirjoitukset ovat European Telecommunications Standards Institute -instituutin (ETSI) asettamien tietojen suojausstandardien mukaisia. Kummatkin allekirjoitukset ovat lisäksi PDF Advanced Electronic Signature (PAdES) -standardin mukaisia. Acrobat ja Acrobat Reader on asetus, jolla oletusallekirjoitusmuodoksi voidaan muuttaa CAdES. Tämä asetus on PAdES-standardin osan 3 mukainen. Aikaleimaominaisuus ja allekirjoitusten pitkäaikaisen tarkistuksen natiivituki (tuli käyttöön Acrobat 9.1:ssä) ovat PAdES-standardin osan 4 mukaisia. Oikein asetettuna oletusallekirjoitusmuoto on PAdES-standardin osan 2 mukainen. Voit muuttaa oletusallekirjoitustapaa tai -muotoa Oletusarvot-valintaikkunan Allekirjoitukset-paneelissa. Valitse Luominen ja ulkoasu -kohdasta Lisää.

Sertifikaattipohjaisten allekirjoitusten määrittäminen

Voit nopeuttaa allekirjoittamista ja optimoida tulokset tekemällä seuraavat valmistelut.

Huomautus:

Jotkin tilanteet edellyttävät, että allekirjoitettaessa käytetään tiettyä digitaalista tunnusta. Esimerkiksi yritys tai valtion virasto voi vaatia, että virallisten dokumenttien allekirjoittamiseen käytetään vain sen myöntämiä digitaalisia tunnuksia. Tutustu oman organisaatiosi digitaalisiin allekirjoituskäytäntöihin, jotta tiedät, mistä digitaalinen tunnus pitää hankkia.

 • Hanki digitaalinen tunnus omasta organisaatiostasi, osta digitaalinen tunnus (katso suojauskumppanit Adoben sivulta) tai luo itse allekirjoitettava tunnus. Katso Itse allekirjoitettavan digitaalisen tunnuksen luominen. Sertifikaattipohjaista allekirjoitusta ei voi käyttää ilman digitaalista tunnusta.

 • Määritä allekirjoittamisen oletustapa.
 • Dokumentin esikatselutilassa voit poistaa näkyvistä dynaamisen sisällön, joka voi muuttaa dokumentin ulkoasua ja saada sinut vahingossa allekirjoittamaan sopimattoman dokumentin. Tietoja esikatselutilasta on kohdassa Allekirjoittaminen esikatselutilassa.
 • Tarkista kaikki dokumentin sivut, ennen kuin allekirjoitat sen. Dokumentissa voi olla allekirjoituskenttiä usealla sivulla.
 • Valitse allekirjoitustyyppi. Perehdy hyväksyntä- ja sertifiointiallekirjoituksiin ja määritä, mikä tyyppi sinun kannattaa valita dokumenttisi allekirjoitukseen. (Katso Allekirjoitustyypit.)

Allekirjoitusoletusarvojen määrittäminen

Allekirjoituksen työnkulun asetukset määrittävät, mitä näkyy ja mitä on mahdollista tehdä, kun allekirjoituksen valintaikkuna avautuu. Voit sallia tiettyjä toimia, piilottaa ja näyttää tietokenttiä sekä muuttaa, miten sisältö vaikuttaa allekirjoitusprosessiin. Allekirjoittamisen oletusarvojen määrittäminen vaikuttaa siihen, mitä näet allekirjoituksen yhteydessä. Lisätietoja käytettävissä olevista allekirjoittamisen oletusarvoista on allekirjoituksen työnkulun asetuksia käsittelevässä digitaalisen allekirjoituksen oppaassa.

Allekirjoituksen työnkulkujen mukauttaminen lähdearvoilla

Siemenarvojen avulla dokumentin tekijä voi tarkemmin määrittää, mitä vaihtoehtoja allekirjoittaja voi valita allekirjoittaessaan dokumentin. Tekijät voivat mukauttaa asetuksia ja automatisoida tehtäviä käyttämällä siemenarvoja allekirjoittamattomien PDF-tiedostojen allekirjoituskentissä. Ne voivat myös määrittää kohteiden, kuten sertifikaattien ja aikaleimapalvelimien, allekirjoitusvaatimukset. Lisätietoja allekirjoitusten mukauttamisesta lähdearvojen avulla on digitaalisen allekirjoituksen oppaassa.

Sertifikaattipohjaisen allekirjoituksen ulkoasun luominen

Sertifikaattipohjaisen allekirjoituksen ulkoasun voi määrittää valitsemalla asetukset Oletusarvot-valintaikkunan Suojaus-paneelissa. Voit esimerkiksi sisällyttää ulkoasuun käsin kirjoitetun allekirjoituksen kuvan, yrityksen logon tai haluamasi valokuvan. On myös mahdollista luoda erilaisia allekirjoituksia eri tarkoituksia varten. Voit lisätä tarkemmat tiedot joitakin henkilöitä varten.

Allekirjoitus voi myös sisältää tietoja, joiden avulla muut voivat varmistaa allekirjoituksesi . Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi allekirjoittamisen syy ja yhteystiedot.

Acrobatin allekirjoitusmuodot
Allekirjoitusmuodot

A. Tekstiallekirjoitus B. Graafinen allekirjoitus 

 1. (Valinnainen) Jos haluat sisällyttää sertifikaattipohjaiseen allekirjoitukseen käsin kirjoittamasi allekirjoituksen kuvan, skannaa allekirjoitus ja tallenna se kuvatiedostona. Aseta kuva dokumenttiin ja muunna tiedosto PDF-muotoon.
 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella allekirjoituskenttää ja valitse Allekirjoita dokumentti tai Sertifioi näkyvällä allekirjoituksella.

  Huomautus:

  Voit luoda ulkoasun myös allekirjoituksen oletusarvoissa: Muokkaa > > Oletusarvot > Allekirjoitukset (Windows) tai Acrobat > Oletusarvot > Allekirjoitukset (Mac OS).

 3. Valitse Allekirjoita-valintaikkunan Ulkoasu-valikosta Luo uusi ulkoasu.

 4. Anna luotavalle allekirjoitukselle nimi Määritä allekirjoituksen ulkoasu -valintaikkunassa. Allekirjoituksen yhteydessä valitset tämännimisen allekirjoituksen. Käytä siis lyhyttä, kuvaavaa otsikkoa.
 5. Valitse Määritä grafiikka -kohdan valinta:

  Ei grafiikkaa

  Näyttää vain oletuskuvakkeen ja muut tiedot, jotka määritit Määritä teksti -kohdassa.

  Tuotu grafiikka

  Näyttää kuvan sertifikaattipohjaisesta allekirjoituksestasi. Valitse tämä, jos haluat sisällyttää dokumenttiin käsin kirjoittamasi allekirjoituksen kuvan. Jos haluat tuoda kuvatiedoston, napsauta Tiedosto ja Selaa ja valitse sitten kuvatiedosto.

  Nimi

  Näyttää ainoastaan oletusarvoisen allekirjoituskuvakkeen ja oman nimesi sellaisena, kuin se näkyy digitaalisen tunnuksen tiedostossa.

 6. Valitse Määritä teksti -toiminnossa ominaisuudet, joiden haluat näkyvän allekirjoituksessa. Hakemistonimi näyttää digitaalisen tunnuksesi sisältämät käyttäjämääritteet, joita ovat esimerkiksi nimi, organisaatio ja maa.
 7. Määritä Tekstin ominaisuudet -osassa kirjoituksen suunta ja numerotyyppi ja valitse sitten OK. Katso myös oikealta vasemmalle kirjoitettavien kielien käyttöönottoa käsittelevää kohtaa.

 8. (Valinnainen) Jos valintaikkuna sisältää Allekirjoituksen lisätiedot -osan, määritä dokumentin allekirjoittamisen syy, sijainti ja yhteystietosi. Nämä asetukset ovat käytettävissä vain, jos olet määrittänyt ne oletusarvoiksi Luominen ja ulkoasu > Oletusarvot -valintaikkunassa (Muokkaa > Oletusarvot > Allekirjoitukset > Luominen ja ulkoasu > Lisää).

Roaming-tunnuksen määrittäminen

Roaming-tunnus on digitaalinen tunnus, joka on tallennettu palvelimelle ja jota tilaaja voi käyttää. Sinulla on oltava Internet-yhteys, jotta voisit käyttää roaming-tunnusta, sekä sellaisen organisaation tili, joka tarjoaa digitaalisia roaming-tunnuksia.

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.
 2. Valitse Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.
 3. Valitse Henkilöllisyydet ja Luotetut varmenteet -kohdassa Lisää.

 4. Laajenna vasemmalla Digitaaliset tunnukset, valitse Roaming-tunnustilit ja napsauta Lisää tili.

 5. Kirjoita roaming-tunnusten palvelimen nimi ja URL-osoite ja napauta Seuraava.

 6. Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasi tai luo tili ohjeiden mukaan. Valitse Seuraavaja valitse Valmis.

Kun roaming-tunnus on lisätty, sitä voi käyttää allekirjoituksissa ja salauksessa. Kun suoritat tehtävän, jossa tarvitaan roaming-tunnus, järjestelmä kirjaa sinut automaattisesti roaming-tunnuspalvelimeen, ellei todennuslupasi ole mennyt umpeen.

PKCS#12-moduulit ja -merkit

Sinulla voi olla useita digitaalisia tunnuksia, joita käytät eri tarkoituksiin, etenkin jos allekirjoitat dokumentteja eri tehtävissä tai käytät vaihtelevia sertifiointimenetelmiä. Digitaaliset tunnukset on tavallisesti suojattu salasanalla. Ne voidaan tallentaa tietokoneelle PKCS #12 -tiedostomuodossa. Digitaalisen tunnuksen voi tallentaa myös älykortille, laitteistopohjaiseen salausmerkkiin tai Windowsin sertifikaattisäilöön. Roaming-tunnuksen voi tallentaa palvelimelle. Acrobat sisältää allekirjoitusten käsittelijän, jonka avulla päästään käyttämään eri paikkoihin tallennettuja digitaalisia tunnuksia. Rekisteröi digitaalinen tunnus Acrobatissa, ennen kuin sitä voi käyttää.

Sertifikaattien tallentaminen hakemistopalvelimiin

Hakemistopalvelimia käytetään yleensä organisaation sisäisinä keskitettyinä henkilöllisyystietojen säilytyspaikkoina. Palvelimet ovat ihanteellinen ratkaisu käyttäjien sertifikaattien tallentamiseen yrityksissä, jotka käyttävät sertifikaattisalausta. Hakemistopalvelimien avulla voi löytää sertifikaatteja verkkopalvelimilta, muun muassa LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) -palvelimilta. Kun sertifikaatti on löytynyt, voit lisätä sen luotettujen henkilöllisyyksien luetteloon, eikä sitä tarvitse enää etsiä uudelleen. Kehittämällä luotettujen sertifikaattien tallennusalueen sinä tai työryhmäsi jäsenet voitte yksinkertaistaa ryhmänne salausmenetelmiä.

Lisätietoja hakemistopalvelimista on Digitaalisen allekirjoituksen oppaassa.

Hakemistopalvelimen asetusten tuominen (vain Windows)

Hakemistopalvelimen asetukset tuodaan käyttämällä suojattua tuonti- tai vientimenetelmää tai suojausasetustiedostoa. Varmista ennen asetusten tuontia tiedostoon tuonti- tai vientimenetelmillä, että luotat tiedostoon, ennen kuin avaat sitä.

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.
 2. Valitse Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.
 3. Valitse Dokumentin aikaleimaaminen -kohdasta Lisää.

 4. Valitse vasemmalta Hakemistopalvelimet ja napsauta sitten Tuo.

 5. Valitse tuonti- tai vientimenetelmän tiedosto ja napsauta Avaa.

 6. Valitse Allekirjoituksen ominaisuudet -painike tarkistaaksesi allekirjoituksen nykyisen tilan, jos tiedosto on allekirjoitettu.

 7. Valitse Tuo hakuhakemiston asetukset.

 8. Jos sinua pyydetään vahvistamaan valinta, napsauta OK.

  Hakemistopalvelin näkyy Suojausasetukset-valintaikkunassa.

Hakemistopalvelimen asetusten vieminen (vain Windows)

Vaikka onkin suositeltavaa viedä suojausasetukset, voit viedä hakemistoasetukset tuonti- tai vientimenetelmän tiedostona. Käytä tiedostoa hakemistopalvelimen määrittämiseen toisessa tietokoneessa.

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.
 2. Valitse Luokat-kohdasta Identiteetti.
 3. Luo profiili kirjoittamalla nimesi, organisaatiosi ja sähköpostiosoitteesi.
 4. Valitse Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.
 5. Valitse Asiakirjan aikaleimaaminen -kohdasta Lisää.

 6. Valitse vasemmalta Hakemistopalvelimet ja valitse sitten oikealta yksi tai useampi palvelin.
 7. Valitse Vie, valitse kohde ja napsauta Seuraava.

 8. Jos haluat todistaa, että tiedosto on sinulta peräisin, valitse Allekirjoita, lisää allekirjoituksesi ja valitse sitten Seuraava.

 9. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Tallenna tiedosto määrittämällä sen nimi ja sijainti. Napsauta sitten Tallenna.

  • Jos haluat lähettää tiedoston sähköpostin liitteenä, kirjoita Vastaanottaja-kenttään sähköpostiosoite, napsauta Seuraava ja napsauta Valmis.

  Huomautus:

  Katso myös kohtaa Vie suojausasetukset.

Aikaleiman lisääminen sertifikaattipohjaisiin allekirjoituksiin

Voit lisätä sertifikaattipohjaiseen allekirjoitukseen dokumentin allekirjoituspäivän ja -ajan. Aikaleimat on helpompi varmistaa, kun ne liitetään luotettuun aikaleimapalveluiden tarjoajan sertifikaattiin. Aikaleima auttaa määrittämään, milloin dokumentti on allekirjoitettu, ja pienentää vaaraa käyttää mitätöityä allekirjoitusta. Aikaleima voidaan hankkia ulkoiselta aikaleimapalveluiden tarjoajalta tai sertifikaattien myöntäjältä, joka toimitti digitaalisen tunnuksen.

Aikaleimat näkyvät Allekirjoituksen ominaisuudet -valintaikkunan allekirjoituskentässä. Jos aikaleimapalvelin on määritetty, aikaleima näkyy Allekirjoituksen ominaisuudet -valintaikkunan Päivämäärä ja aika -välilehdessä. Jos aikaleimapalvelinta ei ole määritetty, allekirjoitusten kentässä näkyy tietokoneen paikallinen aika allekirjoitushetkellä.

Huomautus:

Jos et upottanut aikaleimaa allekirjoittaessasi dokumentin, voit lisätä sen allekirjoitukseen myöhemmin. (Katso Allekirjoituksen pitkäaikaisen vahvistuksen toteuttaminen.) Dokumentin allekirjoittamisen jälkeen lisätty aikaleima käyttää aikaleimapalvelimen ilmoittamaa aikaa.

Aikaleimapalvelimen määrittäminen

Jos haluat määrittää aikaleimapalvelimen, tarvitset palvelimen nimen ja URL-osoitteen, jotka voit hankkia joko järjestelmänvalvojalta tai suojausasetustiedostosta.

Jos sinulla on suojausasetustiedosto, asenna se sen sijaan, että määrittäisit palvelimen seuraavien ohjeiden mukaan. Varmista, että hankit suojausasetukset luotetusta lähteestä. Asenna se vasta, kun olet ottanut ensin yhteyttä järjestelmänvalvojaan tai yrityksen tietotekniikkaosastoon.

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.
 2. Valitse Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.
 3. Valitse Dokumentin aikaleimaaminen -kohdasta Lisää.
 4. Valitse vasemmalta Aikaleimapalvelimet.
 5. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos käytettävissä on aikaleimapalvelimen asetukset sisältävä tuonti- tai vientimenetelmän tiedosto, napsauta Tuo-painiketta . Valitse tiedosto ja napsauta Avaa.

  • Jos käytettävissä on aikaleimapalvelimen URL-osoite, napsauta Uusi-painiketta . Kirjoita nimi ja sitten palvelimen URL-osoite. Määritä, vaatiiko palvelin käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja valitse sitten OK.

Aikaleimapalvelimen määrittäminen oletusasetukseksi

Aseta aikaleimapalvelin oletuspalvelimeksi, jotta sitä voidaan käyttää aikaleimojen lisäämiseen allekirjoituksiin.

 1. Avaa Oletusarvot-valintaikkuna.
 2. Valitse Luokat-kohdasta Allekirjoitukset.
 3. Valitse Dokumentin aikaleimaaminen -kohdasta Lisää.
 4. Valitse vasemmalta Aikaleimapalvelimet.
 5. Valitse aikaleimapalvelin ja napsauta Aseta oletukseksi -painiketta .
 6. Napauta OK vahvistaaksesi valintasi.

Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM) -palvelimet

Adobe LiveCycle Rights Management (ALCRM) -palvelimet mahdollistavat keskitettyjen käytäntöjen määrittämisen dokumenttien käytön valvontaa varten. Käytännöt tallennetaan ALCRM-palvelimeen. Niiden käyttö edellyttää palvelinyhteyttä.

ALCRM-palvelimet sisällyttävät käyttäjien käyttötietoja dokumentteihin. Määritä siksi dokumentin vastaanottajat ALCRM-käytännöissä. Vaihtoehtoisesti voit antaa ALCRM-palvelimen hakea vastaanottajaluettelon LDAP-hakemistoista.

ALCRM-palvelimien avulla voi määrittää luvat erillisille dokumenttitehtäville, kuten avaamiselle, muokkaamiselle ja tulostamiselle. Voit myös määrittää dokumentin valvontakäytännöt ALCRM-palvelimilla.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa