PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä

Acrobat Distillerin yleiskuvaus

Acrobat Distillerissä voit valita asetuksia, joita käytetään dokumenttien muuntamisessa PDF-muotoon, suojausasetuksia ja kirjasintietoja. Lisäksi voit tarkastella PDF-muunnosta varten järjestettyjä töitä Acrobat Distiller -ikkunassa.

Acrobat Distiller -ikkuna
Acrobat Distillerin pääikkuna (Windows)

A. Valikot B. Adobe PDF -asetustiedostot C. Työjonossa olevat tiedostot D. Epäonnistunut työ E. Pikavalikko F. Tilaikkuna 

Huomautus:

Voit muuntaa PostScript-tiedostoja Acrobat Prossa automaattisesti määrittämällä Distillerissä valvotun kansion.

Käynnistä Acrobat Distiller (Windows) valitsemalla Kaikki ohjelmat > Adobe Acrobat Distiller.

Muunnosjonon hallitseminen

Distillerissä voit asettaa jonoon sovelluksessa luotuja PostScript-tiedostoja ja valvoa sitten niitä koko PDF-muunnostoimenpiteen ajan.

PostScript-tiedoston asettaminen jonoon

 1. Valitse Distillerin Oletusasetukset-ponnahdusvalikosta Adobe PDF -asetustiedosto.
 2. (Valinnainen) Valitse Asetukset > Suojaus ja valitse sitten salaustaso.
 3. Avaa PostScript-tiedosto ja aloita muunnostoimenpide käyttämällä jotain seuraavista menetelmistä:
  • Valitse Tiedosto > Avaa, valitse PostScript-tiedosto ja valitse sitten Avaa.

  • Vedä PostScript-tiedosto tai -tiedostot työpöydältä Acrobat Distiller -ikkunaan.

Huomautus:

Jos haluat tarkastella jonoa, ennen kuin Distiller alkaa muuntaa tiedostoja, valitse Keskeytä ennen vaiheen 3 suorittamista.

Jonon muuttaminen toimenpiteen aikana

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Jos haluat keskeyttää nykyisen työn käsittelyn hetkeksi, valitse Keskeytä.
 • Jos haluat jatkaa nykyisen työn käsittelyä, valitse Jatka.
 • Voit poistaa tiedostot jonosta valitsemalla Kumoa työ. Työn kumoaminen poistaa jonosta kaikki tiedostot, joiden muuntamista ei vielä ole suoritettu loppuun. Vaihtoehtoisesti (vain Windowsissa) voit valita työjonosta tiedostoja ja poistaa vain valitut tiedostot napsauttamalla niitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Kumoa työt.
 • (Vain Windows) Jos haluat avata kansion, jossa valitut tiedostot ovat, napsauta työjonoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tarkastele.
 • (Vain Windowsissa) Jos haluat avata valitun PDF-tiedoston Acrobatissa tai Readerissa, napsauta hiiren kakkospainikkeella työjonoa ja valitse Näytä. Vaihtoehtoisesti voit avata PDF-dokumentin Acrobatissa kaksoisnapsauttamalla sitä.

Työjonon historiatietojen tallentaminen (vain Windowsissa)

 1. Napsauta työjonoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna luettelo.

Distiller tallentaa historiatiedot PDF-muodossa ja avaa luodun tiedoston.

Jonon tyhjentäminen

Kaikkien keskeytettyjen ja muunnettujen tiedostojen poistaminen luettelosta:

 • (Windows) Napsauta työjonoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Pyyhi historia.
 • (Mac OS) Napsauta jonon yläpuolella olevaa Pyyhi luettelo -painiketta.

Distillerin oletusarvot

Distillerin oletusarvot hallitsevat yleisiä Distillerin asetuksia. Voit määrittää Distillerin oletusarvoja valitsemalla TiedostoAsetukset (Windows) tai osoittamalla Distiller > Asetukset (Mac OS).

Ilmoita, kun valvotut kansiot eivät ole käytettävissä (Acrobat Pro)

Näyttöön tulee sanoma, kun valvottu kansio ei ole käytettävissä tai sitä ei löydy.

(Windows) Ilmoita, kun Windowsin TEMP-kansio on melkein täysi

Näyttöön tulee varoitus, kun kiintolevyllä on vapaata tilaa vähemmän kuin 1 Mt. Kiintolevyllä tarvitaan usein kaksinkertainen määrä vapaata tilaa käsiteltävän PostScript-tiedoston kokoon nähden.

Kysy PDF-tiedoston kohde

Tiedostojen nimen ja sijainnin määrittäminen käytettäessä vetämistä ja pudottamista tai Tulosta-komentoa.

Kysy, korvataanko aikaisemmin luotu PDF-tiedosto

Näyttöön tulee varoitus siitä, että tiedosto korvaa olemassa olevan PDF-tiedoston.

Näytä PDF Distilleriä käytettäessä

Muunnettu PDF-dokumentti avataan automaattisesti.

Poista virheettömien töiden lokitiedostot

Luo lokitiedoston (jonka nimi on messages.log) vain, jos PostScript-tiedoston tulkinnasta on viestejä tai on tapahtunut PostScript-virhe. (Ohjelma luo aina lokitiedoston epäonnistuneista töistä.)

Ohjeita PostScript-tiedostojen luomisesta

Voit halutessasi hienosäätää PDF-dokumentin luontia käyttämällä Distiller-asetuksia tai pdfmark-operaattoreita luomalla ensin PostScript-tiedoston ja sitten muuntamalla tämän tiedoston PDF-muotoon. Lisätietoja Adobe Acrobatin SDK:sta on Acrobat Developer Centerissä osoitteessa www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_fi (vain englanniksi).

Muunna tiedosto PostScript-tiedostoksi käyttämällä sovelluksessa (esimerkiksi Adobe InDesignissa) Adobe PDF -tulostimen Tulosta-komentoa. Tulosta-valintaikkunat voivat olla erilaisia eri sovelluksissa. Ohjeita PostScript-tiedoston luomisesta tietyssä sovelluksessa on sovelluksen ohjeissa.

Muista seuraavat ohjeet PostScript-tiedostoa luodessasi:

 • Käytä PostScript-tiedoston kielitasoa 3 aina, kun se on mahdollista, jotta voit hyödyntää PostScriptin edistyneimpiä toimintoja.

 • Käytä PostScript-tulostimena Adobe PDF -tulostinta.

 • (Windows) Lähetä dokumentissa käytetyt kirjasimet.

 • Anna PostScript-tiedostolle alkuperäisen dokumentin nimi, mutta määritä tunnisteeksi .ps. (Toisissa sovelluksissa käytetään tunnistetta .prn.)

 • Käytä Adobe Acrobat Distillerin PPD -tiedostossa käytettäviä värejä ja mukautettuja sivukokoja. Muut PPD-tiedostot voivat saada aikaan virheellisiä värejä, kirjasimia tai sivukokoja PDF-dokumentissa.

 • Lähetä PostScript-tiedostot 8-bittisessä binaarimuodossa siirtäessäsi tiedostoja tietokoneesta toiseen FTP-ohjelmalla, varsinkin jos laiteympäristö on erilainen. Tällöin rivinsyöttömerkit eivät muutu vaununpalautusmerkeiksi tai päinvastoin.

Tietoja valvotuista kansioista (Acrobat Pro)

Voit määrittää Distillerin etsimään PostScript-tiedostoja kansioista, joita kutsutaan valvotuiksi kansioiksi. Distiller voi valvoa enintään 100:aa kansiota. Jos Distiller löytää PostScript-tiedoston valvotun kansion Sisään-kansiosta, se muuntaa tiedoston PDF:ksi ja siirtää PDF-dokumentin (ja yleensä myös PostScript-tiedoston ja mahdollisen lokitiedoston) Ulos-kansioon. Valvotulla kansiolla voi olla omat Adobe PDF- ja suojausasetuksensa, jotka vaikuttavat kaikkiin kyseisestä kansiosta käsiteltyihin tiedostoihin. Valvotun kansion suojausasetukset ohittavat Distillerin suojausasetukset. Distiller ei esimerkiksi muunna valvotun kansion PostScript-tiedostoa, jos tiedostossa on vain luku –käyttöoikeus.

(Windows) Asetukset ja oletusarvot ovat käyttäjäkohtaiset. Jos käytössä on muu kuin NTFS-tiedostojärjestelmä, kaikki järjestelmän käyttäjät voivat lukea ja kirjoittaa tähän asetuskansioon tallennettuja mukautettuja asetustiedostoja. NTFS-järjestelmässä käyttäjillä on luku- ja kirjoitusoikeus vain luomiinsa tiedostoihin. Muiden käyttäjien luomat asetustiedostot ovat vain luku -tilassa. (Adobe Acrobat Distillerin mukana asennetut oletusasetustiedostot ovat Vain luku- ja Piilotettu-tilassa.)

(Mac OS) Kunkin käyttäjän Distiller-asetukset ja oletusasetukset eivät yleensä ole muiden käyttäjien käytettävissä. Kansion tekijän on määritettävä tarvittavat käyttöoikeudet Sisään- ja Ulos-kansioille, jos hän haluaa jakaa valvotun kansion muiden käyttäjien kanssa. Jakamista käytettäessä muut käyttäjät voivat kopioida tiedostoja Sisään-kansioon ja saada tiedostoja Ulos-kansiosta. Tekijän on oltava kirjautuneena järjestelmään niin, että Distiller on käytössä. Muiden käyttäjien on etäkirjauduttava, jotta he voivat avaa valvotun kansion ja saada tiedostonsa käsitellyksi.

Huomautus:

Valvottuja kansioita ei voi määrittää verkkopalveluksi muita käyttäjiä varten. Jokaisella PDF-tiedostoja luovalla käyttäjällä täytyy olla Acrobat Pron käyttöoikeus.

Valvottujen kansioiden määrittäminen (Acrobat Pro)

 1. Valitse Acrobat Distillerissä Asetukset > Valvotut kansiot.

 2. Valitse Lisää kansio ja määritä sitten kohdekansio. Distiller sijoittaa Sisään- ja Ulos-kansion automaattisesti kohdekansioon. Voit sijoittaa Sisään- ja Ulos-kansion levyaseman mille tahansa tasolle.
 3. Voit määrittää kansion suojausasetukset valitsemalla kansion ja valitsemalla sitten Muokkaa suojausta. Voit palata Valvotut kansiot -valintaikkunaan valitsemalla OK.

  Huomautus:

  Kun kansiolle määritetään suojausasetukset, kansion nimen eteen tulee suojauskuvake. Voit palauttaa kansioon Distiller-ikkunasta valitut alkuperäiset asetukset valitsemalla kansion ja valitsemalla sitten Poista suojaus.

 4. Adobe PDF -muunnosasetusten määrittäminen kansioille:
  • Jos haluat muokata kansioon käytettäviä Adobe PDF -asetuksia, valitse kansio, valitse Muokkaa asetuksia ja muokkaa sitten Adobe PDF -asetuksia. Voit tallentaa valvotun kansion nimellä folder.joboptions valitsemalla OK.

  • Jos haluat käyttää muita Adobe PDF -asetuksia, valitse kansio ja valitse sitten Lataa asetukset. Käytä mitä tahansa asetuksia, jotka olet määrittänyt, nimennyt ja tallentanut, ja valitse sitten OK.

 5. Tiedostojen käsittelyn hallintaan liittyvien asetusten määrittäminen:
  • Määritä, kuinka monen sekunnin välein ohjelma tarkastaa kansiot. Enimmäisarvo on 9 999. (Esimerkiksi arvo 120 vastaa 2 minuuttia ja arvo 9999 noin 2 tuntia 45 minuuttia.)

  • Valitse, mitä PostScript-tiedostolle tehdään käsittelyn jälkeen. Tiedoston voi siirtää Ulos-kansioon PDF-tiedoston kanssa, tai sen voi poistaa. Lokitiedostot kopioidaan automaattisesti Ulos-kansioon.

  • Voit poistaa PDF-dokumentit tietyn ajan kuluttua antamalla päivien määräksi enintään 999. Tämä toiminto poistaa myös PostScript-tiedostot ja lokitiedostot, jos olet valinnut ne poistettaviksi.

 6. Voit poistaa kansion valitsemalla sen ja valitsemalla sitten Poista kansio. Varmista ennen kansion poistamista, että Distiller on lopettanut kansion kaikkien tiedostojen käsittelyn.
  Huomautus:

  Kun valvottu kansio poistetaan, Distiller ei poista Sisään- ja Ulos-kansiota, niiden sisältöä tai tiedostoa folder.joboptions. Halutessasi voit poistaa ne manuaalisesti.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi