Käyttöopas Peruuta

PDF-lomakekentän ominaisuudet

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Ennen aloittamista

Otamme käyttöön uuden, entistä intuitiivisemman tuotekokemuksen. Jos tässä näkyvä näyttö ei vastaa tuotteen käyttöliittymää, valitse nykyisen käyttökokemuksen ohje.

Uudessa käyttökokemuksessa työkalut ilmestyvät näytön vasempaan reunaan.

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Esittelyssä Acrobatin uusi käyttökokemus
  3. Acrobatin uudet ominaisuudet
  4. Pikanäppäimet
  5. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  12. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  13. PDF-artikkelit
  14. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  15. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  16. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  17. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Verkkolomakkeen luominen
  5. Allekirjoitusten pyytäminen eränä
  6. Verkkomaksujen kerääminen
  7. Tilisi brändääminen
  8. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  9. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  10. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  11. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  12. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
  7. Pilvipohjainen automaattinen merkintä
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Tietoja lomakekenttien ominaisuuksista

Kentän Ominaisuudet-valintaikkunan asetukset määräävät, kuinka kenttä toimii. Voit määrittää muotoilua koskevia ominaisuuksia ja päättää, millaisia lomakekentän tiedot ovat suhteessa muihin kenttiin. Voit myös rajoittaa sitä, mitä käyttäjä voi kirjoittaa lomakekenttään, käynnistää mukautettuja komentosarjoja ja niin edelleen.

Voit määrittää Acrobat -lomakekentälle erilaisia ominaisuuksia lomakekentän tyypin mukaan. Kunkin lomakekenttätyypin ominaisuudet valitaan useista välilehdistä. Kun muutat ominaisuutta, se otetaan käyttöön heti valittuasi toisen ominaisuuden tai painettuasi Enter-näppäintä.

Kaiken tyyppisillä kentillä on Yleinen- ja Toiminnot-välilehti. Muita välilehtiä on vain tietyntyyppisillä lomakekentillä. Useimmilla kenttätyypeillä on Asetukset-välilehti, mutta välilehdessä on aina kullekin kenttätyypille sopivat asetukset.

Kaksi vaihtoehtoa on jokaisessa välilehdessä. Jos valitset vaihtoehdon mistä tahansa välilehdestä, sen kohdalle tulee valintamerkki kaikissa välilehdissä. Valinnat ovat:

Lukittu

Kun tämä vaihtoehto on valittu, mihinkään lomakekentän ominaisuuteen ei voi tehdä muutoksia.

Sulje

Sulkee lomakekentän Omnaisuudet-valintaikkunan. Jos muutat usean kentän ominaisuuksia, voit jättää Ominaisuudet-valintaikkunan avoimeksi. Napsauta kutakin kenttää ja muuta sen ominaisuuksia.

Huomautus:

Jos valitset Lukittu missä tahansa välilehdessä, kentän kaikki asetukset lukkiutuvat, eivät vain kyseisen välilehden asetukset.

Lomakekentän ominaisuuksien muokkaaminen

Voit käsitellä lomakekenttien ominaisuuksia vain muokkaustilassa. Voit muuttaa useiden lomakekenttien ominaisuuksia kerralla.

 1. Jos et ole lomakkeenmuokkaustilassa, valitse Kaikki työkalut > Valmistele lomake.

  Valmistele lomake

 2. Avaa Ominaisuudet-valintaikkuna jollain seuraavista tavoista:
  • Pääset muokkaamaan yhtä lomakekenttää kaksoisnapsauttamalla tai napsauttamalla kakkospainikkeella ja valitsemalla Ominaisuudet.

  • Pääset muokkaamaan useita lomakekenttiä valitsemalla muokattavat kentät, napsauttamalla kakkospainikkeella yhtä valituista kentistä ja valitsemalla Ominaisuudet.

 3. Muuta ominaisuuksia eri välilehdessä tarpeen mukaan.

  Ominaisuus muuttuu heti, kun valitset toisen ominaisuuden tai painat Enter-näppäintä.

 4. Valitse Sulje.

Jos valitset lomakekenttiä, joiden ominaisuusarvot poikkeavat toisistaan, kaikki Ominaisuudet-valintaikkunan asetukset eivät ole käytettävissä. Käytettävissä oleviin asetuksiin tehdyt muutokset vaikuttavat kaikkiin valittuihin lomakekenttiin.

Huomautus:

Voit estää lomakekentän tahattomat muutokset valitsemalla Ominaisuudet-valintaikkunan vasemmasta alakulmasta Lukittu-asetuksen, ennen kuin suljet kentän. Voit poistaa lukituksen napsauttamalla asetusta uudelleen.

Lomakekentän ominaisuuksien Yleiset-välilehti

Yleiset-välilehti on kaikentyyppisillä lomakekentillä ja sisältää seuraavat asetukset:

Nimi

Määrittää valitun lomakekentän yksilöivän nimen.

Työkaluvihje

Näyttää tekstin, josta epävarma käyttäjä saa apua lomakekentän täyttämiseen. Työkaluvihjeet näkyvät, kun hiiren osoitin pysyy hetken lomakekentän päällä.

Lomakekenttä

Määrittää, näkyykö lomakekenttä joko näytöllä tai tulosteessa. Vaihtoehdot ovat: Näkyvä, Piilotettu, Näkyvä mutta ei tulostuva ja Piilotettu mutta tulostuva.

Suunta

Kääntää lomakekenttää 0, 90, 180 tai 270 astetta.

Vain luku

Estää käyttäjää muuttamasta lomakekentän sisältöä.

Välttämätön

Pakottaa käyttäjän täyttämään valitun lomakekentän. Jos käyttäjä yrittää lähettää lomakkeen, kun pakollinen kenttä on tyhjä, virheilmoitus tulee esiin ja tyhjä pakollinen lomakekenttä näkyy korostettuna.

Lomakekentän ominaisuuksien Ulkoasu-välilehti

Ulkoasun ominaisuudet määrittävät, miltä lomakekenttä näyttää sivulla. Ulkoasu-välilehti on kaiken tyyppisillä lomakekentillä viivakoodeja lukuun ottamatta ja sisältää seuraavat asetukset:

Reunuksen väri

Avaa värivalitsimen, jolla voidaan valita väri kenttää ympäröivälle kehykselle. Kenttään ei tule kehystä, kun valitaan Ei väriä.

Viivan leveys

Määrittää leveyden lomakekenttää ympäröivälle kehykselle: Ohut, Normaali tai Paksu.

Täyttöväri

Avaa värivalitsimen, jolla voidaan valita kentän taustalle väri. Kenttään ei tule väriä, kun valitaan Ei väriä

Huom.: Muu Täytön väri -valinta kuin Ei väriä peittää kaikki lomakekentän takana olevat PDF-sivun kuvat.

Viivatyyli

Muuttaa kehyksen ulkoasua. Valitse Tasainen, Katko, Viistetty, Upotettu tai Alleviivaus.

Kirjasinkoko

Määrittää käyttäjän kirjoittaman tekstin tai valintanappien ja -ruutujen valintamerkin koon. Vaihtoehtoihin kuuluvat Automaattinen ja monia esiasetuksia. Arvo voidaan myös kirjoittaa itse. Jos valitset tekstikenttää varten Auto-asetuksen, kirjasinkoko muuttuu käyttäjän kirjoittaessa niin, että teksti mahtuu ruutuun.

Tekstin väri

Avaa värivalitsimen, jolla voidaan valita tekstille tai valintamerkille väri.

Kirjasin

Luettelee tietokoneessa olevat fontit. Asetus ei ole käytettävissä lomakekentissä, jotka eivät näytä tekstiä.

Huomautus:

Oletusarvot-valintaikkunan Kieli-paneelissa oleva Ota oikealta vasemmalle -kieliasetukset käyttöön -asetus vaikuttaa Ominaisuudet-valintaikkunan Ulkoasu-välilehden sisältöön. Kun kyseinen oletusarvo on valittu, Ulkoasu-välilehti sisältää asetuksia, jotka koskevat numeroiden muotoa ja tekstin suuntaa tekstikentissä sekä avattavissa luetteloissa ja luetteloruuduissa.

Lomakekentän ominaisuuksien Sijainti-välilehti

Sijainti-välilehdessä voit sijoittaa valitsemasi kentän tai kentät tai muuttaa niiden kokoa jopa tuuman kymmenestuhannesosan tarkkuudella. Voit siirtää kenttiä määrittämääsi kohtaan sivulla. Muuta kenttien kokoa Korkeus- ja Leveys-asetuksilla. Jos haluat siirtää kenttiä muuttamatta niiden kokoa, valitse Älä muuta korkeutta ja leveyttä, kun sijaintia muutetaan.

Lomakekentän tarkkuus jopa tuuman kymmenestuhannesosa

Lomakekentän ominaisuuksien Asetukset-välilehti

Tämän välilehden käytettävissä olevat asetukset muuttuvat valitun lomakekentän tyypin mukaan. Asetukset-välilehti näkyy kaikentyyppisissä lomakekentissä paitsi digitaalisissa allekirjoituksissa.

Viivakoodi

Viivakoodikentän ominaisuuksien Asetukset-välilehti sisältää seuraavia asetuksia:

Symbolimerkistö

Sisältää PDF417-, QR Code- ja Tietomatriisi-viivakoodityypit.

Huom.: Jos organisaatio käsittelee lomakkeita monilla menetelmillä, valitse menetelmä, joka sopii heikkolaatuisimmille viivakoodikuville. Jos lomakkeet palautetaan faksilla tai postitse, varmista kaikkien lomakkeiden suuri lukunopeus valitsemalla purkuehdoksi Faksipalvelin.

Pakkaa tiedot ennen viivakoodin muodostamista

Määrittää, että tiedot pakataan ennen koodaamista. Tiedot pakataan Flat compression -menetelmällä. Pakatut tiedot vaativat yleensä vähemmän tallennustilaa viivakoodissa, ja siksi viivakoodiin mahtuu enemmän tietoja. Valitse tämä asetus, jos tulkitset palautettuja tietoja Acrobatin viivakoodilomakkeen dekooderilla. Jätä asetus valitsematta, jos käytät kannettavaa viivakoodinlukijaa, koska useimmilla niistä ei voi purkaa pakattuja tietoja.

Purkuehto

Esimääritetyt purkuehdot edustavat suositeltuja aloituskohtia. Voit muuttaa niitä napsauttamalla Mukautettu-painiketta.

Mukautettu

Avaa valintaikkunan, josta voidaan valita mukautettuja käsittelyparametreja, jotka sopivat parhaiten tietyille skannaus- ja faksilaitteille. (Käytettävät asetukset vaihtelevat viivakoodityyppien mukaan.)

X-mitta

Solun leveys tuuman tuhannesosina (0,0254 mm).

Y/X-suhde

Solun korkeus- ja leveyssuhde. Kirjoita esimerkiksi luku 2 tietosolulle, joka on kaksi kertaa niin korkea kuin leveä. (Käytettävissä vain PDF417-viivakoodeille.) 

Huomautus: Jos viivakoodi on tarkoitus lukea kädessä pidettävällä laserskannerilla, sen leveys ei saisi olla suurempi kuin 10,2 cm. Pitkät ja kapeat viivakoodit toimivat yleensä paremmin käsiskannereiden kanssa. Viivakoodin pituus ja leveys eivät tuota ongelmia, jos käytät Adoben viivakoodidekooderia (saatavana erikseen).

Virheenkorjaustaso

Tämä asetus tarkoittaa toistoa, joka lisätään viivakoodin tietoihin mahdollisten dekoodausvirheiden korjaamiseksi. Korkea taso merkitsee enemmän toistoa ja luotettavampaa viivakoodia, jonka dekoodaaminen onnistuu paremmin. Toisaalta korkea taso tuottaa suuremman viivakoodin ja rajoittaa mahdollisuuksia koodata käyttäjän antamat tiedot tai lomakkeen rakennetiedot viivakoodiin. Luotettava viivakoodi voi vähentää ongelmia, joita tuottavat kynänjäljet, huono tulostuslaatu, faksilähetyksen aiheuttama heikko laatu tai arkin taitokset. Asetus on käytettävissä PDF417- ja QR Code -viivakoodeille.

Käsittele viivakoodin parametreja

Kun tämä asetus on valittu, voit tallentaa mukautettuja viivakoodivalintoja tiedostoon. Sen jälkeen voit viedä tiedoston ja antaa sen organisaation muiden lomakkeensuunnittelijoiden käyttöön.

Valintaruudut

Valintaruudun tyyli

Määrittää sen merkin muodon, joka näkyy valitun valintaruudun sisällä: Valintamerkki (oletus), Ympyrä, Risti, Vinoneliö, Neliö tai Tähti. Tämä ominaisuus ei muuta itse valintaruudun muotoa.

Huomautus:

Ulkoasu-välilehdessä määritetty kirjasimen koko määrää valintaruudun sisällä olevan valintamerkin koon.

Vientiarvo

Määrittää kohdetta edustavan arvon, jos tiedot on tarkoitus viedä tiedostoon. Jos tätä asetusta ei määritetä, Yleinen-välilehden Nimi-asetus toimii vientiarvona.

Valintaruutu on valittu oletusarvoisesti

Näyttää valintaruudun valittuna, ellei käyttäjä poista sen valintaa.

Voit luoda Asetukset-välilehdellä valikkoruutua tai luetteloruutua varten vaihtoehtojen luettelon, josta käyttäjä valitsee haluamansa.

Vaikka tämän välilehden useimmat ominaisuudet ovat yhteisiä molemmille lomakekenttätyypeille, jotkin sopivat vain jompaankumpaan.

Kohde

Hyväksyy tekstit, jotka kirjoitetaan kentän ponnahdusvalikossa näytettäviksi vaihtoehdoiksi.

Lisää

Siirtää nykyisen tiedon kohteesta kohdeluetteloon.

Vientiarvo

Tänne kirjoitetaan kohdetta edustava arvo, jos tiedot viedään. Jos tätä asetusta ei määritetä, Yleinen-välilehden Nimi-asetus toimii vientiarvona.

Kohdeluettelo

Esittää luettelossa näytettävät vaihtoehdot. 

Huomautus:

Kohtien luettelo -ruudun korostettu kohta näkyy oletusvalintana avatussa valikossa tai luetteloruutukentässä. Voit vaihtaa oletuskohdetta korostamalla luettelosta toisen kohteen.

Ylä- ja alanuolipainikkeet

Muuttavat järjestystä, jossa vaihtoehdot on lueteltu avattavassa luettelossa. Nämä painikkeet eivät ole käytettävissä, jos Lajittele kohdat -asetus on valittu.

Poista 

Poistaa valitun kohdan luettelosta.

Lajittele kohdat

Järjestää luettelon kohdat numero- ja aakkosjärjestykseen. Vaihtoehdot lajitellaan ensin numerojärjestykseen (jos mahdollista) ja sitten aakkosjärjestykseen.

Salli käyttäjän syöttää mukautettu teksti

(Vain avattava valikko) Antaa käyttäjien kirjoittaa arvon, jota ei ole luettelossa.

Tarkista oikeinkirjoitus

(Vain avattava valikko) Tarkistaa käyttäjän kirjoittaman tekstin oikeinkirjoituksen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Salli käyttäjän syöttää mukautettu teksti -asetus on valittu.

Monta valintaa

(Vain luetteloruudut) Antaa käyttäjien valita luettelosta useampia kuin yhden arvon.

Ota valittu arvo käyttöön heti

Tallentaa arvon heti, kun käyttäjä valitsee sen. Jos tätä asetusta ei ole valittu, arvo tallentuu vasta, kun käyttäjä siirtyy sarkainnäppäimellä pois nykyisestä kentästä tai napsauttaa toista kenttää. Asetus koskee vain luetteloruutuja mutta ei ole käytettävissä, jos Monta valintaa -asetus on valittu.

Valintanapit

Luo valintanappien ryhmä, jos käyttäjän pitää valita vaihtoehdoista vain yksi. Ryhmän kullakin valintanapilla on sama nimi mutta eri Napin arvo.

Napin tyyli

Määrittää sen merkin muodon, joka näkyy valitun valintanapin sisällä: Valintamerkki, Ympyrä (oletus), Risti, Vinoneliö, Neliö tai Tähti. Tämä ominaisuus ei muuta itse valintanapin muotoa.

Valintanapin valinta

Yksilöi valintanapin ja erottaa sen muista valintanapeista, joilla on sama Nimi-arvo.

Nappi on valittu oletuksena

Määrittää, onko valintanappi valittu, kun käyttäjä avaa lomakkeen.

Samannimiset ja -sisältöiset napit valitaan samanaikaisesti

Sallii useiden toisiinsa liittyvien valintanappien valitsemisen yhdellä napsautuksella. Jos käyttäjä esimerkiksi valitsee valintanapin, jolla on sama kentän nimi ja valittu sisältö kuin toisella valintanapilla, molemmat valintanapit muuttuvat valituiksi.

Tekstikentät

Tekstikenttään käyttäjä voi kirjoittaa kirjaimia, numeroita tai molempia.

Tasaus

Tasaa kentän tekstin vasemmalle, oikealle tai keskelle.

Oletusarvo

Ilmoittaa tekstin, joka näkyy, kunnes käyttäjä poistaa sen kirjoittamalla merkkejä. Määritä oletusarvo kirjoittamalla tähän.

Monirivinen

Sallii useamman kuin yhden tekstirivin kirjoittamisen tekstikenttään.

Vieritä pitkää tekstiä

Vierittää tekstiä, jos se ulottuu tekstikentän rajojen yli.

Salli RTF-muotoilu

Käyttäjät voivat lisätä tekstiin muotoiluja, kuten lihavoinnin tai kursivoinnin. Tämä saattaa olla hyödyllistä tietyissä tekstikentissä, joissa muotoilutiedot vaikuttavat tekstin merkitykseen, esimerkiksi tutkielmissa.

Merkkimääräraja

Määrittää, kuinka monta merkkiä käyttäjä voi kirjoittaa.

Huomautus:

Jos olet määrittänyt oletusarvon, arvon pituus on korkeintaan tämän rajan mukainen.

Salasana

Näyttää käyttäjän kirjoittaman tekstin tähtinä (*). Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Tarkista oikeinkirjoitus -asetusta ei ole valittu.

Kenttää käytetään tiedoston valitsemiseen

Käyttäjä voi kirjoittaa kentän arvoksi tiedostopolun, kun tiedosto lähetetään lomakkeen mukana. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun Vieritä pitkää tekstiä -asetus on ainoa valittu asetus Asetukset-välilehdessä.

Tarkista oikeinkirjoitus

Tarkistaa käyttäjän kirjoittaman tekstin oikeinkirjoituksen.

Merkkijonokampa

Levittää käyttäjän kirjoittaman tekstin tekstikentän leveydelle. Jos Ulkoasu-välilehdessä on määritetty reunaväri, reunavärin väriset viivat erottavat kaikkia kenttään kirjoitettuja merkkejä. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos muita valintaruutuja ei ole valittu.

Tekstikentät Acrobatissa
Tekstikenttiä, joissa käytetään tai ei käytetä Merkkijonokampa-ominaisuutta

A. Neljä tekstikenttää, joissa on reunusväri ja Merkkijonokampa-ominaisuus B. Tekstikenttä, jossa ei ole Merkkijonokampa-ominaisuutta 

Lomakekentän ominaisuuksien Toiminnot-välilehti

Toiminto-ominaisuudet tarkoittavat lomakekenttään liittyviä toimintoja, kuten tietylle sivulle siirtymistä tai medialeikkeen toistamista. Toiminnot-välilehti on kaikentyyppisillä lomakekentillä ja sisältää seuraavat asetukset:

Valitse laukaisin

Määrittää, mikä käyttäjän toimenpide laukaisee toiminnon: Hiiri ylös, Hiiri alas, Hiiri sisään, Hiiri ulos, Valinta tai Sumennus.

Valitse toiminto

Määrittää, mitä tapahtuu käyttäjän laukaistessa toiminnon: Suorita valikkokomento, Siirry 3D-/multimedianäkymään, Siirry sivunäkymään, Tuo lomakkeen tiedot, Multimediatoiminta (Acrobat 9 ja uudemmat), Avaa tiedosto, Avaa Web-linkki, Toista ääni, Toista media (Acrobat 5 -yhteensopiva) Toista media (Acrobat 6 ja uudemmat), Lue artikkeli, Tyhjennä lomake, Suorita JavaScript-toiminto, Aseta tason näkyvyys, Näytä/piilota kenttä ja Lähetä lomake.

Lisää

Avaa ikkunan valittua toimintoa varten.

Toiminnot

Luettelee laukaisimet ja toiminnot, joita olet määrittänyt.

Ylä- ja alanuolipainikkeet

Muuttavat paikkaa, jossa valittu toiminto on mainittu laukaisimen kohdalla. (Käytettävissä vain, kun samalle laukaisimelle on määritetty useita toimintoja.)

Muokkaa

Avaa valintaikkunan, jossa on erityisasetuksia valitulle toiminnolle.

Poista

Poistaa valitun toiminnon tai laukaisin-toiminto-kaksikon.

Lomakekentän ominaisuuksien Laske-välilehti

Laske-välilehti näkyy vain tekstikentän tai valikkoruudun Ominaisuudet-valintaikkunassa. Näiden asetusten avulla voit suorittaa matemaattisia laskutoimituksia lomakekenttien tiedoilla ja näyttää tuloksen.

Arvoa ei ole laskettu

Valitse tämä, jos haluat käyttäjän kirjoittavan tiedon kenttään.

Arvo on

Valitse tämä, jotta voit määrittää lisää asetuksia:

Ponnahdusvalikko

Luettelee matemaattiset toiminnot, joita voidaan käyttää valituissa kentissä. Laske valittujen kenttien arvot yhteen valitsemalla Summa, kerro ne valitsemalla Tulo tai valitse Keskiarvo, Minimi tai Maksimi.

Valitse

Avaa valintaikkunan, jossa on lueteltu lomakkeen kentät. Valitse kentät, joita käytetään laskutoimituksessa, ja poista niiden kenttien valinta, joita ei käytetä.

Yksinkertaistettu kenttämerkintä

Käyttää JavaScript-kieltä ja kenttänimiä sekä yksinkertaisia aritmeettisia merkkejä. Muokkaa-painike avaa valintaikkunan, jossa voidaan kirjoittaa, muokata ja lisätä komentosarjoja.

Huomautus:

Pienet/suuret kirjaimet huomioidaan kenttien nimissä.

Mukautettu laskentakomentosarja

Näyttää kaikki muokatut komentosarjat, joita on lisätty laskelmiin. Muokkaa-painike avaa valintaikkunan, jossa voidaan kirjoittaa ja lisätä JavaScript-komentosarjoja.

Lomakekenttien laskentajärjestyksen määrittäminen

Kun määrität lomakkeeseen vähintään kaksi laskutoimitusta, niiden suorittamisjärjestys on sama kuin määritysjärjestys. Joissakin tapauksissa laskentajärjestystä on ehkä muutettava, jotta saataisiin oikea tulos.

Jos esimerkiksi haluat käyttää kahden l omakekentän avulla laskettua tulosta kolmannen lomakekentän arvon laskemiseen, kaksi ensin mainittua lomakekenttää on laskettava ensin, jotta lopputulos olisi oikea.

 1. Oikeanpuoleisen ruudun asetusvalikosta ( . . . ), valitse Määritä kentän laskentajärjestys.

  Lasketut kentät -valintaikkuna näyttää kaikki lomakkeen laskettavat kentät ja laskutoimitusten suoritusjärjestyksen.

 2. Voit muuttaa kenttien laskentajärjestystä valitsemalla kentän luettelosta ja napsauttamalla sitten Ylös- tai Alas-painiketta.

Acrobat suorittaa automaattisesti kaikki määritetyt kentän laskutoimitukset lomakekenttiä luotaessa ja testattaessa. Mukavuussyistä voit työskennellessäsi poistaa automaattisen laskennan käytöstä lomakkeen oletusarvoissa.

Lomakekentän ominaisuuksien Allekirjoitus-välilehti

Allekirjoitus-välilehti on käytettävissä vain Digitaalisen allekirjoituksen ominaisuudet -valintaikkunassa. Siinä tehdyt valinnat määräävät, mitä tapahtuu, kun käyttäjä lisää lomakkeeseen digitaalisen allekirjoituksen.

Mitään ei tapahdu allekirjoitettaessa

Tämä on oletusasetus.

Lisää vain luku -merkintä

Estää lisämuutokset digitaalisesti allekirjoitettuun lomakkeeseen ponnahdusvalikon valinnan mukaan:

Kaikki kentät

Estää kaikkien lomakekenttien muuttamisen.

Kaikki kentät paitsi nämä

Sallii muutokset vain lomakekenttiin, jotka valitaan napsauttamalla Valitse-painiketta ja valitsemalla niiden kenttien valintaruudut, joita käyttäjä pystyy muokkaamaan allekirjoituksen jälkeen.

Vain nämä kentät

Estää muutokset vain valitsemissasi lomakekentissä.

Tämä komentosarja suoritetaan, kun kenttä allekirjoitetaan

Ottaa käyttöön mukautetun JavaScript-komentosarjan, kun käyttäjä allekirjoittaa lomakkeen digitaalisesti. Muuta tai luo uusi JavaSript-komentosarja napsauttamalla Muokkaa-painiketta.

Lomakekentän ominaisuuksien Muoto-välilehti

Muoto-välilehti näkyy vain teksti- tai valikkoruutukenttien Ominaisuudet-valintaikkunassa. Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat sen mukaan, mitä Valitse muotoluokka -ponnahdusvalikosta on valittu.

Esimerkki nykyisestä muodosta -kentässä näkyy asetuksien ajantasainen esikatselu.

Ei mitään

Muita asetuksia ei ole käytettävissä. Teksti- tai valikkoruudussa oleva tieto, jolla on tämä ominaisuus, ei vaadi erityistä muotoilua.

Numero

Soveltaa valittuja muotoiluasetuksia automaattisesti numeerisiin tietoihin.

Desimaalipaikat

Määrittää, montako numeroa näkyy desimaalierottimen oikealla puolella.

Erotintyyli

Määrittää tuhat- ja desimaalierottimien sijainnit.

Valuuttamerkki

Määrää valuutan lajin, kuten eurot, dollarit tai jenit.

Symbolin sijainti

Määrittää valuuttasymbolin sijainnin suhteessa lukuun. Tämä kenttä on käytössä, jos jokin valuuttasymboli on valittu.

Negatiivisen luvun tyyli

Määrittää, kuinka negatiiviset luvut näytetään. Voit valita Näytä sulut, Käytä punaista tekstiä, ei kumpaakaan tai molemmat.

Prosenttia

Soveltaa valittuja muotoiluasetuksia automaattisesti prosenttimuotoisiin numeerisiin tietoihin.

Desimaalipaikat

Määrittää, montako numeroa näkyy desimaalierottimen oikealla puolella

Erotintyyli

Määrittää tuhat- ja desimaalierottimien sijainnit.

Päiväys

Luettelossa on yhden, kahden ja neljän numeron yhdistelmiä, joissa p tarkoittaa päivää, k kuukautta ja v vuotta.

Aika

Luettelossa on yhdistelmiä, joissa h tarkoittaa 12-tuntisen kellonajan tunteja, H 24-tuntisen kellonajan tunteja, MM minuutteja, ss sekunteja ja tt lyhennettä AM tai PM.

Erikoinen

Postinumero

Viisinumeroinen Yhdysvalloissa käytettävä postinumero.

Postinumero + 4

Yhdeksännumeroinen Yhdysvalloissa käytettävä postinumero.

Puhelinnumero

10-numeroinen puhelinnumero.

Sosiaaliturvatunnus

Yhdeksännumeroinen Yhdysvalloissa käytettävä sosiaaliturvatunnus. Ohjelma lisää automaattisesti viivan kolmannen ja viidennen numeron jälkeen.

Mikä tahansa maski

Vaihtaa muotoluokan arvoksi Mukautettu ja ottaa käyttöön toisen tekstikentän, johon voidaan kirjoittaa mukautettu muoto. Käytä tätä asetusta määrittääksesi, millaisia merkkejä käyttäjä voi kirjoittaa eri kohtiin ja kuinka tiedot näkyvät kentissä.

A

Sallitut merkit ovat A–Z, a–z.

X

Hyväksyy välilyönnit ja useimmat tulostuvat merkit, myös kaikki perusnäppäimistön merkit ja merkit, joiden ANSI-koodi on 32–126 tai 128–255.

O

O-kirjain hyväksyy aakkosnumeeriset merkit (A–Z, a–z ja 0–9).

9

Hyväksyy vain numeeriset merkit (0-9).

Esimerkiksi maskiasetus AAA--p#999 hyväksyy tiedon BOE--p#767. Maskiasetus OOOOO@XXX hyväksyy tiedon vad12@3Up.

Acrobatin Mikä tahansa maski -asetus
Esimerkki Mikä tahansa maski -asetuksesta

Mukautettu

Ottaa käyttöön lisäasetuksia lomakesuunnittelijoille, jotka haluavat kirjoittaa JavaScript-komentosarjoja muotoilua ja näppäinpainalluksia varten. Mukautettu komentosarja voisi esimerkiksi määrittää uuden valuuttamuodon tai rajoittaa lomakekentän hyväksymään vain tiettyjen näppäinten painallukset.

Mukautettu muotokomentosarja

Näyttää kaikki mukautetut komentosarjat, joita on lisätty muotoiluihin. Muokkaa-painike avaa valintaikkunan, jossa voidaan kirjoittaa ja lisätä komentosarjoja.

Muokattu näppäinkomentosarja

Näyttää kaikki mukautetut komentosarjat, joita on näppäilyjen tarkistamista varten. Muokkaa-painike avaa valintaikkunan, jossa voidaan kirjoittaa ja lisätä komentosarjoja.

Jos tarvitset JavaScript for Acrobat API Reference -oppaan, tutustu siihen Acrobat Developer Centerin osoitteessa www.adobe.com/go/learn_acr_javascript_en (PDF, vain englanniksi).

Lomakekentän ominaisuuksien Tarkistukset-välilehti

Tarkistukset-välilehti näkyy vain Tekstikentän ominaisuudet- ja Valikkoruudun ominaisuudet -valintaikkunoissa. Tarkistusominaisuudet rajoittavat sitä, millaisia joukkoja, arvoja tai merkkejä lomakekenttä hyväksyy. Rajoituksella voidaan varmistaa, että käyttäjä kirjoittaa asianmukaiset tiedot kuhunkin lomakekenttään.

Kentän arvoa ei tarkisteta

Poistaa tarkistuksen käytöstä.

Kentän arvo on välillä

Määrittää lomakekentälle numeerisen alueen, jonka arvot ovat joko numeroita tai prosenttilukuja.

Suorita muokattu tarkistuskomentosarja

Käyttää tarkistuksessa JavaScript-komentosarjaa, jonka kirjoitat tai hankit.

Lomakekentän ominaisuuksien Arvo-välilehti

Arvo-välilehti kuuluu vain viivakoodin sisältäviin lomakekenttiin.

Koodaa käyttäen

Ottaa seuraavat asetukset käyttöön:

XML

Koodaa tiedot viivakoodiin standardoidussa XFDF-muodossa. JavaScript-komentosarja luodaan automaattisesti.

Sarkainmerkein eroteltu

Koodaa tiedot viivakoodiin sarkaimin eroteltuina arvoina. JavaScript -komentosarja luodaan automaattisesti. Jos lomake on määritetty tulostamaan tieto XFDF- tai XDP-tiedostoihin, tietojen on oltava sarkaimin erotellussa muodossa niin, että kenttien nimet ovat ensimmäisellä rivillä. Tästä asetuksesta on hyötyä myös silloin, kun viivakoodiin pitää mahtua paljon tietoja tai tiedot aiotaan kopioida tietokantaan tai laskentataulukoihin.

Valitse

Avaa valintaikkunan, josta voidaan valita, mitkä käyttäjän tietokentät koodataan viivakoodiin.

Sisällytä kenttien nimet

(Käytettävissä vain, kun Sarkainmerkein eroteltu koodaus -asetus on valittu.) Koodaa kentännimet ensimmäisenä rivinä viivakoodiin. Arvot koodataan nimien alle.

Mukautettu laskentakomentosarja

Näyttää oletuskomentosarjan. Avaa JavaScript Editor -valintaikkuna napsauttamalla Muokkaa-painiketta. Sitten voit kirjoittaa muokatun laskentakomentosarjan viivakoodia varten.

Viittaus julkaistuun lomakkeeseen

Näyttää polun PDF-lomakkeeseen. Sitä voidaan muokata kirjoittamalla URL-osoite julkaistuun lomakkeeseen. Täytetystä lomakkeesta voidaan myöhemmin luoda digitaalinen versio yhdistämällä lomakemalli käyttäjän antamiin tietoihin. Tietyn lomakemallin ja siihen liittyvien viivakooditiedostojen välistä suhdetta voidaan ylläpitää. Kun viivakoodi koodataan XML-arvoilla, URL-osoiteviittaus koodataan viivakoodiin ja näytetään lomakkeessa viivakoodin alla.

Viivakoodityyppi ja alla URL-viittaus
Viivakoodityyppi ja alla URL-viittaus

Mukautettujen viivakoodiasetusten hallinta

Voit ottaa käyttöön joukon mukautettuja viivakoodiparametrien asetuksia tallentamalla, uudelleenkäyttämällä ja jakamalla niitä, kun luot uusia viivakoodia sisältäviä lomakekenttiä. Mukautettuihin parametrijoukkoihin voidaan tehdä lisämuutoksia määrittämisen jälkeen.

Kaikki nämä tehtävät aloitetaan avaamalla lomakkeen viivakoodikentän ominaisuusvalintaikkuna. Ominaisuusvalintaikkuna avataan kaksoisnapsauttamalla viivakoodikenttää.

Viivakoodin parametrijoukon luominen

 1. Valitse Viivakoodikentän ominaisuudet -valintaikkunasta Asetukset-välilehti ja napsauta sitten Viivakoodiparametrien hallinta -painiketta.

 2. Valitse haluamasi parametrijoukko uuden joukon perustaksi ja napauta sitten Uusi.

 3. Kirjoita Nimi-ruutuun nimi ja Kuvaus-ruutuun kuvaus.

 4. Valitse asetukset kohtiin Symboliikka, X-mitta, Y/X-suhde ja Virheenkorjaustaso. Napsauta sitten OK.

Uusi parametrijoukko näkyy Käsittele viivakoodin parametreja -valintaikkunan luettelossa. Kaikki painikkeet valintaikkunan oikealla puolella ovat käytettävissä. Uusi määritys näkyy myös Viivakoodikentän ominaisuudet -valintaikkunan Asetukset-välilehden Purkuehto -valikossa.

Muokkaa tai poista mukautettuja viivakoodiparametreja.

 1. Valitse Viivakoodikentän ominaisuudet -valintaikkunan Asetukset-välilehti ja napsauta sitten Viivakoodiparametrien hallinta -painiketta.

 2. Valitse luettelosta mukautettu parametrijoukko.
 3. Valitse sopiva toiminto:
  • Napauta Muokkaa, tee muutoksia asetuksiin ja napsauta sitten OK.

  • Valitse Poista. Vahvista poistaminen napauttamalla avautuvassa ilmoitusikkunassa OK.

Mukautettujen viivakoodiparametrien vieminen tai tuominen

 1. Valitse Viivakoodikentän ominaisuudet -valintaikkunan Asetukset-välilehti ja napsauta sitten Viivakoodiparametrien hallinta -painiketta.

 2. Valitse sopiva toiminto:
  • Valitse viivakoodin parametrijoukko luettelosta ja napsauta Vie. Määritä paikka ja nimi tiedostolle, jonka nimen tunniste on .bps.

  • Napsauta Tuo ja etsi tuotava BPS-tiedosto.

Lomakekentän oletusominaisuuksien muuttaminen

Muutettuasi tietyntyyppisen lomakekentän ominaisuuksia voit muuttaa ominaisuudet kyseisen kenttätyypin oletusjoukoksi. Voit esimerkiksi luoda valintaruudun, muuttaa sen ominaisuuksia ja tallentaa ominaisuudet oletusarvoiksi. Oletusarvot voivat olla vain kentän ulkoasuun ja kokoon liittyviä määritteitä. Muotoon liittyvien määritteiden ominaisuuksia, kuten päivämäärää, ei voi asettaa oletukseksi.

 1. Valitse Kaikki työkalut > Valmistele lomake, niin siirryt lomakkeenmuokkaustilaan.

 2. Napsauta kakkospainikkeella lomakekenttää, jonka ominaisuuksia olet jo muuttanut, ja valitse Käytä nykyisiä ominaisuuksia uusina oletusarvoina.

Huomautus:

Oletusominaisuuksien muuttaminen ei muuta olemassa olevien samantyyppisten lomakekenttien asetuksia. Uudet oletusarvot vaikuttavat vain uusiin luomiisi kenttiin.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa