הבעיה

אם נכנסת ליישום Adobe כמשתמש ארגוני, הכניסה נכשלת או שאינה נשלמת.

בעיה זו מתרחשת אם האישורים הארגוניים שלך מאוחסנים במחזיק המפתחות של macOS עבור שרת אחר (כגון שרת שיתוף רשת) במחשב שלך.

פתרון

מחק את פריטי מחזיק המפתחות הקשורים לארגון עבור שרתים אחרים באותו דומיין (כגון שרת שיתוף רשת) והפעל מחדש את המחשב.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת