כניסה של משתמש ארגוני ליישומי Adobe נכשלת ב-macOS בגרסה 10.12 ואילך

הבעיה

אם נכנסת ליישום Adobe כמשתמש ארגוני, הכניסה נכשלת או שאינה נשלמת.

בעיה זו מתרחשת אם האישורים הארגוניים שלך מאוחסנים במחזיק המפתחות של macOS עבור שרת אחר (כגון שרת שיתוף רשת) במחשב שלך.

פתרון

מחק את פריטי מחזיק המפתחות הקשורים לארגון עבור שרתים אחרים באותו דומיין (כגון שרת שיתוף רשת) והפעל מחדש את המחשב.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון