תמיכה ב- HiDPI עבור Windows

תמיכה ב- HiDPI

InDesign הוא יישום המודע ל- HiDPI. הוא מודע להגדרות צג שונות של נקודות לאינץ' (DPI) ולשינויים דינמיים ב- DPI. ממשק המשתמש (UI) נראה במיטבו באופן עקבי במגוון רחב של הגדרות תצוגה של DPI. באמצעות התמיכה במודעות ל- DPI ב- InDesign, ממשק המשתמש נמצא במצב צפוי בתצוגת hidpi, רכיבי ממשק משתמש חדים וברורים, המושכים חזותית תחת גורמי שינוי קנה מידה שונים.

תכונות DPI ב- Windows

רשימה של תכונות הקשורות ל- DPI שנתמכות בפלטפורמת Windows.

תכונה

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

Windows 8

Windows 8.1

הגדרת לוח בקרה של DPI

כן

כן

כן

כן

כן

וירטואליזציית DPI של יישומים שאינם מודעים ל- DPI

לא

כן

כן

כן

כן

וירטואליזציית DPI של יישומים המודעים ל- DPI של המערכת

לא

לא

לא

לא

כן

API להכרזה על מודעות ל- DPI

לא

כן

כן

כן

כן

ממשקי API לאחזור מידות ו- DPI של המערכת

כן

כן

כן

כן

כן

הודעת חלון לגבי שינוי ב- DPI

לא

לא

לא

לא

כן

ממשקי API לאחזור DPI של צג

לא

לא

לא

לא

כן

דרישת הפעלה מחדש/יציאה עבור שינוי ב- DPI של הצג

לא ישים

לא ישים

לא ישים

לא ישים

לא

דרישת הפעלה מחדש/יציאה עבור שינוי ב- DPI של המערכת

הפעלה מחדש

הפעלה מחדש

יציאה

יציאה

יציאה

הגדרת DPI לכל משתמש

לא

לא

כן

כן

כן

קביעת תצורה אוטומטית של DPI בכניסה הראשונה

לא

לא

כן

כן

כן

קביעת תצורה אוטומטית של DPI בכל כניסה

לא

לא

לא

לא

כן

DPI לכל צג

לא

לא

לא

לא

כן

מרחק ההצגה משולב בחישוב ה- DPI המהווה ברירת מחדל

לא

לא

לא

לא

כן

פקדי DPI של המערכת ו- DPI לכל צג

Windows מחשב את ערך ה- DPI של המערכת בכניסה הראשונה לצורך בחירת ה- DPI המספק את החוויה הטובה ביותר עבור החומרה הנתונה. באפשרותך לדרוס את ה- DPI של המערכת המהווה ברירת מחדל בלוח הבקרה כדי שממשק המשתמש יהיה גדול יותר או קטן יותר מברירת המחדל.  

כדי לשנות את הגדרת ה- DPI ב- Windows 7 וב- Windows 8, בצע שלבים אלה:

שינוי הגדרות DPI ב- Win 7 וב- Win 8

 1. פתח את לוח הבקרה, לחץ על 'מראה והתאמה אישית' ולאחר מכן לחץ על 'תצוגה'.

 2. במסך 'תצוגה', בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיל את הטקסט והפריטים האחרים על המסך, לחץ על 'בינוני – 125%' או 'גדול יותר – 150%' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.
  • כדי להקטין את הטקסט והפריטים האחרים על המסך, לחץ על 'קטן יותר – 100% (ברירת מחדל)' ולאחר מכן לחץ על 'אישור'.
 3. כדי לראות את השינויים, סגור את כל התוכניות וצא.

כדי לקבוע הגדרת DPI מותאמת אישית ב- Windows 7 וב- Windows 8, בצע שלבים אלה:

 1. פתח את לוח הבקרה, לחץ על 'מראה והתאמה אישית' ולאחר מכן לחץ על 'תצוגה'.

 2. במסך 'תצוגה', לחץ על 'הגדר גודל טקסט מותאם אישית (DPI)'.

 3. בתיבת הדו-שיח 'הגדרת DPI מותאמת אישית', ברשימה 'שנה קנה מידה לאחוז זה מהגודל הרגיל', הזן את האחוזים הרצויים ולחץ על 'אישור'. במקרה זה, ערך האחוזים 150% עבור ערך ברירת המחדל של ‎96 DPI שווה ל- ‎144 DPI. שים לב לתיבת הסימון 'השתמש בשינוי קנה מידה של DPI בסגנון Windows XP'. הבחירה בתיבת סימון זו מבטלת את וירטואליזציית DPI.

 4. כדי לראות את השינויים, סגור את כל התוכניות ולאחר מכן צא והיכנס שוב.

שינוי הגדרות DPI ב- Win 8.1

תיבת הסימון 'אפשר לי לבחור רמה אחת של שינוי גודל תצוגה עבור כל התצוגות' קובעת אם התנהגות שינוי קנה המידה של Windows 8 (לא נבחרת) או Windows 8.1 (נבחרת) מוחלת:

 • ההתנהגות של Windows 8: קנה המידה של יישומי שולחן עבודה שאינם מודעים ל- DPI משתנה בהתאם ל- DPI של הצג הראשי. משתמשים יכולים לשנות גורם שינוי קנה מידה כלל-מערכתי זה על-ידי הגדרת לחצן אפשרויות אחר או הזנת ערך מותאם אישית.
 • ההתנהגות של Windows 8.1: קנה המידה של יישומי שולחן עבודה שאינם מודעים ל- DPI משתנה בהתאם ל- DPI של כל צג בנפרד. משתמשים יכולים לבצע התאמות נוספות על-ידי דריסת שינוי קנה המידה של שולחן העבודה.

אם לא תסמן את תיבת הסימון 'אפשר ל- Windows לנהל את הגדרות התצוגה שלי', הפונקציונליות של Windows 8 תהיה פעילה. לוח הבקרה מציג את לחצני האפשרויות של Windows 8 לצורך החלת גורם קנה מידה כלל-מערכתי. במילים אחרות, שינוי קנה מידה לכל צג מבוטל.

אם תסמן את תיבת הסימון 'אפשר ל- Windows לנהל את הגדרות התצוגה שלי', פונקציונליות שינוי קנה המידה לכל צג של Windows 8.1 תהיה פעילה, ולוח הבקרה יחליף את לחצני האפשרויות בפקד מחוון 'קטן יותר'/'גדול יותר'. פקד זה מגדיר דריסת שינוי קנה מידה של שולחן עבודה. למחוון יכולות להיות הגדרות שונות בהתאם לטווח הרמות של DPI בתצורת המחשב הנוכחית.

אם תחיל ערך דריסה חדש של שינוי קנה מידה של שולחן העבודה, שינוי קנה המידה של כל אחד מהצגים יכוונן מעלה או מטה בהתאם, אם הדבר אפשרי. אם צג מסוים מוגדר כבר לערך המינימלי (‎96 DPI = שינוי קנה מידה של 100%) או המרבי (‎192 DPI = שינוי קנה מידה של 200%) לדריסה אין כל השפעה על צג זה. אם הגדלת קנה המידה עבור צג תביא לכך שגודלו הווירטואלי יהיה קטן מהרזולוציה המינימלית 1024x720, לדריסה לא תהיה כל השפעה.

כשאתה מחיל שינוי על פקד המחוון 'קטן יותר'/'גדול יותר' (באמצעות לחצן 'החל'), שינוי קנה המידה נכנס לתוקף באופן מיידי. שינוי קנה מידה זה של Bitmap משפיע על כל היישומים. ביישומים המודעים ל- DPI התוכן עלול להיות מטושטש במידת מה עד לכניסה הבאה, שבה הם יקראו מחדש את ה- DPI ויעבדו את עצמם בהתאם.

כדי לקבוע הגדרת DPI מותאמת אישית ב- Windows 8.1 עם שינוי קנה מידה לכל צג, בצע שלבים אלה:

 1. פתח את לוח הבקרה, לחץ על 'מראה והתאמה אישית' ולאחר מכן לחץ על 'תצוגה'.

 2. במסך 'תצוגה', בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגדיל את הטקסט והפריטים האחרים על המסך, הזז את המחוון לעבר 'גדול יותר' ולחץ על 'החל'.
  • כדי להקטין את הטקסט והפריטים האחרים על המסך, הזז את המחוון לעבר 'קטן יותר' ולחץ על 'החל'.
 3. שינויים אלה מוחלים באופן מיידי. יישומים עוברים שינוי קנה מידה ווירטואליזציה עד היציאה/כניסה.

כדי לקבוע הגדרת DPI מותאמת אישית ב- Windows 8.1 ללא שינוי קנה מידה לכל צג, בצע שלבים אלה:

 1. בתפריט התחלה, לחץ על 'לוח הבקרה', לחץ על 'מראה והתאמה אישית' ולאחר מכן לחץ על 'תצוגה'.
 2. סמן את תיבת הסימון 'אפשר לי לבחור רמה אחת של שינוי גודל תצוגה עבור כל התצוגות'. המסך של Windows 7 ו- Windows 8 מוצג. לחצני האפשרויות המוכרים מאפשרים לך לשנות את ה- DPI.  
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון