למד כיצד לשחזר מסמכים אם InDesign נסגר במפתיע.

אם InDesign נסגר באופן מפתיע עקב שגיאות מערכת, הפסקות חשמל או כל בעיה אחרת, אתה עלול לאבד כל שינוי שביצעת במסמכי InDesign ולא נשמר. תכונת השחזור האוטומטי של InDesign יכולה לעזור בשחזור מסמכים אלה.  

אודות שחזור אוטומטי של מסמכי InDesign

כאשר אתה מבצע שינויים למסמך InDesign, הוא מבצע מיני-שמירה של השינויים אחת לדקה. InDesign מאחזן שינויים אלה בקבצים זמניים בתיקייה InDesign Recovery, מוסיף את השינויים למסמך, ולאחר מכן מוחק את הקבצים הזמניים בכל פעם שאתה בוחר קובץ > שמור. אם InDesign נסגר לפתע, הוא ינסה להשתמש בקבצים הזמניים כדי לשחזר שינויים שלא נשמרו במסמך.

תוכן תיקיית השחזור של InDesign‏

לכל חשבון משתמש יש תיקיית InDesign Recovery נפרדת. אם InDesign לא יכול לאתר את תיקיית InDesign Recovery במהלך הפעלה, הוא יצור אותה מחדש.

 •  dbt [תו אלפאנומרי אקראי]: קובץ זמני עם מידי מיני-שמור כבור כל מסמך InDesign פתוח. שמות קבצים זמניים אלה תמיד מתחילים ב-,dbt‏ וב-Windows מסתיימים ב-tmp.
 •  הגדרות ברירת מחדל: קובץ זמני שמאחסן את הגדרות ברירת המחדל. זה קובץ ה-temp הראשון שמופיע ברשימה כשצופים בתוכן של התיקייה InDesign Recovery לפי שם.
 • RecoveryData: אינדקס עבור כל מסמכי ה-InDesign הפתוחים והמסמכים שהתרסקו, כולל שם הנתיב המלא שלהם. רשימת המסמכים הפתוחים מכילה נתיבים ולא כינויים, כלומר InDesign אינו יכול לשחזר קבצים שאתה מזיז או משנה את שמם לאחר התרסקות.
 • ProtectiveShutdownLog: יומן שנוצר אם InDesign מתרסק כתוצאה מהפרת גישה. קובץ יומן זה עוזר בזיהוי תוסף ספציפי שעלול היה לגרום לשגיאה.

הערה:

אם תיקח את המסמך שיש לשחזר, תזיז אותו למערכת אחרת ותפתח אותו שם, InDesign לא יוכל להגיע לקובץ RecoveryData ותאבד את ההזדמנות לשחזר נתונים שעשויים היו להיות מגובים לפני ההתרסקות. לכן, נסה לשחר מסמכים מיד לאחר התרסקות על-ידי התחלה של InDesign ושמירת מסמכים ששוחזרו.

מיקומי התיקייה InDesign Recovery

 • Mac OS X: Users/[User Name]/Library/Cache/Adobe InDesign/Version[#.0]/InDesign Recovery
 • Windows Vista ו-7: C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#].0\en_US\Caches\InDesign Recovery

הערה:

המידע המוכל בתיקיות שלעיל נמצא בפורמט מוצפן. לא ניתן להשתמש בו כדי לשחזר את המסמך באמצעות כלי של צד שלישי או לאלץ את InDesign לשחזר את הנתונים עבורך.

שחזור מסמך InDesign

 1. הפעל מחדש את InDesign כדי להתחיל את תהליך שחזור המסמכים האוטומטי.

  InDesign מחפש מידע בתיקייה InDesign Recovery על המסמכים שהיו פתוחים כשהוא נסגר, ולאחר מכן מנסה לפתוח מסמכים אלה ולשלבם לתוכם נתוני מיני-שמירה.

 2. שמור את המסמך ששוחזר, או חזור לגרסה השמורה האחרונה של מסמך זה.

  אם InDesign פותח בהצלחה מסמך ומשלב בתוכו את הנתונים מהמיני-שמירה ,שם הקובץ יופיע באופן הבא: "[שם הקובץ המקורי] Recovered".

  • כדי לשמור את המסמך ששוחזר, בחר קובץ > שמור או קובץ > שמור בשם. כשתתבקש, הזן כן כדי להחליף את הקובץ המקורי ולשלב את המידע ששוחזר ולא נשמר קודם לכן.
  • לחלופין, בחר קובץ > חזרה כדי לחזור לגרסה השמורה האחרונה של הקובץ. גרסה זו לא תכלול את השינויים שלא נשמרו אותם ביצעת למסמך לפני ש-InDesign נסגר במפתיע.

  אם מסמך משוחזר פגום מדי, ייתכן ש-InDesign ייסגר שוב או יציג הודעת שגיאה.

 3. (אופציונלי) בדוק את קובץ היומן ProtectiveShutdownLog כדי לדעת אם תוסף של צד שלישי גרם להתרסקות של InDesign.

  פתח את הקובץ בעורך טקסט כדי לראות את השעה, התאריך, השגיאה והתוספים שהיו טעונים ב-InDesign כאשר התרחשה ההתרסקות. ראה פתרון בעיות בתוספי InDesign של צד שלישי.

הודעות במהלך שחזור אוטומטי

בזמן ש-InDesign מנסה לשחזר את המסמך, ייתכן שתראה את אחת ההודעות שבטבלה הבאה.

חלק מההודעות ישאלו אותך כיצד להמשיך. במקרים מסוימים, תוכל ללחוץ על הלחצנים הבאים:

 • לחץ על כן כדי להמשיך בשחזור המסמכים הנותרים אבל השאר את המסמך המופיע בהתראה ברשימת המסמכים שבקובץ RecoveryData. בפעם הבאה שתתחיל את InDesign, הוא ינסה לשחזר מסמך זה שוב.
 • לחץ על לא כדי להמשיך את שחזור ה מסמכים הנותרים אבל הסר את המסמך המופיע בהתראה מרשימת המסמכים שבקובץ RecoveryData. InDesign לא ינסה לשחזר קובץ זה שוב.
 • לחץ על ביטול כדי לעצור את תהליך השחזור עבור כל המסמכים. בפעם הבאה שתתחיל את InDesign, הוא ינסה לשחזר את כל המסמכים שוב.
 • לחץ על Save As (שמירה בשם) כדי לשמור את המסמך המתוקן כמסמך חדש.
 • לחץ על Continue (המשך) כדי לעבוד על מסמך מתוקן חדש ללא שם.
Message מה משמעותה?
האם אתה רוצה להתחיל שחזור אוטומטי? לפחות אחד מהמסמכים הדורשים שחזור פגום (למרות שההודעה לא מזכירה נזק). ראה פתרון בעיות במסמכי InDesign פגומים.
[שם קובץ] לא נמצא. האם אתה רוצה לדחות את שחזורו? InDesign לא הצליח לאתר את המסמך מפני שהוא נמחק,
הוזז או שמו הוחלף. או שהמקום (שרת) שבו המסמך נמצא עשוי להיות לא זמין כרגע.
לא ניתן לשחזר את הקובץ [שם קובץ] מפני שהוא ההשתנה. המסמך כבר שוחזר ונשמר ברשת, כך שהתוכן של המסמך כבר לא תואם לקובץ המקומי המכיל את המידע של המיני-שמירה. כדי לאתר את הקובץ, בחר קובץ > פתח.  
לא ניתן לפתוח 'מסמך לא מוכר'. מידע שגיאת מסד נתונים לא זמין. הקובץ הזמני של המסמך פגום או לא נמצא. עדיין ניתן לפתוח את הגרסה השמורה האחרונה של המסמך.
[שם קובץ] פגום ואין אפשרות לשחזרו. לא ניתן לשחזר את המסמך מפני הוא פגום. ראה פתרון בעיות במסמכי InDesign פגומים.
[File name] עלול להיות פגום. האם בכל זאת תרצה לפתוח אותו? המסמך מכיל אי-התאמות שעלולות לגרום לקריסה של InDesign. אם תפתח את המסמך, העתק והדבק את תוכנו למסמך חדש. ראה פתרון בעיות במסמכים פגומים של InDesign.

[שם קובץ] זוהה כפגום ותוקן. ייתכן שהתוכן הפגום של הקובץ הוסר/שונה.

לחץ על Save As (שמירה בשם) כדי לשמור קובץ זה כקובץ חדש [מומלץ]. לחצו על Continue (המשך) כדי להמשיך לעבוד על הקובץ המתוקן המקורי.

הקובץ המקורי היה פגום ונוצר קובץ חדש עם התוכן המשוחזר. באפשרותך לשמור את הקובץ או להמשיך לעבוד על המסמך המתוקן החדש ללא שם.
הקובץ [שם קובץ] נמצא פגום וייתכן שחלק מהנתונים שלו אבדו במהלך התיקון. הקובץ המקורי נשאר ללא שינוי וזהו עותק כפול של הקובץ. הקובץ המקורי היה פגום ונוצר קובץ חדש עם התוכן המשוחזר.  

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת