שחזור מסמכי InDesign

איך לשחזר מסמכים אם InDesign נסגר במפתיע.

אם InDesign נסגר באופן מפתיע עקב שגיאות מערכת, הפסקות חשמל או כל בעיה אחרת, אתה עלול לאבד כל שינוי שביצעת במסמכי InDesign ולא נשמר. תכונת השחזור האוטומטי של InDesign יכולה לעזור בשחזור מסמכים אלה.  

כאשר אתה מבצע שינויים למסמך InDesign, הוא מבצע מיני-שמירה של השינויים אחת לדקה. InDesign מאחזן שינויים אלה בקבצים זמניים בתיקייה InDesign Recovery, מוסיף את השינויים למסמך, ולאחר מכן מוחק את הקבצים הזמניים בכל פעם שאתה בוחר קובץ > שמור. אם InDesign נסגר לפתע, הוא ינסה להשתמש בקבצים הזמניים כדי לשחזר שינויים שלא נשמרו במסמך.

תוכן תיקיית השחזור של InDesign‏

לכל חשבון משתמש יש תיקיית InDesign Recovery נפרדת. אם InDesign לא יכול לאתר את תיקיית InDesign Recovery במהלך הפעלה, הוא יצור אותה מחדש.

 •  dbt [תו אלפאנומרי אקראי]: קובץ זמני עם מידי מיני-שמור כבור כל מסמך InDesign פתוח. שמות קבצים זמניים אלה תמיד מתחילים ב-,dbt‏ וב-Windows מסתיימים ב-tmp.
 •  הגדרות ברירת מחדל: קובץ זמני שמאחסן את הגדרות ברירת המחדל. זה קובץ ה-temp הראשון שמופיע ברשימה כשצופים בתוכן של התיקייה InDesign Recovery לפי שם.
 • RecoveryData: אינדקס עבור כל מסמכי ה-InDesign הפתוחים והמסמכים שהתרסקו, כולל שם הנתיב המלא שלהם. רשימת המסמכים הפתוחים מכילה נתיבים ולא כינויים, כלומר InDesign אינו יכול לשחזר קבצים שאתה מזיז או משנה את שמם לאחר התרסקות.
 • ProtectiveShutdownLog: יומן שנוצר אם InDesign מתרסק כתוצאה מהפרת גישה. קובץ יומן זה עוזר בזיהוי תוסף ספציפי שעלול היה לגרום לשגיאה.

 אם לוקחים המסמך שיש לשחזר למערכת אחרת ופותחים אותו שם, InDesign לא יוכל לחפש את הקובץ RecoveryData, וזה מבטל את ההזדמנות לשחזור נתונים שיכלו להיות מגובים לפני הקריסה. לכן, נסה לשחר מסמכים מיד לאחר התרסקות על-ידי התחלה של InDesign ושמירת מסמכים ששוחזרו.

מיקומי התיקייה InDesign Recovery

 • macOS: Users/[User Name]/Library/Cache/Adobe InDesign/Version[#.0]/InDesign Recovery
 • Windows: C:\Users\[User Name]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version [#].0\en_US\Caches\InDesign Recovery

 המידע בתיקיות שלעיל הוא בפורמט מוצפן. לא ניתן להשתמש בו לשחזור המסמך בעזרת כלי של צד שלישי, או להכריח את InDesign לשחזר את הנתונים.

שחזור של מסמך InDesign

 1. יש להפעיל מחדש את InDesign להתחלת תהליך שחזור המסמכים האוטומטי.

  InDesign מחפש מידע בתיקייה InDesign Recovery על המסמכים שהיו פתוחים כשהוא נסגר, ולאחר מכן מנסה לפתוח מסמכים אלה ולשלב לתוכם נתוני מיני-שמירה.

 2. יש לשמור את המסמך ששוחזר או לחזור לגרסה השמורה האחרונה של המסמך.

  אם InDesign פותח בהצלחה מסמך ומשלב בתוכו את הנתונים מהמיני-שמירה ,שם הקובץ יופיע באופן הבא: "[שם הקובץ המקורי] Recovered".

  • כדי לשמור את המסמך ששוחזר, בחר קובץ > שמור או קובץ > שמור בשם. כשתתבקש, הזן כן כדי להחליף את הקובץ המקורי ולשלב את המידע ששוחזר ולא נשמר קודם לכן.
  • לחלופין, בחר קובץ > חזרה כדי לחזור לגרסה השמורה האחרונה של הקובץ. גרסה זו לא תכלול את השינויים שלא נשמרו אותם ביצעת למסמך לפני ש-InDesign נסגר במפתיע.

  אם מסמך משוחזר פגום מדי, ייתכן ש-InDesign ייסגר שוב או יציג הודעת שגיאה.

 3. (אופציונלי) לבדוק את קובץ היומן ProtectiveShutdownLog כדי לדעת אם תוסף של צד שלישי גרם לקריסת InDesign.

  פתח את הקובץ בעורך טקסט כדי לראות את השעה, התאריך, השגיאה והתוספים שהיו טעונים ב-InDesign כאשר התרחשה ההתרסקות. ראה פתרון בעיות בתוספי InDesign של צד שלישי.

הודעות במהלך שחזור אוטומטי

בזמן הניסיון של InDesign לשחזר את המסמך, ייתכן שתופיע אחת ההודעות שבטבלה הבאה.

חלק מההודעות ישאלו אותך איך להמשיך. במקרים מסוימים, תוכל ללחוץ על הלחצנים הבאים:

 • לחץ על כן כדי להמשיך בשחזור המסמכים הנותרים אבל השאר את המסמך המופיע בהתראה ברשימת המסמכים שבקובץ RecoveryData. בפעם הבאה שתתחיל את InDesign, הוא ינסה לשחזר מסמך זה שוב.
 • לחץ על לא כדי להמשיך את שחזור ה מסמכים הנותרים אבל הסר את המסמך המופיע בהתראה מרשימת המסמכים שבקובץ RecoveryData. InDesign לא ינסה לשחזר קובץ זה שוב.
 • לחץ על ביטול כדי לעצור את תהליך השחזור עבור כל המסמכים. בפעם הבאה שתתחיל את InDesign, הוא ינסה לשחזר את כל המסמכים שוב.
 • יש ללחוץ על Save Asלשמירת המסמך המתוקן כמסמך חדש.
 • יש ללחוץ על Continue כדי לעבוד על המסמך המתוקן החדש שאין לו שם.

הודעה

מה משמעותה?

האם אתה רוצה להתחיל שחזור אוטומטי?

לפחות אחד מהמסמכים הדורשים שחזור פגום (למרות שההודעה לא מזכירה נזק). לפרטים: פתרון בעיות של קבצים.

[שם קובץ] לא נמצא. האם אתה רוצה לדחות את שחזורו?

InDesign לא הצליח לאתר את המסמך כי הוא נמחק,
הוזז או ששמו הוחלף. או שהמקום (שרת) שבו המסמך נמצא עשוי להיות לא זמין כרגע.

לא ניתן לשחזר את הקובץ [שם קובץ] מפני שהוא ההשתנה.

המסמך כבר שוחזר ונשמר ברשת, לכן תוכן המסמך כבר לא תואם את הקובץ המקומי שמכיל את המידע שעבר שימרת "מיני". לאיתור הקובץ יש לבחור File > Open.  

לא ניתן לפתוח 'מסמך לא מוכר'. מידע שגיאת מסד נתונים לא זמין.

הקובץ הזמני של המסמך פגום או לא נמצא. עדיין ניתן לפתוח את הגרסה השמורה האחרונה של המסמך.

[שם קובץ] פגום ואין אפשרות לשחזרו.

לא ניתן לשחזר את המסמך כי הוא פגום. לפרטים: פתרון בעיות של קבצים.

[File name] עלול להיות פגום. האם בכל זאת תרצה לפתוח אותו?

המסמך מכיל אי-התאמות שעלולות לגרום לקריסה של InDesign. אם פותחים את המסמך, יש להעתיק את התוכן שלו ולהדביק במסמך חדש. לפרטים: פתרון בעיות של קבצים.

InDesign זיהה שהקובץ [שם הקובץ] ניזוק. תיקנו את הקובץ, אבל ייתכן שתוכן מסוים חסר.

(מומלץ) לחץ על שמירה בשם כדי לשמור את המסמך המתוקן כמסמך עם שם חדש.

הקובץ המקורי היה פגום ונוצר קובץ חדש עם התוכן המשוחזר. באפשרותך לשמור את הקובץ או להמשיך בעבודה על המסמך המתוקן החדש ללא שם.

InDesign זיהה שהקובץ [שם הקובץ] ניזוק.

תיקנו את הקובץ, אבל ייתכן שתוכן מסוים חסר. הקובץ המקורי נשאר ללא שינוי וזהו עותק זהה של הקובץ.

הקובץ המקורי היה פגום ונוצר קובץ חדש עם התוכן המשוחזר.  


משאבים קשורים

איך לפנות אלינו

נשמח לשמוע ממך. שתף את מחשבותיך עם Adobe InDesign Community

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון