ניתן להוסיף לעמודים סמן מספר עמוד נוכחי כדי לציין את המיקום והמראה של מספר העמוד בעמוד. מכיוון שסמן מספר עמוד מתעדכן באופן אוטומטי, הוא תמיד מציג את מספר העמוד הנכון גם כשמוסיפים, מסירים או מארגנים מחדש עמודים במסמך. ניתן לעצב ולסגנן סמני מספר עמוד כטקסט.

הוספת סמן מספר עמוד לעמוד מאסטר

סמני מספר עמוד נוספים בדרך כלל לעמודי מאסטר. כאשר עמודי מאסטר מוחלים על עמודי מסמך, מספור העמודים מתעדכן באופן אוטומטי, בדומה לכותרות עליונות וכותרות תחתונות.

מספר עמוד בעמוד אב
מספר עמוד במאסטר A (משמאל) ועמוד 5 שמבוסס על אותו מאסטר (מימין)

אם מספר העמוד האוטומטי נמצא בעמוד מאסטר, הוא מציג את הקידומת של עמוד המאסטר. בעמוד מסמך, מספר העמוד האוטומטי מציג את מספר העמוד. בלוח הוא מציג PB.

ראה את ערכת הלימוד בווידאו בנושא הוספת מספור עמודים.

  1. בחלונית Pages, לחץ פעמיים על עמוד האב שאליו ברצונך להוסיף את מספר העמוד שלך. כדי ליצור עמודי מאסטר, ראה יצירת עמודי מאסטר.

  2. צור מסגרת טקסט הגדולה מספיק כדי להכיל את מספר העמוד הארוך ביותר וכל טקסט שברצונך להציג ליד המספר. מקם את מסגרת הטקסט במקום הרצוי לתצוגת מספר העמוד.

    אם המסמך שלך כולל עמודים צמודים, צור מסגרות טקסט נפרדות עבור עמודי האב הימני והשמאלי.

  3. במסגרת הטקסט של מספר העמוד, הוסף כל טקסט שיוצג לפני מספר העמוד או אחריו (כגון "עמוד").

  4. מקם את נקודת ההכנסה במיקום הרצוי לתצוגת מספר העמוד ובחר Type‏ > Insert Special Character‏ > Markers‏ > Current Page Number.

  5. החל את עמוד האב על עמודי המסמך שבהם ברצונך להציג את מספור העמודים. כדי להחיל עמודי מאסטר, ראה החלת עמודי מאסטר.

הערה:

כדי להסיר את מספר העמוד מהעמוד הראשון במסמך, באפשרותך לבצע שתי פעולות. החל עמוד מאסטר אחר או את עמוד האב None או דרוס ומחק את מסגרת הטקסט של עמוד האב בעמוד המסמך. הקש Ctrl/Cmd+Shift-לחיצה על מסגרת טקסט של עמוד מאסטר כדי לדרוס אותה.

שינוי הסגנון של מספור העמודים

כברירת מחדל, העמודים ממוספרים בספרות ערביות (1, 2, 3...). עם זאת, ניתן למספר עמודים בספרות רומיות (i,‏ ii,‏ iii...) או באותיות (a,‏ b,‏ c...). ניתן גם למספר עמודים בעזרת אפסים מקדימים. כל חלק מהמסמך המשתמש בסגנון מספור אחר מכונה מקטע.

בגרסה היפנית, הסינית והקוריאנית, כברירת מחדל, ספרות ערביות משמשות כמספרי עמודים. עם זאת, אם אתה משתמש בפקודה Numbering & Section Options, באפשרותך לציין את סגנון המספור, כגון ספרות רומיות, ערביות, Kanji וכן הלאה. האפשרות Style מאפשרת לך לבחור את מספר הספרות במספר העמוד, לדוגמה, 001 או 0001. כל חלק מהמסמך המשתמש בסגנון מספור אחר מכונה מקטע. למידע נוסף על מקטעים, ראה הגדרת מספור מקטעים.

השתמש בתיבת הדו-שיח Numbering & Section Options כדי לשנות את סגנון מספור העמודים לתבנית אחרת. באפשרותך גם להשתמש בתיבת דו-שיח זו כדי להפעיל מחדש מספור עמודים או כדי להפעיל מספור עמודים החל ממספר שאתה מציין.

  1. בחלונית Pages, בחר את העמוד שבו ברצונך שמקטע סגנון המספור החדש יתחיל.

  2. בחר Layout‏ ‏> Numbering & Section Options.

  3. ציין אפשרויות ולחץ על OK. ראה אפשרויות מספור מסמך.

סמל מציין מקטע  מופיע מעל לסמל העמוד בחלונית Pages, ומציין תחילת מקטע חדש.

הערה:

אם מספר או אות מופיעים לפני מספר העמוד הנוכחי שהוספת, פירושו של דבר שנכללת קידומת מקטע. אם אינך רוצה להציג קידומת זו, בטל את סימון האפשרות Include Prefix When Numbering Pages בתיבת הדו-שיח Numbering & Section Options.

משימות נפוצות של מספור עמודים

InDesign מציע מספר אפשרויות שונות שיסייעו לך ליצור אפקטים של מספור עמודים.

לשם ביצוע פעולה זו:

בצע פעולה זו:

הוספת מספור עמודים למסמכים בספר.

‏ראה מספור עמודים, פרקים ופסקאות בספר.

הוספת מספרי מקטעים ומספרי פרקים.

ראה הוספת מספור של מקטעים ופרקים.

יצירת כותרות עליונות או כותרות תחתונות המוצגות לאורך המסמך ומשתמשות במשתני טקסט, כגון תאריך היצירה, שם הקובץ או הכותרות הנוכחית.

ראה יצירה של כותרות עליונות וכותרות תחתונות ומשתני טקסט.

יצירת אפקט "Page x of y" שבו x הוא העמוד הנוכחי ו-y הוא מספר העמודים הכולל.

הוסף סמן Current Page Number עבור x, והוסף את משתנה הטקסט Last Page Number עבור y (בחר Type‏ ‏> Text Variables‏ ‏> Insert Variable‏ ‏> Last Page Number).

יצירת מעבר בכתבה מסוג "Continued on page x"‏.‏

ראה הוספת מספרי עמודים אוטומטיים למעברים בכתבה.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת