גלישת טקסט סביב אובייקטים

ניתן לגרום לטקסט לגלוש סביב כל אובייקט, כולל מסגרות טקסט, גרפיקה מיובאת ואובייקטים שתצייר ב- InDesign. בשעת החלה של גלישת טקסט סביב אובייקט, InDesign יוצר אוטומטית גבול מסביב לאובייקט לצורך ריווח בין האובייקט לבין הטקסט. האובייקט שהטקסט גולש מסביבו נקרא אובייקט עם גלישה. גלישת טקסט מכונה גם טקסט מסביב.

זכור שאפשרויות גלישת הטקסט חלות על האובייקט שסביבו הטקסט גולש, ולא על הטקסט עצמו. כל שינוי בגבול הגלישה יישאר אם תזיז את האובייקט עם הגלישה בסמוך למסגרת טקסט אחרת.

גלישת טקסט סביב אובייקטים פשוטים

 1. להצגת החלונית Text Wrap, בחר Window >‏ Text Wrap.
 2. באמצעות הכלי Selection  או הכלי Direct Selection , בחר באובייקט שברצונך שהטקסט יגלוש סביבו.
 3. בחלונית Text Wrap, לחץ על צורת הגלישה הרצויה.

  Wrap Around Bounding Box 

  יצירת גלישת טקסט בצורת מלבן, שרוחבו וגובהו נקבעים על-ידי התיבה התוחמת של האובייקט שנבחר, כולל כל מרחקי ההסטה שתציין.

  Wrap Around Object Shape 

  מכונה גם הקפת טקסט לפי קו מתאר, יצירת גבול גלישת טקסט שצורתו זהה לזו של המסגרת שבחרת (בתוספת או בניכוי מרחקי ההסטה שצוינו).

  Wrap Around Bounding Box
  האפשרות Wrap Around Bounding Box (משמאל) בהשוואה לאפשרות Wrap Around Object Shape (מימין)

  Jump Object 

  האפשרות מונעת מהטקסט להופיע במרווח הקיים מימין ומשמאל למסגרת.

  Jump To Next Column  

  האפשרות מצמידה את הפסקה שמסביב לאובייקט לראש הטור הבא או לראש המסגרת הבאה.

 4. מהתפריט Wrap To, ציין אם הגלישה תחול על צד מוגדר (כגון צד ימין או האזור הרחב ביותר) או לעבר או הרחק מהשידרה. ‏(אם אינך רואה את התפריט Wrap To, בחר Show Options מתפריט החלונית Text Wrap).

  אפשרות זו זמינה רק אם בחרת באפשרות Wrap Around Bounding Box או Wrap Around Object Shape.

  אפשרויות בתפריט Wrap To
  אפשרויות בתפריט Wrap To

  A. צד ימין וצד שמאל B. הצד הפונה לשידרה C. הצד הרחוק מהשידרה 
 5. ציין ערכי הסטה. ערכים חיוביים מרחיקים את הגלישה מהמסגרת. ערכים שליליים מקרבים את הגלישה למסגרת.

אם אינך מצליח לגרום לטקסט לגלוש סביב תמונה, ודא שהאפשרות Ignore Text Wrap לא נבחרה עבור מסגרת הטקסט שהטקסט אינו גולש סביבה. כמו כן, אם נבחרה האפשרות Text Wrap Only Affects Text Beneath בהעדפות Composition, ודא שמסגרת הטקסט נמצאת מתחת לאובייקט שסביבו ברצונך לבצע גלישת טקסט.

מסגרות טקסט בקבוצה אינן מושפעות מגלישת טקסט שתחיל על הקבוצה.

הערה:

לקביעת אפשרויות ברירת מחדל לכל האובייקטים החדשים, בטל את הבחירה בכל האובייקטים, ולאחר מכן שנה את הגדרות גלישת הטקסט.

גלישת טקסט סביב תמונות שיובאו

לגלישת טקסט סביב תמונה שיובאה, שמור את נתיב המסיכה ביישום שבו יצרת את התמונה, במידת האפשר. כשתמקם את הגרפיקה ב- InDesign, בחר באפשרות Apply Photoshop Clipping Path בתיבת הדו-שיח Image Import Options.

 1. להצגת החלונית Text Wrap, בחר Window >‏ Text Wrap.
 2. בחר תמונה מיובאת, ובחלונית Text Wrap, לחץ על Wrap Around Object Shape .
 3. ציין ערכי הסטה. ערכים חיוביים מרחיקים את הגלישה מהמסגרת. ערכים שליליים מקרבים את הגלישה למסגרת.
 4. בחר Show Options מתפריט החלונית Text Wrap כדי להציג אפשרויות נוספות.
 5. בתפריט Type, בחר אפשרות קו מתאר:

  Bounding Box

  גורמת לגלישת טקסט לפי המלבן הנוצר על-ידי הגובה והרוחב של התמונה.

  Detect Edges

  יוצרת גבול בעזרת איתור קצוות אוטומטי. ‏(לשינוי איתור קצוות, בחר באובייקט ובחר Object >‏ Clipping Path >‏ Options.)

  Alpha Channel

  יוצרת גבול מערוץ אלפא שנשמר יחד עם התמונה. אם אפשרות זו אינה זמינה, סימן שלא נשמרו ערוצי אלפא עם התמונה. InDesign מזהה את שקיפות ברירת המחדל ב- Adobe Photoshop (תבנית לוח השח) כערוץ אלפא. אחרת, עליך להשתמש ב- Photoshop למחיקת הרקע, או כדי ליצור ולשמור ערוץ אלפא אחד או יותר יחד עם התמונה.

  Photoshop Path

  יוצרת גבול מנתיב שנשמר יחד עם התמונה. בחר באפשרות Photoshop Path ובחר נתיב בתפריט Path. אם האפשרות Photoshop Path אינה זמינה, סימן שלא נשמרו נתיבים בשם יחד עם התמונה.

  Graphic Frame

  יצירת הגבול לפי המסגרת הכוללת את האובייקט.

  Same As Clipping

  הפקת את הגבול מנתיב המסיכה של התמונה שיובאה.

 6. כדי שהטקסט יופיע בתוך "חורים" בתמונה, כגון בתוך החלל של צמיג, בחר באפשרות Include Inside Edges.
ביטול האפשרות Include Inside Edges (מימין) והפעלתה (משמאל)
ביטול האפשרות Include Inside Edges (מימין) והפעלתה (משמאל)

יצירת גלישת טקסט מהופכת

 1. השתמש בכלי Selection  או בכלי Direct Selection  כדי לבחור אובייקט, כגון נתיב מורכב, שיאפשר גלישת טקסט בתוכו.
 2. להצגת החלונית Text Wrap, בחר Window >‏ Text Wrap.
 3. החל גלישת טקסט על אובייקט ובחר באפשרות Invert. האפשרות Invert משמשת בדרך-כלל יחד עם האפשרות Object Shape של גלישת טקסט.
גלישת טקסט מסוג Object Shape (משמאל) ולאחר בחירה באפשרות Invert (מימין)
גלישת טקסט מסוג Object Shape (משמאל) ולאחר בחירה באפשרות Invert (מימין)

שינוי הצורה של גלישת טקסט

 1. השתמש בכלי Direct Selection כדי לבחור אובייקט שחלה עליו גלישת טקסט. אם גבולות גלישת הטקסט הם באותה צורה כמו של האובייקט, הגבולות יונחו על גבי האובייקט.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לשינוי המרחק בין הטקסט לאובייקט עם הגלישה בצורה אחידה, ציין ערכי הסטה בחלונית Text Wrap.
  • כדי לערוך את גבולות גלישת הטקסט, השתמש בכלי Pen ובכלי Direct Selection.
עריכת גבולות גלישת טקסט
עריכת גבולות גלישת טקסט

אם משנים ידנית את הצורה של נתיב גלישת טקסט, האפשרות User-Modified Path נבחרת בתפריט Type ונשארת לא זמינה בתפריט. הדבר מציין שנתיב הצורה השתנה.

הערה:

אם ברצונך להשתמש בנתיב המסיכה המקורי במקום בגבולות גלישת הטקסט שנערכו, בחר באפשרות Same As Clipping בתפריט Type בחלונית Text Wrap.

החלת גלישת טקסט על פריטי עמוד מאסטר

אם בוחרים באפשרות Apply To Master Page Only, יש לדרוס פריט בעמוד אב בעמוד שבמסמך כדי לגרום לטקסט לגלוש סביבו. אם אפשרות זו אינה מסומנת, הטקסט בעמוד המאסטר ובעמוד המסמך יכול לגלוש סביב פריטים בעמוד המאסטר מבלי לדרוס פריטים בעמוד המאסטר.

 1. בחר באובייקט בעמוד המאסטר.
 2. בתפריט החלונית Text Wrap, סמן או בטל את הסימון באפשרות Apply To Master Page Only.

אפשרות זו זמינה רק כשאובייקט בעמוד מאסטר נבחר והוחלה עליו גלישה.

גלישת טקסט סביב אובייקטים מעוגנים

אם תחיל גלישת טקסט על אובייקט מעוגן, הגלישה תשפיע על שורות הטקסט בכתבה שאחרי סמן העיגון. עם זאת, הגלישה לא תשפיע על שורת הטקסט הכוללת את סמן העיגון או על השורות שלפניה.

בעת הדבקת אובייקט כאובייקט בתוך שורה, גבולות גלישת הטקסט סביבו נשמרים.

ביטול גלישת טקסט בשכבות מוסתרות

בשעת הסתרת שכבה הכוללת אובייקט עם גלישת טקסט, מסגרות הטקסט בשכבות אחרות מקיפות את האובייקט, אלא אם כן תבחר באפשרות Suppress Text Wrap When Layer Is Hidden בתיבת הדו-שיח Layer Options. אם אפשרות זו מסומנת, הסתרת שכבה עלולה לגרום לארגון מחדש של הטקסט ביתר השכבות.

 1. בחלונית Layers, לחץ פעמיים על השכבה הכוללת את האובייקט עם גלישת הטקסט.
 2. בחר באפשרות Suppress Text Wrap When Layer Is Hidden.

יישור טקסט ליד אובייקטים עם גלישת טקסט

כשמציינים כיצד טקסט מיושר ליד אובייקטים עם גלישת טקסט, השינוי חל על כל המסמך.

 1. בחר Edit >‏ Preferences >‏ Composition (‏Windows) או InDesign >‏ Preferences >‏ Composition (‏Mac OS).
 2. בחר אחת מהפעולות הבאות ולחץ על OK:

  Justify Text Next To An Object

  יישור טקסט הגולש סביב אובייקטים ומפריד טור טקסט. הגדרה זו מופעלת רק כשגלישת הטקסט קוטעת לגמרי שורות טקסט, כך שכל שורה מפוצלת לשני חלקים או יותר.

  הערה:

  טקסט סמוך לאובייקט מיושר לצד השמאלי או העליון של האובייקט כשהיישור מוגדר כ- Align Left, לצד הימני או התחתון של האובייקט כשהיישור מוגדר כ- Align Right, או מיושר באופן שווה לשני הצדדים כשהיישור מוגדר כ- Full Justify.

  Justify Text Next To An Object
  Justify Text Next To An Object

  Skip By Leading

  מזיזה את הטקסט הגולש לרווח הקבוע הזמין הבא מתחת לאובייקט שהטקסט גולש סביבו. אם לא תבחר באפשרות זו, שורות הטקסט עלולות לדלג מתחת לאובייקט באופן שימנע מהטקסט להתיישר עם הטקסט בטורים סמוכים או במסגרות טקסט סמוכות. בחירה באפשרות זו שימושית במיוחד כשברצונך לוודא שהטקסט מתיישר עם רשת קווי הבסיס.

  Text Wrap Only Affects Text Beneath

  טקסט המוערם מעל לאובייקט עם הגלישה אינו מושפע מגלישת הטקסט. סדר הערימה נקבע לפי מיקום השכבה בחלונית Layers ולפי הסדר של האובייקטים בשכבה.

התעלמות מגלישת טקסט במסגרת טקסט

במקרים מסוימים תרצה לבטל את גלישת הטקסט במסגרת טקסט. לדוגמה, ייתכן שתרצה שמסגרת טקסט אחת תגלוש סביב תמונה, אך שמסגרת טקסט אחרת תופיע בתוך התמונה.

 1. בחר במסגרת הטקסט, ולאחר מכן בחר Object >‏ Text Frame Options.
 2. בחר באפשרות Ignore Text Wrap ולחץ על OK.