למד מה לעשות אם InDesign CC לא מופעל או מתרסק כאשר אתה מנסה להשתמש בכלי 'סוג'.

בעיה

אם מסמך ה-InDesign CC משתמש בגופנים בעלי תווים מיוחדים בשם הגופן, InDesign עלול להתרסק בעת ההפעלה או בעת השימוש בכלי 'סוג'.  

עבור על הפתרונות הבאים לפי הסדר. עצור כשאתה מסוגל להתחיל בהצלחה את InDesign CC או להשתמש בכלי 'סוג'. אם אתה עדיין נתקל בבעיות, צור קשר.

עדכון של InDesign

התקן את העדכון האחרון של InDesign CC, דרך היישום שלCreative Cloud לשולחן העבודה או ישירות מתוך InDesign CC.

עדכון של InDesign
עדכון InDesign CC באמצעות היישום של Creative Cloud לשולחן העבודה

-או-

  • ב- InDesign CC, בחר עזרה > עדכונים.

התנתק מ-Creative Cloud והיכנס אליו

ההתנתקות מבטלת את ההפעלה של כל היישומים והשירותים המותקנים של Creative Cloud כולל InDesign, המשויכים ל-Adobe ID שלך במחשב זה. היישומים עדיין מותקנים, אבל הם כבר לא מחוברים לרישיון חוקי. היכנס שוב כדי להפעיל מחדש את הרישיון והפעל את InDesign ואת היישומים האחרים של Creative Cloud.

ניתן להתנתק ולהיכנס באמצעות היישום של Creative Cloud לשולחן העבודה. או שניתן להתנתק ולהיכנס שוב מתוך InDesign. התנתקות מאחד מהיישומים של Creative Cloud מבטלת את ההפעלה של כל יישומי Creative Cloud המשויכים ל-Adobe ID שלך במחשב זה.

יציאה
יציאה באמצעות היישום של Creative Cloud לשולחן העבודה

פתרון בעיות עם גופנים

הסר או השבת גופנים בעלי תווים מיוחדים בשמם, כגון Ithornët.

Mac OS

הפעלה במצב הפעלה סלקטיבית (Windows) או אתחול בטוח (Mac OS)

נסה להתחיל את InDesign CC או להשתמש בכלי 'סוג' בעת ריצה במצב 'התחלה סלקטיבית' (Windows) או מצב 'הפעלה בטוחה' (Mac OS). אם לא תהיה קריסה, ייתכן שקיימים תוכנה או שירות במחשב הגורמים להתנגשות עם InDesign CC.   

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת