SWF-bestanden invoegen

Meer informatie over hoe u SWF-bestanden invoegt en voorvertoont in Dreamweaver en SWF-bestandseigenschappen instelt.

Voordat u Dreamweaver gaat gebruiken om inhoud in te voegen die met Adobe CC is gemaakt, moet u vertrouwd zijn met de volgende verschillende bestandstypen:

FLA-bestand (.fla)

Het bronbestand voor elk project, gemaakt in het Flash-ontwerpgereedschap. Dit type bestand kan alleen worden geopend in Flash (niet in Dreamweaver of in een browser). U kunt het FLA-bestand openen in Flash en het vervolgens publiceren als SWF- of SWT-bestand dat in browsers kan worden gebruikt.

SWF-bestand (.swf)

Een gecompileerde versie van het FLA-bestand (.fla) die is geoptimaliseerd voor weergave op het web. Dit bestand kan worden afgespeeld in een browser en bekeken in Dreamweaver, maar het kan niet worden bewerkt in Flash.

FLV-bestand (.flv)

Een videobestand dat gecodeerde audio- en videogegevens bevat die via Flash® Player kunnen worden afgespeeld. Als u bijvoorbeeld een QuickTime- of Windows Media-videobestand hebt, gebruikt u een coderingsprogramma (zoals Flash® Video Encoder of Sorensen Squeeze) om het videobestand te converteren naar een FLV-bestand. Ga voor meer informatie naar het Video Technology Center op www.adobe.com/go/flv_devcenter_nl.

SWF-bestanden invoegen en voorvertonen

Gebruik Dreamweaver om SWF-bestanden aan een pagina toe te voegen en een voorvertoning ervan weer te geven in een document of browser. U kunt ook eigenschappen voor SWF-bestanden instellen in de eigenschappencontrole.

Een SWF-bestand invoegen

 1. Plaats in de ontwerpweergave van het documentvenster de invoegpositie op de plaats waar u de inhoud wilt invoegen en ga vervolgens op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer in het deelvenster Invoegen de optie Flash SWF.
  • Selecteer Invoegen > HTML > Flash SWF.

   

 2. Selecteer een SWF-bestand (.swf) in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

  In het documentvenster wordt een tijdelijke SWF-aanduiding weergegeven.

 3. Sla het bestand op.

  Dreamweaver meldt dat twee afhankelijke bestanden, expressInstall.swf en swfobject_modified.js, worden opgeslagen in de map Scripts folder op uw site. Vergeet niet deze bestanden te uploaden wanneer u het SWF-bestand naar uw webserver uploadt. Browsers kunnen het SWF-bestand niet correct weergeven als u deze afhankelijke bestanden niet hebt geüpload.

  Opmerking:

  Microsoft Internet Information Server (IIS) verwerkt geen geneste objecttags. Voor ASP-pagina's gebruikt Dreamweaver bij het invoegen van SWF- of FLV-bestanden geneste object- of insluitingscode inplaats van geneste objectcode.

Downloadinformatie voor Flash Player bewerken

Wanneer u een SWF-bestand op een pagina invoegt, voegt Dreamweaver code in waarmee wordt gedetecteerd of de gebruiker over de juiste versie van Flash Player beschikt. Als dat niet het geval is, wordt op de pagina standaard alternatieve inhoud weergegeven waarmee de gebruiker wordt gevraagd om de meest recente versie te downloaden. U kunt deze alternatieve inhoud op elk moment wijzigen.

Deze procedure is ook van toepassing op FLV-bestanden.

Opmerking:

Als een gebruiker niet over de vereiste versie beschikt, maar wel over Flash Player 6.0 r65 of later, wordt een installatieoptie voor Flash Player weergegeven. Als de gebruiker dit installatieprogramma niet accepteert, wordt de alternatieve inhoud op de pagina weergegeven.

 1. Selecteer het SWF-bestand of FLV-bestand in de ontwerpweergave van het documentvenster.
 2. Klik op het oogje op de tab van het SWF- of FLV-bestand.
  Opmerking:

  U kunt ook op Ctrl + ] drukken om naar de weergave van alternatieve inhoud te schakelen. Als u naar de SWF/FLV-weergave wilt teruggaan, drukt u op Ctrl + [ totdat alle alternatieve inhoud is geselecteerd. Druk vervolgens nogmaals op Ctrl + [.

 3. Bewerk de inhoud zoals u elke andere inhoud in Dreamweaver bewerkt.
  Opmerking:

  U kunt SWF- of FLV-bestanden niet als alternatieve inhoud toevoegen.

 4. Klik opnieuw op het oogje om naar de weergave van het SWF- of FLV-bestand terug te gaan.

Voorvertoning van SWF-bestanden in het documentvenster weergeven

 1. Klik in het documentvenster op de tijdelijke aanduiding van het SWF-bestand om de inhoud te selecteren.
 2. Klik in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) op de knop Afspelen. Klik op Stoppen om het voorbeeld te beëindigen. U kunt ook een voorbeeld van het SWF-bestand in de browser bekijken door op F12 te drukken.
  Opmerking:

  Als u alle SWF-bestanden op een pagina wilt bekijken, drukt u op Ctrl+Alt+Shift+P (Windows) of Command+Option+Shift+P (Macintosh). Alle SWF-bestanden zijn ingesteld op Afspelen.

Eigenschappen van SWF-bestanden instellen

U kunt eigenschappen voor SWF-bestanden instellen via de eigenschappencontrole. De eigenschappen zijn ook toepasbaar op Shockwave-films.

 1. Selecteer een SWF-bestand of Shockwave-film en stel de opties in de eigenschappencontrole (Venster > Eigenschappen) in. Als u alle eigenschappen wilt zien, klikt u op de uitbreidingspijl in de rechterbenedenhoek van de eigenschappencontrole.

  ID

  Geeft een unieke id voor het SWF-bestand op. Typ een id in het tekstvak zonder label helemaal links in de eigenschappencontrole. Vanaf Dreamweaver CS4 is een unieke id verplicht.

  B en H

  De breedte en hoogte van de film in pixels.

  Bestand

  Het pad naar het SWF- of Shockwave-bestand. Klik op het mappictogram om naar een bestand te bladeren of typ een pad.

  Bron

  Bepaalt het pad naar het brondocument (het FLA-bestand) als Dreamweaver en Flash beide op uw computer zijn geïnstalleerd. Als u een SWF-bestand wilt bewerken, werkt u het brondocument van de film bij.

  Achtergrond

  Hiermee wordt een achtergrondkleur voor het filmgebied opgegeven. Deze kleur wordt ook weergegeven als de film niet wordt afgespeeld (tijdens het laden en na het afspelen).

  Bewerken

  Hiermee start u Flash zodat u een FLA-bestand kunt bijwerken (een bestand dat is gemaakt in het hulpprogramma voor het maken van Flash-objecten). Deze optie is uitgeschakeld als Flash niet op uw computer is geïnstalleerd.

  Klasse

  Hiermee kunt u een CSS-klasse op de film toepassen.

  Lus

  Hiermee laat u de film continu afspelen. Wanneer Lus niet is geselecteerd, wordt de film eenmaal afgespeeld en daarna gestopt.

  Automatisch afspelen

  Als deze optie is geselecteerd, wordt de film automatisch afgespeeld als de pagina wordt geladen.

  V-ruimte en H-ruimte

  Hiermee bepaalt u het aantal pixels witruimte boven, onder en aan weerszijden van de film.

  Kwaliteit

  Hiermee wordt anti-aliasing beheerd tijdens het afspelen van de film. Bij hoge instellingen verbetert de weergave van een film. Voor hoge instellingen hebben films echter een snellere processor nodig om correct op het scherm te worden weergegeven. Bij Laag heeft snelheid voorrang op weergave, terwijl bij Hoog de weergave belangrijker is dan de snelheid. Bij Automatisch laag heeft snelheid voorrang, maar wordt het uiterlijk verbeterd wanneer dat mogelijk is. Met Automatisch hoog worden beide kwaliteiten in eerste instantie gelijkmatig benadrukt, maar wordt zo nodig uiterlijk opgeofferd in het voordeel van snelheid.

  Schalen

  Hiermee wordt bepaald hoe de film past in de afmetingen die zijn ingesteld in de tekstvakken voor breedte en hoogte. Met Standaardinstelling wordt de hele film weergegeven.

  Uitlijnen

  Hiermee wordt bepaald hoe de film wordt uitgelijnd op de pagina.

  Wmode

  Hiermee stelt u de parameter Wmode voor het SWF-bestand zo in dat conflicten met DHTML-elementen, zoals Spry-widgets, worden vermeden. De standaardwaarde is Dekking, waarbij DTHML-elementen over SWF-bestanden heen in een browser worden weergegeven. Selecteer de optie Transparant als het SWF-bestand transparanties bevat en u DHTML-elementen daarachter wilt weergeven. Selecteer de optie Venster om de parameter Wmode uit de code te verwijderen zodat het SWF-bestand boven andere DHTML-elementen wordt weergegeven.

  Afspelen

  Hiermee speelt u de film af in het venster Document.

  Parameters

  Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin u extra parameters kunt invoeren die aan de film moeten worden doorgegeven. De film moet geschikt zijn voor deze aanvullende parameters.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account