Gebruik de instellingen van uw Dreamweaver-site op meerdere apparaten en productversies opnieuw door ze als XML-bestanden te exporteren en importeren.

Wanneer u een site definieert, slaat Dreamweaver de informatie van deze site op in zijn bestanden.

Als u aan uw site wilt werken op een andere computer, kunt u de sitegegevens (site-instellingen) exporteren naar een XML-bestand en dit bestand vervolgens importeren in een andere Dreamweaver-installatie. 

U kunt uw site-instellingen exporteren als een XML-bestand dat u later kunt importeren in Dreamweaver. Door sites te exporteren of importeren, kunt u site-instellingen overbrengen naar andere computers of productversies, site-instellingen delen met andere gebruikers en een back-up van de site-instellingen maken.

Opmerking:

U kunt met de functie voor importeren en exporteren geen sitebestanden importeren of exporteren. Met deze functie kunt u alleen site-instellingen importeren of exporteren, zodat u sites niet opnieuw hoeft te maken in Dreamweaver en dus tijd kunt besparen. Zie Een lokale versie van uw site instellen voor meer informatie over het maken van een nieuwe site in Dreamweaver.

Scenario's waarin het handig of verstandig is om site-instellingen te importeren of te exporteren

 • Exporteer uw site-instellingen regelmatig, zodat u een reservekopie hebt als er iets met de site gebeurt.
 • Als u een site hebt opgezet en er vervolgens met meerdere personen aan werkt, kunt u de site-instellingen exporteren en vervolgens importeren op de verschillende computers.

Uw site-instellingen exporteren

 1. Selecteer Site > Sites beheren.

 2.  Selecteer een of meer sites waarvan u de instellingen wilt exporteren en klik op het pictogram Exporteren.

  • Als u meer dan één site wilt selecteren, houdt u Control (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt terwijl u op de sites klikt.
  • Als u een reeks sites wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op de eerste en laatste site in de reeks klikt.
 3. Als u externe-serververbindingen hebt gemaakt met een gebruikersnaam en wachtwoord, vraagt Dreamweaver u vervolgens of u een reservekopie wilt maken van de site-instellingen voor uzelf of instellingen met anderen wilt delen.

  Als u voor uzelf een reservekopie van uw site-instellingen wilt maken, selecteert u Ik wil een reservekopie maken van mijn instellingen en klikt u op OK.

  Dreamweaver slaat de aanmeldingsgegevens voor de externe server op, zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord, maar ook de lokale padgegevens.

  Als u uw instellingen wilt delen met andere gebruikers, selecteert u Ik wil instellingen delen met andere gebruikers en klikt u op OK. Dreamweaver slaat geen informatie op die niet werkt voor andere gebruikers, zoals uw aanmeldingsgegevens voor de externe server en lokale paden.

  Opties voor het exporteren van site-instellingen
  Opties voor het exporteren van site-instellingen

 4. Blader voor elke site waarvan u de instellingen wilt exporteren naar een locatie waar u het sitebestand wilt opslaan en klik op Opslaan. (Dreamweaver slaat de instellingen van elke site op als een XML-bestand, met de bestandsextensie .ste.)
 5. Klik op Gereed.

  Opmerking:

  Sla het *.ste-bestand op in de hoofdmap van uw site of op het bureaublad zodat u het gemakkelijk kunt vinden. Als u niet meer weet waar u het bestand hebt opgeslagen, zoekt u op uw computer naar bestanden met de extensie *.ste.

Site-instellingen importeren

 1. Selecteer Site > Sites beheren.

 2. Klik op Site importeren

 3. Blader naar een of meer sites (gedefinieerd in bestanden met de bestandsextensie .ste) waarvan u de instellingen wilt importeren en selecteer de sites.

  Als u meer dan één site wilt selecteren, houdt u Control (Windows) of Command (Macintosh) ingedrukt terwijl u op de .ste-bestanden klikt. Als u een reeks sites wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op het eerste en laatste bestand in de reeks klikt.

 4. Klik op Openen en vervolgens op Gereed.

  Als Dreamweaver de site-instellingen heeft geïmporteerd, worden de sitenamen weergegeven in het dialoogvenster Sites beheren.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid