Een aantal juridische termen komt regelmatig voor wanneer we het hebben over stockafbeeldingen en -video's. Als je deze begrijpt, bespaar je jezelf tijd en moeite.

Juridische terminologie en het belang van het auteursrecht

Dit zijn de rechtsgebieden die bepalen of Adobe een licentie voor inhoud kan verkopen:

  • Privacy-/publiciteitsrechten
  • Handelsmerk/handelsimago
  • Auteursrecht
  • Creative Commons

Hieronder zie je een overzicht van de betekenis van de afzonderlijke gebieden.

Privacyrecht en publiciteitsrecht

Privacyrecht betekent precies wat het zegt: het recht van een persoon om met rust te worden gelaten. Dit is een fundamenteel recht in landen over de hele wereld, hoewel de wetten ter bescherming van dit recht verschillend kunnen zijn. Op dezelfde manier zorgt het publiciteitsrecht ervoor dat een persoon het recht heeft om het commerciële gebruik van zijn of haar naam en gelijkenis zelf te beheren.

Als het gaat de verkoop van stocklicenties, betekenen het privacy- en publiciteitsrecht dat je toestemming moet hebben in de vorm van een ondertekende afstandsverklaring van het portretrecht voor elke herkenbare persoon. Indien van toepassing heb je ook een ondertekende afstandsverklaring van het eigendomsrecht nodig van de eigenaar van de privé-eigendommen die staan afgebeeld in je inhoud. Bij twijfel moet je altijd zorgen voor een afstandsverklaring van het portret- of eigendomsrecht voor het commerciële gebruik van een herkenbare persoon, plaats of voorwerp in jouw inhoud. Zie de vereisten voor afstandsverklaringen van het portretrecht en afstandsverklaringen van het eigendomsrecht voor meer informatie.

Handelsmerken en handelsimago

Een handelsmerk is een aantal woorden, een logo of een symbool waaraan een bedrijf, merk of producten en services kunnen worden herkend. Een handelsimago is een soort handelsmerk dat in het algemeen verwijst naar het uiterlijk of ontwerp van de verpakking of het product zelf.

Een handelsimago kan bestaan uit een kenmerkende vorm of kleur. Zo zijn het woord 'UPS', de slogans 'What can brown do for you?' en 'United Problem Solvers', het logo van het UPS-schild en de specifieke bruine kleur van de uniformen van hun bezorgers en hun vrachtwagens allemaal handelsmerken van United Parcel Service, Inc. (UPS).

We kunnen geen inzendingen accepteren die een handelsmerk of handelsimago afbeelden. Let er dus op dat je dergelijke handelsmerksymbolen of -voorwerpen volledig verwijdert of wist. Gedeeltelijke verwijdering van een handelsmerk of logo is geen aanvaardbare vervanging voor de volledige verwijdering van handelsmerken of logo’s uit inhoud die je indient. Raadpleeg Bekende beperkingen voor afbeeldingen voor meer voorbeelden van algemene onderwerpen die worden beschermd door een handelsmerk of andere intellectuele eigendomswetten.

Auteursrecht

Met auteursrecht wordt alles beschermd dat wordt beschouwd als een uitdrukking van een idee op tastbare media, zoals een gedicht, architectuurontwerp, foto, video of schilderij. Ondertekenaars van de Conventie van Bern, die uit meer dan 100 landen bestaat, doen op vergelijkbare manier hun best om het auteursrecht te beschermen.

Een eigenaar van werk dat valt onder het auteursrecht heeft de exclusieve rechten om dat werk te distribueren, reproduceren, in het openbaar uit te voeren en te wijzigen. De eigenaar kan ook enkele of al deze rechten verlenen aan klanten.

Door inhoud in te dienen bij Adobe Stock, beloof je ons dat je de inhoud zelf bezit of een licentie voor het auteursrecht hebt. Je geeft je inhoud in licentie aan Adobe op basis van een uploadovereenkomst of een licentieovereenkomst voor de inhoud, zoals de Adobe Stock-bijdragersovereenkomst. Vervolgens verkopen we een licentie voor de inhoud aan klanten via onze gebruiksvoorwaarden of specifieke licentieovereenkomsten voor downloads/ondernemingen. Zie Gebruik van je inhoud voor meer informatie.

Wanneer we afbeeldingen en video's beoordelen, houden we goed in de gaten of de ingediende inhoud een kopie is van het werk van iemand anders, hoewel er geen officiële afspraak bestaat over in welke mate een afbeelding mag lijken op bestaand werk waarop auteursrecht rust. Als je denkt dat inhoud van een bijdrager een inbreuk vormt op jouw auteursrecht, stuur ons dan een claim wegens inbreuk op intellectuele eigendom. Zie Gebruik van je inhoud voor meer informatie.

Creative Commons-licenties en publiek domein

Creative Commons-licenties worden gebruikt door makers van inhoud die het recht willen verlenen om een werk dat ze hebben gemaakt te delen, te gebruiken of te wijzigen. Er zijn verschillende soorten Creative Commons-licenties. Het meest relevant hier is Creative Commons Zero (CC0), die het auteursrecht van de maker van de inhoud overdraagt aan het publieke domein.

Inhoud in het publieke domein wordt niet beschermd door het auteursrecht. Gewoonlijk komt dit omdat het auteursrecht is verlopen, het type werk is uitgesloten van auteursrechtbescherming of de maker het werk opzettelijk in het publieke domein heeft geplaatst. 

Bij werken in het publieke domein of Creative Commons Zero-werken ontbreekt alleen een auteursrecht voor het werk zelf. Er kan nog steeds intellectuele eigendom zijn afgebeeld in het werk, met inbegrip van een model of eigendom. Het auteursrecht van een foto van een persoon die een fles Coca-Cola vasthoudt, kan bijvoorbeeld zijn overgedragen aan het publieke domein, maar het logo van Coca-Cola, de vorm van de fles en het portret van de persoon mogen niet zo maar commercieel worden gebruikt.

NASA-afbeelding en bewerkte NASA-afbeelding
Een NASA-afbeelding (1) en een bewerkte NASA-afbeelding die wordt geaccepteerd als stockafbeelding (2)

In het algemeen accepteren we geen Creative Commons Zero-inhoud (CC0) of inhoud uit het publieke domein die naar de website van Adobe Stock wordt geüpload. Bewerkte NASA-afbeeldingen kunnen hierop echter een uitzondering vormen. We kunnen inhoud die NASA-beelden uit het publieke domein bevat, accepteren als de inhoud geen NASA-handelsmerk of gelijkenis van een astronaut of andere personen bevat en is gebruikt om een zichtbaar nieuw visueel werk te creëren. In de bovenstaande afbeelding is een NASA-afbeelding (1) bijvoorbeeld gebruikt om een nieuwe afbeelding (2) te maken die duidelijk verschilt van het origineel.

Opmerking:

Dit artikel dient uitsluitend ter informatie en is geen juridisch advies of een vervanging van advies. Bovendien kan het een al dan niet volledig inzicht geven in alle toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten in jouw inhoud, afhankelijk van de context. Vraag juridisch advies over specifieke juridische kwesties.