Juridische termen en informatie over auteursrecht

Lees de belangrijkste termen die je moet kennen voordat je inhoud naar Adobe Stock verzendt. 

Privacyrecht en publiciteitsrecht 

Het privacyrecht is het recht van een persoon om met rust gelaten te worden en het publiciteitsrecht is het recht van een persoon om het commerciële gebruik van hun naam en beeltenis te controleren.

Publiciteits- en privacyrechten houden in dat, voordat je inhoud indient die een identificeerbare persoon of stem bevat, je hun toestemming krijgt in de vorm van een ondertekende afstandsverklaring van het portretrecht. Als dat relevant is, moet je ook een ondertekende afstandsverklaring van het eigendomsrecht hebben van de eigenaar van een eigendom of voorwerp dat in jouw inhoud wordt weergegeven. (De regels zijn anders zijn voor illustratieve redactionele inhoud,)

Handelsmerken en handelsimago 

Een handelsmerk is een aantal woorden, een logo of een symbool waaraan een bedrijf, merk, product of service exclusief kan worden herkend.Een handelsimago is een soort handelsmerk dat verwijst naar het uiterlijk of ontwerp van een product of de verpakking ervan.

Een handelsimago kan bestaan uit een kenmerkende vorm of kleur. Het logo van het UPS-schild en de specifieke bruine kleur van de uniformen van UPS-bezorgers worden bijvoorbeeld allemaal beschouwd als handelsimago van United Parcel Service, Inc.

Adobe Stock accepteert geen inhoud die handelsmerken of handelsimago's weergeeft, dus zorg ervoor dat je alle handelsmerksymbolen of -voorwerpen uit je foto's, video's en andere inzendingen verwijdert. (De regels zijn anders zijn voor illustratieve redactionele inhoud,)

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt alles wat een uitdrukking is van een idee op tastbare media, zoals een gedicht, architectuurontwerp, foto, video of schilderij. Een persoon die een auteursrechtelijk beschermd werk bezit, heeft de exclusieve rechten om dit te verspreiden, te reproduceren, in het openbaar uit te voeren en te wijzigen, of om sommige of al deze rechten aan klanten te verlenen.

Door inhoud in te dienen bij Adobe Stock, beloof je ons dat je de inhoud zelf bezit of een licentie voor het auteursrecht hebt. Je geeft voor jouw inhoud een licentie aan Adobe op basis van de overeenkomst voor Adobe Stock-bijdragers en we zullen de inhoud vervolgens in licentie geven aan Adobe Stock-klanten via onze gebruiksvoorwaarden of specifieke download-/ondernemingslicentieovereenkomsten. Meer informatie 

Wanneer we ingezonden afbeeldingen en video's beoordelen, weigeren we alles waarvan we weten dat het een kopie is van het werk van iemand anders. Helaas kunnen we onmogelijk elk auteursrechtelijk beschermd werk ter wereld kennen. Als je denkt dat inhoud van een Adobe Stock-bijdrager een inbreuk vormt op jouw auteursrecht, stuur ons dan een claim wegens inbreuk op intellectuele eigendom. Meer informatie

Op dit moment accepteren we geen inzendingen van inhoud uit het publieke domein. 

Opmerking:

Dit artikel dient uitsluitend ter informatie en is geen juridisch advies of een vervanging van advies. Bovendien kan het een al dan niet volledig inzicht geven in alle toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten in jouw inhoud, afhankelijk van de context. Vraag juridisch advies over specifieke juridische kwesties. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account