Juridische terminologie en auteursrecht

Een aantal juridische termen komt regelmatig voor wanneer we het hebben over stockafbeeldingen en -video's. Als je deze begrijpt, bespaar je jezelf tijd en moeite.

Juridische terminologie en het belang van het auteursrecht

Dit zijn de rechtsgebieden die bepalen of Adobe een licentie voor inhoud kan verkopen:

  • Privacy-/publiciteitsrechten
  • Handelsmerk/handelsimago
  • Auteursrecht

Hieronder zie je een overzicht van de betekenis van de afzonderlijke gebieden.

Privacyrecht en publiciteitsrecht

Privacyrecht betekent precies wat het zegt: het recht van een persoon om met rust te worden gelaten. Dit is een fundamenteel recht in landen over de hele wereld, hoewel de wetten ter bescherming van dit recht verschillend kunnen zijn. Op dezelfde manier zorgt het publiciteitsrecht ervoor dat een persoon het recht heeft om het commerciële gebruik van zijn of haar naam en gelijkenis zelf te beheren.

Als het gaat de verkoop van stocklicenties, betekenen het privacy- en publiciteitsrecht dat je toestemming moet hebben in de vorm van een ondertekende afstandsverklaring van het portretrecht voor elke herkenbare persoon. Indien van toepassing heb je ook een ondertekende afstandsverklaring van het eigendomsrecht nodig van de eigenaar van de privé-eigendommen die staan afgebeeld in je inhoud. Bij twijfel moet je altijd zorgen voor een afstandsverklaring van het portret- of eigendomsrecht voor het commerciële gebruik van een herkenbare persoon, plaats of voorwerp in jouw inhoud. Zie de vereisten voor afstandsverklaringen van het portretrecht en afstandsverklaringen van het eigendomsrecht voor meer informatie.

Handelsmerken en handelsimago

Een handelsmerk is een aantal woorden, een logo of een symbool waaraan een bedrijf, merk of producten en services kunnen worden herkend. Een handelsimago is een soort handelsmerk dat in het algemeen verwijst naar het uiterlijk of ontwerp van de verpakking of het product zelf.

Een handelsimago kan bestaan uit een kenmerkende vorm of kleur. Zo zijn het woord 'UPS', de slogans 'What can brown do for you?' en 'United Problem Solvers', het logo van het UPS-schild en de specifieke bruine kleur van de uniformen van hun bezorgers en hun vrachtwagens allemaal handelsmerken van United Parcel Service, Inc. (UPS).

We kunnen geen inzendingen accepteren die een handelsmerk of handelsimago afbeelden. Let er dus op dat je dergelijke handelsmerksymbolen of -voorwerpen volledig verwijdert of wist. Gedeeltelijke verwijdering van een handelsmerk of logo is geen aanvaardbare vervanging voor de volledige verwijdering van handelsmerken of logo’s uit inhoud die je indient. Raadpleeg Bekende beperkingen voor afbeeldingen voor meer voorbeelden van algemene onderwerpen die worden beschermd door een handelsmerk of andere intellectuele eigendomswetten.

Auteursrecht

Met auteursrecht wordt alles beschermd dat wordt beschouwd als een uitdrukking van een idee op tastbare media, zoals een gedicht, architectuurontwerp, foto, video of schilderij. Ondertekenaars van de Conventie van Bern, die uit meer dan 100 landen bestaat, doen op vergelijkbare manier hun best om het auteursrecht te beschermen.

Een eigenaar van werk dat valt onder het auteursrecht heeft de exclusieve rechten om dat werk te distribueren, reproduceren, in het openbaar uit te voeren en te wijzigen. De eigenaar kan ook enkele of al deze rechten verlenen aan klanten.

Door inhoud in te dienen bij Adobe Stock, beloof je ons dat je de inhoud zelf bezit of een licentie voor het auteursrecht hebt. Je geeft je inhoud in licentie aan Adobe op basis van een uploadovereenkomst of een licentieovereenkomst voor de inhoud, zoals de Adobe Stock-bijdragersovereenkomst. Vervolgens verkopen we een licentie voor de inhoud aan klanten via onze gebruiksvoorwaarden of specifieke licentieovereenkomsten voor downloads/ondernemingen. Zie Gebruik van je inhoud voor meer informatie.

Wanneer we afbeeldingen en video's beoordelen, houden we goed in de gaten of de ingediende inhoud een kopie is van het werk van iemand anders, hoewel er geen officiële afspraak bestaat over in welke mate een afbeelding mag lijken op bestaand werk waarop auteursrecht rust. Als je denkt dat inhoud van een bijdrager een inbreuk vormt op jouw auteursrecht, stuur ons dan een claim wegens inbreuk op intellectuele eigendom. Zie Gebruik van je inhoud voor meer informatie.

Openbaar domein

Adobe Stock accepteert momenteel geen inzendingen met inhoud uit het openbare domein.

Opmerking:

Dit artikel dient uitsluitend ter informatie en is geen juridisch advies of een vervanging van advies. Bovendien kan het een al dan niet volledig inzicht geven in alle toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten in jouw inhoud, afhankelijk van de context. Vraag juridisch advies over specifieke juridische kwesties. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account