Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozwiązywanie problemów z programem Adobe Captivate Prime

 1. Podręcznik użytkownika produktu Captivate Prime
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Captivate Prime
  4. Zgodność usługi Captivate Prime z dyrektywą RODO
  5. Ułatwienia dostępu w usłudze Captivate Prime
  6. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczęcie pracy jako instruktor w systemie Captivate Prime
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog treści Captivate Prime
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne 
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Captivate Prime
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Konta partnerskie
  16. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  17. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  18. Gamifikacja
  19. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  20. Odznaki
  21. Motywy kolorystyczne
  22. Transkrypty ucznia
  23. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  24. Odtwarzacz Fluidic
  25. Komunikaty
  26. Szablony wiadomości e-mail
  27. Integracja Adobe Connect
  28. Ustawienia
  29. Powiadomienia
  30. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  31. Pierwsze kroki w roli Administratora
  32. Czyszczenie danych użytkowników
  33. Znaczniki
  34. Integracja systemu Captivate Prime z oprogramowaniem Slack
  35. Katalog treści Captivate Prime
  36. Role niestandardowe
  37. Etykiety katalogu
  38. Standard xAPI w aplikacji Captivate Prime
  39. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  40. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  41. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki Captivate Prime
  3. Integracja usługi Captivate Prime z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Captivate Prime
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Captivate Prime dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Standard xAPI w aplikacji Captivate Prime
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Captivate Prime dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w Captivate Prime
  19. Program Adobe Captivate Prime
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Captivate Prime
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Captivate Prime
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Captivate Prime wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Adobe Captivate Prime
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Captivate Prime
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Adobe Captivate Prime
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu.
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu.
  22. Brak przycisków opcji.
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Captivate Prime.

Ten dokument zawiera podstawowe wskazówki dotyczące rozwiązywania niektórych typowych problemów, jakie mogą występować podczas instalowania i używania programu Adobe Captivate Prime.

Nie można wykonać tych czynności

 1. Sprawdź połączenie z Internetem i ustawienia zapory.

 2. Na stronie Nauka społecznościowa wybierz opcję Nowy wpis, aby utworzyć wpis. Jeśli nie masz tablicy, najpierw utwórz tablicę.

 3. Wybierz dowolny z wyświetlonych przycisków tworzenia zawartości związanej z wpisami, na przykład Zrzut ekranu, Nagrywanie dźwięku, Nagrywanie wideo lub Galeria Captivate Prime. Nastąpi przekierowanie na stronę programu Adobe Captivate Prime, z której możesz go pobrać.

 4. Wymagane jest prawidłowe konto usługi Adobe Captivate Prime, na którym administrator włączył funkcję Nauka społecznościowa. Administrator mógł też wyłączyć funkcję pobierania przez przeglądarkę. Aby uzyskać więcej informacji o pobieraniu programu Adobe Captivate Prime, skontaktuj się z administratorem usługi Adobe Captivate Prime.

 1. Upewnij się, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe. Zobacz Wymagania systemowe programu Adobe Captivate Prime.

 2. Wyczyść wszelkie wcześniejsze instalacje programu Adobe Captivate Prime. Więcej informacji znajdziesz w artykule Czyszczenie poprzednich instalacji.

 3. Potencjalne błędy występujące w procesie instalacji opisano w artykule Lokalizacja dzienników aplikacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z administratorem programu Adobe Captivate Prime.

 1. Upewnij się, że pobrano i zainstalowano program Adobe Captivate Prime.

 2. Na stronie Nauka społecznościowa wybierz opcję Nowy wpis. Jeśli nie masz tablicy, utwórz tablicę. Wybierz dowolny z wyświetlonych przycisków obsługi wpisów, na przykład Zrzut ekranu, Nagrywanie dźwięku, Nagrywanie wideo lub Galeria Captivate Prime. Nastąpi przekierowanie na stronę, z której możesz uruchomić program Adobe Captivate Prime.

 3. Jeśli nie można uruchomić programu z menu Start systemu Windows lub Launchpada w systemie macOS X.

 1. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a zapora nie blokuje programu Adobe Captivate Prime.

 2. Upewnij się, że masz konto ucznia w usłudze Adobe Captivate Prime z włączoną funkcją Nauka społecznościowa.

 3. Jeśli nadal nie możesz się zalogować, zamknij i ponownie uruchom program Adobe Captivate Prime, po czym spróbuj jeszcze raz.

 4. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z administratorem usługi Adobe Captivate Prime.

 1. Upewnij się, że poprawnie podłączono kamerę internetową lub mikrofon do komputera i urządzenie działa.

 2. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze sterowniki kamery internetowej lub mikrofonu. Niektóre urządzenia wymagają specjalnych sterowników do poprawnego działania.

 3. Wyzeruj preferencje programu Adobe Captivate Prime, uruchom go ponownie i spróbuj jeszcze raz. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zerowanie preferencji aplikacji.

 4. Jeśli korzystasz z systemu macOS X Mojave 10.14, przyznaj programowi Adobe Captivate Prime dostęp do kamery internetowej lub mikrofonu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Konfigurowanie uprawnień do kamery internetowej lub mikrofonu w systemie OS X Mojave.

 1. Upewnij się, że masz konto ucznia w usłudze Adobe Captivate Prime, na którym administrator włączył funkcję Nauka społecznościowa.

 2. Wyzeruj preferencje programu Adobe Captivate Prime, uruchom go ponownie i spróbuj jeszcze raz. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zerowanie preferencji aplikacji.

 3. Jeśli występują błędy podczas publikowania, włącz dzienniki zaawansowane. Więcej informacji znajdziesz w artykule Włączanie dzienników zaawansowanych. Gdy to zrobisz, ponownie uruchom program Adobe Captivate Prime i wykonaj kroki powodujące wystąpienie błędu. Wyślij administratorowi usługi Adobe Captivate Prime najnowsze dzienniki programu, aby uzyskać pomoc. Więcej informacji znajdziesz w artykule Lokalizacja dzienników aplikacji.

 1. Projekty utworzone za pomocą danego konta usługi Adobe Captivate Prime są widoczne tylko na tym samym komputerze, na którym zostały utworzone.

 2. Wyzeruj preferencje programu Adobe Captivate Prime, uruchom go ponownie i spróbuj jeszcze raz. Pomocne informacje znajdziesz w artykule Zerowanie preferencji aplikacji.

 3. Jeśli występują błędy podczas otwierania projektów, włącz dzienniki zaawansowane. Więcej informacji znajdziesz w artykule Włączanie dzienników zaawansowanych. Ponownie uruchom program Adobe Captivate Prime i wykonaj kroki powodujące wystąpienie błędu. Wyślij administratorowi usługi Adobe Captivate Prime najnowsze dzienniki programu, aby uzyskać pomoc. Więcej informacji znajdziesz w artykule Lokalizacja dzienników aplikacji.

Zerowanie preferencji aplikacji

System Windows

 1. Otwórz okno uruchamiania, naciskając klawisze Windows + R.

 2. Wpisz polecenie „%APPDATA%\..\Local\Adobe\Captivate Prime 1.0” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 3. Usuń pliki preferences.json i preferences.xml.

macOS X

 1. Otwórz aplikację Finder.

 2. Otwórz okno Idź do folderu, naciskając klawisze Cmd + Shift + G.

 3. Wpisz polecenie „~/Biblioteki/Application Support/Adobe/Captivate Prime 1.0” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 4. Usuń pliki preferences.json i preferences.xml.

Lokalizacja dzienników aplikacji

System Windows

 1. Otwórz okno uruchamiania, naciskając klawisze Windows + R.

 2. Wpisz polecenie „%TEMP%\elthor” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 3. Posortuj foldery wg daty modyfikacji i otwórz najnowszy folder. Tutaj znajdują się najnowsze dzienniki aplikacji.

macOS X

 1. Otwórz program Finder.

 2. Otwórz okno Idź do folderu, naciskając klawisze Cmd + Shift + G.

 3. Wpisz polecenie „/var/folders” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 4. Wyszukaj „elthor” i otwórz ten folder.

 5. Posortuj foldery wg daty modyfikacji i otwórz najnowszy folder. Tutaj znajdują się najnowsze dzienniki aplikacji.

Włączanie dzienników zaawansowanych

System Windows

 1. Otwórz okno uruchamiania, naciskając klawisze Windows + R.

 2. Wpisz polecenie „%APPDATA%\..\Local\Adobe\Captivate Prime 1.0” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 3. Utwórz kopię zapasową pliku preferences.json i otwórz go w edytorze tekstu.

 4. Wyszukaj klucz debugMode i zmień jego wartość na „true” (bez cudzysłowów).

macOS X

 1. Otwórz aplikację Finder.

 2. Otwórz okno Idź do folderu, naciskając klawisze Cmd + Shift + G.

 3. Wpisz polecenie „~/Biblioteki/Application Support/Adobe/Captivate Prime 1.0” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 4. Utwórz kopię zapasową pliku preferences.json i otwórz go w edytorze tekstu.

 5. Wyszukaj klucz debugMode i zmień jego wartość na „true” (bez cudzysłowów).

Konfigurowanie uprawnień do kamery internetowej lub mikrofonu w systemie macOS X Mojave.

 1. Wybierz opcję Preferencje systemowe w Docku.

 2. Wybierz opcję Ochrona i prywatność > Prywatność.

 3. Wybierz pozycję Opcje kamery internetowej i mikrofonu i upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Adobe Captivate Prime. Jeśli nie widać pozycji Adobe Captivate Prime, zainstaluj i uruchom program Adobe Captivate Prime.

Czyszczenie pamięci podręcznej aktualizacji programu Adobe Captivate Prime

System Windows

 1. Otwórz okno uruchamiania, naciskając klawisze Windows + R.

 2. Wpisz polecenie „%APPDATA%\..\Local\Adobe\Captivate Prime 1.0” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 3. Usuń folder updates.

macOS X

 1. Otwórz aplikację Finder.

 2. Otwórz okno Idź do folderu, naciskając klawisze Cmd + Shift + G.

 3. Wpisz polecenie „~/Biblioteki/Application Support/Adobe/Captivate Prime 1.0” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 4. Usuń folder updates.

Czyszczenie folderu tymczasowego programu Adobe Captivate Prime

System Windows

 1. Otwórz okno uruchamiania, naciskając klawisze Windows + R.

 2. Wpisz polecenie „%TEMP%” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 3. Usuń folder elthor.

macOS X

 1. Otwórz aplikację Finder.

 2. Otwórz okno Idź do folderu, naciskając klawisze Cmd + Shift + G.

 3. Wpisz polecenie „/var/folders” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 4. Wyszukaj folder „elthor”.

 5. Usuń folder elthor.

Lokalizacja projektów programu Adobe Captivate Prime

System Windows

 1. Otwórz okno uruchamiania, naciskając klawisze Windows + R.

 2. Wpisz polecenie „~/Documents/My Adobe Captivate Prime Projects” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 3. Być może administrator usługi Adobe Captivate Prime zmienił domyślną lokalizację folderów projektów. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc przy znajdowaniu i czyszczeniu projektów.

macOS X

 1. Otwórz aplikację Finder.

 2. Otwórz okno Idź do folderu, naciskając klawisze Cmd + Shift + G.

 3. Wpisz polecenie „~/Documents/My Adobe Captivate Prime Projects” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga:

  Być może administrator usługi Adobe Captivate Prime zmienił domyślną lokalizację folderów projektów. Skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc przy znajdowaniu i czyszczeniu projektów.

Czyszczenie poprzednich instalacji programu Adobe Captivate Prime

System Windows

 1. Otwórz okno uruchamiania, naciskając klawisze Windows keys + R.

 2. Wpisz polecenie regedit, wyszukaj klucz „HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Classes\Installer\” lub „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\” (bez cudzysłowów) i naciśnij klawisz Enter.

 3. Znajdź folder o nazwie Adobe Captivate Prime i znajdź poprzednią instalację. Usuń wpis z rejestru.Odpowiedni klucz znajdziesz, naciskając klawisz F3.

macOS X

Przenieś pliki ze ścieżki ”/Applications/Adobe Captivate Prime/Users/Shared/Adobe/Captivate Prime Assets/1.0” do kosza i opróżnij kosz.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?