Podręcznik użytkownika Anuluj

Zgodność usługi Captivate Prime z dyrektywą RODO

 1. Podręcznik użytkownika produktu Captivate Prime
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Captivate Prime
  4. Zgodność usługi Captivate Prime z dyrektywą RODO
  5. Ułatwienia dostępu w usłudze Captivate Prime
  6. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczęcie pracy jako instruktor w systemie Captivate Prime
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog treści Captivate Prime
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne 
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Captivate Prime
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Konta partnerskie
  16. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  17. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  18. Gamifikacja
  19. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  20. Odznaki
  21. Motywy kolorystyczne
  22. Transkrypty ucznia
  23. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  24. Odtwarzacz Fluidic
  25. Komunikaty
  26. Szablony wiadomości e-mail
  27. Integracja Adobe Connect
  28. Ustawienia
  29. Powiadomienia
  30. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  31. Pierwsze kroki w roli Administratora
  32. Czyszczenie danych użytkowników
  33. Znaczniki
  34. Integracja systemu Captivate Prime z oprogramowaniem Slack
  35. Katalog treści Captivate Prime
  36. Role niestandardowe
  37. Etykiety katalogu
  38. Standard xAPI w aplikacji Captivate Prime
  39. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  40. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  41. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki Captivate Prime
  3. Integracja usługi Captivate Prime z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Captivate Prime
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Captivate Prime dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Standard xAPI w aplikacji Captivate Prime
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Captivate Prime dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w Captivate Prime
  19. Program Adobe Captivate Prime
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Captivate Prime
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Captivate Prime
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Captivate Prime wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Adobe Captivate Prime
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Captivate Prime
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Adobe Captivate Prime
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu.
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu.
  22. Brak przycisków opcji.
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Captivate Prime.
Uwaga:

Ważne: Zawartość tego dokumentu nie stanowi ani nie może zastąpić porad prawnika. Jeśli potrzebujesz wskazówek na temat dyrektywy RODO, skontaktuj się z działem prawnym firmy.

Dyrektywa RODO weszła w życie w Unii Europejskiej 25 maja 2018 r. Zapewnia ona ścisłą kontrolę nad prywatnością danych, umożliwiając użytkownikom określenie sposobu korzystania z ich danych osobowych.

Dyrektywa RODO obowiązuje w Unii Europejskiej, ale dotyczy firm z całego świata, kiedy gromadzoną one dane osobowe jakichkolwiek użytkowników potencjalnie zamieszkałych w UE.Ponieważ korzystasz z usługi Captivate Prime, musisz rozważyć, czy dyrektywa RODO dotyczy Twojej organizacji.

Zgodnie z dyrektywą RODO każda firma oferująca produkty lub usługi mieszkańcom UE, która rozważa potrzebę i sposób gromadzenia, śledzenia lub monitorowania danych tych osób, jest uznawane za administratora danych. Ponieważ korzystasz z usługi Captivate Prime, jeśli wykonujesz te działania, również jesteś administratorem danych.

Firmy przetwarzające dane w imieniu ich administratorów są uznawane za podmioty przetwarzające dane. Jako dostawca opartej na serwerach platformy edukacyjnej Adobe Captivate Prime firma Adobe jest podmiotem przetwarzającym dane. Zapoznaj się z wybranymi informacjami na temat wpływu dyrektywy RODO na firmy.

Usługę Captivate Prime opracowano w oparciu o poniższe narzędzia i procesy, które ułatwiają działanie zgodnie z dyrektywą RODO. W przypadku procesów wykraczających poza sam produkt należy zbadać je wewnętrznie, aby zadbać o spełnienie wymogów przepisów.

Prawo do zapomnienia — kontakt z administratorem danych: Dyrektywa RODO wymaga, aby administrator danych oferował użytkownikom tak zwane prawo do zapomnienia.Oznacza to, że każdy użytkownik może poprosić administratora danych o trwałe usunięcie wszelkich jego przechowywanych danych osobowych. Jeśli otrzymasz takie żądanie i uznasz je za prawidłowe, odpowiednia funkcja jest dostępna w usłudze Captivate Prime pod nazwą Czyszczenie danych użytkowników. Ta funkcja umożliwia administratorowi rozpoczęcie trwałego usunięcia danych powiązanych z określoną osobą na prośbę tej osoby. Usługa Captivate Prime natychmiast usuwa wszelkie takie dane z bazy danych, a także automatycznie czyści dzienniki kopii zapasowych (mechanizm odzyskiwania funkcjonujący w systemie).

Prawo do zapomnienia — kontakt z podmiotem przetwarzającym dane: Użytkownik może też poprosić o usunięcie danych osobowych, kontaktując się bezpośrednio z firmą Adobe. W takiej sytuacji usługa Captivate Prime automatycznie wykrywa konta, do których należą dane osobowe określonego użytkownika, a firma Adobe natychmiast powiadamia administratora o takim żądaniu. Administrator może wtedy sprawdzić poprawność żądania i zrealizować je przy użyciu funkcji Czyszczenie danych użytkowników.

Prawo dostępu: Dyrektywa RODO umożliwia użytkownikom zażądanie podania ich danych, jakie przechowuje administrator danych.Na potrzeby takich żądań usługa Captivate Prime pozwala administratorom na samodzielne generowanie transkryptów ucznia, które można następnie udostępnić użytkownikom.

Ochrona prywatności w fazie projektowania, szyfrowanie danych: Przetwarzamy dane zarówno podczas ich przesyłania, jak i przechowywania, stosując najlepsze w klasie standardy szyfrowania, które zapewniają bezpieczeństwo danych. Są stosowane algorytmy szyfrowania ze skrótami SHA-256. Gwarantuje to odpowiednią ochronę wszelkich przechowywanych danych, tak aby nie wpadły one w niepowołane ręce.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online