Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozwiązywanie problemów związanych z migracją

 1. Podręcznik użytkownika produktu Captivate Prime
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Captivate Prime
  4. Zgodność usługi Captivate Prime z dyrektywą RODO
  5. Ułatwienia dostępu w usłudze Captivate Prime
  6. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczęcie pracy jako instruktor w systemie Captivate Prime
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog treści Captivate Prime
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne 
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Captivate Prime
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Konta partnerskie
  16. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  17. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  18. Gamifikacja
  19. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  20. Odznaki
  21. Motywy kolorystyczne
  22. Transkrypty ucznia
  23. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  24. Odtwarzacz Fluidic
  25. Komunikaty
  26. Szablony wiadomości e-mail
  27. Integracja Adobe Connect
  28. Ustawienia
  29. Powiadomienia
  30. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  31. Pierwsze kroki w roli Administratora
  32. Czyszczenie danych użytkowników
  33. Znaczniki
  34. Integracja systemu Captivate Prime z oprogramowaniem Slack
  35. Katalog treści Captivate Prime
  36. Role niestandardowe
  37. Etykiety katalogu
  38. Standard xAPI w aplikacji Captivate Prime
  39. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  40. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  41. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki Captivate Prime
  3. Integracja usługi Captivate Prime z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Captivate Prime
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Captivate Prime dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Standard xAPI w aplikacji Captivate Prime
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Captivate Prime dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w Captivate Prime
  19. Program Adobe Captivate Prime
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Captivate Prime
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Captivate Prime
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Captivate Prime wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Adobe Captivate Prime
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Captivate Prime
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Adobe Captivate Prime
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu.
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu.
  22. Brak przycisków opcji.
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Captivate Prime.

Ten dokument zawiera podstawowe wskazówki dotyczące rozwiązywania niektórych typowych problemów, jakie mogą występować podczas migracji danych i zawartości z systemów zarządzania edukacją do usługi Captivate Prime.

Ogólne problemy z migracją

Nie można się zalogować do folderu FTP lub folderu zawartości.

Utwórz konta w usługach FTP i Box. Podczas tworzenia projektu migracji prosisz o skonfigurowanie tych dwóch usług. Natychmiast po utworzeniu usług otrzymasz wiadomości e-mail z usług ExaVault i Box z prośbami o zresetowanie lub ustawienie nowego hasła. Jeśli nie pamiętasz tych haseł, możesz je zresetować w witrynach ExaVault i Box. 

Zadania nie są wyświetlane po kliknięciu przycisku Odśwież.

 • Prześlij pliki CSV do prawidłowego folderu w usłudze FTP ExaVault. Ścieżka powinna mieć następującą strukturę:

            Konto>Projekt>Lokalizacja sprintu

 • Nazwy plików CSV powinny być zgodne ze specyfikacją:
  • course.csv
  • course_instance.csv
  • course_module.csv
  • enrollment.csv
  • module.csv
  • module_version.csv
  • user_course_grade.csv 

Niepowodzenia są wyświetlane jako rekordy błędów dla zadań.

 1. Pobierz dzienniki błędów, klikając łącze Pobierz informacje o błędach.
 2. Usuń zgłoszone błędy w plikach CSV.
 3. Ponownie uruchom sprint, używając poprawionych plików CSV.
Uwaga:

Sprawdzoną procedurą jest użycie poprawionych plików CSV w nowym sprincie, gdy liczba zmian jest mniejsza niż liczba rekordów.

Nie można zalogować się w aplikacji Captivate Prime po zatrzymaniu sprintu migracji.

Po zatrzymaniu lub ukończeniu sprintu może minąć 10–15 minut, zanim konto zostanie odblokowane. Spróbuj użyć aplikacji po 15 minutach.

Czasami zadania migracji sprawiają wrażenie trwających pomimo wywołania zatrzymania.

Zatrzymanie wszystkich trwających zadań może zając 10–15 minut. Sprawdź ich stan po 10 minutach. 

Nie można utworzyć sprintu. Przycisk jest nieaktywny.

Przed utworzeniem sprintu oznacz bieżący sprint jako ukończony. Aby zakończyć sprint migracji, kliknij opcję Oznacz sprint jako zakończony u góry strony.

Nie można oznaczyć projektu migracji jako ukończonego. Przycisk jest nieaktywny.

Przed oznaczeniem projektu migracji jako zakończonego oznacz bieżący sprint jako ukończony. Aby zakończyć sprint migracji, kliknij opcję Oznacz sprint jako zakończony u góry strony.

Problemy z plikami CSV

Migracja pliku module_version.csv kończy się niepowodzeniem, a jego zawartość nie jest przenoszona.

Zawartość powinna być dostępna w folderze Content na koncie Box określonego projektu migracji, w ścieżce sprintu. Wybierz też opcję Tak w odpowiedzi na pytanie Czy w tym sprincie zawartość będzie poddawana migracji? na stronie tworzenia sprintu.

Jeśli nie wybierzesz opcji Tak przed kontynuowaniem, będzie konieczne zaczekanie na ukończenie tego sprintu. Wtedy utwórz kolejny sprint i kliknij w nim opcję Tak.

Dla rekordów enrollment.csv lub user_course_grade.csv występuje błąd i jest generowany komunikat „Nieprawidłowy identyfikator Prime”.

Identyfikator e-mail należy podać jako część identyfikatora użytkownika. Pola assignedByUserID powinny należeć do użytkowników usługi Captivate Prime. Jeśli tak nie jest, dodaj użytkownika i utwórz nowy sprint z zaznaczoną opcją Synchronizuj użytkowników. Jeśli użytkownik nie należy już do organizacji, dodaj go jako usuniętego użytkownika w usłudze Prime, używając specyfikacji pliku CSV do dodawania użytkowników. Poniżej podano przykładową specyfikację pliku CSV umożliwiającego dodanie usuniętych użytkowników.

Pobierz

Skorzystaj z sekcji Specyfikacje formatu CSV wraz z przykładami w podręczniku migracji, gdzie znajdziesz wszystkie specyfikacje i przykłady plików CSV.

Kursy po migracji wyglądają na puste lub są w nich odtwarzanie niewłaściwe moduły.

Wartości klucza moduleOrderInCourse kursu powinny zaczynać się od 0 i być kolejnymi liczbami.Kolejność terminów w wartości courseModuleType powinna być następująca: PRETEST, TESTOUT, CONTENT.

Gdy istnieją dwie wersje aktywności, klasy lub klasy wirtualnej, nie powinny być połączone z istniejącym kursem.

Jest generowany komunikat „Moduł został już połączony z innym kursem”.

Usługa Captivate Prime nie dopuszcza łączenia modułu aktywności, klasy wirtualnej lub klasy z więcej niż jednym kursem. Moduł nie powinien być połączony z żadnymi innymi kursami.

Dla wszystkich kursów jest wyświetlana najnowsza wersja modułu aktywności, klasy wirtualnej lub klasy, nawet jeśli kursy są połączone z różnymi wersjami modułu.

Usługa Captivate Prime nie zawiera mechanizmu kontroli wersji modułu aktywności, klasy wirtualnej lub klasy. Jeśli podasz wersje w pliku moduleVersion.csv, spowoduje to zaktualizowanie istniejącego pliku zamiast utworzenia nowej wersji. 

Oczekiwany czas trwania nie jest wyświetlany dla modułu aktywności, klasy wirtualnej lub klasy po migracji.

Oczekiwany czas trwania nie jest prawidłowym wpisem dla modułu aktywności, klasy wirtualnej lub klasy.

Adres URL hiperłącza nie jest otwierany w usłudze Captivate Prime.

Podawane łącza muszą zawierać przedrostek „http://” lub „https://”.

Migracja pliku moduleVersion kończy się niepowodzeniem i jest wyświetlany komunikat o błędzie „Nie można odnaleźć pliku”.

Aby migracja wskazanych plików powiodła się, powinny one znajdować się w folderze zwartości.

Migracja pliku moduleVersion kończy się niepowodzeniem z komunikatem „Wystąpił błąd wewnętrzny dla modułu „x” w wersji y”.

Aby rozwiązać ten problem, ponownie uruchom sprint.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online