Podręcznik użytkownika Anuluj

Role niestandardowe

 1. Podręcznik użytkownika produktu Captivate Prime
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Captivate Prime
  4. Zgodność usługi Captivate Prime z dyrektywą RODO
  5. Ułatwienia dostępu w usłudze Captivate Prime
  6. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczęcie pracy jako instruktor w systemie Captivate Prime
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog treści Captivate Prime
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne 
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Captivate Prime
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Konta partnerskie
  16. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  17. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  18. Gamifikacja
  19. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  20. Odznaki
  21. Motywy kolorystyczne
  22. Transkrypty ucznia
  23. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  24. Odtwarzacz Fluidic
  25. Komunikaty
  26. Szablony wiadomości e-mail
  27. Integracja Adobe Connect
  28. Ustawienia
  29. Powiadomienia
  30. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  31. Pierwsze kroki w roli Administratora
  32. Czyszczenie danych użytkowników
  33. Znaczniki
  34. Integracja systemu Captivate Prime z oprogramowaniem Slack
  35. Katalog treści Captivate Prime
  36. Role niestandardowe
  37. Etykiety katalogu
  38. Standard xAPI w aplikacji Captivate Prime
  39. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  40. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  41. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki Captivate Prime
  3. Integracja usługi Captivate Prime z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Captivate Prime
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Captivate Prime dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Standard xAPI w aplikacji Captivate Prime
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Captivate Prime dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w Captivate Prime
  19. Program Adobe Captivate Prime
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Captivate Prime
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Captivate Prime
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Captivate Prime wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Adobe Captivate Prime
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Captivate Prime
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Adobe Captivate Prime
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu.
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu.
  22. Brak przycisków opcji.
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Captivate Prime.
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Captivate Prime są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Funkcja ta pomaga określić niestandardowe role i przypisać określone obowiązki dogrupyużytkowników. Dzięki tej funkcji można przydzielać obowiązki wykraczające poza obecną rolę danego użytkownika.

Istnieje możliwość utworzenia niestandardowej roli w celu przyznania praw autora z ograniczeniem do konkretnego katalogu. Można też utworzyć rolę na potrzeby zarządzania raportami. Takie role można następnie przypisać osobom, które mają je pełnić.

Tworzenie ról niestandardowych

 1. Zaloguj się jako Administrator. Kliknij Użytkownicy > Rola niestandardowa.

 2. Wybierz opcję Utwórz rolę. Otworzy się karta Utwórz nową rolę.

  Tworzenie nowej roli
  Tworzenie nowej roli

 3. Wpisz Nazwę roli.

 4. Uprawnienia konta: Te uprawnienia dają właścicielom ról dostęp do określonych aspektów konfiguracji systemu, które obowiązują dla całego konta. Wybierz uprawnienia dostępu. Użytkownik uzyskuje pełną kontrolę nad przypisanymi uprawnieniami.

  Uwaga: Zakres nie ma zastosowania do tych uprawnień.

  Ustawianie uprawnień konta
  Ustawianie uprawnień konta

 5. Uprawnienia do funkcji — Funkcje podstawowe: Używane w celu przyznania dostępu do określonych funkcji do zarządzania działaniami edukacyjnymi. Za pomocą tej opcji można nadać uprawnienia do następujących funkcji:

  • Katalogi
  • Raporty
  • Znaczniki
  Ustawianie uprawnień dla funkcji podstawowych
  Ustawianie uprawnień dla funkcji podstawowych

 6. Uprawnienia do funkcji — Elementy edukacyjne: Użyj tej opcji, aby zapewnić dostęp dofunkcjizwiązanych z elementami edukacyjnymi. Można również zapewnić dostęp do poniższychfunkcji.

  • Certyfikacje
  • Kursy
  • Materiały pomocnicze
  • Programy edukacyjne

  Można również przyznać specjalną kontrolę nad operacjami dlafunkcji. Możliwe są następujące uprawnienia:

  • Pełna kontrola
  • Edycja i usuwanie
  • Rejestracja
  • Raport
  Ustawianie uprawnień dla elementów edukacyjnych
  Ustawianie uprawnień dla elementów edukacyjnych

 7. Zakres uprawnień do funkcji: Zakres uprawnień do funkcji przypisanych do tej roli może być ograniczony do określonej grupy użytkowników lub co najmniej jednego katalogu.

  Katalogi: Użyj przełącznika, aby kontrolować Wszystkie katalogi lub użyj opcji Ustawianie dostępu dla katalogu, aby zapewnić dostęp do określonych katalogów. Można również wybrać wiele katalogów.

  Grupy użytkowników: Zapewnij dostęp do Wszystkich grup użytkowników lub użyj opcji Ustaw dostęp dla grupy użytkowników, aby zapewnić dostęp do określonych grup użytkowników. Można określić tylko jedną grupę użytkowników.

  Uwaga: Jeśli wybrano opcję Komunikaty, Gamifikacja, Szablony wiadomości e-mail, Umiejętności i Użytkownicy w sekcji Uprawnienia do konta, dostęp do grupy użytkowników jest domyślnie zapewniony dla wszystkich grup użytkowników i ta opcja jest wyłączona.

  Jeśli wybrano Plany edukacyjne w opcji Uprawnienia do konta, dostęp do wszystkich Katalogów i Grup użytkowników jest zapewniony domyślnie, a te opcje w zakładce Zakres są wyłączone. 

  Określanie zakresu uprawnień
  Określanie zakresu uprawnień

  W wersji Captivate Prime 27.6 można utworzyć rolę niestandardową z zakresem na wiele katalogów oraz nadać każdemu katalogowi inny zestaw uprawnień.

  Aby dodać uprawnienia do katalogów, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Kliknij opcję Ustawianie dostępu dla katalogu.

  2. Wybierz katalogi, aby zobaczyć poziom uprawnień dla każdego katalogu. Dostępne są następujące uprawnienia:

   Uprawnienie

   Opis

   Pełna kontrola

   Zapewnia pełną kontrolę nad wszystkimi elementami edukacyjnymi. Uprawnienia obejmują dodawanie, edytowanie, usuwanie, czytanie, rejestrację i raportowanie.

   Raport

   Zapewnia dostęp tylko do karty Raporty elementu edukacyjnego.

   Rejestracja

   Zezwala tylko na rejestrację w elemencie edukacyjnym.

   Tylko odczyt

   Zezwala tylko na wyświetlanie elementów edukacyjnych w katalogu.

  3. Włącz lub wyłącz uprawnienia zgodnie z wymaganiami.

  4. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk OK. Aby zapisać zmiany w roli niestandardowej, kliknij przycisk Zapisz.

  Poniżej znajduje się przykładowy scenariusz.

  Uprawnienie przyznane użytkownikowi niestandardowemu do elementu edukacyjnego to wypadkowa uprawnienia elementu edukacyjnego i uprawnienia katalogu.

  Użytkownik niestandardowy ma pełne uprawnienia do kursów i dostęp tylko do odczytu do katalogu A, ale pełne uprawnienia do katalogu B. W rezultacie otrzymuje dostęp tylko do odczytu do kursów w katalogu A oraz pełną kontrolę kursów w katalogu B.

  Użytkownik z rolą niestandardową może:

  • Przeglądać tylko treści z katalogów, do których ma dostęp.
  • Uzyskać dostęp do elementów edukacyjnych w oparciu o uprawnienia katalogu, którego częścią jest element edukacyjny.

  Administrator może:

  • Wybrać więcej niż jeden katalog dla roli niestandardowej.
  • W dowolnym momencie modyfikować uprawnienia katalogu.
  • Usuwać katalogi z zakresu, do którego nie chce już przyznawać uprawnień.
  • Niejawnie udzielić uprawnień tylko do odczytu do katalogu w ramach dodawania do niego uprawnień.

  Poniższa tabela ilustruje sposób przyznawania uprawnień.

   

  Uprawnienia na poziomie katalogu

  Uprawnienia na poziomie elementu edukacyjnego

  (Np: Kursów)

  Pełna kontrola

  Rejestracja

  Raport

  Tylko odczyt

  Pełna kontrola

  Pełna kontrola

  Rejestracja

  Raport

  Tylko odczyt

  Rejestracja

  Rejestracja

  Rejestracja

  Tylko odczyt

  Tylko odczyt

  Edycja i usuwanie

  Edycja i usuwanie

  Tylko odczyt

  Tylko odczyt

  Tylko odczyt

  Raport

  Raport

  Tylko odczyt

  Raport

  Tylko odczyt

Uwaga:
 • Administrator posiadający uprawnienia do Ustawień będzie mógł skonfigurować harmonogram synchronizacji lub synchronizować użytkowników ze źródła danych, nawet jeśli nie posiada uprawnień do użytkownika.
 • Jeśli administrator niestandardowy posiada uprawnienia do encji Użytkownicy, może przypisać sobie rolę Administratora i stać się standardowym Administratorem.

Ograniczanie dostępu do folderu dla autorów niestandardowych

Usługa Captivate Prime umożliwia korzystanie z biblioteki treści przy użyciu ról niestandardowych. Wszyscy autorzy niestandardowi, którzy mają już dostęp do biblioteki treści, zachowają dostęp do wszystkich plików nawet po skonfigurowaniu folderów treści. Dzięki temu będzie można nadal stosować starsze procesy. Administrator nie musi wprowadzać zmian, jeśli chce nadal korzystać z takiego mechanizmu.  

Aby ograniczyć dostęp autorom niestandardowym, administrator musi edytować istniejącą rolę niestandardową i skonfigurować tych autorów, aby udostępnić im tylko określone foldery treści. 

Dostęp do folderów dla autorów niestandardowych
Dostęp do folderów dla autorów niestandardowych

Tworząc autora niestandardowego, można teraz przypisać mu foldery treści. Wybierz opcję Wybrane foldery.

Gdy ją klikniesz, zostanie otwarte okno dialogowe umożliwiające przydzielenie folderów autorowi niestandardowemu.

Wybieranie folderu
Wybieranie folderu

Wybierz foldery i kliknij przycisk OK.

Interfejs Podsumowanie edukacji dla administratora niestandardowego

Administratorzy niestandardowi mają dostęp do tego samego widoku co zwykły administrator.Administrator niestandardowy może widzieć dane spoza swojego zakresu.Dzieje się tak tylko wtedy, gdy administrator niestandardowy ma przypisany pełny zakres uprawnień. Aby przypisać pełny zakres uprawnień, podczas tworzenia administratora niestandardowego włącz opcję Pełna kontrola w raporcie podsumowania konta.

Tworzenie ról niestandardowych
Tworzenie ról niestandardowych

Opcje Wszystkie katalogi i Wszystkie grupy użytkowników zostaną zaznaczone, a pozostałe — wyłączone.

Zakres uprawnień do funkcji
Zakres uprawnień do funkcji

Uprawnienia domyślne

Gdy użytkownikowi przypisuje się rolę dla określonej encji, mogą zaistnieć przypadki, w których będzie on potrzebował dostępu do innych encji, a także możliwości wykonywania odpowiednich zadań. Dla przykładu, jeśli użytkownik otrzyma dostęp do encji kursu typu Utwórz, będzie potrzebny dostęp do obiektów Umiejętność i Znacznik, aby móc je powiązać z tworzonym kursem. Niniejsza tabelazawiera informacje na tematjednegoz takich uprawnień.

Rodzaj dostępu Uprawnienie do encji udzielone przez administratora Uprawnienie domyślne do encji Domyślny adres
Zarządzaj Użytkownik Grupa Crud
Zarejestruj się Wszystkie elementy edukacyjne (kurs, materiał pomocniczy, program edukacyjny, certyfikacja) Użytkownik
Plan edukacyjny
Odczytaj obiekt
Utwórz obiekt

Grupa treści
Materiał pomocniczy

Znacznik Odczytaj obiekt
Utwórz obiekt Kurs Grupa treści
Znacznik
Umiejętność
Odznaka
Materiał pomocniczy
Odczytaj na wszystkich
Utwórz obiekt Program edukacyjny
Certyfikacja
Kurs
Znacznik
Umiejętność
Odznaka
Odczytaj obiekt
Utwórz obiekt Plan edukacyjny Katalog
Grupa
Umiejętność
Wszystkie elementy edukacyjne (kurs, materiał pomocniczy, program edukacyjny, certyfikacja)
Odczytaj obiekt
Utwórz obiekt Komunikat Użytkownik
Grupa
Wszystkie elementy edukacyjne (kurs, materiał pomocniczy, program edukacyjny, certyfikacja)
Odczytaj obiekt
Utwórz obiekt Gamifikacja Marka Napisz
* Użytkownik Rozliczanie Odczytaj obiekt
* Katalog Grupa
Wszystkie elementy edukacyjne (kurs, materiał pomocniczy, program edukacyjny, certyfikacja)
Odczytaj obiekt
* Ustawienia Marka
Użytkownik
Odczytaj obiekt
* Marka Ustawienia Odczytaj obiekt
* Rozliczanie
Gamifikacja
Użytkownik Odczytaj obiekt

Uzyskiwanie dostępu do niestandardowej roli

Gdy Administrator przydzieli rolę niestandardową, otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną. 

Uwaga: Jeśli zalogowano się do usługi Prime w ramach roli niestandardowej, aby uzyskać dostęp do nowej roli, konieczne będzie ponowne zalogowanie się do usługi Prime.

Aby zmienić rolę, należy kliknąć ikonę profilu w prawym górnym rogu aplikacji Prime, a potem wybrać rolę.

Programy edukacyjne według konfigurowalnych ról

We wcześniejszych wersjach programu Captivate Prime, każda rola niestandardowa z zezwoleniem tworzenia planów edukacyjnych mogła określić zakres planu na wszystkie rodzaje grup użytkowników i elementów edukacyjnych.

Ustawienie zakresu było dotychczas wyłączone podczas przyznawania dostępu do planu edukacyjnego, co domyślnie dawało użytkownikowi dostęp do Wszystkich katalogów i Wszystkich grup.

Wszystkie plany edukacyjne utworzone przed administratora są domyślnie stosowane do wszystkich użytkowników. Użytkownikom można również przypisać dowolny obiekt edukacyjny. Z drugiej strony, użytkownicy z rolami niestandardowymi mają dostęp do pełnych zakresów, na przykład wszystkich katalogów, elementów edukacyjnych lub grup użytkowników. Oznacza to, że administratorzy nie mogli tworzyć ról niestandardowych w sposób oczekiwany, dający dostęp do obiektów edukacyjnych i użytkowników w ograniczonym zakresie.

W tej aktualizacji usługi Captivate Prime możesz tworzyć niestandardowe role dla planów edukacyjnych, co pozwala ustalanie zakresu dla użytkowników i obiektów edukacyjnych. Innymi słowy, programy edukacyjne można tworzyć z ograniczonym zakresem, który pochodzi z niestandardowego zakresu ról administratora.

Administrator może zdefiniować lub ograniczyć zakres, jednocześnie przyznając dostęp do zarządzania programem edukacyjnym.

Niestandardowi administratorzy mogą tworzyć plany nauki o ograniczonym zakresie, określonym zakres roli niestandardowego administratora. Takie plany edukacyjne są dostępne tylko dla administratorów niestandardowych o tej samej roli, a także zwykłych administratorów. Niestandardowi administratorzy nie widzą również innych planów edukacyjnych na koncie.

Istniejący już niestandardowi administratorzy mający dostęp do planów edukacyjnych zawsze będą dysponowali pełnym zakresem (z definicji). Będą mieli dostęp do wszystkich planów edukacyjnych na koncie, tak jak zwykli administratorzy. Nowoutworzone role niestandardowe z pełnym zakresem i niestandardowi administratorzy dodani do takich ról nadal będą mieć dostęp do wszystkich planów edukacyjnych.

Plany edukacyjne tworzone przed Administratorów oraz administratorów niestandardowych o pełnym zakresie będą tworzone normalnie i nie będzie miał na nie wpływu zakres.

W sekcji Zakres uprawnień do funkcji przyznaj dostęp do grup użytkowników i/lub katalogów dla roli niestandardowej.

Zakres uprawnień do funkcji
Zakres uprawnień do funkcji

Przypisz użytkownika do roli niestandardowej.

Przypisywanie użytkowników do ról niestandardowych
Przypisywanie użytkowników do ról niestandardowych

Użytkownik loguje się teraz w usłudze Captivate Prime jako administrator niestandardowy i dodaje plan edukacyjny.

Po dodaniu nowego ucznia niestandardowy administrator może wybrać szkolenie tylko z katalogów w zakresie niestandardowej roli.

Plan edukacyjny stosuje się do ucznia tylko, jeśli użytkownika dodano również do grupy w zakresie grupy użytkowników planu edukacyjnego. Inni uczniowie nie są częścią planu edukacyjnego.

Dodanie ucznia do grupy

Dodaj ucznia do grupy
Dodaj ucznia do grupy

Niestandardowy administrator może wybrać dowolną grupę użytkowników zawierającą użytkowników z grupy w ustawionym zakresie roli.

Po dodaniu użytkownika do określonej grupy, do obiektu edukacyjnego zostaną przypisani tylko użytkownicy będący już częścią grupy użytkowników w zakresie planu edukacyjnego.

Zmiana zakresu

Po zmianie zakresu niestandardowej roli przez administratora, zmiana ma też wpływ na administratora niestandardowego. Gdy niestandardowy administrator wybierze plan nauki, który znajdował się już w zakresie poprzedniej niestandardowej roli, zostanie wyświetlony komunikat, jak na poniższej ilustracji:

Zmiana zakresu
Zmiana zakresu

Niestandardowy administrator musi teraz zaktualizować lub odświeżyć wcześniejszy zakres do nowego zakresu.

Kliknięcie przycisku Odśwież zakres aktualizuje zakres. Pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Komunikat odświeżania zakresu
Komunikat odświeżania zakresu

Kliknięcie przycisku Tak aktualizuje zakres.

Dodawanie raportu z gamifikacji do niestandardowej roli

Administrator może włączyć raporty z gamifikacji dla użytkownika niestandardowego.

 1. Na stronie Role niestandardowe wprowadź nazwę roli niestandardowej.

 2. W sekcji Uprawnienia do funkcji włącz opcję Pełna kontrola w kategorii Raporty.

 3. W sekcji Użytkownicy wybierz użytkownika, któremu zostanie przypisana nowo utworzona rola niestandardowa.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Gdy użytkownik zaloguje się jako Administrator niestandardowy i kliknie opcję Raporty w lewym okienku, zostaną wyświetlone transkrypty, jak na poniższej ilustracji:

Pobieranie transkryptów gamifikacji
Pobieranie transkryptów gamifikacji

Kliknij przycisk Transkrypty gamifikacji, wybierz użytkownika i wygeneruj raport.

Jeśli administrator zmieni punkty poziomów, raporty pokażą je zgodnie z bieżącymi punktami.

Zresetowanie gamifikacji nie resetuje daty osiągnięcia poziomu.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jak utworzyć rolę niestandardową?

Rola niestandardowa to jakby podzestaw roli Autor lub Administrator. Zezwól na jedno lub więcej uprawnień, zdefiniuj zakres i przypisz rolę użytkownikowi.

Kliknij pozycje Użytkownik > Role niestandardowe. Na stronie Role niestandardowe kliknij pozycję Utwórz rolę. Wprowadź nazwę roli niestandardowej i ustaw uprawnienia dla roli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie ról niestandardowych.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?