Podręcznik dla Administratorów ds. integracji, którzy chcieliby przenieść swoje platformy edukacyjne do aplikacji Captivate Prime

Informacje ogólne

Migration

Adobe Captivate Prime jest hostowanym w chmurze, samoobsługowym, zorientowanym na uczniów rozwiązaniem do zarządzania nauczaniem. Firma Adobe umożliwia przedsiębiorstwom przeprowadzenie migracji danych dotyczących szkoleń i treści szkoleniowych z bieżącej platformy edukacyjnej do platformy Captivate Prime.


Sposoby użycia

Duże przedsiębiorstwa mają swoje własne systemy zarządzania nauczaniem lub korzystają z systemów zapewnianych przez strony trzecie. Systemy zawierają treści i dane związane ze szkoleniami.Przedsiębiorstwo kupując usługę Captivate Prime, może chcieć przenieść swoje treści i dane do Captivate Prime, tak aby wykorzystać zalety nowoczesnego i intuicyjnego systemu zarządzania nauczaniem bez utraty jakichkolwiek informacji organizacji.

Platforma Captivate Prime zapewnia wszystkie narzędzia i dokumentacje potrzebne, aby administrator integracji przygotował i wykonał zadania związane z migracją. 

Uwaga:

Na chwilę obecną funkcja migracji w aplikacji Captivate Prime jest dostępna dla Administratorów organizacji po skontaktowaniu się z zespołem pomocy technicznej Adobe. Aby włączyć funkcję migracji na koncie, można skontaktować się z zespołem pomocy technicznej firmy Adobe pod adresem https://helpx.adobe.com/pl/contact.html.

Proces migracji

Warunki dotyczące migracji, kluczowe etapy procesu migracji, sprinty migracji, specyfikacje, dane i etapy migracji treści są wyjaśnione w niniejszej sekcji w następujący sposób:

Warunki wstępne

Zespół Captivate Prime oczekuje, że następujące zadania zostaną wykonane przez Administratorów ds. integracji organizacji przed podjęciem procesu migracji:

 • Administrator ds. integracji pobiera dane i treści z bieżącego systemu zarządzania nauczaniem i przetwarza je do formatów plików określonych w aplikacji Captivate Prime. 
 • Aplikacja Captivate Prime nie obsługuje importu użytkowników w ramach procesu migracji i oczekuje, że organizacja zaimportuje użytkowników za pomocą łącznika. Łączniki powinny zostać skonfigurowane przed procesem migracji. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pomoc dotycząca łączników Captivate Prime.

Uwaga:

Zaleca się, aby Administratorzy wykonali proces migracji na koncie testowym przed migracją danych i zawartości do środowiska produkcyjnego Captivate Prime. 

Kluczowe etapy procesu migracji

Kluczowe kroki związane z migracją treści i danych z bieżącej platformy edukacyjnej do aplikacji Captivate Prime wyglądają następująco:
 1. Administrator ds. integracji lub partner ocenia istniejące dane i treści systemu, które wymagają migracji.
 2. Administrator ocenia narzędzia i specyfikacje do przyjmowania danych i treści, które zapewnia aplikacja Captivate Prime. 
 3. Administrator ds. integracji wpisuje kod lub ręcznie eksportuje dane i treści szkoleniowe ze starszej platformy edukacyjnej w oparciu o jej funkcje. 
 4. Po udostępnieniu danych i treści szkoleniowych Administrator ds. integracji analizuje i mapuje dane i treści, aby dopasować je do specyfikacji migracji aplikacji Captivate Prime. 
 5. Administrator ds. integracji wykorzystuje narzędzia systemu Captivate Prime do migracji w następującej kolejności:
  1. Przenieś uczniów do Captivate Prime.
  2. Przenieś treści szkoleniowe do Prime.
  3. Przenieś dane szkoleniowe do Captivate Prime.

Organizacja może rozpocząć korzystanie z systemu zarządzania nauczaniem Captivate Prime oraz starszych treści. 

Elementy podlegające migracji

Można migrować tylko następujące elementy:

 • Moduł
 • Odznaki
 • Kurs
 • Wersja modułu
 • Element kursu
 • Moduł kursu
 • Umiejętności
 • Poziomy umiejętności
 • Kurs dot. umiejętności
 • Certyfikacje
 • Kurs certyfikacji
 • Zatwierdzenie certyfikacji
 • Program edukacyjny
 • Kurs w ramach programu edukacyjnego
 • Element programu edukacyjnego
 • Element kursu w ramach programu edukacyjnego
 • Materiały pomocnicze
 • Wersja materiałów pomocniczych
 • Kurs z wykorzystaniem materiałów pomocniczych
 • Umiejętności związane z materiałami pomocniczymi
 • Rejestracja
 • Rejestracja na certyfikację
 • Rejestracja do programu edukacyjnego
 • Rejestracja do materiałów pomocniczych
 • Oceny użytkownika z kursu

 

Kluczowe pojęcia związane z migracją

Niektóre z kluczowych pojęć związanych z procesem migracji aplikacji Captivate Prime zostały krótko objaśnione poniżej.

Projekt migracji

W Captivate Prime projekt migracyjny składa się z co najmniej jednego sprintu. Dla konta może być dostępnych również wiele projektów migracji. Proces migracji w aplikacji Captivate Prime rozpoczyna się od utworzenia projektu migracji. 

Sprint

Sprint, w procesie migracji aplikacji Captivate Prime, określa elementy migracji, które wybrano w celu migracji z bieżącej platformy edukacyjnej. Elementem migracji może być moduł kursu, dane ucznia lub zestaw kursów. Sprint może zawierać wiele elementów danych szkoleniowych. W każdym sprincie można wykonywać zadania migracyjne. 

Uruchomienie sprintu

Uruchomienie sprintu jest procesem uruchamiania zadania migracji sprintu. Sprint można zatrzymać w dowolnym momencie. 

Ponowne uruchomienie sprintu

Można ponownie wykonać migrację sprintu po jego zakończeniu w dowolnym momencie. Ma to miejsce, gdy użytkownik chce dodać dane do elementu sprintu i ponownie przenieść je do aplikacji lub skorygować błędy w pliku CSV. 

Specyfikacja pliku CSV

Aplikacja Captivate Prime zapewnia zestaw standardowych specyfikacji pliku CSV. Najlepszym sposobem jest zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem procesu migracji. Administrator ds. integracji organizacji użytkownika może analizować aktualne formaty danych i mapować je tak, aby pasowały do dostarczonych przez Captivate Prime elementów szablonu CSV.  

Znaczniki projektu migracji

Adobe Systems zaleca używanie zestawu słów kluczowych jako znaczników w celu łatwej identyfikacji projektów migracji w aplikacji Captivate Prime. Znaczniki te umożliwiają wewnętrzną identyfikację projektów w aplikacji Captivate Prime w dowolnym momencie. 

Moduł bez zawartości

W aplikacji Captivate Prime możliwe jest przesyłanie modułu bez zawartości. Adobe Systems traktuje go jako moduł bez zawartości w Captivate Prime. W przypadku gdy chcesz przenieść część starszych danych z bieżącej platformy edukacyjnej bez potrzeby korzystania z jakichkolwiek treści, można przesłać plik module_version.csv bez odniesienia do adresu URL. 

Specyfikacje formatu CSV wraz z przykładami

Poniżej znajdują się standardowe specyfikacje formatu CSV, których można użyć w celu mapowania istniejącymi danymi z migracji platformy edukacyjnej. Kliknij csv-specifications i sample-csvs, aby pobrać pliki ZIP. Pobrany plik csv-specifications.zip zawiera 7 plików programu Excel. Te pliki arkuszy są specyfikacjami z opisami, aby użytkownik zrozumiał, jak uzupełnić pliki CSV. Pliki CSV powinny zawierać dane dla każdego pola w zalecanym formacie zgodnie z informacjami w plikach. 

Lp.

Nazwa pliku

Opis zawartości

Uwagi

1

module.xlsx

Metadane dla module.csv

 

2

badge.xlsx

Metadane dla badge.xlsx

 

3

course.xlsx

Metadane dla course.csv

Wymień jedno nazwisko autora danego kursu, ponieważ czasami większa liczba nazwisk autorów nie jest dokładnie wyświetlana w aplikacji po migracji. 

4

module_version.xlsx 

Metadane dla module_version.csv

Upewnij się, że podajesz ścieżkę URL do folderu konta Box, na którą przesyłana jest zawartość. 

5

course_instance.xlsx

Metadane dla course_instance.csv 

 

6

session.xlsx

Metadata for session.csv

Upewnij się, że każdy wpis w pliku cvs sesji jest powiązany z przynajmniej jednym modułem Klasy/klasy wirtualnej

7

course_module.xlsx

Metadane dla course_module.csv

 

8

skill.xlsx

Metadane dla skill.csv

 

9

skill_level.xlsx

Metadane dla skill_level.csv

 

10

skill_course.xlsx

Metadane dla skill_course.csv

 

11

certification.xlsx

Metadane dla Certification.csv

 

12

certification_course.xlsx

Metadane dla certification_course.csv

 

13

certification_commit.xlsx

Metadane dla certification_commit.csv

 

14

learning_program.xlsx

Metadane dla learning_program.csv

 

15

learning_program_course.xls 

Metadane dla learning_program_course.csv

 

16

learning_program_instance.xlsx 

Metadane dla learning_program_instance.csv

 

17

learning_program_instance_course_instance.xlsx 

Metadane dla learning_program_instance_course_instance.csv

 

18

job_aid.xlsx

Metadane dla job_aid.csv

Każda migracja job_aid wymaga posiadania co najmniej jednej wersji job_aid.

19

Job_aid_version.xlsx

Metadane dla job_aid_version.csv

 

20

job_aid_course.xlsx

Metadane dla job_aid_course.csv

 

21

job_aid_skills.xlsx

Metadane dla job_aid_skills.csv

 

22

enrollments.xlsx

Metadane dla  enrollments.csv

 

23

certification_enrollement.xlsx

Metadane dla certification_enrollement.csv

 

24

learning_program_enrollment.xlsx

Metadane dla learning_program_enrollment.csv

 

25

job_aid_enrollment.xlsx

Metadane dla job_aid_enrollment.csv

 

26

user_course_grade.xlsx


Metadane dla user_course_grade.csv

Podaj dane ucznia w pliku CSV, nawet jeśli nie są one obowiązkowe. Bez tej informacji, nawet w przypadku przetwarzania pliku CSV do migracji, aplikacja Captivate Prime może nie odzwierciedlać żadnych danych.Plik sample-csvs.zip zawiera siedem plików CSV o podobnej do powyższej konwencji nazewnictwa.

Lp.

Nazwa pliku

Opis zawartości

Uwagi

1

module.xlsx

Metadane dla module.csv

 

2

badge.xlsx

Metadane dla badge.xlsx

 

3

course.xlsx

Metadane dla course.csv

Wymień jedno nazwisko autora danego kursu, ponieważ czasami większa liczba nazwisk autorów nie jest dokładnie wyświetlana w aplikacji po migracji. 

4

module_version.xlsx 

Metadane dla module_version.csv

Upewnij się, że podajesz ścieżkę URL do folderu konta Box, na którą przesyłana jest zawartość. 

5

course_instance.xlsx

Metadane dla course_instance.csv 

 

6

Session.xlsx

Metadata for session.csv

Upewnij się, że każdy plik cvs sesji jest powiązany z przynajmniej jednym modułem Klasy/klasy wirtualnej

7

course_module.xlsx

Metadane dla course_module.csv

 

8

skill.xlsx

Metadane dla skill.csv

 

9

skill_level.xlsx

Metadane dla skill_level.csv

 

10

skill_course.xlsx

Metadane dla skill_course.csv

 

11

certification.xlsx

Metadane dla Certification.csv

 

12

certification_course.xlsx

Metadane dla certification_course.csv

 

13

certification_commit.xlsx

Metadane dla certification_commit.csv

 

14

learning_program.xlsx

Metadane dla learning_program.csv

 

15

learning_program_course.xls 

Metadane dla learning_program_course.csv

 

16

learning_program_instance.xlsx 

Metadane dla learning_program_instance.csv

 

17

learning_program_instance_course_instance.xlsx 

Metadane dla learning_program_instance_course_instance.csv

 

18

job_aid.xlsx

Metadane dla job_aid.csv

Każda migracja job_aid wymaga posiadania co najmniej jednej wersji job_aid.

19

Job_aid_version.xlsx

Metadane dla job_aid_version.csv

 

20

job_aid_course.xlsx

Metadane dla job_aid_course.csv

 

21

job_aid_skills.xlsx

Metadane dla job_aid_skills.csv

 

22

enrollments.xlsx

Metadane dla  enrollments.csv

 

23

certification_enrollement.xlsx

Metadane dla certification_enrollement.csv

 

24

learning_program_enrollment.xlsx

Metadane dla learning_program_enrollment.csv

 

25

job_aid_enrollment.xlsx

Metadane dla job_aid_enrollment.csv

 

26

user_course_grade.xlsx


Metadane dla user_course_grade.csv

Podaj dane ucznia w pliku CSV, nawet jeśli nie są one obowiązkowe. Bez tej informacji, nawet w przypadku przetwarzania pliku CSV do migracji, aplikacja Captivate Prime może nie odzwierciedlać żadnych danych.Plik sample-csvs.zip zawiera siedem plików CSV o podobnej do powyższej konwencji nazewnictwa.

Uwaga:

Captivate Prime obsługuje tylko wartości daty i czasu w formacie UTF 8 i 32-bitowym. Błędy podczas migracji mogą wystąpić w przypadku podania w plikach CSV daty poza zakresem np. 2038-07-17T08:53:21.000Z czy 1980-04-17T08:13:25.322Z. 

Pobierz

Uwaga:

Podczas importu występują następujące zależności między plikami CSV:

 • plik module_version.csv jest zależny od pliku module.csv
 • plik course_instance.csv jest zależny od pliku course.csv
 • plik course_module.csv jest zależny od plików course.csv, module.csv i module_version.csv
 • plik course_instance.csv jest zależny od pliku course.csv
 • plik session.csv jest zależny od plików course.csv i module.csv
 • plik enrollment.csv jest zależny od pliku course.csv
 • plik user_course_grade.csv jest zależny od plików course.csv i module.csv
 • plik skill_course.csv jest zależny od pliku course.csv
 • plik skill_level.csv jest zależny od pliku skill.csv
 • plik learning_program_instance.csv jest zależny od plików learning_program.csv i learning_program_course.csv
 • plik learning_program_course.csv jest zależny od pliku learning_program.csv
 • plik learning_program_enrollment.csv jest zależny od plików learning_program.csv i learning_program_instance.csv
 • plik learning_program_instance_course_instance.csv jest zależny od plików learning_program.csv, learning_program_instance.csv  i course_instance.csv
 • plik certification_course.csv  jest zależny od plików certification.csv i course.csv
 • plik certification_commit.csv jest zależny od plików certification.csv i certification_course.csv
 • plik certification_enrollment.csv jest zależny od plików certification.csv, certification_course.csv i certification_enrollment.csv

Procedura migracji

Przed rozpoczęciem procedury migracji należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

 • Tylko jeden projekt migracji może być aktywny na koncie w danym momencie. W ramach projektu w danym momencie może być aktywny tylko jeden sprint.
 • Nie można cofnąć Uruchomionego już procesu migracji. Można jednak użyć opcji usuwania w każdej funkcji Captivate Prime, aby cofnąć migrację danych czy treści. 
 • Natychmiast po rozpoczęciu projektu migracji uzyskuje on status „W trakcie migracji”. Podczas migracji do systemu Captivate Prime może zalogować się wyłącznie Administrator ds. integracji. 

Tworzenie kont FTP i Box

Planowanie projektu migracji jest bardzo ważne. Zaleca się podzielenie projektów na wiele sprintów i określenie, co należy przenieść w każdym sprincie. Dobrym pomysłem może być nawet przeprowadzenie weryfikacji po każdym sprincie, a nie pod koniec projektu, aby mieć pewność co do migrowanych danych. Zanim sprint zostanie uruchomiony jako część projektu migracji, należy przesłać dane i pliki CSV z zawartością odpowiednio na serwery FTP i Box. Jeśli użytkownik nie ma kont Exavault FTP i Box, może je utworzyć. 

Tworzenie konta FTP

Kliknij opcję Prośba o folder FTP z plikiem CSV. Pojawi się okno dialogowe z monitem o wprowadzenie identyfikatora e-mail. Postępuj zgodnie z instrukcjami online i utwórz konto FTP Exavault. Po utworzeniu konta można przeglądać swoje foldery projektów migracji i sprintów w FTP Exavault.

Poniżej znajduje się przykładowy zrzut ekranu przedstawiający pliki i foldery projektu w ExaVault. 

Pliki i foldery projektu w ExaVault
Pliki i foldery projektu w ExaVault

Tworzenie konta Box

Utwórz folder na przesyłane treści w podobny sposób, jak w przypadku tworzenia folderu FTP. Kliknij przycisk Migracja w lewym panelu i kliknij opcję Prośba o folder na przesyłane treści w dolnej części wyświetlonej strony.

Otrzymasz wiadomość e-mail z usługi Box z łączem do folderu udostępnionego. Jeśli nie masz konta Box, aby je utworzyć, kliknij przycisk SignUp (Zarejestruj się). Instrukcje logowania są wysyłane na adres e-mail Administratora ds. integracji.

Przesyłanie danych (plików CSV) do folderów FTP lub Box

Przed utworzeniem projektu migracji należy utworzyć konto FTP lub Box. Na tym etapie można utworzyć Projekt migracji i Sprint w aplikacji Captivate Prime.  Aby utworzyć projekt migracji, zapoznaj się z sekcją Procedura migracji danych i zawartości na tej stronie.

Na koncie FTP lub Box kliknij nazwę folderu projektu i kliknij nazwę opcji Sprint. W folderze Sprint można przesyłać pliki danych w formacie CSV, które mają zostać migrowane. Aby przesłać pliki, kliknij opcję Prześlij pliki znajdującą się u góry po wejściu w serwer Exavault FTP czy Box i przeciągnij i upuść tam pliki CSV. Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu po przesłaniu plików do ExaVault. 

Przesyłanie plików do ExaVault
Przesyłanie plików do ExaVault

Możesz wrócić do projektu migracji Captivate Prime, kliknij opcję Odśwież  i wyświetl wszystkie rodzaje danych CSV wymienione w Sprincie migracji.

Przesyłanie treści szkoleniowych do folderów zawartości

Prześlij zawartość szkoleniową bieżącej platformy edukacyjnej na swoje konto Box. Jeśli utworzono już projekt migracji i sprint, wówczas korzystając z danych konta Box, projekt migracji i nazwa sprintu zostaną wypełnione. Można przesłać zawartość na tę samą ścieżkę. Aby utworzyć projekt migracji, zapoznaj się z sekcją Procedura migracji danych i zawartości na tej stronie.

Można przeciągnąć i upuścić pliki zawartości lub kliknąć opcję Prześlij i wybrać pliki z pulpitu. Jeśli rozmiar pliku zawartości jest bardzo duży, podczas przesyłania plików system może się zawieszać. W zależności od rozmiaru pliku czas potrzebny na przesłanie plików na konto Box jest różny.

Przykładowy wygląd konta Box po przesłaniu treści pokazano poniżej.

Konto Box
Konto Box

Po przesłaniu plików na konto Box upewnij się, że w pliku module_version.csv znajduje się odpowiednia ścieżka do tego pliku zawartości Box. Obowiązkowo należy wskazać ścieżkę zawartości modułu. 

Po zalogowaniu się na serwery FTP i Box i przesłaniu treści lokalizacje CSV są wyświetlane w aplikacji Captivate Prime w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu. 

Lokalizacje plików CSV
Lokalizacje plików CSV

Procedura migracji danych i zawartości

Procedura migracji danych i treści platformy edukacyjnej przedsiębiorstwa do Captivate Prime wygląda następująco:

Uwaga:

Przed rozpoczęciem procesu migracji zrealizuj warunki wstępne. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Specyfikacje formatu CSV wraz z przykładami na tej stronie, aby przygotować pliki CSV na migrację danych i treści.

 1. Zaloguj się do aplikacji Captivate Prime jako Administrator ds. integracji i kliknij opcję Migracja w lewym panelu.

  Pojawi się strona główna projektów migracji. Jeśli organizacja utworzyła już projekty migracji, można wyświetlić listę wszystkich takich projektów na tej stronie. 

 2. Kliknij opcję Nowy w prawym górnym rogu strony, aby utworzyć projekt migracji. Można też kliknąć łącze Utwórz projekt migracjina stronie, aby utworzyć taki projekt. Zostanie wyświetlona strona Utwórz projekt migracji.

  Uwaga:

  Jeśli nie utworzono jeszcze folderu FTP, użytkownik zostanie poproszony o utworzenie konta Exavault folderu FTP. Jest to obowiązkowy krok przed rozpoczęciem tworzenia projektu migracji. 

  Tworzenie nowego projektu migracji
  Tworzenie nowego projektu migracji

  Dla projektu migracji podaj jego nazwę, znacznik, katalog kursu i opis. Kliknij opcję Utwórz.

  Elementy migrowanych danych są rozpoznawane za pomocą tego Znacznika projektu migracji. W przypadku braku konkretnego katalogu kursów z menu rozwijanego należy wybrać katalog domyślny. Wszystkie migrowane za pomocą projektu migracji kursy będą znajdować się w wybranym na tym etapie katalogu. Jeśli użytkownik nie wybierze żadnego katalogu, wszystkie migrowane kursy będą znajdować się w katalogu domyślnym. 

 3. Pojawi się przedstawiona na zrzucie ekranu strona konfiguracji Sprintu. Należy utworzyć sprint jako część projektu migracji. Wybierz nazwę sprintu i podaj jego krótki opis. Można wybrać opcję Tak, jeśli zawartość ma zostać przeniesiona w ramach tego sprintu. Kliknij przycisk Dalej.

  Konfiguracja sprintu
  Konfiguracja sprintu

  Zaznacz pole wyboru o nazwie Od ostatniego uruchomienia dodano lub zmodyfikowano użytkowników, aby zsynchronizować listę użytkowników z aplikacją Captivate Prime. W przypadku migracji zawartości i danych do aplikacji Captivate Prime to działanie może nie być wymagane. Jeśli między poprzednią a ostatnią migracją sprintu upłynie jakiś czas, najlepszym sposobem jest synchronizacja listy użytkowników. Ten krok umożliwia synchronizację bazy danych Captivate Prime z użytkownikami platformy edukacyjnej.

  Uwaga:

  Zaleca się wykonanie tego kroku synchronizacji w przypadku migracji plików enrollment.csv i user_course_grade.csv. Ten krok umożliwia synchronizację bazy danych Captivate Prime z bazą danych Migracja i dzięki niemu wszyscy użytkownicy, których rekordy mają być migrowane w sprincie, są dostępni w bazie danych Migracja.

 4. Migrację sprintu można rozpocząć od przesłania danych i treści. Kliknij łącze Odśwież przed uruchomieniem sprintu, aby zsynchronizować foldery FTP i treści z aplikacją Captivate Prime.

  Migracja sprintu
  Migracja sprintu

  Kliknij opcję Start w prawym górnym rogu strony. Aby przerwać migrację sprintu, należy kliknąć opcję Stop w dowolnym momencie procesu migracji sprintu.

  Status migracji jest wyświetlany w przypadku każdego z elementów danych sprintu i treści. Sprawdź, w przypadku jakich elementów migracja zakończyła się powodzeniem, a w przypadku których niepowodzeniem.

  Uwaga:

  Jeśli przesyłasz zawartość modułu, upewnij się, że w pliku module_version.csv podano ścieżkę folderu zawartości. Jeśli ten krok zostanie pominięty, mogą wystąpić błędy podczas migracji. W przypadku przesyłania treści modułu realizowanego w tempie ucznia, np. filmów, należy określić odpowiednią ścieżkę URL w pliku module_version.csv. W przypadku zawartości modułu Aktywność można podać nazwę URL. 

  Poniżej ukazano przykładowy zrzut ekranu z oknem dialogowym postępu. Można na nim wyświetlić liczbę rekordów przetworzonych dla każdego elementu migrowanych danych wraz z informacją na temat pomyślnych i niepomyślnych migracji. Kliknij opcję Pobierz informacje o błędach obok migracji zakończonych niepowodzeniem, aby pobrać i wyświetlić dzienniki błędów. Problemy można naprawić w pliku CSV i przesłać ponownie na serwer FTP. 

  Okno dialogowe postępu
  Okno dialogowe postępu

  Kliknij opcję Lista sprintów w lewym panelu, aby wyświetlić listę wszystkich sprintów projektu migracji. Można wyświetlić listę wszystkich sprintów, liczbę uruchomień dla każdego sprintu,  datę początkową, czas trwania i status ukończenia, jak pokazano na poniższym przykładzie. 

  Ustawienia sprintu
  Ustawienia sprintu

 5. Po przesłaniu najnowszych zaktualizowanych plików CSV można kliknąć opcję Uruchom ponownie w prawym górnym rogu strony. Opcja ponownego uruchomienia powoduje ponowne przetworzenie wszystkich elementów danych przy ignorowaniu elementów, w których nie wprowadzono żadnych zmian. W przypadku satysfakcjonującej migracji elementów danych w sprincie, można oznaczyć ją jako ukończoną, klikając przycisk u góry strony. Można rozpocząć nowy sprint z większą ilością danych później. Gdy sprint zostanie oznaczony jako ukończony, nie będzie można go uruchomić ponownie. W projekcie migracji może znajdować się dowolna liczba sprintów. W przypadku satysfakcjonującego statusu migracji wszystkich sprintów, można oznaczyć Projekt migracji jako ukończony, klikając łącze Oznacz projekt jako ukończony na stronie Lista sprintów.

  Uwaga:

  Przed oznaczeniem projektu migracji jako ukończonego należy upewnić się, że ukończono wszystkie sprinty projektu. Po oznaczeniu projektu migracyjnego jako ukończonego nie można wrócić i utworzyć sprintów ani dokonać jakichkolwiek modyfikacji w tym projekcie. Należy utworzyć kolejny projekt migracji i dodać do niego sprinty.

Weryfikacja migracji

Po migracji danych i treści nauczania z platformy edukacyjnej swojej organizacji można zweryfikować zaimportowane dane i treści przy użyciu różnych funkcji elementu edukacyjnego. Można na przykład zalogować się do aplikacji Captivate Prime jako Administrator i zweryfikować dostępność zaimportowanych modułów oraz danych i treści kursów. 

Ulepszanie podczas migracji

Ta funkcja integracji pozwala na dopasowanie danych historycznych elementu edukacyjnego ze starszej platformy edukacyjnej do aktywnego kursu utworzonego w aplikacji Captivate Prime.

Poniżej znajdują się standardowe specyfikacje formatu CSV, których można użyć w celu mapowania istniejącymi danymi z migracji platformy edukacyjnej. Kliknij csv-specifications.zip i sample-csv.zip, aby pobrać pliki ZIP. Pobrany plik csv-specifications.zip zawiera cztery pliki programu Excel. Te pliki arkuszy są specyfikacjami z opisami, aby użytkownik zrozumiał, jak uzupełnić pliki CSV. Pliki CSV powinny zawierać dane dla każdego pola w zalecanym formacie zgodnie z informacjami w plikach.

1. Plik enrollment.xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku enrollment.csv.

2. Plik encertification_enrollment.xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku certification_enrollment.csv.

3. Plik learning_program_enrollment.xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku learning_program_enrollment.csv.

4. Plik user_course_grades.xlsx zawiera opis metadanych wymaganych dla modernizacji pliku user_course_grades.csv.

Pobierz

Rozwiązywanie problemów związanych z migracją

Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o sposobie rozwiązania problemów, z jakimi borykają się Administratorzy ds. integracji podczas migracji danych i treści z istniejącej platformy edukacyjnej do aplikacji Captivate Prime.

Wskazówki dotyczące zarządzania użytkownikami

W tym temacie znajdują się wskazówki pomagające zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy są zarządzani w Captivate Prime. Pomagają one w lepszym zarządzaniu użytkownikami przy użyciu funkcji importu pliku CSV, łączników i migracji aplikacji Captivate Prime. 

Identyfikatory Captivate Prime

Aplikacja Captivate Prime zapewnia użytkownikom dwa rodzaje unikatowych identyfikatorów:

 • Identyfikator e-mail
 • UUID (Identyfikator globalnie unikatowy)

Aplikacja Captivate Prime obsługuje identyfikator UUID, aby zapewnić organizacjom elastyczność w kontrolowaniu kont użytkowników. Jeśli Administrator posiada UUID użytkowników na koncie, może je modyfikować.  

Sposoby wykorzystania UUID w organizacji

Rozważmy scenariusz, w którym pracownik A dołącza do firmy o nazwie Prime, jako wykonawca. W okresie obowiązywania umowy firma Prime może nie podać firmowego identyfikatora poczty elektronicznej A@prime.com, zamiast tego firma może używać tylko osobistego konta e-mail pracownika, na przykład A@gmail.com. Po upływie 6 miesięcy okresu obowiązywania umowy, jeśli ten sam pracownik A dołączy do Prime jako pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, firma Prime będzie mogła chcieć zmienić jego adres poczty elektronicznej na adres firmy, czyli A@prime.com. 

Posiadanie dostępu UUID do konta użytkownika będzie korzystne dla firmy Prime w wyżej wymienionym scenariuszu. Prime może łatwo zmienić osobisty identyfikator e-mail pracownika A, posługując się oficjalnym adresem e-mail. Zmiana ta nie ma wpływu na istotne dla tego konta dane pracownika. 

Identyfikacja pojedynczego użytkownika

Captivate Prime identyfikuje i zapamiętuje sposób dodawania do systemu pojedynczego użytkownika, na przykład poprzez samodzielną rejestrację, przesyłanie pliku CSV lub dodawanie pojedynczego użytkownika za pomocą interfejsu użytkownika lub API. 

 • W przypadku dodania pojedynczego użytkownika za pomocą interfejsu użytkownika (UI) lub API można ich usunąć w ten sam sposób. 
 • Można zaktualizować informacje o pojedynczych użytkownikach poprzez wysłanie pliku CSV, ale należy pamiętać, że będą oni traktowani jak użytkownicy CSV i będą miały do nich zastosowanie odpowiednie dla CSV zadania. 

Przypisywanie roli Przełożonego

Nie można przypisać roli Przełożonego bezpośrednio do żadnego użytkownika w programie Captivate Prime. Użytkownik X może uzyskać rolę Przełożonego w aplikacji Captivate Prime tylko wtedy, gdy dla dowolnego użytkownika (np. Y) na tym koncie atrybut Przełożonego będzie ustawiony jako X.

W scenariuszu, w którym X jest Przełożonym użytkowników, na przykład A, B i C, jeśli X opuszcza organizację, należy upewnić się, że atrybutem Przełożony użytkowników A, B i C będzie nowy Przełożony. Atrybutem Przełożony dla tych użytkowników tymczasowo może być ROOT, a następnie należy przypisać nowego Przełożonego. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższych dokumentach pomocy:

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online