Ny funktion

Förbättrad funktion

Adobe Camera Raw 8.7

Det finns stöd för HiDPI-skärmar i Adobe Camera Raw 8.7 i Windows. Så här aktiverar du funktionen:

 1. Välj Photoshop > Inställningar > Experimentella funktioner.
 2. Välj Skalförändra användargränssnittet med 200 % för skärmar med hög upplösning.

Mer information finns i Skalförändra användargränssnittet med 200 % för skärmar med hög upplösning.

Adobe Camera Raw 8.5

Du kan nu ändra masker med Graderat och Radiellt filter med hjälp av penselkontroller. När du har lagt till en mask kan du börja använda penselkontrollerna genom att välja alternativet Pensel intill Ny/Redigera. Du kan även använda kortkommandot Skift+K.

Använd penslarna + och - till att lägga till eller ta bort från de befintliga maskerna med Radiellt eller Graderat filter.

Obs!

Om du vill titta på ett videoklipp om de nya penselkontrollerna för masker med Graderat och Radiellt filter går du till Filterpenseln i Adobe Camera Raw 8.5.

Penselkontroller för masker med Graderat och Radiellt filter
Penselkontroller för masker med Graderat och Radiellt filter

Maskvisualisering finns nu tillgängligt för Graderat och Radiellt filter. Använd alternativet Mask längst ned i panelen för lokala korrigeringar. Du kan även trycka på Y för att växla inställningen Mask.

Växla inställningen Mask
Tryck på Y för att växla inställningen Mask. Du kan även justera färgen på maskvisualiseringen

Nya förhandsvisningsfunktioner

Video | Nya förhandsvisningsfunktioner i Adobe Camera Raw 8.5

Video | Nya förhandsvisningsfunktioner i Adobe Camera Raw 8.5
Max Wendt är Senior Computer Scientist på Adobe, och i den här videon introducerar han de nya förhandsvisningsfunktionerna som introducerades i Adobe Camera Raw 8.5.
Max Wendt

Ny växlingsknapp för standardinställning per panel ():

 • Klicka på knappen för växling per panel () så återställer du panelen till standardinställningarna. Växlingsknappen finns intill kontrollerna för Före/Efter.

Stöd för nya kameror och objektivprofiler

Problem som har åtgärdats

 • Ett problem med bildbrus när punktlagning användes på bilder med flyttal (HDR-bilder)
 • Ett problem när icke-förstörande, komprimerade Nikon-raw-filer (NEF-filer) skulle läsas in från ett flertal olika Nikon-kameramodeller
 • Ett problem som orsakade att Fujifilm X-T1-rawbilder blev för ljusa vid en hög ISO-inställning och Dynamiskt omfång på 200 % respektive 400 %. Korrigeringen kan påverka utseendet på befintliga bilder som har tagits med den här kombinationen av inställningar. Lös problemet genom att göra så här:
  • Rensa cacheminnet för Camera Raw via dialogrutan Inställningar i Camera Raw
  • Kontrollera om det finns oönskade förändringar i ljusstyrka på bilder som har tagits med en ISO-inställning som är högre än 1 600

Adobe Camera Raw 8.4

I Adobe Camera Raw 8.4 finns det avancerade förhandsvisningsfunktioner som du kan använda till att jämföra Före-/Efter-läget för en bild:

Spara de nuvarande inställningarna som bildens Före-läge

Byt de nuvarande inställningarna och Före-lägets sparade inställningar. De nuvarande inställningarna sparas som Före-läget och de inställningar som tidigare sparats som Före-läget används på bilden.

Välj ett läge för förhandsvisningen:

• Visa bara Efter-inställningar som använts på bilden
• Före/Efter-inställningar används på vänstra och högra halvan av bilden
• Före/Efter-inställningar används på hela bilden och visas sida vid sida
• Före/Efter-inställningar används på övre halvan och nedre halvan av bilden
• Före/Efter-inställningar används på hela bilden och visas vertikalt för snabb jämförelse

Mer information finns i Introduktion till Adobe Camera Raw.

Du kan använda Adobe Camera Raw 8.4 till att korrigera röda ögon både på människor och djur. I Adobe Camera Raw klickar du på ikonen Borttagning av röda ögon () och väljer sedan Djurögon på snabbmenyn Typ. Mer information finns i Ta bort röda ögon.

Adobe Camera Raw 8.4 har nu färgkameraprofiler för Fujifilm X-Trans-sensorkameror. Färgmatchningsprofilerna inkluderar Fujifilm Provia, Fujifilm Velvia, Fujifilm Astia, och Fujifilm Monochrome.

Följ dessa anvisningar:

 1. Se till att du arbetar med en bild som tagits med en X-Trans-sensorkamera.
 2. I Adobe Camera Raw klickar du på ikonen för Kamerakalibrering ().
 3. Välj önskad profil på snabbmenyn Kameraprofil.

Adobe Camera Raw 8.3

Adobe Camera Raw 8.3 innehåller följande förbättringar:

Automatisk upprätning av en bild via en av följande tre interaktioner:

 • Dubbelklicka på verktyget Räta upp () i verktygsfältet.
 • När du har valt verktyget Räta upp dubbelklickar du var som helst i förhandsvisningsbilden.
 • Välj beskärningsverktyget och tryck på Kommando (i OS X) eller Ctrl (i Windows) för att tillfälligt växla till verktyget Räta upp. Dubbelklicka sedan var som helst på den förhandsvisade bilden.

Vita och Svärta stöder nu funktioner som liknar Automatiska nivåer när du Skift-dubbelklickar på skjutreglagen (håller ned Skift och dubbelklickar).

Funktioner för automatisk temperatur och automatisk färgton. Hämta den här funktionen genom att Skift-dubbelklicka på förhandsvisningsbilden.

Alternativ för att välja en bakgrundsfärg för arbetsytan och ändra synligheten på hårlinjeramen runt bilden. Högerklicka utanför fotot på arbetsytan och välj ett alternativ på snabbmenyn.

Genvägar genom att Alt-klicka för dialogrutorna Synkronisera, Ny förinställning, Spara inställningar och Kopiera/Klistra in (Bridge). När du Alt-klickar på en kryssruta markeras enbart den. Du kan Alt-klicka igen för att växla till kryssrutans tidigare läge.

Adobe Camera Raw 8.1 och 8.2

Obs!

Mer information om förbättringarna i det här avsnittet finns i Förbättringar i Adobe Camera Raw | ACR 8.1 och 8.2.

Provtryck på skärm från ACR-dialogrutan. Du kan nu välja en ICC-färgprofil och simulera ytterligare faktorer som återgivning och papper och bläck. Dessa alternativ kan nu användas på fotot genom ACR-dialogrutan innan du öppnar det i Photoshop.

Stöd för ICC-baserade färgrymder i ACR-dialogrutan. Nu går det att förhandsvisa foton i ACR-dialogrutan med slumpmässiga ICC-baserade färgrymder för utdata. Tillgängliga färgrymder inkluderar gråskale-, RGB-, Lab- och CMYK-färgrymder.

Ange storlek på bild är nu är mer flexibelt och ACR-dialogrutan ger flera alternativ för att ändra storlek på en bild. Alternativen finns i delen Ange storlek på bild under delen Färgrymd.

Förinställningar. Spara inställningar du använder ofta som förinställningar. Du kan spara inställningar som du ofta använder som förinställningar i Alternativ för arbetsflöde eller Alternativ för spara. Därefter kan du enkelt använda förinställningen på flera foton.

Beskärning följer ett ändrat arbetsflöde och inför det nya arbetsflödet Ange storlek på bild. Använd alternativet Ange storlek på bild i dialogrutorna Alternativ för arbetsflöde och Alternativ för spara för att ange en exakt bildstorlek som du vill ha.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy