Mer information om nya funktioner i Adobe Camera Raw 9.x.
camera raw_150dpi

Adobe Camera Raw 9.12

Adobe Camera Raw 9.12 innehåller stöd för ytterligare kameror och objektiv, och prestandaförbättringar för grafikprocessorer. Dessutom innehåller det lösta problem.

Om du vill ha mer information går du till följande resurser:

Adobe Camera Raw 9.10

Adobe Camera Raw 9.10 innehåller stöd för ytterligare kameror och objektiv. Dessutom innehåller det lösta problem.

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill ha mer information går du till följande resurser:

Adobe Camera Raw 9.9

Adobe Camera Raw 9.9 innehåller stöd för ytterligare kameror och objektiv. Dessutom innehåller det lösta problem.

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill ha mer information går du till följande resurser:

Adobe Camera Raw 9.8

Adobe Camera Raw 9.8 innehåller stöd för ytterligare kameror och objektiv. Dessutom innehåller det lösta problem.

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill ha mer information går du till följande resurser:

Adobe Camera Raw 9.7

Adobe Camera Raw 9.7 innehåller flera nya funktioner och stöd för ytterligare kameror. Dessutom innehåller det lösta problem.

Stöd för tryckkänsliga enheter

Nu finns det stöd i Camera Raw för tryckkänsliga enheter som Wacom-ritplattor och Microsoft Surface Pro-surfplattor.

När du trycker på pennan påverkar det skjutreglaget Flöde för penseln för att göra lokala justeringar. Du kan ange ditt flöde till ett största värde och sedan använda den tryckkänsliga pennan till att finjustera. Om du trycker lätt med pennan blir flödet mindre, om du trycker hårt blir flödet större.

Det finns även stöd för raderingsläget, om pennan stöder den funktionen. Om du använder på pennan och använder "radergummiänden" växlas automatiskt penseln till raderingsläget, som om du hade hållit ned Alt.

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill ha mer information går du till följande resurser:

Adobe Camera Raw 9.6

Adobe Camera Raw 9.6 innehåller flera nya funktioner och stöd för ytterligare kameror. Dessutom innehåller det lösta problem.

Använda Upright med stödlinjer till att korrigera förvrängda perspektiv i foton

 Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Nu kan du använda Upright-alternativet Med stödlinjer för funktionen Upright i Adobe Camera Raw till att korrigera lutande eller skeva perspektiv i dina foton. Du kan använda Upright-läget Med stödlinjer i den nya panelen Omforma till att rita upp till fyra stödlinjer (linjesegment) direkt på fotot för att ange var motiven i fotot ska justeras mot en horisontell eller vertikal axel. När du ritar stödlinjerna omformas fotot interaktivt.

Du kan till exempel korrigera de konvergerande vertikala linjerna genom att rita två stödlinjer längs hörnen av byggnaden, eller korrigera både konvergerade vertikala och horisontella linjer genom att rita tre eller fyra stödlinjer. 

Upright-läget Med stödlinjer i Camera Raw

De befintliga lägena för Upright (Nivå, Lodrät, Auto och Hel) och kontrollskjutreglagen för manuell omformning (Lodrät, Vågrät, Rotera, Skala och Proportioner) har nu flyttats från panelen Objektivkorrigeringar till den nya panelen Omforma.

Den nya panelen Omforma i Camera Raw

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill ha mer information går du till följande resurser:

Adobe Camera Raw 9.5

Adobe Camera Raw 9.5 innehåller flera nya funktioner och stöd för ytterligare kameror. Dessutom innehåller det lösta problem.

Förbättringar i användargränssnittet

Förbättrat i den här versionen av Adobe Camera Raw

Dina användargränssnittsinställningar för Photoshop (Inställningar > Gränssnitt) används nu för Camera Raw. Om du till exempel har valt ett färgtema i Photoshop används det färgtemat även för användargränssnittet i Camera Raw.

v2_Color_Theme_Photoshop
Dina Photoshop-användargränssnittsinställningar används nu i Camera Raw

Stöd för nya kameror och objektiv

Om du vill ha mer information går du till följande resurser:

Adobe Camera Raw 9.4

Adobe Camera Raw 9.4 innehåller flera nya funktioner och stöd för ytterligare kameror. Dessutom innehåller det lösta problem.

Gränsförvrängning vid förhandsvisning av sammanfogade panoramor

 Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Dialogrutan Förhandsvisa panoramasammanfogning innehåller nu skjutreglaget Gränsförvrängning (0-100). När du ändrar den här inställningen förvrängs panoramagränserna så att oönskade genomskinliga områden tas bort.

Panomerge-1
Gränsförvrängning med skjutreglaget vid 0 (ovan) respektive 100 (nedan)

Du kan använda Gränsförvrängning tillsammans med inställningen Sammanfoga till panorama för Beskär automatiskt som introducerades tidigare i Camera Raw. När du väljer Beskär automatiskt beskärs de genomskinliga områden som är synliga vid det aktuella värdet för inställningen Gränsförvrängning.

Panomerge-2
Val av Beskär automatiskt när skjutreglaget Gränsförvrängning är vid 34

Metadataförbättringar i sammanfogade panoramor

Förbättrat i den här versionen av Adobe Camera Raw

Nu ingår metadata som är kompatibla med Photoshop-filtret Adaptiv vidvinkel för sammanfogade panoramor som du genererar med hjälp av Camera Raw. Se Använda filtret Adaptiv vidvinkel i hjälpen för Photoshop.

Adobe Camera Raw 9.3

Adobe Camera Raw 9.3 innehåller stöd för nya kameror och objektivprofiler, och även flera programrättningar. Om du vill läsa en översikt över ändringarna i den här versionen läser du i det här blogginlägget.

Adobe Camera Raw 9.2

Ta bort dis som lokal justering

 Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Ta bort dis är nu tillgängligt som en lokal justering. När du arbetar med Radiellt filter, Övertoningsfilter eller Justeringspensel kan du justera skjutreglaget Ta bort dis.  

Mer information finns i Göra lokala justeringar i Camera Raw.

cr_radial_filter

 Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

När du har aktiverat grafikprocessorn kan du snabbt förflytta dig i en bild. Gör så här:

 1. Tryck på och håll ned H.
 2. Klicka och dra för att ange placeringen av zoomrektangeln.
 3. Släpp musknappen. Bilden zoomas in till det definierade området. Det valda verktyget ändras inte.

Adobe Camera Raw 9.1

Ta bort dis

 Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Med Adobe Camera Raw kan du nu enkelt minska eller öka mängden ogenomskinlighet eller dimma i ett fotografi.

Starta med att göra grundläggande justeringar i fotot, till exempel för att justera vitbalansen. Använd nu skjutreglaget Ta bort dis i panelen Effekter.

Mer information finns i Ta bort dis.

ACR-dehaze-illustration

Lokala justeringar: Skjutreglage för vitt och svart

 Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Lokala justeringskontroller i Adobe Camera Raw innefattar nu skjutreglage för vitt och svart. Med hjälp av de här nya kontrollerna kan du selektivt justera vita och svarta punkter i foton. Du kanske vill förbättra färgen på däcken på ett fordon med skjutreglaget för svart.

De här nya skjutreglagen är tillgängliga när du använder Justeringspensel, Övertoningsfilter eller Radiellt filter i Adobe Camera Raw.

Mer information finns i Göra lokala justeringar i Camera Raw.

Adobe Camera Raw 9.0

Grafikprocessoracceleration

 Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Nu finns det en ny inställning i Adobe Camera Raw som innebär att du kan använda datorns grafikprocessor för många olika åtgärder. Den här inställningen är aktiverad som standard.

Välj Inställningar > Camera Raw i Photoshop. Se till att Använd grafikprocessor är aktiverat i Prestanda.

Obs!

Grafikprocessorstödet för Adobe Camera Raw är endast för 64-bitarsversioner och är endast tillgängligt på följande plattformar:

 • OS X 10.9 och senare
 • Windows 7 och senare

HDR-fotosammanfogning

 Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Nu kan du sammanfoga flera foton till en enda HDR-bild i Adobe Camera Raw. Du kan förhandsvisa den sammanfogade DNG-filen och ändra den, inklusive ändra mängden borttagning av fantomskuggor. 

Gör så här:

 1. Öppna källbilderna i Camera Raw och markera dem på bildbandet.
 2. Högerklicka på markeringen på bildbandet och välj Sammanfoga till HDR.
ACR-HDR-Merge
Adobe Camera Raw: Sammanfoga till HDR

 1. Gör eventuella justeringar i dialogrutan Förhandsvisa HDR-sammanfogning. Mer information om de tillgängliga inställningarna finns i HDR-fotosammanfogning.
 2. När du har gjort justeringarna klickar du på Sammanfoga.
 3. Bläddra till den plats där du vill spara den sammanfogade HDR-bilden (.dng). Klicka på Spara.
 4. Stäng Camera Raw-dialogrutan genom att klicka på Stäng.

Panoramasammanfogning

 Nytt i den här versionen av Adobe Camera Raw

Med Adobe Camera Raw kan du nu enkelt sammanfoga foton av ett landskap till ett hisnande panorama. Du kan visa en snabb förhandsvisning av panoramat och justera det innan du skapar det sammanfogade fotot.

panaroma-1
Adobe Camera Raw: Skapa hisnande panoraman

När du förhandsvisar panoramat kan du ta bort oönskade områden med genomskinlighet genom att beskära den sammanfogade bilden automatiskt. Du kan också välja rätt layoutprojektion för panoramat: Sfärisk, Perspektiv eller Cylindrisk.

Gör så här:

 1. Öppna källbilderna i Camera Raw och markera dem på bildbandet.
 2. Högerklicka på markeringen på bildbandet och välj Sammanfoga till panorama.
 3. Gör eventuella justeringar i dialogrutan Förhandsvisa panoramasammanfogning. Mer information om de tillgängliga inställningarna finns i Skapa panoramor.
 4. När du har gjort justeringarna klickar du på Sammanfoga.
 5. Bläddra till den plats där du vill spara panoramat. Klicka på Spara.
 6. Stäng Camera Raw-dialogrutan genom att klicka på Stäng.

Ändringar

 • Användargränssnittsförbättring: För snabbare åtkomst och för att göra bildbandsrutan mer utrymmeseffektiv är alternativen för Markera allt och Synkronisera nu del av snabbmenyn.
Before-after-ACR
Snabbmenyn för bildbandsrutan

A. Camera Raw 9.0 B. Camera Raw 8.x 

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy