Tidigare versioner av användarhandboken för Photoshop:

CC (juni 2016)

CC (2015)

CC (2014)

CC (omfattar version 14.0, 14.1 och 14.2)

CS6

CS5

CS4

CS3