Tillägget %CCX_Start_PANEL_NAME kan inte läsas in när Photoshop startas

Hur du löser felet då tillägget %CCX_Start_PANEL_NAME inte kan läsas in på grund av att det inte signerats korrekt.

Problem

När du försöker starta Adobe Photoshop visas ett felmeddelande om att

%CCX_Start_PANEL_NAME-tillägget inte kunde läsas in eftersom det inte har signerats korrekt.

Produktversioner som berörs

Adobe Photoshop CC 2015.5

Operativsystem

Windows 7, Windows 8 och Windows 10

Lösning

Så här löser du problemet:

  1. Gå till C:\Program (X86)\Common Files\Adobe\CEP.
  2. Gör något av följande:
    1. Byt namn på tilläggsmappen.
    2. Ta bort det felaktiga tillägget från tilläggsmappen.
  3. Gå till C:\Program\Adobe\Photoshop CC 2015.5\Required\CEP
  4. Upprepa steg 2.
  5. Starta Adobe Photoshop.    
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto